Mahulena

komentáre

Mahulena

Oni sú údajne dohodnutí so Smerom. Už dávno.

Teší ma to, že tu, na Nadhľade sa nik s nimi nezaoberá, nik viac ako treba. Nič viac nezmôžeme. Tu na internete.

Len nám dobre padne, že sa porozprávate, a niekto si to prečíta a možno pod vplyvom toho vloží do volebnej urny hlasovací lístok, podľa ktorého sa budú ďalej diať veci. To je to málo, resp. nič.

Inak, Ľubov, chcela by som raz dospieť k Normanovmu pokoju mysle, a vydať o tom svedectvo na tomto portáli, myslím o tom pokoji mysle, i keď to by samo o sebe nestačilo.... Môžme sa iba vyplakať, my ženy, zalamovať rukami.... Ja neviem strieľať, asi by som to nemohla nikdy urobiť, ale ver, že robím, v tom svojom malom svete to, čo i len vo svojom malom živote môžem.

Ľudia fakt konajú väčšinou podľa svojej sexuality. Sexualita v zmysle, ako som sám so sebou spokojný a čo môžem ponúknuť svojej/svojmu, ako svoj prínos pre zdravú populáciu svojich...Naš chtíč je viac ako naša česť, rozum, statočnosť, dobro, povinnosť, a tak ďalej, čo koho ďalej napadne... A to už čochvíľa všetky strany na svete vedia, alebo budú vedieť.

.

Norman, prosím, napíš niečo o tom, že ľudia proste nie sú zväčša ako Ty, a teda v budúcnosti nedokážu premyslieť, čo im naozaj hrozí, a či je naozaj treba zaoberať sa primárnou problémovosťou pomenovania politiky, alebo sekundárnou negáciou jej prvotnými klamlivými znakmi a z toho vyplývajúcim nadhľadom a vizionárstvom.