authenticated user,autor

komentáre

Ema

 


Zacitujme si opäť niečo z Kozákovej knihy Korene indoeurópskej tradície.


"Európsky človek, ktorý bol po tisícročia formovaný, bez možnosti iného vzdelania, tzv. svätou knihou stredoveku - bibliou, bol naučený, aby nahliadal na svoje dejiny a pôvod podľa biblických obrázkov a tam prezentovaných ideí. Obraz raja s veľmi spokojným nahatým Adamom a Evou a zakázaným stromom poznania, po ktorom sa plazí zlý had, patril preto k základnej vzdelanostnej výbave stredovekého kresťana. Je to obraz, ktorý pozná v Európe asi každý človek a hlboko sa mu vryl do podvedomia. Nájdeme ho v tisíckach vyobrazení vo všetkých stredovekých iluminovaných rukopisoch, v tympanonoch chrámov, na reliéfoch zdobiacich paláce šľachty aj v ľudových výtvoroch všetkých európskych národov. Blažená zvierackosť a svätá vegetatívnosť tu úplne triumfuje nad nešťastným, za poznaním pachtiacim ľudstvom.


Až súčasná doba zbližovania svetov kedysi tak vzdialených nám umožnila, aby sme poodhalili rúško, ktoré tak dlho delilo svet Veľkej Matky a židokresťanstva od východného sveta s jeho pradávnou duchovnou tradíciou. To, čo pri štúdiu starovekých východných civilizácií objavíme, je fascinujúce. S úžasom zistíme, že to, čo bolo po tisíce rokov v Európe považované za bytostný a autentický svet a "dejiny", bolo v skutočnosti len jeho tieňom - negatívom toho života a tých ideí, ktoré vznikli a mali svoju autentickú tradíciu na Východe. Táto tradícia zrodila a vypestovala človeka a jeho kultúru dávno predtým, než povstal západný svet antiky, ba dokonca ešte skôr, ako povstali prví egyptskí faraóni a ich pyramídy.


Obraz raja a rad ďalších biblických obrázkov, ktoré bývajú pokladané za základ európskej kultúry a morálky, sa až s poznaním prastarých východných ideí objavia vo svojej správnej interpretácii, ktorá však vôbec nie je lichotivá. Je to totiž obraz ohováračský, nenávistný a vôbec nie nevinný. Čo je však najdôležitejšie - je to obraz sekundárny, negatívne odvodený. Je celý riadený silou, ktorá hodlala západnému svetu sprotiviť a skarikovať práve tú spásnu cestu a školu myslenia, ktorá človeka už kedysi dávno v praveku pozdvihla nad ríšu zvierat." (Ján Kozák: Kořeny indoevropské duchovní tradice, IV. díl Vznik západního kŕesťanství)


Teraz, z pohľadu 21. storočia, je ešte viac fascinujúce, ako sa podarilo židokresťanstvu celkom vymazať všetky stopy pôvodnej duchovnej indoeurópskej tradície a ako ukrutne neprestajne prenasleduje všetko, čo prináša jej návrat. Netreba sa báť nazvať to kultúrnou genocídou. Ona by táto genocída bola aj fyzická, ale indoeurópskeho obyvateľstva je príliš veľa. Nie je však problém vypúšťať naň mohutné ne-indoeurópske prisťahovalecké prúdy (a civilizovanú snahu zabrániť tomu označiť za rasizmus, so všetkými politickými dôsledkami). Nie je napríklad problém zrušiť vízovú povinnosť s Kosovarom. Mimochodom, v Iráne sú síce hlavným lákadlom ropa a zemný plyn, ale čo v inej - ideologickej, a preto možno dôležitejšej rovine vadí atómovému židovskému Vatikánu, je práve indoeurópska duchovná tradícia, ktorá je v tejto kolíske zoroastrianizmu napriek šiítskemu islamu veľmi živá - šiítsky islam ňou nasiakol ako špongia a vytvoril zaujímavú symbiózu. Dôkazom, že tam táto duchovná tradícia žije, je aj odvážne a neprestajné upozorňovanie na ťažké zločiny židoameričanov. O mŕtvolnosti Európy, zabitej židokresťanstvom, svedčí jej mlčanie.


Zo Slovenska bolo už dosť ľudí na potulkách Iránom a prakticky každý sa vrátil nadšený. "Akí dobrí ľudia tam žijú." Iste. Kultivovaní v inej, skutočne ľudskej tradícii. Trochu z nej je citeľné aj v Rusku, i keď tam už židoboľševizmus zasadil kultúre vyrastenej z indoeurópskej duchovnej tradície ťažkú ranu. Nevedeli ľudia zo Západu pochopiť, že v európskom prieskume základných hodnôt, do ktorého bolo zahrnuté aj Rusko, Rusi NEDALI na prvé miesto peniaze. Na rozdiel od Západniarov. Nedali ich dokonca ani na druhé miesto. Krútili západní kokôtikovia hlavou a hovorili si, že čo je to za idiotov a tupo vtipkovali, že určite dali na prvé miesto vodku. Síce nedali, ale aj keby, aj tak by to bolo iné ako suché peniaze. Nedozvedela som sa, kto zo Západu a prečo dával tento veľký prieskum vyhotoviť, ale neverím, že to bolo s dobrým úmyslom k ľuďom.


 


Aj Kozákova kniha má doslov. Nepísal ho akýsi politológ, ale sám autor. Na kontempláciu sem ešte prepíšem vety, ktoré doslov, a teda aj celú knihu uzatvárajú:


"Materialistická výchova - tak, aby žiadna idea či svetlo nebolo nadradzované temnej hmote, okamžite a intenzívne zapcháva každý priestor svetla, ktorý sa v ríši Noci a Hada poznaním vytvoril, chladným predmetom či na smrť čakajúcim telom, ktoré ho zavalia. Práve za to dostávajú od Hada svoju gážu a celý rad akademických titulov - veď pracujú na "duchovnom rozmere globalizácie". Na duchovnom rozmere peňazí a ich moci. Svet mŕtvych tak požiera svet živých a stavia tak pred vychádzajúce svetlo svoju kamennú stenu, ku ktorej sa chodia všetci otroci tieňov a podzemných jaskýň modliť. Hovorí sa jej "Múr nárekov."


----------------------


No a na záver ešte jedna veta z Kozákovej knihy a jedna kvízová otázka.


"Žiadna ľudská spoločnosť nemôže trvalo existovať bez učenia na ochranu človeka a jeho vnútorných síl." Súc vychovaní v antropocentrizme, hneď nám podvedomie vyhodí tradičný židokresťanský obraz nenávisti k prírode, ktorá človeka ohrozuje, pričom vnútorné sily sú na to, aby sme z prírody vydriapali všetko, čo sa dá. Vytrhali jej vnútornosti a mŕtve telo zavalili odpadkami. My už ani nevieme, čo je to človek, ako by sme mohli vedieť, čo znamená chrániť ho.


Kvízová otázka:


Máme dve kultúry. Jedna má v sebe zakomponovanú úctu ku zvieratám, odkazujúcu na hlbokú idnoeurópsku tradíciu a trestajúcu krutosť. Druhá je antropocentrická, s nenávisťou ku všetkému živému, v ktorej stačí niekoho označiť za "dobytok" (poťažmo gójsky) a možno ho týrať a zabiť. Ktorá z nich pácha genocídy?


Správnu odpoveď si nechajte pre seba, pretože by ste porušili zákon o popieraní veďviemečoho a nafasovali by ste natvrdo pár rokov basy.


Faktom zostáva, že pokus obnoviť v indoeurópskej Európe indoeurópsku duchovnú tradíciu a vykopnúť z nej vtedajší najagresívnejší rozkladný výhonok - židobolševizmus tu bol, utrpel však porážku. Nie nadarmo sa v Goodrick-Clarkovej knihe o Sávitrí Dévi ako čaro nechceného objavuje všeobjasňujúca veta, že bohato kolorované popisy nemeckých zverstiev začali víťazi médiami šíriť po skončení vojny. Mimochodom, pri čítaní jeho inej knihy s názvom Okultné korene nacizmu človek nechtiac uvažuje, prečo doteraz nevyšla kniha o kabalistických koreňoch svetového finančného systému, ktorý momentálne naklonil celý svet nad kozmickú priepasť a so svojou Samson option sa vyhráža, že ho do nej skopne. Ale slová Sávitrí Dévi o hrozbe pre celé ľudstvo sú blbosť, ako nás ubezpečuje Goodrick-Clarke. Ďakujeme, veríme mu, veríme. Zakryjeme si oči a počas pádu budeme šťastne jačať, ako si to užívame.

Ema

a nad tým všetkým sa vznáša ako duch nad priepasťou peak oil.


Ich hra už nefunguje, a tak chcú tresnúť do šachovnice. Ale videl už niekto, aby sa blbec sám z trasoviska za vlasy vytiahol?


V USA sú armádne kruhy, ktorým už len predstava útoku na Irán spôsobuje nočné mory. Najnovším argumentom je, že nemajú vhodné bomby a treba ich najskôr vyrobiť. Bude musieť zas prísť genocídne duo Netanjahu&Barak (vlastnými menami Mileikowski a Brog) a nabliakať na nich.


Američania sa hrozia toho, že ich ríša Mikimauza, motorov 3,3 litra a prepytujem duchovnej centrály v židovskom Vatikáne vojde do histórie ako totálny krach. Ten je už v tomto čase neodvratný. A tak sa to budú snažiť zvaliť svoj kolaps na niekoho... hocikoho.


Ale ešte stále je tu malá šanca, že skrachujú kultivovane.


Inak, v čase peak oilu trestať niekoho tým, že od neho nevezmeme ropu... to musel vymyslieť stratég s nobelovskými ambíciami a štrikovanou čepičkou.


Len Európy je Iráncom trochu ľúto, že je taká debilná. Je na tom totiž horšie ako USA.


 

Ema

Ľudia ako Goodrick-Clarke môžu byť rešpektovanými profesormi len v čase Kálijugy.


Ale nemal by ten zmrd vytŕhať z kontextu diela Sávitrí Dévi isté pasáže, pretože čoraz viac ľudí sa začne o ňu zaujímať: "...žid je stelesnením úpadku časových cyklov a jeho úlohou je rozklad všetkých národov, všetkých komunít a v konečnom dôsledku všetkého života na Zemi. Od 4. storočia pred naším letopočtom až do Filónových čias začali helenizovaní židia miešať svoje kabalistické predstavy s miestnymi ideami, aby vytvorili náboženstvo človeka postaveného proti všetkým ostatným živým tvorom. Toto povýšenie človeka nad prírodu viedlo - či už cez kapitalizmus alebo komunizmus - k všeobecnému zmrzačeniu celého ľudského druhu a k exponenciálnemu nárastu jeho povahy ako výrobcu a konzumenta na úkor všetkých ostatných tvorov v ríši kvantiy charakterisickej peniazmi, racionálnou vypočítavosťou a nárastom počtu ľudí." Goodrick-Clarke čitateľa okamžite ubezpečuje, že je to všetko falošné. Veď iste. Sami vidíme. 


GC má smolu, že od roku 1998, kedy knihu na písal, sa udialo toho veľa. Katastrofálnu nenažranosť už sionistické vrstvy Západu a ich klientska čvarga na Východe nemôžu skrývať, videli sme tiež hrôzu, ktorá sa udiala v Mexickom zálive a nikto sa za to šokujúce zmrzačenie prírody a živých tvorov nezodpovedal ani len väzením, hoci za to by patrila poprava. atakdále atakdále


A ešte niečo si zacitujme ku Kálijuge od Sávitrí Dévi: "v takomto veku niet nádeje na to, že ba sa veci dali do poriadku. V podstate je to vek popísaný v Bhagavadgíte ako vek, v ktorom z úpadku žien vzniká zmätenie kást, zo zmätenia kást strata pamäti, zo straty pamäti nedostatok pochopenia a z toho všetkého všetko zlo - vek, v ktorom sa lož nazýva "pravdou" a pravdu prenasledujú ako lož alebo zosmiešňujú ako blázonstvo, v ktorom sú porazení zástancovia pravdy, vodcovia inšpirovaní bohom, skutoční priatelia rasy a všetkého živého, muži-bohovia a ich nasledovníci ponížení a ich pamiatka pošpinená, kým majstri lži sú oslavovaní ako "záchrancovia" - vek, v ktorom sú každý muž a žena na nesprávnom mieste a svet ovládajú podradní jedinci, rasy krížencov a ničomné učenia. To všetko ako súčasť vlády naprostej ošklivosti, ďaleko horšej, než totálna anarchia."


Fuj, aké nekorektné.


Hlavne sa pri tom nepozerajme na fotografie všelijakých Šarkozyov, Barrosov, Merkeliek, Lagardeových, Thaciov, Havlov, Sákašviliov, Netanjahuov, Peresov, Líbermanov, Geithnerov... na tento nekonečný zástup špinavých kreatúr. Zytočne by nám potvrdili, čo dávno vieme. Hej. Je tu  Kálijuga.

Ema

Tuto v klíringhauze píšu, že úvahy o vraždení US prezidentov a dosadzovaní típkov, ktorí vyhovujú židom, je ďalšia z pekných židovských tradícií


http://www.informationclearinghouse.info/article30362.htm

Ema

V ruskom štátnom archíve sú materiály s menami židobolševikov, ktorí nariadili indoeurópsky - árijský Аrkaim zmiznúť. Celkom rada by som ich poznala, ale archívy ešte nie sú odtajnené.


Putin nemohol viac napaprčiť Chodorovych kamarátov, ako návštevou tohto miesta. 


Videjko z advaity


http://films.advayta.org/Documental/Poznovatelnoe/Arkaim(Putin).avi

Rusi musia zostať bez identity ukotvenej v reálnej histórii a odborníci ako Čudinov sú vyhlásení za magorov.


Už len slovo Árijec vysloviť - a človek si koleduje o nálepku nacista, v lepšom prípade nedemokrat. To je aj dôvod, prečo musíme povinne nenávidieť Sávitrí Dévi a namiesto kníh od nej čítať knihy o nej.

Ema

nás majú za blbcov všetkých, milá N. Ani sa za nich nemusíme vyhlasovať jednotlivo.

Ema

My sme dediči. Aj Sinuheho máme.


Budú tam ďalšie dvierka, a potom ďalšie a potom ďalšie, až výskumný tím zistí, že Džedi je už úplne mimo pyramídy a stále nachádza nové a nové dvierka. A jedného pekného dňa sa prestane hlásiť do služby :)


 

Ema

Sami chodia, sami za to môžu.


http://www.youtube.com/watch?v=DPPmCacPhdQ&feature=related


Ойся, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.

Ema

Niečo sa stalo? Necítiš sa dobre, či čo?

Ema

sa šíri panika.


Vládne a korporátne gorily vydávajú nepokojné zvuky a prestali sa navzájom odvšivovať, čo zhoršuje ich sociálne kontakty.


Tu u nás, v skutočnom svete mimo ohrady ZOO, neodleteli sťahovavé vtáky na dlhmi, suchom a čoskoro aj hladom sužovaný juh. Medzi úmrtím na severe a úmrtím na juhu je rozdiel stoviek zbytočných letových hodín, a vtáctvo nie je sprosté.

Ema

Môžeme používať boldy a italiky, kedy sa nám zachce. A navyše si môžeme písať čo chceme bez toho, aby administráta otravovali cenzori.


Ale ináčky - ani v pitvore sa toho v poslednom čase veľa nenakvákalo.


 

Ema

"Od zavedenia sankcií voči Iránu si EÚ jednoznačne sľubuje posilnenie šancí dostať Irán za rokovací stôl a porozprávať sa s Európou, ale aj Amerikou a ďalším svetom o tom, čo nás veľmi znepokojuje. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme realitu tejto predstavy eliminovali. Máme dosť času, aby sme sa na aplikáciu tohto embarga náležite pripravili, pretože predsa len, ľudovo povedané, vo svete je ropy dosť, ide len o to, aby organizačnými, obchodnými a inými opatreniami sme sa zabezpečili tak, že to nebude nejaký dramatický alebo drastický prechod."


Takže vo svete je ropy dosť. To je vskutku fundovaný názor výmrda, ktorý predal jedinú slovenskú rafinériu Maďarsku (nezabudnime, že táto "slovenská" rafinéria je spoluvlastnená priamo maďarskou vládou - je to čiastočne maďarská štátna rafinéria).

Ema

To akože oslobodenie pod vedením vydesenej sliepky Aštonovej, slizkého mafiána Barossa (ozaj, kam zmizol istý Solana, ktorý mal byť už dávno odsúdený za vojnové zločiny a obesený?) a ministrov zahraničných vecí typu Karla Johannesa Nepomuka Josefa Norberta Friedricha Antoniusa Wratislawa Menu von und zu Schwarzenberg či podkarpatského výpravčího u dráhy Mikuláša Dzurindu, ktorý voľakedy na poste predsedu vlády odsúhlasil na tajnom zasadnutí rozbombardovanie Srbska? Na toto neradno zabudnúť a prepáčiť.


Ostatní ministri ZV sú obdobné kádre, nakoľko ministerstvá zahraničných vecí sú prioritným záujmom sionistickej siete a sú ňou teda riadne prelezené. Že Dzurinda dostáva pri jednaní o európskych záležitostiach inštrukcie z US veľvyslanectva nie je predsa žiadne tajomstvo.


Európa sa musí v prvom rade oslobodiť od svojich vlastných hnilých politikov starého sionistického razenia, ktorí robia čisto protieurópsku politiku. Zatiaľ si politici s proeurópskym zmýšľaním zaskákali bez padáka alebo ich Phaeton nafasoval diaľkové ovládanie, ale nie je všetkým dňom koniec.

Ema

ale jeho hypotéza o fyzikálnej príčine osprostenia a telesného zdeformovania peživšieho ľudstva nie je celkom márna.


The plasma event of 9700 B.C. eradicated advanced civilizations and high cultures of the time, and the radiation emanating from the plasma may have affected mental and psychical abilities. This could be the basis for the nearly universal myth of a Golden Age, a time when beings on Earth had mental abilities far surpassing those of later times. The 9700 B.C. event may be the original basis for the Atlantis legends; the timeframe fits well with Plato's account.


http://www.robertschoch.com/plasma.html


Problém je v tom, že všetky skupiny zjavne neosprosteli rovnomerne.

Ema

http://www.haaretz.com/print-edition/news/israeli-mks-to-discuss-recognizing-turkey-s-armenian-genocide-1.403574


Ako by povedal titan vyvoleného národa Bernard Henry-Lévy, je to jasný dôkaz morálnej nadradenosti židov.

Ema

je skutočnosť, že Haščák obtrtkával Bubeníkovú.


Všetko ostatné má jasnú motiváciu, ale toto...hm. Cesty goríl v ľudskej koži sú naozaj nevyspytateľné.

Stránky