Buheh

authenticated user,dopisovatel

komentáre

Buheh

ďakujem. Myslím, že to podstatné tu bolo povedané. Ja som pôvodne riešil len jeden, z kontextu vytrhnutý aspekt celej veci, samozrejme že tých, aj oveľa bezprostrednejších vplyvov a súvislostí je oveľa viac. Záver je jasný, a nijako nie objavný: ako sa do lesa volá, tak sa z neho bude ozývať. A to, čo sa v tejtokrajinke nazýva lesným hospodárením, je v skutočnosti väčšinou čistým barbarstvom.

Bolo by však dobré, aby sme si my, pozostalí, uvedomovali, že zelená agenda nepatrí slniečkarom ani korporáciám. Nemali by sme na ňu rezignovať, napriek tomu, že nám ju ukradli. Tak ako nám ukradli a spotvorili aj všetky ostatné dobré myšlienky, ako myšlienku o nevykorisťovaní človeka človekom, myšlienku spravodlivého súťaženia, myšlienku národnú, národne-socialistickú, demokratickú, atď.

Pravdaže, teraz sú pred nami aktuálnejšie hrozby. Ale nemali by sme zabudnúť ani na les, aby sme raz mali kam utekať pred kultúrnym obohatením hordami cudzokrajných lekárov, atómových fyzikov a iných vykonávateľov práva šaríja.

Buheh

viacmenej súhlasím. Ale stále som nedostal odpoveď na principiálnu otázku, širšie poňatú, než len v súvislosti s pomermi v našej otrokárskej provincii. Ide o to, či vôbec ľudské "hospodárenie" v lese, spočívajúce v dlhodobom narúšaní materiálovej bilancie, je možné vnímať aj inak než ako primitívne drancovanie a nivočenie (len žiaľ na rozdiel od iných oblastí, tu trvá dlhší čas, kým sa ukáže výsledok v plnej kráse).

Ale vlastne, možno podstatou Tvojej odpovede bol odstavec "Podstata problému je v inom - ľudia nechápu, že mŕtve nevyťažené stromy sú absolútne normálna prirodzená súčasť ekosystému. A lesníci to ani nechcú pochopiť, lebo im to nevyhovuje. Ich záujmom je vytrieskať z dreva čo najviac peňazí. Po nás potopa."

Buheh

ono to celé vôbec nemá znamienko plus ani mínus. Rovnako dobre by sme sa mohli z toho všetkého tešiť. Aj z toho, že náš druh opice, ktorý si hovorí rozumný, sa ako celok správa rovnako idiotsky ako tá najposlednejšia baktéria či pleseň: jedinú planétu, ktorú má, sa snaží čím skôr a čím dôkladnejšie vybývať, spustošiť a nadobro zničiť. Ale tak to je v poriadku, tak to Vesmír zariadil. Veď je to veselé... rehotajúce sa opice, ktoré si pília konár pod sebou. Kto sa nikdy nezasmial na Laurelovi a Hardym, keď spadli do priekopy alebo dostali tortou do tváre? A toto je snáď menšia prča?

A možno sa to s ľudstvom neskončí tak rýchlo a tak zle: menšia (niekto by sem možno napísal že svetlejšia, ale ja to nenapíšem, lebo som politicky korektný a ctím zákony) a evolučne nádejnejšia časť nášho druhu si čiastočne uvedomuje svoje správanie a možno, keď bude naozaj zle, zmobilizuje sa k nevídaným akciám, aby nejaké skupinky prežili, aby mohli v evolučných radovánkach zas pokračovať – v niektorých prípadoch to príroda tak občas urobí. Možno im príroda pre istotu zoberie ten šialený a nebezpečný nástroj, ktorý nosíme v prednej časti mozgovne, a namiesto toho im dá niečo iné, menej bizarné a užitočnejšie, napríklad žiabre alebo parohy.

Golo je pekný, je to náš brat. Ale nie je od nás múdrejší (a v podstate ani hlúpejší). A aj on má dušu, takmer rovnakú ako my.

Buheh

Vesmír je to najpodivuhodnejšie čudo, aké si len možno predstaviť. Vlastne, predstavovať si môžeme všeličo, skutočnosť je aj tak ešte nekonečne viac podivuhodná. Sme deti bohov, sme nositelia ducha, duchovna, duší. A popri tom sme len rehotajúce sa opice. Zdá sa Ti, že sa to vylučuje? Nuž, to je len jedna z mnohých podivuhodností tohto vesmíru...

Buheh

že nie sme nič iné, než premnožená a premúdrená tlupa primátov, ktorá skúša evolučne nový spôsob ako vydrbať so svetom (prírodou, potravným reťazcom, genetikou, zákonmi populačnej dynamiky, zákonmi karmy a iných jemných harmónií univerza a ešte nejakými ďalšími vecami).

Čiže áno, rozdelil si to správne.

Buheh

priamo z Turčianskeho Svätého Martina raz povedal, že donedávna bola doba estetická, kdežto teraz je doba anestetická. To je celkom pekná slovná hračka. Nielen že ľudia sú nakazení opakom estetiky, čiže nechutnosťami, ale súčasne sú znecitlivení, zombifikovaní otupujúcim anestetikom. Nevnímajú rozdiel medzi živým a mŕtvolným, lebo sami sa menia na zombie a vôbec o tom vo svojej narkóze nevedia.

Buheh

Ja by som pridal ešte štvrtý spôsob, a síce ten, ako sa na bibliu pozeráme my bieli európski ateisti: je to zbierka plesnivých semitských pičovín, ktoré už napáchali dosť škôd na to, aby sme sa nimi ale fakt už konečne prestali zapodievať.

Buheh

v dnešnej dobe produkuje v priemere čoraz nekvalitnejšie kádre a je úplne jedno, či humanitné alebo prírodovedné. Taký je môj pocit, samozrejme subjektívny. No možno to je také klasické starecké "keď my sme boli mladí, všetko bolo lepšie".

Ale ak zamladi človek študuje exaktné vedy, neskôr môže svoje poznatky zovšeobecňovať a filozofovať z pozície určitej životnej múdrosti. Naopak mi príde menej pravdepodobné, že by sa človek po štúdiu humanitných vied dokázal úspešne v neskoršom veku preorientovať na kariéru technika, lekára, prírodovedca... ale tým naozaj nechcem zhadzovať humanitné vedy ako menejcenné. Prosto to vnímam asi tak, ako to povedal ktorýsi klasický filozof: že filozofii by sa človek mal venovať až po štyridsiatke.

A, ako mladý človek, neber to osobne – našťastie ozajstná intelektuálna kvalita do značnej miery naozaj nie je vecou veku ani vzdelania, a ako som napísal, duša úprimne túžiaca po pravde, nakoniec vždy naplní svoj potenciál (ak má v živote šťastie).

Buheh

by nemali mať volebné právo napríklad naturálni ľudia a priori odmietajúci civilizáciu ako takú. No ale čo ak je predsa len najsprávnejšou cesta "všetko zle, naspäť na stromy"? Kto to posúdi? Ak vylúčime z demokracie extrémne názory, dostaneme totalitu spoľahlivejšie než keby sme im dovolili slobodne prekvitať...

Buheh

a áno, stredná škola by mala ľuďom dať určitý prírodovedný a exaktne-vedecký základ. Hoci v praxi (najmä nášho dnešného demokratického školstva) to je nedostatočné. A žiaľ, stretol som veľa ľudí, ktorí, napriek humanitnej vysokej škole a pomerne vysokému intelektu, boli v podstate obmedzenci, lebo im, aspoň tak som to vnímal ja, chýbalo akési ukotvenie v reálnom fyzickom svete.

Každá veda, ktorá nepracuje s konkrétnymi, fyzicky ohmatateľnými objektmi, pri ktorej bádateľ nenaráža každodenne na úskalia, kostrbatosti a podivuhodnosti fyzickej reality prírody, sa stáva len čistou abstrakciou. A to potom formuje myseľ človeka určitým spôsobom. Na jednej strane sa rozvíja tvorivá schopnosť pracovať a vnímať v abstraktnom priestore, ale na druhej strane, povedal by som dokonca, že to spôsobuje určitú degeneráciu, pokiaľ ide o zapracovávanie prvkov z reálneho fyzického sveta do týchto abstrakcií. Z časti týchto ľudí sa potom stanú neukotvení drístači o niečom, o čom vlastne nemajú šajnu.

Ale jasné, talentovaná duša túžiaca po pravde si svoju cestičku nájde. Chcel som len zdôrazniť, že z "tréningového" hľadiska je lepšie, keď v mladosti človek natrénuje, aby na starobu mal vybudované základy.

Buheh

Pekne povedané. Súhlasím s Vami oboma, spoločnosť nemôže existovať bez spoločenskovednej nadstavby, tak ako človek nemôže existovať bez hlavy. Ale napriek tomu sem napíšem moje presvedčenie, ktoré asi mnohých pohorší: som toho názoru, že najhoršie, čo môže človek svojmu talentovanému dieťaťu urobiť, je nechať ho po strednej škole študovať humanitné smery bez toho, aby najprv dostalo základy z "tvrdých" vied. Mladý človek by sa mal najprv "dotknúť zeme", skôr než "vyletí ku hviezdam".

Buheh

že toto tu už možno niekedy bolo, ale keďže je to stále aktuálne, pre istotu prikladám. Je to ohnivý prejav arabského duchovného, ktorý hromží na svojich, že sú leniví a sprostí:

https://www.youtube.com/watch?v=CIYJXcCT_Uk&feature=youtu.be

Buheh

Čím "mäkšia" je forma moci, tým je moc v konečnom dôsledku väčšia. Veď to napokon hovoria mnohé učenia, od starých Číňanov až po DVTR. Voda časom zničí aj skalu...

Čím neviditeľnejšie je jej pôsobenie, tým je moc trvácnejšia. Preto tým účinnejšie sú inštrukcie, ktorými sa riadime, čím nenápadnejšie ich máme zabudované v sebe.

Neviditeľnosť, anonymita, to je základný predpoklad skutočnej dlhodobej moci každej skupinky jej nositeľov. Diktátor, o ktorom to každý vie, je diktátorom len dovtedy, kým ho neobesia. Ale tie potkany, ktoré z pozície všemocných šedých eminencií z úzadia už niekoľko storočí rozožierajú Západ a biele etniká, tie sa nikdy neukážu otvorene, a preto nikdy neprehrajú vo voľbách, nehojdajú sa nikdy na pouličnej lampe.

Teda aspoň zatiaľ to tak vždy bolo.

Buheh

"V sedmém století našeho letopočtu se vynořil kočovný beduín, který převzal z křesťanství víru a naději v nesmrtelnost. Zkarikoval ji však k nepoznání, když každou odměnu a každou naději přeměnil na sexuální požitky. Zničil pramen lidského štěstí tím, že zneuctil ženu a dovolil polygamii a za součást svého učení prohlásil zničující válku proti zbytku lidstva. V základech této nauky stojí požitkářství a násilí, tj. nadřazenost brutality nad duchovními hodnotami. Mezi křesťanstvím a islámem zuří po dvanáct století válka. A dokud bezcitná, neúprosná dogmata falešného proroka budou nacházet své stoupence, nebude na Zemi nikdy mír."

(John Quincy Adams, šestý prezident Spojených států Amerických v letech 1825 - 1829)

Buheh

Nebol to palácový prevrat? Sám si predsa napísal, že november 1989 bol dohodnutý hlavne na lodi pri Malte medzi Gorbačovom a Reaganom. Čo to bolo, ak nie zrada?

Vzdelanie, zdravotníctvo aj potraviny, to všetko bolo vtedy lepšie ako teraz, to si úprimne myslím. A jasné, malo to tiež kopu chýb, ale ako celok to bolo lepšie. No možno som už senilný a pamätám si zle, ale takto to vidím.

S tým pracovaním "málo a zle", to som ani tak nemyslel tých úplne dole, ale práve zlé riadenie a samoriadenie systému. Aj pre chýbajúci trhový princíp sa veci skrátka nehýbali tam, kam sa mali, a potom už bolo jedno, či ten posledný výkonný pracovník triedil šošovicu a hrach výkonne alebo menej výkonne. Ale hlbšia prapríčina toho všetkého bola práve v tom, že ľudia neboli vystresovaní, viezli sa v teplúčkom vláčiku a nemali dôvod bojovať o prežitie.

Ďalšou vecou je, že do značnej miery tá paralýza spočívala aj v tom, že ten socík nebol skutočný, taký ako podľa teórie mal byť, ale bola to viac-menej skrytá vláda privilegovaných skupín.

Výsledkom bol taký umelý svet s umelými problémami, taký polygón na opičie hry – na rozdiel od tohto, ktorý je skutočný, je to klietka s predátormi a korisťami. Netreba však nikdy zabúdať na to, že tamten systém pôvodne vznikol ako odpoveď na neľudskosť tohto systému. Nemám teraz na mysli sionistické pozadie celej globálnej hry – hovorím o reálnej sile miliónov ľudí, ktorí chceli lepší svet. Sionisti len využili tú vlnu v duchu princípu "ak to nemôžeš ovládnuť, postav sa tomu na čelo."

Buheh

to je ďalší z faktorov. Nepochybne ďalším dôležitým čriepkom mozaiky je skutočnosť, že nad socializmom aj kapitalizmom sa ako duch nad vodami vznáša klanová spriaznenosť organizátorov celého tohto divadla.

Buheh

Ja si myslím, že zo všetkých náboženských sviatkov je tento najaktuálnejší, rozhodne viac aktuálny než oslava zjazvenia pána, sedembodkovanej panenky, svätého cyrilometoda či iných agentov niekdajšej svetovládnej moci. Je naozaj vhodný čas, aby sme sa začali seriózne zaoberať myšlienkou na boj za skutočnú slobodu a demokraciu.

Buheh

Neviem či je to pravda, či to nie je len tá povestná Putinova propaganda, o ktorej hovorieva pán Smatana. Ale ak je tá správa pravdivá, tak mi to príde ako pomerne vtipná pointa celej veci:

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/soir-americke-tankery-dodavaji-b...

Buheh

a různý koníčky maj, spieva sa v akejsi pesničke. Žiaľ, 90 % ľudí ešte stále nevníma (každé) voľby ako príležitosť spôsobiť problémy diablovmu mlynčeku na ľudské mäso, ale – v duchu idiotského hesla "systém je dobrý, len ľudia sú zlí" – iba ako oslavný ceremoniál náboženstva svätej Demokracie, rituál pravidelnej výmeny kádrov (ktoré, napodiv, áno, vždy znovu, aj tentoraz opäť sklamali).

A ten, kto vie rátať do viac ako do päť, vždy znovu a znovu zboku sleduje (škrípajúc zubami, fascinovane či znechutene, jak je komu libo), ako tupý býk väčšinového voličstva znovu a znovu nabieha na to isté červené súkno, zákerného toreadora s krvavým kordom ignorujúc.

Buheh

kedy sa konečne my stredoeurópania ospravedlníme Turkom za to, že keď v roku 1683 tureckí imigranti prišli do Európy šíriť multikulturalizmus (a jeho osvietenú kultúru, vrátane islamu a práva šaríja), vtedy pri Viedni tunajší fašisti a xenofóbi usporiadali terorizmus a masovo zavraždili desaťtisíce imigrantov. Bolo to vrcholne rasistické a odsúdeniahodné.

Bolo by v tejto súvislosti nanajvýš vhodné, keby nielen pápež, ale aj všetci ostatní politici a politickí analytici pobozkali nohy každému jednému z potomkov vtedajších šíriteľov kultúry, islamu, pravdy a lásky a pridelili každému jeden dom, ktorý zatiaľ neoprávnene obývajú potomkovia vtedajších xenofóbov a teroristov z roku 1683.

Buheh

nejako mi uniklo, že už to tu bolo.

Buheh

Včera som dostal link na video, ku ktorému bol takýto (typicky západný) vysvetľujúci komentár:

V roce 1976 tým badatele Jean-Pierre Dutilleaux poprvé přišel do styku s primitivním kmenem Toulambis (Papua, Nová Guinea), jehož členové nikdy nepřišli do styku s okolním světem a ani neviděli lidi bílé kůže. Kamera zachytila vyděšenou reakci plnou zvědavosti. Naprosto nádherné a úžasné! Nenechte si ujít. Toto setkání naštěstí natočil francouzský tým. Velmi dojemné. Sledujte reakci kmene, který objevil muže s bílou pletí a světlými vlasy, včetně různých"nástrojů moderního světa'', zvědavost smíšená se strachem...

Oplatí sa pozrieť si to. Ak pre nič iné, tak už len preto, že naozaj autentických vecí nie je veľa (a pre peknú hudbu).

http://www.videoman.gr/7402

Buheh

možno zafungoval, a ešte by som pre spravodlivosť k výsledkom volieb dodal, že asi funguje aj efekt uprednostnenia zvoliteľného kandidáta – napríklad taký Huďo by zrejme dostal viac hlasov, keby si mnohí nepovedali, že radšej dajú hlas niekomu, kto bude mať väčšiu šancu vyhrať.

Buheh

Nemám čo dodať.

Buheh

ešte niečo vtipné napísať, ale už sa nedá, zabil si. :)

Buheh

vraj má tá rúra ísť z Ruska cez Nemecko a Portugalsko a odtiaľ cez Bulharsko do Bruselu, kde sa plyn naloží na loď a odvezie do Newyorku, a odtiaľ potom je to cez Prištinu a Antverpy do Rumunska už len skok.

Z hľadiska neviditeľnej ruky trhu to takto dáva perfektný eurozmysel.

Buheh

že tieto odkazy nebývajú náhodné. Niekto mu chcel niečo naznačiť – ak nezmení kurz, tak...

Buheh

Ľubov, človek nemusí vedieť všetko. Naozaj nie je dôležité vedieť koľko dal Fico mimovládkam, o koľko okradla Kiska štát na daniach a čo spolu robia Orbán so Sorosom za zatvorenými dverami. Dôležitejšie je mať v rámci možností dostatočne adekvátnu predstavu o tom, ako dôležité veci a súvislosti fungujú, a pritom si tým nenechať kaziť život.

Buheh

Treba vytvárať statky a pridanú hodnotu pre blížnych, štátny rozpočet, migrantov, natistov a ostatných akcionárov.

A okrem toho, začem bukvy? Veď tu už je každému vsjo jasno.

Buheh

ktoré deckám tlačia do hlavičiek, majú za cieľ zastrieť skutočný stav vecí. O skutočnm stave a geopolitickej situácii tejto krajiny (reč je o Česku, ale SR je to isté v bledomodrom) je teraz veľmi výstižný a inšpiatívny článok na Zvedavcovi (a je tam aj jasne povedané to podstatné k téme"jadro") – nemám rád linky, tak to sem prilepím celé:

Proč zůstáváme chudými příbuznými?

Vlastimil Podracký

Prevzaté zo:
http://zvedavec.org/prispevky/2017/10/7394-proc-zustavame-chudymi-pribuz...

Vznik a důvod přetrvávání naší relativní chudoby oproti západním sousedům je důležité pochopit, abychom se správně rozhodovali v dalším vztahu k EU, k přijetí eura či vstupu to „tvrdého jádra“.

Místo diskuse o celé problematice celého našeho „chudého příbuzného“, jehož ekonomické relace k bohatým zůstávají nezměněné při jakémkoliv hospodářském pokroku, se vede propaganda podle skupinových zájmů. Možná, že neodhadnu dobře všechny souvislosti, nicméně alespoň by tento článek měl vést k diskusi.

Struktura blahobytné západní země a vznik jejího bohatství

Jako první uvedu, že Japonsku a Německu bylo po válce mohutně pomoženo, protože se nacházely na hranicích se sovětským blokem a byly jakýmisi „výkladními skříněmi“, navíc v nich bylo komunistické myšlení nejnižší, staly se spolehlivými partnery pro americké vojenské základny, které jim zajišťovaly bezpečnost, aniž by oni museli mít armády a tím se stát znovu nebezpečnými.

Blahobytná země se vyvíjí z průmyslové země vývojem, který lze nazvat: vývoj od kvantity ke kvalitě a následně k postupné degradaci obojího. Původní průmyslová země má velkou porodnost zvláště venkovského obyvatelstva, které se stěhuje za prací do měst. Pro podřadnější práce je dost lidí a průmysl se může rozvíjet. Venkovské obyvatelstvo se postupně vyčerpá snížením porodnosti a odchodem mladých lidí do měst v důsledku mechanizace zemědělských prací. Porodnost celkově klesne a národ začne vymírat a mít nedostatek pracovníků, který se řeší nejprve imigrací z jiných zemí nebo odchodem podřadné a málo placené práce do zaostalejších zemí nebo do východní Evropy, která komunistickým režimem ztratila „strukturu blahobytné země“.

V blahobytných zemích rodiny mají „dva psy, ale jen jedno dítě“, velké procento žen děti nemá a dvě děti jsou téměř nepřekročitelný limit, se dětem dává veškerá možná péče včetně vzdělání. Je velký tlak na to, aby vystudoval obrazně řečeno „každý blb“. Zatím co dříve studovali jen vybraní inteligentní lidé (školství bylo zaměřeno na soutěž a výběr), nyní se prosazuje, aby vystudoval každý. K tomu směřují neodmítnutelné intervence přímé i politicky a ideově zprostředkované. Tím nastává intelektuální a kulturní nivelizace společnosti. To ovlivňuje celou intelektuální sféru. Najednou nejsou kvalitní lidé, nejsou myšlenky. Z tohoto stavu se odvozuje ideový relativismus a individualismus nemající místo pro kolektivní zodpovědnost, z čehož napohled vyplývá zbytečnost kvalitních ideálů a lidí. Vlastníci peněz a odborníci jsou obvykle lidé vybraní ekonomickou soutěží, jsou to lidé kvalitní jen v jednom aspektu života, mají zájem na obchodě, propagaci výrobků a fungování ekonomiky, ale fungování státu nikdo nerozumí a tržní návyky vycházet vstříc zákazníkovi, se promítají do politiky jako nihilistický populismus. Ztratila se úplně ideová diskuse a elita, která by byla schopna zaujmout vedoucí pozice, zůstává na okraji společnosti nepochopena. Relativizace hodnot zakořenila. U nás je to také tak, nejkvalitnější lidé pochází ještě z komunistické doby.

Mezitím vzniká společnost, která už nemá dělníky z domácího obyvatelstva (těmi jsou buď migranti, nebo se podřadná práce vyvezla do zahraničí – třeba do České republiky). Společnost nepotřebuje výrobu, ta se může uskutečnit kdekoliv, ale zisky jdou do blahobytné země. Důchodci chtějí svoje důchody z různých fondů investovaných ve výrobě a obchodu, peníze by měly být stabilní a tak vymírající země polyká další migranty, kteří nahrazují chybějící mladé lidi ve všech zbývajících pracích včetně služeb. Pokud se porodnost domácího obyvatelstva dostatečně nezvýší alespoň po nějaké době, pro což se nezdá napohled žádný důvod, nastane postupná etnická výměna obyvatelstva a nová kulturní epocha. To je sice už znatelně v dohledu, ale prozatím ještě nenastalo.

Tak vzniká jakési paradigma blahobytné země, kde se snoubí podnikavost, historické vlastnictví peněz, nemovitostí, ale i trhů. Toto „vlastnictví trhů je nejdůležitější“. Tradiční tržní návyky jsou vůbec podstatné.

Jak jsme se stali chudou zemí (relativně k Západu)

Země východní Evropy se vyznačují zvláštním paradigmatem: mají vyspělé obyvatelstvo přibližně jako na Západě a problémy s obnovou obyvatelstva shodnou s blahobytnými zeměmi, ale přitom životní úroveň se pohybuje od 25% do 60% svých západních vzorů. Bez jakési „domácí pracovitosti“ (lidé si vytváří mnoho věcí samozásobováním, samoslužbami a sdílením služeb v rámci rodiny a známých) by to bylo ještě mnohem méně, protože platy jsou většinou v rozmezí 20 – 40%. Tato situace je dána historicky, protože obyvatelé těchto zemí nevlastní investice a trhy. Prostě ztratily čas komunistického a postkomunistického režimu k zaujetí světových trhů a k vytvoření vlastnictví investic do význačných podniků majících nejvyšší zisky.

Dnes jen velmi málo záleží na nějaké „vzdělanosti národa“, na „pracovitosti“ apod. To jsou už zastaralé pojmy. Vzdělané lidi je možno získat ze zahraničí a pracovitost se využije v Číně, naopak je to výhodnější, ušetří se investice do vzdělání. Důležité je vlastnictví investic a trhů. Vysoké vzdělání je potřebné ojediněle, nové technologie jsou „uživatelsky orientované“ a potřebují k obsluze jen středně vzdělané lidi, kvalitní střední škola úplně stačí, podstatě techniky není potřeba rozumět (potřebujeme snad znát, jak funguje počítač nebo mobil?). Pro nás je dokonce důležitější člověk, který nedělá zrovna nějakou významnou práci, ale pracuje a platí daně, než člověk, který ze státu vyždímá zdarma vzdělání, ale uplatní ho v „blahobytné zemi“. Tak se postkomunistické země stávají jakýmisi „vzdělávacími středisky“, zaplatí vzdělání, ale ztratí nejen náklady na vzdělání, ale i lidi.

Před válkou jsme patřili mezi vyspělé země. Struktura blahobytné země byla u nás tenkrát podobná západním a při normálním vývoji bychom mohli být na úrovni Rakouska. Zničující byla železná opona, odtržení od západních trhů, ze kterých plynuly největší zisky. Trhy nebylo možno navrátit a dodnes navráceny nejsou. Vzpomínám si, jak v Moravii vyráběli sporáky pro Francii, ale neprodávali je tam. Sporáky se vyvezly do Francie za nízkou cenu a tam dostaly značku francouzské firmy, pod kterou se prodávaly. Totéž bylo s mixéry a dalšími výrobky. Peníze v takovémto případě plynou převážně do kapsy „vlastníku trhu“ nikoliv výrobci. Baťa to dobře věděl, ve svém prvomájovém proslovu v r. 1928 pronesl, že musí odstranit „velkoobchodnickou spekulaci“. On jako vysoce produktivní výrobce obuvi by vydělával peníze obchodníkům, kteří by kupovali od něj levně boty a draho prodávali. Proto přistoupil k výstavbě obchodních domů a obchodu v každé obci. Vydělával potom na obchodě, kterým mohl zaplatit mechanizaci práce v jeho továrně.

Vůbec nejhorším artiklem vzhledem k výdělkům jsou subdodávky. Košile se vyrobí u nás a knoflíky v Rumunsku, ale německý konečný výrobce knoflíky přišije, dá na košili svoji vizitku, a prodá ji za několikanásobnou cenu než je prostý součet ceny košile a knoflíků, a to všechno proto, že je „vlastníkem trhu“. Mnohdy to prodá nazpět u nás nebo v Rumunsku a vyřadí i našeho výrobce, který by stejným způsobem košili zpracoval, protože obchody obvykle chtějí „známou značku“ a nemají důvěru v ty, kteří nejsou „vlastníky trhu“. Ale nemysleme si, že vzdálenost od zákazníka je podstatná, nikoliv, podstatné je, kdo je vlastník a manažer. Vždyť montovny jsou opět jen zaměstnáváním laciné pracovní síly. Vlastníci jsou v zahraničí a jim plynou zisky z výroby i obchodu. Všechno to jsou pro nás jen jakési „podřízené práce“ bez velké přidané hodnoty. Vlastnictví je podstatné, ale jen tenkrát, když je (jako u Bati) spojeno s „vlastnictvím trhu“.

Po pádu komunistického režimu se už s tím nedalo nic dělat. Ztratili jsme i východní trhy, protože všichni kupovali západní zboží, které bylo konkurenceschopnější (někdy ani nebylo kvalitnější). Západní firmy obsadily trh a ještě více zbohatly, zatímco my jsme byli jenom „zachráněni“. Hlavní podíl na tom měli zákazníci a jejich přesvědčení. Potom přišly banky a obchodní řetězce. Naše firmy byly podfinancované, privatizace byla mnohdy spojena se zmatky, propouštěním lidí apod. Naši lidé se zařadili do prodeje zahraničního zboží, protože tam nejvíce vydělávali. Za takových okolností se samozřejmě cizí kapitál „zmocnil trhu“ a některých našich podniků. Cizí kapitál dobře ví, že nemůže jenom prodávat zahraniční výrobky, brzy by totiž lidé v takové zemi neměli za co kupovat. Musí je i zaměstnávat a tak se pomalu vytváří situace, která je dnes. Občané české republiky, pokud nepracují ve službách a drobné místní výrobě, jsou převážně jen zaměstnanci velkoprůmyslu a dodavateli levných komponent. Zemědělství je odrazem celkové situace. Od nás se vyváží kukuřice, pšenice a řepka (podporováno dotacemi EU). Avšak zpracování probíhá převážně zahraničními firmami (Agrofert je výjimkou) mnohdy v zahraničí.

Závěr: metropole bohatnou a periferie chudnou, nestaňme se periferií velkého celku!

Nemyslím si, že vznik dnešního paradigmatu byl nějaký cílený záměr, vyvinul se z celé situace postkomunistické doby a zakonzervoval se, protože vyhovuje těm, kdo z toho těží.

Východním národům nebylo dopřáno ono blahodárné paradigma poválečné západní Evropy samostatných států, které si měly příležitost nastavit cla a vést vlastní fiskální politiku tak dlouho, až vyspěly a mohly se začít svobodně sdružovat, a to pod americkou bezpečnostní supervizí, nikoliv nadvládou. Východní státy se naproti tomu po pádu komunismu staly vazaly a doprošovači dotací, ztratily svoje místní trhy a vlastnictví investic. Blahobytné západní Německo už nacpalo mnoho prostředků do východního, ale lidé z východu stále odchází pracovat na západ a jsou městečka, která už mají jen polovinu obyvatel, převážně důchodců. Tak dopadá vazalská země jsoucí v jednom politickém bloku s „blahobytnou“. Tak můžeme dopadnout i my při další integraci v „tvrdém jádru“.

Do jednoho politického celku nemohou jít „blahobytné země“ a jejich vazalové zároveň. Protože žijeme v době, kdy metropole bohatnou a periferie chudnou, v takovém celku se staneme periferií. Politické struktury budou sloužit ekonomickým zájmům hegemonů, kteří budou chtít stav zakonzervovat a bránit jej politickými metodami. Vidíme Francii, jak se snaží politickými metodami zamezit konkurenci našich dopravců. Jakmile bude jen náznak nějakého našeho pronikání, hned si najdou nějaký politický důvod, buď v oblasti ekologie, daní, mezd a všeho možného. Budou nás jen „přikrmovat“, abychom nebyli extrémně nespokojení, zisky půjdou opět na západ a k nám půjdou dotace, za které budeme „líbat ruce“ a pokorně poslouchat, pokud ne, podniky ukončí u nás výrobu a zavedou ji jinde. Třeba odstěhují i Škodovku.

Robotizace výroby je jen pokračováním automatizace, nic nezmění, jen pokud by přišla příliš náhle, zvýší nezaměstnanost opět jen v těch vazalských zemích, v montovnách apod., naopak zaměstná vzdělané lidi v blahobytných (projekty a stavba robotů). Investice na robotizaci jsou příliš vysoké a musí se splácet půjčky, než aby se nějak výrazně mohly snižovat ceny.

Mimo „blahobytné země“ Západu máme daleko větší možnosti, neboť snadněji vynikneme kvalitou a cenou, mnohde jsou naše značky známé a nejsou ony záporné předsudky proti nám. To neznamená se s Evropou rozcházet, ale nenechat si vzít politickou suverenitu. Podle toho by měli i občané se rozhodovat v politické oblasti, při volbách, při vytváření politických stran atd.

Poznámka editora (Stwora)

Jedno přísloví říká, dejte si pozor, co si přejete. Mohlo by se vám to splnit. Autor si, stejně jako mnoho našich lidí, přeje, abychom se měli stejně, jako západní Evropa. Aby platy a ceny byly podobné jako třeba v Německu. Já na druhé straně často blahořečím osudu, že to tak není. Proč? Protože ta relativní chudoba (zdůrazňuji slovo relativní) může být ve skutečnosti naše záchrana. Záchrana před hordami okupantů z Afriky a zemí třetího světa. Za to, že tady ještě nejsou, alespoň ne v takové míře jako v bohatších zemích na západ od Aše, za to vděčíme tomu, že se máme malinko hůř. A tím pádem nejsme pro ně tak atraktivní. Okupanti jsou vypočítaví, nemilosrdní, agresivní, hrabiví a velmi dobře informováni. Ve chvíli, kdy se dorovnají platy a ceny, je tady máme v plné parádě. Žádné ploty je nezastaví, i kdyby na hranicích byly. A ony tam nejsou.

Ne nadarmo nám dnes Západ závidí a jejich obyvatelé jezdí velmi rádi do českých měst a někteří tady kupují domy a byty. Ne proto, že je to levněji, ale proto, že je tu ještě bezpečno. Tak prosím, nefňukejme a nesnažme se o těch par eur v peněžence navíc. Bylo by to Pyrrhovo vítězství.

Buheh

niekomu unikla táto fakt veľmi smutná správa, tak si ju určite nenechajte ujsť:

http://www.hlavnespravy.sk/na-severe-maroka-sa-15-tinedzerov-suloziacich...

A najmä diskusia je veľmi smutná, skoro som sa rozplakal.

Buheh

Pohybujú sa ako keby sa vznášali...

(Alebo žeby používali segway?)

http://www.dobrenoviny.sk/c/104088/rusky-tradicny-tanec-vyzera-ako-magic...

Buheh

http://www.novarepublika.cz/2017/08/sankce-kourova-clona-materske-skolky...

Kvalitný opis situácie v Amerike. A súvisí to aj s témou tohto Eminho článku. Európania by mali čím skôr pochopiť (a pri voľbách zohľadniť), že na Ameriku už treba zabudnúť – Európa od nej nemôže čakať naozaj nič iné, než len pokusy ju oslabiť a zničiť. Veľká votrelecká kampaň made in Soros je iba časťou celého obrazu: je tu aj kopa iných vecí, napr. sankcie akože proti Rusku, ale v skutočnosti hlavne proti Európe, tlačenie kompradorských bábkových eurorežimov do nezmyselných predražených nákupov amerického bridlicového sajrajtu a starého armádneho šrotu, atď.

Amerika ako centrum svetovládneho upírstva je v permanentnej tichej vojne voči celému svetu, a predovšetkým voči regiónom s potenciálom sa perspektívne brániť a oslobodzovať. Komu sa to nezdá, nech si prečíta Wolfowitzovu doktrínu, ktorú v týchto dňoch neokoni usilovne oprašujú. Takže netreba príliš veľkú fantáziu, aby človek pochopil, že silná a nezávislá Európa je pre Ameriku potenciálne ešte nebezpečnejší protivník ako Rusko.

Buheh

Je to zaujímavá štatistika o počte zabitých v mene islamu v tomto roku ku dnešnému dňu:

https://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=2017

A vlastne aj stránka je celkom k veci.

Buheh

bazíruje na pocite, presne tak. A podľa čoho iného Ty hodnotíš krásu a dokonalosť?

Je to nástroj, ktorý niekto vie používať a niekto menej. Dajú sa ním vyjadriť úžasné veci. Aj iné jazyky to dokážu, ale každý je predsa len iný a dáva posolstvu iný odtieň.

Že na Slovensku nemáme preslávených rečníkov, to je kritérium asi podľa takej logiky ako že keďže tu nemáme najvyššiu vežu na svete, tak asi nevieme vyrobiť kvalitné tehly.

A že televízne kanály kanalizujúce mediálne splašky tunajšiemu ľudu sú plné idiotov otázneho etnického pôvodu, za to slovenčina naozaj nemôže.

Buheh

Slovenčina je krásna a dokonalá. To myslím úplne vážne, bez irónie. Vlastne, dokonalá celkom nie, lebo je cielene i neúmyselne nivočená škodcami i hlupákmi. Ale problém určite nie je v nej.

Mäkčene a dĺžne mi neberte... A pre tých, ktorí si myslia, že bez mäkčeňov a dĺžňov to bude lepšie, tu mám text jednej esemesky, ktorú mi onehdá ktosi poslal:

BABKA SA V NOCI ZOBUDILA NA NEJAKE PISKOTY A SUCHOTY. Z PISKOTOV UROBILA PISKOTOVU ROLADU, ALE NA SUCHOTY UMRELA.

Buheh

"Bohatosť či chudoba je závislá na tom, kto a ako ju meria. Naprklad je isté, že Východná Európa bola vždy v histórii veľmi chudobná čo sa týka vlastnenia čínskych peňazí - skoro nikdy žiadne nemala. Ale Čínania ich vždy mali hromadu, boli bohatí.
Ak niekomu tento ironický príklad s Čínaňmi pripadá ako absurdný vtip, nech sa zamyslí, či podobný nerobí aj s posranými americkými sračkami zvanými dolár. A komu patrí Euro a vôbec súčasný systém, kde sa stanovujú jeho pravidlá? V Bratislave veru nie. A ach, aká náhoda, zas ten, kto stanovuje pravidlá, je bohatý a zvyšok, vrátane pekného príkladu z nedávna, Grécka, je chudobný."
Dokonca ani ja sám by som to oveľa lepšie nenapísal. Navrhujem dať do zbierky citátov.

Buheh

chvíľa pre reklamu. Z Ukrajiny:

https://www.youtube.com/watch?v=ugr8wc6w0EM

Buheh

Ja to stále hovorím. Náš totiž nikto neprepadne, nás nikto nemôže obsadiť, lebo my už obsadení sme. Takže obranné zbrane nám sú momentálne nanič.

Skôr by sa v tejto fáze zišli nejaké prostriedky na hubenie škodcov. Nejaké prostriedky (aby ste to nechápali ako výzvu k nenávisti a násiliu v zmysle paragrafu, atď, tak upozorňujem, že ja som nepovedal, že rovno zbrane – ale skrátka niečo, čo bude fungovať), čím by sme našu krajinu mohli oslobodiť od mechanizmov diaľkového riadenia, od agentov cudzej moci, ktorí momentálne majú tento štát vo svojich špinavých paprčiach. Ja som v minulosti zvykol spomínať vidly, ale Norman ma vyhrešil, že tie nie sú vhodné. Manželka tvrdí, že na špinu je najlepšie Savo, ale to sa mi zas nezdá, Savo je zbytočne drahé.

Buheh

Asi aj majitelia Zemegule si uvedomili, že plán výmeny západoeurópskeho obyvateľstva za islamsko-afro-analfabetický mix je vo východnej Európe absolútne neakceptovateľný a tento región hrozí odtrhnutím z reťaze. Tak ho treba zase raz opatrne podchytiť.

Buheh

sa zruší až prijatím definitívy, čiže práva šaríja.

Buheh

Je to agent, ktorý plní svoje poslanie.

Buheh

A je dobre, že tam nechýba ani známe vyjadrenie Georgea Friedmana, šéfa Stratforu, v tom zmysle, že spojenie Ruska a Nemecka je najväčšou americkou nočnou morou (približne 18:45). Spojenie, ktoré navyše hrozí prerásť do veľkého euroázijského prepojenia od Nemecka cez Rusko, Irán, Indiu, až po Čínu, po ktorom by sa z amerického kontinentu definitívne stala len podvyživená periféria Veľkej Euroázie.

To s RTVS bol samozrejme iba žart...

Buheh

Autor filmu Jurij Kofner síce nespomenul ani slovkom etnikum, ktorého príslušníci z veľkej (väčšej či menšej) časti určovali a stále určujú konanie každej z krajín, ktoré v dokumente hrajú podstatnú úlohu (hm, Kofner, aké zvláštne, nerusky znejúce meno), ale budiž. Kiež by bolo viac takýchto dokumentov. Teraz už ostáva len tešiť sa, kedy to preložené pobeží na STV2. Vlastne teraz sa to tuším volá RTVS, či ako.

Buheh

nenavrhol nič. A ja navrhujem postaviť vysoký plot a pripraviť si veľa streliva.

Buheh

Preposielam tak, ako mi zhodou okolností dnes prišlo mailom:

Na to, aby sa nejaká kultúra zachovala dlhšie než 25 rokov, musí existovať určitá úroveň natality, t.j. 2,11 dieťaťa na rodinu. Všetko pod touto úrovňou znamená, že spoločnosť sa nezachová.

Pri pohľade do histórie, nezachovala sa žiadna kultúra po tom, čo úroveň jej natality klesla na 1,9 dieťaťa.

Úroveň 1,3 už nemožno zvrátiť, pretože by bolo treba 80 až 100 rokov na to, aby sa sama upravila, no niet takého ekonomického modelu, ktorý by za ten čas takúto spoločnosť udržal.

Inými slovami, z dvoch manželských párov má každý jedno dieťa a ak každé z týchto detí bude mať jedno dieťa, bude 4-násobne menej detí, než babiek a dedkov.

Ak sa v roku 2010 narodí len milión detí, je ťažké mať 2 milióny dospelých, ktorí pôjdu do sveta v r. 2030. Ak sa populácia zmenšuje, tak spoločnosť aj kultúra postupne zaniká.

Úroveň natality Francúzov je 1,8.

Angličanov1,6.

Grékov1,3.

Nemcov1,3.

Talianov1,2.

Španielov1,1.

*31 krajín EÚ má úroveň natality dohromady 1,38.*

História nám hovorí, že túto úroveň už nemožno zvrátiť. Za niekoľko rokov Európa, akú poznáme, prestane existovať.

No populácia Európy sa nezmenšuje. Prečo?

*Islamská imigrácia!*

Za populačný rast Európy od roku 1990 môže z 90 % islamská imigrácia. Francúzsko má úroveň svojej natality 1,8 promile a moslimovia vo Francúzsku 8,1.

Južné Francúzsko, ktoré sa z historického hľadiska považuje za jednu z oblastí s najväčším počtom kostolov na svete, *má teraz viac mešít než kostolov*. 30% obyvateľov do veku 20 rokov tvoria moslimovia.

Vo väčších mestách, vrátane Nice, Marseille a Paríža tento počet vzrástol na 45 %. Do roku 2027 bude jeden z 5 Francúzov moslim. A *už o 39 rokov bude Francúzsko islamským štátom*.

Vo Veľkej Británii vzrástol počet moslimov za posledných 30 rokov z 82000 na 2,5 milióna. To je 30-násobný nárast!!! *Vo Veľkej Británii je teraz vyše 1000 mešít, mnohé z nich sú bývalé kostoly...*

*V Holandsku* je 50 % novorodencov moslimského pôvodu a *o 15 rokov bude polovica obyvateľstva Holandska moslimská.*

*V Rusku* je 23 miliónov moslimov. *Každý 5. Rus je moslim.* O niekoľko rokov bude v ruskej armáde 40 % moslimov.

*V Belgicku* je 25 % novorodencov moslimov. Belgická vláda zistila, že tretina zo všetkých detí narodených v Európe *bude už za 15 rokov moslimského vierovyznania.*

Nemecká vláda o tom verejne začala hovoriť ako prvá. *„Zánik (nemeckej) populácie sa už nedá zastaviť.* Tendencia pádu sa už nedá zastaviť. *Nemecko bude do roku 2050 moslimskou krajinou.“*

*Líbijský vodca Muamar Kaddáfi svojho času vyhlásil: „Existujú znamenia, že Alah dosiahne víťazstvo nad Európu bez mečov, pušiek, bez dobytia.* Nepotrebujeme teroristov,ani bomby samovrahov. 50 miliónov moslimov (v Európe) ju v priebehu niekoľkých desaťročí pretvorí na moslimský kontinent.“

*Teraz ich je 52 miliónov (údaje z r. 2007!), ale za 20 rokov sa tento počet zdvojnásobí na 104 miliónov.*

Katolícka cirkev nedávno zverejnila skutočnosť, že ju islam prerástol v počte registrovaných veriacich. Za 5 – 7 rokov bude islam dominantným náboženstvom na celom svete.

Svet,v ktorom žijeme, už nie je ten, v ktorom budú žiť naše deti a vnuci. Možno to znie pateticky, ale je to tak.

Buheh

preboha Vás všetkých budúcich tvorcov alternatívnych stránok prosím, nerobte to v bielych písmenkách na čiernom pozadí! Neviem ako iným ľuďom, ale mne sa to nedá čítať, robí mi to vyslovene zle na oči. Rád by som chodil napríklad na taký afinabul, ale nemôžem to čítať – a všelijako si to invertovať, to sa mi zas nechce. Všetky slušné stránky sú dnes písané tmavými písmenkami na svetlom pozadí, tak to, prosím, akceptujte...

senkjú veri mjač.

Buheh

Jasné línie – tým som nemyslel nič iné, než to, čo si Ty napísal: kritika anglosionistického monštra, autentické slovenské antisionistické texty.

Čo si pod tým predstavujem. Vidím takto po ránu zhruba šesť položiek:

1. Filozofická nadstavba.

2. Ostrý obraz. Necenzúrovaný nesionistický obraz sveta. Relevantné čriepky informácií z celkového obrazu o tom, ako sa veci naozaj majú.

3. Pasívna inštrumentálna zložka "ideologického boja", teda obrana. Cielená demaskácia globálnej ideologickej mašinérie, vrátane postupného systematického rozoberania jej mýtov a základných stavebných kameňov, čiže zavádzajúcich a systémom ukradnutých pojmov.

4. Aktívna inštrumentálna zložka "ideologického boja", teda útok. Alternatívny pojmový aparát, šírenie posolstiev, sieťovanie, vytváranie „mentálnych vírusov“, vytváranie silných alternatívnych konceptov... a áno, až po organizovanie aktívneho odporu.

5. Spravodajstvo. Samozrejme, živé médium musí byť aktuálne – web, kde posledný príspevok má štvrť roka, je nielenže mŕtvy, ale už dávno aj spráchnivený a rozsypaný na prách. Stránka žije vtedy, keď si ju človek každý deň otvorí s istotou, že tam nájde niečo nové, zaujímavé. Teda v prípade naozaj fungujúceho alternatívneho webu nesmie chýbať komentované spravodajstvo z kľúčových medzinárodných dejov.

6. Vízia. Čiže plány, návrhy, riešenia, východiská. Veci sa vždy dajú vidieť optimisticky – aj keby zajtra mal byť koniec sveta, aj ten jeden deň sa dá využiť zle alebo dobre, je to len na rozhodnutí jedinca.

A to je aj dosť, ba viac než dosť na jedného človeka, hoc by tomu venoval aj všetku svoju energiu. Možno som na niečo dôležité zabudol, ale v zásade mám pocit, že všetko ďalšie už iba rozrieďuje podstatu.

Ale aby si si nemyslel, toto, čo píšem, nie je kritika nadhľadu – presne naopak, pretože tento portál zatiaľ ako jediný slovenský spĺňa tieto moje predstavy.

Buheh

Tu vyvstáva otázka, koľko alternatívnych médií je na Slovensku tak akurát. Sto alebo dve? Príliš roztrieštená alternatíva, to je to najhoršie, čo môže byť. To je poloha, do ktorej to ONI chcú dostať, a to je aj tradične najväčšia bolesť alternatívy. No a príliš málo, to zas je nebezpečné, lebo to potom je príliš o jednotlivcoch a ich obmedzeniach. A tiež o možnosti podchytenia viemekým.

Ja si myslím, že počet by aj mohol ostať, problémom je kvalita. Dobre ste to rozanalyzovali, pokiaľ ide o jednotlivé kanály a ich limity, ale čo s tým? Lepšie to tak hneď, spakruky nebude... ale zmysel má o tom hovoriť, tak ako práve teraz a tu beží táto debata. Pretože nepochybne sa alternatívci na Slovensku (z času na čas) navzájom čítajú a môžu sa takto pozitívne ovplyvniť.

Problémy, ktoré ste spomenuli, majú spoločný menovateľ: tí ľudia sú prebudení, ale nie vždy dostatočne v tom zmysle, že nie vždy si uvedomujú, čo je dôležité. Svet je v riadnom prúseri a každé odbiehanie od podstatných tém k pochybnej ezoterike, starodávnej symbolike, ľudáckym nostalgiám či iným skompromitovaným ideológiám a iným nepodstatným hovadinám celú vec len kazí. Samozrejme, ONI sa tomu tešia a zámerne mútia vodu. Zoberte si taký mustwatch: na začiatku, potom ako sa tam obaevilo zopár podstatných vecí, postupne to zahmyzili kadejakými nezmyslami, ktoré rozmýšľajúci človek naozaj nemôže brať vážne (neviem v akom stave je to teraz, už som tam sto rokov nebol). Len chcem poukázať, že to je ich jasná a osvedčená stratégia: pomiešať pravdu s gebuzinou, aby hľadajúceho poplietli a odradili. A presne toho by si mali "alternatívci" byť vedomí a držať jasné línie.

Lebo tu už nejde o tú či onú senzáciu, ale o vytváranie celkového obrazu. Ten je pre hľadajúceho podstatnejší než jednotlivosti, a to je najväčšia hodnota, ktorú mu od systému nezávislí myslitelia môžu ponúknuť.

Stránky