Náhodný okoloidúci

authenticated user,dopisovatel

komentáre

Náhodný okoloidúci

Na reptiliánov neverím, ale ten Bartoš by mohol slúžiť ako prototyp. V porovnaní s ním aj Mustafa Poliačik vyzerá ako ozajstný inteleguán :)

Náhodný okoloidúci

Pásiky zebier podľa pokusov súvisia so schopnosťou hmyzu (africkej muchy tse-tse) vnímať polarizované svetlo, pásiky im to nejako narušujú.
Na druhej strane v euroáziskej stepi bol selekčný tlak skôr v zmysle farebného splynutia s terénom, vplyv hmyzu bol zrejme oveľa menší, už len z toho dôvodu, že cez zimu pri -30°C muchy a ovady nelietajú.

Náhodný okoloidúci

Zavčasu ráno nebol Nadhľad dostupný, objavilo sa len nejaké chybové hlásenie v ostrovnej kreolčine.
Teraz už ide všetko ako treba.

Náhodný okoloidúci

Na to, aby sa na koňoch prirodzeným spôsobom znova objavili pásiky, by musel existovať príslušný selekčný tlak. Podmienky v euroázijskej stepi a lesostepi, na ktorej žili divé kone, sa zrejme výrazne odlišujú od podmienok africkej savany, kde doteraz žijú zebry.

Ale som rád, že aj serióznu vedu berieš s humorom ;-)

Náhodný okoloidúci

Keď už si to nadhodil - pruhy na nohách zrejme predstavovali štandardné sfarbenie pravekých divých koní, u zebier to zašlo ďalej, podľa výskumov vďaka pruhom ľahšie splynú s pozadím v savane a ťažšie ich zbadajú šelmy a navyše to má nejaký vplyv na obťažovanie muchami - aj muchám to nejakým spôsobom sťažuje "lov" zebier.

Koň Przewalského s pruhovanými nohami:
https://www.alamy.com/stock-photo-przewalskis-horses-showing-the-zebra-s...

Portugalská Sorraia (a nie, nie je to kríženec so zebrou):
http://www.sorraia.org/zebro-sorraia.html

Za primitívny znak sa pokladá aj stojatá hriva, ktorú majú iba ozajstné divé koňovité, ktoré nikdy neboli zdomácnené, a tiež tmavý pruh na chrbáte od hlavy až po chvost.

Náhodný okoloidúci

Hej, uvedomujem si, že množstvo ľudí bez hlbšieho vzdelania si pod teóriou "out of Africa" môže naivne predstavovať, že všetky ostatné rasy vznikli zo súčasných černochov, čo je, samozrejme, blbosť umocnená nekonečnom. Ak sa aj v Afrike zachovali starobylé haplotypy mužského chromozómu, nič to nevypovedá o premenlivosti DNA v autozómoch (čiže obyčajných nepohlavných chromozómoch) a z nej vyplývajúcich zmien vo fyziológii, anatómii, mentalite, pigmentácii atď.
Veľmi dobre si uvedomujem aj to, že sú tu veľmi silné snahy zneužívať výsledky vedeckého bádania na politickú a ideologickú manipuláciu a treba na to pri každej príležitosti upozorňovať. Lebo je zaujímavé, že výsledky jedného a toho istého výskumu si dokáže každá záujmová skupina prekrútiť tak, ako jej to vyhovuje. A vedci sa len môžu od zúfalstva chytať za hlavu a trhať si vlasy.

Čo sa týka Homo erectus, to som asi v zápale boja trošku prehnal, keď som napísal, že vymrel bez potomkov :D, ale v týchto súvislostiach, či sa to niekomu páči alebo nie, sme predsa len príbuzní z africkými ľudoopmi. Aj vývojová línia človeka prešla zmenami v morfológii, fyziológii, mentalite, pigentácii, aj v línii ľudoopov určite došlo k zmenám, ale je príliš veľa dôkazov o spoločnom pôvode na to, aby sa dali poprieť.

Pravda je aj to, že aj austrálski domorodci sú na tom dosť biedne s IQ, ale neviem o tom, že by sa prejavovali rasisticky, predsa len je to zrejme iná mentalita ako subsaharskí Afričania. Zrejme ustrnuli na paleolitickom stupni lovcov a zberačov jednoducho preto, lebo v Austrálii nežili zvieratá vhodné na domestikáciu a rastliny vhodné na zavedenie do poľnohospodárskej kultúry a nedokázali ani samostatne objaviť výrobu kovov. Čiže samotné ich prostredie nijako nestimulovalo ich duševný rozvoj smerom k vyššiemu IQ. To hovorí oficiálna teória :D, ale nemám dôvod spochybňovať ju, vyzerá logicky.

Ešte k rýchlosti selekcie, aj keď netýka sa to človeka.
Jeden ruský šľachtiteľ choval polárne líšky a postupnu selekciou z nich vyšľachtil typy podobné psom, s ovisnutými ušami a prítulnou psou povahou. A to len počas svojho života, čo predstavuje najviac niekoľko desiatok generácií, ak polárna líška dospieva a môže mať malé vo veku 2 - 3 rokov. Taktiež len samotnou selekciou dokázal iný experimentátor z potkanov len počas 12 generácií vyselektovať tak milých a prítulných maznáčikov ako aj neznášanlivé agresívne beštie. Takže dostatočne tvrdá selekcia naozaj dokáže "zázraky". Šľachtitelia o tom vedia svoje, aj keď uvedomujem si, že je rozdiel medzi vedomým cieleným šľachtením rastlín a zvierat pre potreby človeka a prirodzenou selekciou v zmysle holého prežitia a zachovania rodu.

Už túto tému nejdem ďalej rozoberať a komentovať, vyjasnili sme si to a myslím, že sme sa aj pochopili.

Náhodný okoloidúci

Už chápem, čo naznačuješ. Ja som to zjavne doplietol, ked som terminus technikus "out of Africa" rozšíril a zovšeobecnil na všetky migračné vlny, aj keď oficiálne sa používa iba na tú poslednú. Mea culpa, mea maxima culpa :)

Ale ak by sme mali byť dôslední, tak tých teórií "out of Africa" by malo byť viac, ja si to predstavujem takto:
Out of Africa 1 - vznik Homo erectus, ktorý vyhynul bez potomkov.
Out of Africa 2 - vznik neandertálca a denisovana, ktorí boli pohltení migračnouj vlnou "out of Africa 3"
Out of Africa 3 - migrácia časti populácie archaického Homo sapiens do Euroázie a jej skríženie so staršou migračnou vlnou "out of Africa 2" a následný vznik hybridnej populácie, z ktorej sa vyselektoval dnešný euroázijský človek a jeho rasy.

Ale vo všetkom sa nezhodneme. Podľa Teba, ak som Ťa správne pochopil, stačia 2 až 4 % prímesi genotypu neandertálca v genóme súčasných euroázijských populácií na spochybnenie teorie "out of Africa", zatiaľ čo podľa mňa túto teóriu nepopierajú, ale len dopĺňajú. Na základe čoho by ju mali popierať? Odkiaľ sa potom vzalo tých zvyšných 96 - 98 % génov súčasného euroázijského človeka? A budeme popierať aj africký pôvod amerických černochov len preto, že majú nie 2 až 4, ale možno až 20 - 30 % európskych génov?

Zdá sa mi, že odpor voči prijatiu faktu o prítomnosti génov neandertálca v genóme súčasných Európanov bol spôsobený predovšetkým skreslenou predstavou o samotných neandertálcoch. Boli vykresľovaní ako primitívne divé obludy a ľudia sa štítili predstavy, že by s nimi mali mať niečo spoločné, zdalo sa im to ponižujúce, rovnako, ako sa drahým veriacim zdá ponižujúca predstava, že by mali byť príbuzní so šimpanzom a nie stvorení nadprirodzenou bytosťou. Prijímanie faktu o neandertálskych génoch u Európanov ide ako keby ruka v ruke s rozširovaním poznatkov o kultúre a relatívne vysokej vyspelosti a zručnosti neandertálcov.

Neviem, ako si prišiel k predstave, že pred 50 000 rokmi boli všetci ľudia hlúpi čierni Afričania, keď už dávno sa uvažuje o tom, že ľudí z úzko definovanej migračnej vlny "out of Africa" výzorom asi najviac pripomínajú austrálski domorodci, u ktorých sa často v detskom veku vyskytujú dokonca aj blond vlasy. A už dávnejšie bola aj tu na Nadhľade reč o tom, že práve súčasní Afričania sú ešte väčší mutanti ako ostatné rasy. Ich rasové znaky, ako sú hrubé pery, brutálne skučeravené vlasy vytvárajúce prirodzený afroúčes, extrémne tmavá pigmentácia nie sú prvotné znaky, ale druhotne získané, buď vlastnou evolúciou v rovníkovom prostredí alebo skrížením so zatiaľ neznámym druhom afrického pračloveka, ako naznačuje rozbor ich DNA.

50 000 rokov znamená 2500 a možno aj 3000 ľudských generácií a stačí sa pozrieť len na to, ako sa za krátkych 12 000 rokov vzhľadovo rozrôznili rôzne indiánske kmene, pochádzajúce z jedného zdroja. A pritom tých 12 000 rokov od prechodu predkov Indiánov cez Beringiu do Ameriky predstavuje len 600 generácií. Keď je selekčný tlak dostatočne silný, ale nie taký, aby zabil všetko, tak evolúcia môže byť veľmi rýchla.

Náhodný okoloidúci

1. ja tam žiadny konflikt nevidím, vidím len postupné dopĺňanie našich poznatkov. Tých migračných vĺn bolo viac, každá z nich mala po "out af Africa" svoju vlastnú evolúciu nezávislú od evolúcie tých populácií, ktoré zostali v Afrike, niektoré vyhynuli bez potomkov, niektoré sa časovo aj územne stretli a buď sa navzájom vyzabíjali alebo sa skrížili, čiže došl k "sieťovitej evolúcii" a introgresii. Nehľadám problém ani konflikt tam, kde nie je.
Problém je jedine v tom, že z najstarších fosílií hominidov nie je možné vytiahnuť DNA na porovnávanie, sme odkázaní na morfológiu a anatómiu kostí a zubov, a aj to často ide o veľmi neúplné fosílie.

2. fosílie sa zachovali tam, kde na to boli vhodné podmienky. Zaujímavé je, že sa nenašli fosílie šimpanzov, ale dá sa to ľahko vysvetliť tým, že horúca sa vlhká mikroklíma pralesa je mimoriadne nepriaznivá pre fosilizáciu, všetko, čo uhynie, sa rozloží alebo to niečo iné zožerie.
Pravekých hominidov s veľkými opicami spája veľa, a to spoločný pôvod zo starších spoločných predkov. Každý jeden človek na tejto planéte je potomkom pravekých hominidov a má spoločný pôvod aj s dnešnými veľkými opicami.

3. to, že neandrertálci a denisovania nežili v Afrike, nič neznamená, ich predkovia tam žili a prišli odtiaľ do Euroázie. A potom následne nezávislou evolúciou v Euroázii z nich vznikli neandertálci a denisovania. A aj neandrertálec má so šimpanzmi veľa spoločného - spoločný pôvod, presne tak ako my, súčasní ľudia. Takže ani v tomto nevdím problém ani konflikt.

4. Drsné podnebie nemusí zvyšovať frekvenciou mutácií, stačí, že ich drsne selektuje a tým urýchľuje vznik nových odlišných populácií. Ja som nikdy netvrdil, že na severe sa nič nevyvinulo. Na severe sa vyvinuli neandertálci a denisovania, Homo sapiens z migračnej vlny pred 100 000 rokmi sa s nimi skrížil, došlo k introgresívnej hybridizácii, čiže prevzal časť ich vlastností a vznikla nová kvalita a toto znamená výrazné urýchlenie evolúcie.
Pre úplnosť, tých 40 000 rokov, o ktorých píšeš, delí nás bielych od časti Aziatov.
Ani v tomto nevidím problém ani konflikt.

Veda je vedou práve preto, že je schopná opravovať svoje staršie omyly, ale pri podrobnom pohľade zistíme, že staré poznatky niekedy nebolo treba celkom poprieť, stačilo ich doplniť, aby sme získali celistvejší obraz.

A ak sa nejaká teória ideologicky a politicky zneužíva, netreba odmietnuť teóriu, stačí odmietnuť jej zneužívanie.

Náhodný okoloidúci

Starí Egypťania museli mať vyspelú geometriu a matematku, keďže každý rok po záplavách si nanovo vymeravali pozemky. Boli to bieli europoidi, často modrookí, a ich potomkovia, Kopti, majú doteraz 15% podiel europoidného mužského chromozómu R1b.

Náhodný okoloidúci

Dôvodov, prečo práve "out of Africa" je niekoľko.

1. V rovníkovej Afrike žijú naši najbliší príbuzní - šimpanz učenlivý a šimpanz bonobo. Máme s nimi spoločných možno 98 - 99% genómu. Ďalšie v poradí sú africké gorily. V žiadnej inej oblasti sveta nežijú tak blízko príbuzné ľudoopy, od spoločného predka so šimpanzmi nás delí nejakých 6 miliónov rokov. Orangutany a gibony z juhovýchodnej Ázie sú nám geneticky aj časovo oveľa viac vzdialené.

2. Genetci vedia celkom spoľahlivo určiť, ktorá mutácia vznikla z ktorej - ich vzájomným porovnávaním. A čím viac vzoriek majú, tým je to spoľahlivejšie. Práve takýmto porovnávaním zistili, že najstaršie a najarchaickejšie genotypy mužského chromozómu Y sa vyskytujú práve v Afrike s jej dlhodobo stabilným teplým prostredím, v ktorom neboli potrebné nejaké zásadné mutácie a inovácie. Ale drsné podebie Euroázie s jeho ročnými obdobiami, naopak, vyžadovalo drsnú selekciu, cez ktorú prešli ako lepšie práve tie nové mutácie, pričom veľkú úlohu v tom, že sa zachovali, mala zrejme malá veľkosť pôvodných populácií a z toho vyplývajúci genetický posun.

3. Námietka, že najstaršie pozostatky Homo erectus sa našli na Kaukaze a na Jáve, nič nedokazuje. Teda dokazuje, a to schopnosť migrácie druhu Homo erectus. Ten zrejme nebol viazaný na pralesné prostredie, ale skôr na savanu, ktorá je priaznivejšia pre migráciu.

Ale to nie je jediný prípad, kedy sa fosílie nachádzajú kade-tade ďaleko od miesta vzniku druhu.
Napríklad tak evolúcia koňovitých. Ich fosílie sa nachádzajú v celej Euroázii, ale najrozsiahlejší fosílny záznam dokumentujúci celú ich evolúciu pochádza zo Severnej Ameriky. Len občas nejaké tie migračné vlny pravekých koní prešli cez Beringiu a rozšírili sa až do Afriky, kde z nich vznikli napríklad zebry. A potom kone v Amerike úplne vyhynuli (alebo boli vyhubené Indiánmi).
Iný príklad sú turovité. Najviac druhov žije v Afrike a v Ázii, takže evolučné centrum je asi niekde v Ázii, ale taký bizón + divé ovce a kamzíky žijú aj v Severnej Amerike. A paradoxne náš európsky zubor má len veľmi málo spoločného s pravekými euzoázijskými širokorohými bizónmi, al pochádza práve zo severoamerického bizóna, ktorý z Ameriky prešiel cez Beringiu naspäť do Ázie a skrížil sa s praturom. Dokazuje to DNA zubra - jadrová je takmer totožná z bizóňou, mitochondriálna (mtDNA) nemá s bizónmi nič spoločné, ale má spoločný pôvod s mtDNA hovädziehio dobytka, ktorý vznikol z partura.

Takže názor, že ak sa na Kaukaze alebo na Jáve našli nejaké fosílie Homo erectus, tak tam aj musel vzniknúť, je dosť naivný.

"teoría out of Africa je založená na tom, že zo starobylých hominidov sa nič genetické v súčasných ľuďoch nezachovalo a musela prísť nová vlna pred tými 50 000 rokmi z Afriky - čo vyvrátila moderná genetika minimálne nálezom genov neandertálcov, ale aj denisovanov, medzi súčasnými ľuďmi, takže gény z Euroaziatov sa zachovali"
Neandertálci aj denisovania sú alebo skôr boli potomkami jednej zo starších migračných vĺn, možno spred 600 000 rokov, a na ich selekciu spojenú s prispôsobovaním bolo teda dokonca oveľa viac času ako nás delí od najstarších nálezov Homo sapiens. My, súčasní ľudia, sme mohli krížením zdediť časť ich génov a už hotových vlastností a nemuseli sme ich od základu nanovo vytvárať. Je s tým nejaký problém? Podľa mňa nie.

Takže netreba prenášať svoj odpor voči súčasnej migrácii z Afriky do pohľadu na našu evolúciu :) a netreba asi vytvárať rovnice typu "oficiálna veda = 100% klamstvo" a "alternatívna teória = 100% pravda".

Migrácia v určitom rozsahu je prirodzený jav, ale rovnako je prirodzený jav aj obrana získaného územia a jeho zdrojov pred novou vlnou migrantov, čiže teritorialita.

Náhodný okoloidúci

Tvoj odpor voči teórii "out of Africa" je asi spôsobený tým, že v súčasnosti sa odtiaľ na Európu valí potenciálne smrteľná čierna hrozba.
Ja osobne voči tejto teórii nemám námietky, je celkom dobre podložená a vyargumentovaná, dokážem sa asi odosobniť :)
A podľa nej dokonca aj neandertálci a denisovania sú potomkami najstarších migračných vĺn "out of Africa" :D
Ide len o to, do akej miery sa jednotlivé praveké paleolitické etniká menili počas svojej evolúcie - keď sa prispôsobovali na život v tvrdých podmienkach Euroázie doby ľadovej, kde miesto celoročnej teplej pohodičky zažívali opakované niekoľkomesačné kruté zimy.

Tento článok sme tu už kedysi mali v diskusii, ale nedarí sa mi ho tu nájsť, tak znova dávam odkaz:
https://relax.lidovky.cz/geny-pro-svetlou-kuzi-evropane-zdedili-od-afric...

Ale našiel som aj niečo, čo sa nám nebude páčiť :D
https://relax.lidovky.cz/lovci-mamutu-byli-cernosi-09o-/veda.aspx?c=A070...
(len treba dodať, že mať gén je jedna vec, ale to, či a do akej miery sa prejaví, je druhá vec, aj keď článok vyznieva logicky, len príliš politicky korektne)

Ale - ak došlo ku kríženiu európskeho Homo sapiens s neandertálcami (čo sa v súčasnosti pokladá za dokázaný fakt), tak článok z predchádzajúceho odkazu má len obmedzenú platnosť a lovci mamutov mohli byť aj svetlí.
https://www.lidovky.cz/neandertalci-se-zrzavymi-vlasy-d36-/noviny.aspx?c...

A treba tiež dodať, že tak, ako sa Praeurópania skrížili s neandertálcami a Praaziati s denisovanmi, tak aj v genóme subsaharských Afričanov sa podarilo dokázať prítomnosť génov pochádzajúcich zo zatiaľ neznámeho druhu pravekého afrického pračloveka, čiže aj subsaharskí Afričania sú kríženci a to ich od nás geneticky ešte viac vzďaľuje.
https://sciencemag.cz/proteiny-ve-slinach-dokazuji-davne-krizeni-predku-...

Evolúciu moderných populácií môžeme vysledovať podľa mužského chromozómu Y, ktorý sa prenáša len cez mužskú líniu, a mitochondriálnej DNA, ktorá sa prenáša len cez líniu matky, tak na dcéry ako aj na synov, ale synovia ju už neprenášajú na svoje potomstvo.
Podrobne to je rozpracované tu, vrátane teórie o hybridnom pôvode Germánov:
https://www.eupedia.com/

Náhodný okoloidúci

S "náhodou" bolo možné operovať v 19. storočí za Darwinovych čias, ale odvtedy naše poznanie predsa len o malý kúsok pokročilo.
Takže - nie náhoda, ale zhoda okolností + zákonitosti vyplývajúce zo samotnej stavby hmoty.

Zhoda okolností je to, že Zem je v takej vzdialenosti od Slnka a má takú hmotnosť, že sa na nej udrží atmosféra a tekutá voda, že vďaka hmotnosti a tiež pôsobením Mesiaca si udržiava magnetické pole, slnečný vietor z nej neodfúkol atmosféru a nepremenil ju na druhý Mars. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ostatné veci sú už tie vyššie spomínané zákonitosti - fyzikálne, chemické, elektrochemické.

A aj komplexnosť života sa dá veľmi elegantne vysvetliť, jednu z jej príčin odhalil už v 19. storočí Konstantin Merežkovskij a vysvetlenie následne rozvinula Lynn Margulis(ová), manželka Carla Sagana. Je to endosymbiotická teória, podľa ktorej zložitá bunka rastlín a živočíchov vznikla tak, že určitá bunka síce pohltila iné bunky, ale nestrávila ich, práve naopak - pohltené bunky v nej našli svoj životný oriestor a takto sa z pohltených baktérií stali mitochiondrie, z pohltených siníc chloroplasty, a už je rozpracovaná aj teória vzniku bunkového jadra a iných organel.
Endosymbiotická teória však už dávno nie je len pracovnou hypotézou, je spoľahlivo potvrdená a dokázaná rozbormi DNA, presne sa vie, že napríklad mitochondrie vznikli z baktérií príbuzných ricketsiám.

Ďalším zdrojom variability a komlexnosti je polyplodia - zmnoženie počtu chromozómov pri poruchách delenia bunového jadra. Jedna kópia si zachováva pôvodnú funkciu, druhá kópia vytvorená paradoxne chybným delením jadra získava novú funkciu. Tento zdroj variability odhalil japonský genetik Susumo Ohno a je to tiež dokázaný fakt a nie iba hypotéza.

A splývaním a delením chromozómov sa od seba oddelili napríklad línie človeka a šimpanza (šimpanz má 48 chromozómov, človek 46) alebo línie koní, zebier a somárov. Práve rozdielne počty chromozómov sú príčinou neplodnosti inak veľmi životaschopných mulov a mulíc, vytvárajú kazové spermie a vajíčka..

Mimozemské vplyvy pri vzniku života ja osobne vidím nanajvýš v tom, že Zem ako taká nie je uzavretý izolovaný systém, preto mohla z okolia vychytávať všetko to, čo sa dostalo do vplyvu jej gravitácie, včítane organických zlúčenín, ktoré sa následne hodili pre vznik prvotného života.
Skôr si myslím, že keby sa život na Zem dostal už hotový, tak komplexné zložité formy by sa objavili oveľa, ale naozaj oveľa skôr.

Veľkou neznámou sú kvantové javy v živých organizmoch, už som čítal názor, že "duša" (alebo vedomie) má kvantovú podstatu, ale nechcem sa do obkecávania "kvantovej duše" púšťať, nepokladám sa za dostatočne kompetentného :).

Náhodný okoloidúci

Zatiaľ dostatočne poznáme len podmienky na Zemi a náš pozemský život, preto ho pokladáme za etalón. Čiastočne poznáme aj podmienky na iných planétach a mesiacoch slnečnej sústavy, v náznaku z diaľkového prieskumu aj niečo málo tušíme o exoplanétach, ale musí byť jasné, že predstavy o inom ako uhlíkovom živote sú pri súčasnej úrovni poznatkov len čistá špekulácia a sci-fi. To nie je dogmatizmus, to je opis súčasného stavu poznania. Keď sa podarí objaviť aj iný ako uhlíkový život, poctiví vedci to prijmú. Nie však ako úplné vyvrátenie starších poznatkov, ale ako ich doplnenie a rozšírenie. Poctivá veda musí byť otvorená a schopná opravovať svoje omyly, inak prestáva byť vedou.

Inak tvrdenia, že podľa nejakých výpočtov život nemohol vzniknúť na Zemi mi pripadajú ako výpočty počtu civilizácií podľa Drakeovej rovnice, kde vzorec síce existuje, niektoré čísla poznáme alebo ich vieme kvalifikovane odhadnúť, ale zvyšné vstupné údaje sú "vycucané z prsta".

Ale mierne odbočím k inej forme "života" pôvodom z Japonska a je to mierne desivá perspektíva:

https://aeronet.cz/news/video-roboticky-pes-sony-aibo-s-umelou-inteligen...

Náhodný okoloidúci

Si si istý tým, že porovnávaš porovnateľné?
Neviem, či je možné z princípu prirovnávať rozdiel medzi jestvujúcim uhlíkovým a teoretickým kremíkovým životom k rozdielu medzi elektrónkovým a napríklad tranzistorovým televízorom.
Doteraz všetky pokusy o vytvorenie o zapojenie kremíkových reťazcov do fungujúceho metabolizmu zlyhali a dá sa predpokladať, že vlastnosti kremíka sú rovnaké v celom vesmíre. Jeho zlúčeniny sú skrátka buď príliš stabilné alebo príliš nestabilné. Uhlík v našich podmienkach nemá konkurenciu.

K epigenetike a žirafám - pochopenie príčin vzniku nejakého znaku živého organizmu nám poskytne celistvejší obraz o našej Zemi :)

A čo sa týka panspermie - naozaj nič nevysvetľuje. Nás v princípe nezaujíma KDE vznikol život, ale AKO vznikol. Otázka KDE je druhoradá, aj keď tiež je zaujímavá. Nemám samozrejme na mysli to, či vznikol na koloidných čiastočkách ílu alebo v póroch vulkanických hornín.

Ale my sa nehádame, my len polemizujeme :)

Náhodný okoloidúci

Z diskusie na Zvedavcovi:

"Hrdina" McCain jako pilot ve vietnamské válce v roce 67, když přehnal provedení frajerského kousku pilotů (tzv. "mokrý start" , při němž vyšlehnou dlouhé plameny z motorů), zapálil několik palub letadlové lodi Forrestal, způsobil smrt 134 námořníků této lodi a 164 doživotních těžkých následků. Loď se málem potopila, byla na dlouhou dobu vyřazena z provozu. Případ byl americkým námořnictvem a státem ututlám, jelikož otec Johna McCaiona byl čtyřhvěždičkový generál atd. atd.
Více https://www.theburningplatform.com/2018/08/31/mccain-the-hero-nearly-sun...

http://zvedavec.org/vezkratce/15664/

Náhodný okoloidúci

1. pojmom "náhoda" označujeme zákonitosť alebo príčinnú súvislosť, do ktorej nevidíme.

Keď idem po ulici a oserie ma vták, to môžem smelo pokladať za náhodu, lebo sa za tým nedá nájsť žiadna závislosť ani súvislosť. Ide len o to, že ja a vták sme na tom istom mieste a schytám priamy zásah. Ja vtáčie hovienka nepriťahujem, padajú v smere pôsobena gravitácie, a ani vtáky ma úmyselne nevyhľadávajú. Aspoň v to dúfam, usudzujúc na základe veľmi malého počtu zásahov, ktoré som za života schytal :D

Naproti tomu atómy sa do molekúl a zlúčenín nespájajú náhodne, ale čisto na základe svojich fyzikálnych, chemických a elektrochemických vlastností, ktoré vyplývajú z ich vnútornej stavby, z počtu protónov, neutrónov, elektrónov, z počtu voľných orbitálov atď.
Práve z vnútornej stavby atómu vyplýva schopnosť uhlíka tvoriť reťazce a cyklické zlúčeniny - môže naraz vytvoriť 4 väzby na iné atómy a jeho atóm je dostatočne malý a ľahký na to, aby mohol rýchlo reagovať, na rozdiel od atómu kremíka, ktorý má síce tiež schopnosť vytvoriť 4 väzby, ale je väčší a ťažší, preto je veľmi ťažké jeho medziatómové väzby rozbiť.

2. kumulácia, čiže lamarckizmus?
Epigenetika je jednou z foriem lamarckizmu, zádrheľ je ale v tom, že epigenetické zmeny, aj keď sú dedičné a môžu sa preniesť do nasledujúcej generácie, nemenia poradie báz v DNA, ich podstatou je len vypnutie činnosti časti DNA naviazaním metylovej skupiny CH3- a tieto zmeny sú vratné.

Čo sa týka stavby tela žirafy a dĺžky jej krku, je taká hypotéza, že príčinou jeho predĺženia a zosilnenia je jeho využívanie samcami na súboje - s hlavou ako "palcátom". A keďže DNA otca dedia nielen jeho synovia, ale aj jeho dcéry, gény pre dlhší a silnejší krk nesú všetky žirafy, samce aj samice. A že vďaka dlhšiemu krku dočiahnu vyššie a v získavaní potravy z vyšších konárov im nemôžu konkurovať zebry ani antilopy - to je len vedľajší efekt. Na druhej strane sťažuje im to pitie.

3. panspermia
Teória panspermie nič nerieši, len odsúva problém vzniku života a evolúcie mimo našu Zem.
Nič nevysvetľuje ani viera v "Stvoriteľa", jej vysvetľovacia schopnosť sa rovná nule, ale je rozšírená, lebo nepotrebuje výraznú schopnosť logicky myslieť. Presnejšie má svoju vlastnú "logiku".

Náhodný okoloidúci

Z môjho materialistického pohľadu evolúcia nie je sila. Je to proces. Princíp nie je až také ťažké pochopiť, je naozaj prostý. Prežije - neprežije. Zanechá potomstvo - nezanechá potomstvo. O nič iné nejde, nanajvýš len o to, do akej miery musí byť potomstvo odlišné od rodičov, aby prežilo v zmenených podmienkach. A aj toto prežitie je často vecou šťastnej náhody a nie iba vecou schopností.

Náhodný okoloidúci

Už na prvý pohľad bol Aleksandr Zacharčenko poctivý, priamy, statočný chlap. Preto som zhnusený z toho, ako ho včera opísal vymletý novinárik na Aktualitách.

https://www.aktuality.sk/clanok/619423/kto-bol-zabity-sef-proruskych-sep...

Nie je dôvod nenávidieť Kyjev, ale je veľa dôvodov nenávidieť tých, čo Kyjev ovládajú.

Ešte pripomínam, že územie Donbassu Ruské impérium získalo ako korisť od Turecka, ktoré toto územie, samozrejme, nevyhralo v športke, ale obsadilo ho brutálnou vojenskou inváziou spojenou so zotročovaním obyvateľstva a tvrdou islamizáciou, tak, ako to Turci vždy vedeli a vedia. Následne toto územie už pod ruskou správou získalo názov Novorossija - Novorusko. V 20. rokoch 20. storočia Leninova vláda veľkú časť územia Novorossije administratívne aj s etickým ruským obyvateľstvom previedla pod správu Ukrajiny, aby zaostalá Ukrajina takto získala aspoň nejaké školstvo a priemysel. A úprimne treba povedať / napísať, že Ukrajina dokazuje, že si tento dar nezaslúži.
Zaslúženým trestom za vyvražďovanie etnických Rusov na Donbasse aj za vraždy ich vodcov by bolo medzinárodné uznanie samostatnosti DĽR a LĽR.

Rozhovor z 12.6.2014
https://www.youtube.com/watch?v=Mnl6qv885ds

Náhodný okoloidúci

Kvikot slniečkárov, hercov a novinárov je spoľahlivé poznávacie znamenie, že veci sa uberajú dobrým smerom. Mám dôvod mať voči Harabinovi výhrady, ale odkedy sa začalo o ňom hovoriť ako o možnom kandidátovi, pokladám ho za najlepšiu možnosť.

Náhodný okoloidúci

Vláda, ktorí neslúži svojim voličom a občanom, nemá právo na existenciu.

A ako inak, aj v tomto prípade ide o zradu politikov a typickú ukážku dvojitého metra.

Náhodný okoloidúci

V našich mysliach sú, dovolím si tvrdiť, napevno zakódované archetypy muža a ženy a tieto archetypy vyzdvihujú práve to, čím sa muži a ženy od seba líšia a zároveň sa tak dopĺňajú.
Od žien sa okrem milej ženskej povahy očakáva ženský výzor, čiže dlhé vlasy, žensky okrúhle boky a prsia, od mužov sa očakáva pevný charakter a telesná sila ako dôkaz schopnosti ochrániť rodinu pred nepriateľmi a dravcami a uloviť zvera.
Len sa nám to nejako zvrhlo - ženy si vypchávajú prsia silikónom, nielen preto, že niektoré sa cítia málo "obdarené", ale často sa to zvrhne na tak neprirodzený objem, až to vyzerá rušivo a odpudzujúco. To isté platí pre napichané "kačacie" pery.
A u mužov sa to zvrhlo na napumpovanie čo najväčšieho objemu svalov, bez ohľadu na skutočnú silu.
Jeden môj kamarát z detstva kedysi veľmi obdivoval práve tých svalošov z kulturistických časopisov, boli to také jeho vzory, a tak cvičil a cvičil... až pri výške nejakých 182 cm vážil od svalov 110 kíl. A stále musel niečo jesť, aby to veľké telo udržal v prevádzke. A až keď ho pri skoku z polmetrového múrika boleli kolená od nosenia vlastnej hmotnosti, tak pochopil, že je to slepá ulica. Síce cvičí stále, ale už má normálne telesné proporcie a celkovo je spokojný.
Takže asi najlepším spôsobom, ako byť silný a zároveň mať normálnu telesnú stavbu, je cvičenie s vlastnou hmotnosťou, vychádzajúce z prirodzených pohybov.

Čo sa týka tetovania, stotožňujem sa s názorom V. Stworu:
http://zvedavec.org/naokraj2018/06/7625-kerka.htm

Náhodný okoloidúci

Samé úbohé opustené deti bez sprievodu.
V zmysle politiky spájania rodín ich treba urýchlene poslať naspäť do Afriky, aby sa spojili so svojimi rodinami a netrpeli kvôli odlúčeniu.

Náhodný okoloidúci

... ale vystihla si to dokonale :)

Náhodný okoloidúci

Raz za 4 roky si volíme spomedzi seba niekoľko našich zástupcov (= pajácov nastrčených záujmovými skupinami), aby v našom mene a údajne v náš prospech spravovali veci verejné a hospodárili s majetkom štátu. Systém je to roky a desaťročia zabehaný. Zvolíme si svojich zástupcov (poslancov), tí sa neosvedčia, lebo miesto správy vecí verejných riešia svoje súkromné obchody a na blaho národa kašlú, tak v ďalších voľných zvolíme iných, ale tí sa po krátkom čase začnú správať rovnako. A tak dokola. Neviem, či má zmysel tento čiastočne fungujúci, čiastočne nefungujúci systém radikálne meniť.
Obľúbená mantra istých skupín, priama demokracia, môže byť vzhľadom na politickú (ne)gramotnosť a ľahkú manipulovateľnosť ľudí ( = zachráňte Markízu!!!) veľmi riziková.
Čo by sa ale dalo zmeniť, to je spôsob menovania predsedu vlády a ministrov. V súčasnosti sa predsedom vlády stáva osoba z víťaznej politickej strany a tá následne vyberá budúcich ministrov.
Predstavte si ale, že by si predsedu vlády a ministrov vyberali priamo voliči. Čiže bol by jeden volebný lístok, na ktorom by boli kandidujúce strany a ich ponuka budúcich poslancov, ale na ďalších lístkoch by boli kandidáti za premiéra a na ministrov. Premiéra a ministrov by teda volili priamo občania a mohli by kandidovať nielen členovia politických strán, ale hocikto, kto spĺňa zákonom stanovené podmenky - vek, vzdelanie, prax v obore, volebný program. Bolo by to možno ťažkopádne, ľudia by pri voľbách museli viac rozmýšľať, ale výhodou by bolo, že premiér ani ministri by neboli priamo napojení na politické strany a mali by zodpovednosť len voči občanom, ktorí by ich mohli v referende odvolať, pričom na ich miesto by do konca volebného obdobia nastúpil druhý v poradí.
Toto mi len tak napadlo, či to je dobrý nápad, to neviem, tak "hádžem do ringu" na posúdenie a skritizovanie.

Náhodný okoloidúci

V porovnaní s Kiskou je Milouš Jakeš bystrý, inteligentný chlapec. A navyše vždy bol pomerne skromný, nikdy až tak nehrabal pre seba, aj keď mal príležitosť. A ku cti mu slúži, že sa neobracal kabáty podľa politického vetra.

Náhodný okoloidúci

Vydala sa za chlapa??? A dokonca za bieleho??? Kam ten svet speje... :D

Kebyže sa vydala za nejakú svoju dlhoročnú priateľku, prípadne lesbu properovanú na "chlapa" s umelým nafukovacím oným alebo za 17-ročného čokoládového mládenca z buša, to by bolo niečo iné :D
Ale za chlapa... mne by sa "sex" s chlapom hnusil :D

Náhodný okoloidúci

Pokiaľ viem, policajná prax pozná inštitút agenta-provokatéra, aj keď týka sa to skôr úplatkárstva.

Keď som bol pred pár rokmi na verejnom stretnutí s kotlebovcami, tak Marián hneď na úvod vyzýval ľudí, aby si dali pozor na nasadených policajnch provokatérov, ktorí majú za úlohu vyvolať výtržnosti. Takže bez ohľadu na to, či to je povolené alebo nie, využíva sa to.

Náhodný okoloidúci

Už len čisto z princípu by malo byť zákonom zakázané nasadzovanie policajných provokatérov vyvolávajúcich výtržnosti, aby sa takto vyfabrikovala zámienka na rozpustenie zhromaždenia.

Náhodný okoloidúci

Vo veľkej Amerike za veľkou vodou sa niekedy v 19. storočí stal prípad, že sa zrútil železničný most aj s vlakom. Vyšetrovaním sa zistilo, že pán inžiner projektant síce urobil správne výpočty, ale použil vzorce pre drevený most, zatiaľ čo ten zrútený most bol železný.

Náhodný okoloidúci

Je jedno, či je príbeh skutočný alebo vymyslený, metóda funguje a predstavuje účinné riešenie.

https://www.youtube.com/watch?v=W2oOaA2aqZQ

Náhodný okoloidúci

Aj medzi Afričanmi sa nájdu ľudia schopní pohnúť rozumom a urobiť niečo pre zlepšenie života u seba doma bez potreby vyciciavať Európu. Jedným z nich bol prezident republiky Burkina Faso (bývalá Horná Volta), Thomas Sankara. Nebolo mu dopriate dlho žiť, zomrel na známu chorobu čestných a poctivých afrických vodcov - bol zavraždený vo veku 37 rokov, do vraždy boli zapletené - ako inak - vlády Francúzska a USA.
Bez ohľadu na to, že bol ideovo zameraný marxistickým smerom, zanechal za sebou úctyhodné dielo v podobe "veľkého zeleného múra", ktorým chcel zastaviť šírenie Sahary.

https://www.biosferaklub.info/velky-zeleny-mur/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Sankara

Náhodný okoloidúci

Aj severozápad SK sa dočkal dažda :)

Náhodný okoloidúci

Cigáni na naše zákony SERÚ, na nich platí len fyzická prevaha a strach. Uznávajú len právo silnejšieho.

Náhodný okoloidúci

Presne pred 10 rokmi gruzínska armáda poštuchávaná "starším bratom" spoza Atlantiku zákerne (a to doslova zákerne, počas letnej Olympiády v Pekingu) zaútočila na ruských príslušnkov mierových jednotiek umiestnených v Južnom Osetsku a na hlavné mesto Južného Osetska Cchinvali.
Výsledkom útoku bolo niečo viac ako 1000 zavraždených civilistov, ktorým gruzínske raketomety a ťažké delostrelectvo rozstrieľali domy.
Na túto brutálnu provokáciu zareagovala ruská armáda, vytlačila gruzínskych vojakov z územia JO, následne na 5 dní ruské letectvo aj pozemné jednotky prenikio na gruzínske územie a výrazne znížili bojaschopnosť gruzínskej armády. Do hlavného mesta Gruzínska Tbilisi však ruskí vojaci úmyselne neprenikli, ich úlohou bolo len dať tvrdú príučku Gruzíncom, aby si druhýkrát rozmysleli, či na niekoho zákerne zaútočia.

Keď sa o vstupe ruskej armády práve počas živého televízneho vstupu dozvedel vtedajší gruzínsky prezident Michail Saakašvili, riadený špagátikmi spoza Atlantiku, neodolal a ochutnal vlastnú kravatu.

https://www.youtube.com/watch?v=RBcicyy8GFg

Južné Osetsko dovtedy ovládané Gruzínskom síce vyhlásilo nezávislosť, ale tú západné štáty riadené spoza Atlantiku neuznávajú, lebo to nevyhovuje geopolitickým cieľom ich pána.

Ešte pripomeniem, že Oseti (Osetínci) sú vôbec poslední potomkovia starovekých Sarmatov a uchovali si svoj jazyk, patriaci do iránskej jazykovej skupiny, aj keď inak sú výrazne ovplyvnení kaukazskou kultúrou.

Náhodný okoloidúci

Na stránke Preklady od lesa je uverejnený zaujímavý článok o manipulácii s počasím v Európe, kvôli presmerovaniu zrážok na iné miesta.

Tvorca "Prekladov" Ďurino je znechutený preberaním jeho prekladov a článkov inými osobami bez uvedenia zdroja, takže je otázka, dokedy budú "Preklady od lesa" dostupné.

Preto sem dám text článku:

http://prekladyodlesa.sk/zlodeji-dazda

Na nemeckom blogu geoarchitektur.blogspot.sk sa nachádza dokument, ktorý názorne vysvetľuje, ako kabala pomocou takzvaných chemtrails, teda chemických svinstiev vypúšťaných z dopravných a vojenských lietadiel, dokáže ukradnúť vzdušnú vlhkosť a preniesť ju do požadovaného cieľového regiónu. Celý dokument o kradnutí vody geoinžinieringu v podobe názornej prezentácie podloženej schémami a reálnymi fotografiami si môžete stiahnuť na odkaze pod článkom.

Veľmi zjednodušený postup, ako to robia

Nad zdrojovým územím rozprašujú nanočastice postupne v stále väčších výškach. Vytvorenými súvislými vrstvami postupne dvíhajú hranicu kondenzácie, vzduch nabitý vlhkosťou stúpa hore, až ho uchytí dýzové prúdenie vo veľkej výške, ktoré páni dokážu presmerovať požadovaným smerom a ktoré presunie vlhký vzduch do cieľovej oblasti, kde sa vyprší formou prívalových dažďov.

Prečo to robia

Staré ropné polia v Saudskej Arábii sú vyčerpané. Tieto polia možno prevádzkovať rentabilne už iba novými technológiami frakovania. Zrážková voda zvyšuje hladinu spodnej vody na Blízkom východe. Nahromadená spodná voda sa pod tlakom vháňa do spodných vrstiev ropných polí spolu s chemickými prísadami v podobe pary na rozdrvenie horniny, uvoľnenie kvapôčok ropy a ich vyplavenie.

Kto sa podieľa na realizácii

Lacné „nízkorozpočtové“ letecké spoločnosti, ktoré sú lacné preto, lebo poskytujú službu aj vtedy, keď letia bez cestujúcich. Letecké spoločnosti arabských petrodiktatúr, a v prípade potreby aj vojenské cisternové lietadlá.

Dôsledky

Náhle zmeny tlaku vzduchu. Zvyšujúce sa nebezpečenstvo zásahu bleskom zvýšením vodivosti atmosféry. Nezvyčajné sucho výpadkom zrážok. Prívalové dažde a obrovské krúpy. Extrémne tornáda, cyklóny, tajfúny. Každoročné rekordne vysoké záplavy. Vo zvolených regiónoch desaťročia trvajúce suchá – napríklad v Somálsku… Spravte si názor na tému, ktorá sa odohráva nad našimi hlavami takmer denne, ktorá však v duchu politickej korektnosti neexistuje…

Odkaz na dokument v slovenskom jazyku
http://prekladyodlesa.sk/wp-content/uploads/zlodeji-dazda.pdf

Náhodný okoloidúci

Dlouhodobé letní sucho ve Švýcarsku vyvolalo silný nedostatek pitné vody, informuje televizní stanice SRF. V mnoha kantonech zásoby životodárné vláhy mizí a přírodní zdroje vysychají. V této souvislosti místní orgány vyhlásily přísný režim šetření, když zakázaly napouštění bazénů, mytí vozidel a zalévání květin, uvádí švýcarská televizní stanice.

https://cz.sputniknews.com/svet/201808057836025-svycarsko-sucho-voda-rezim/

Náhodný okoloidúci

To je presne to, čo nám chýba v "oficiálnych" správach - nikto z hlavného prúdu úmyselne nepíše, prečo toho "podnikateľa" Vietnam tak veľmi chcel dostať domov.

Náhodný okoloidúci

Vieš, ja som radšej preventívne pesimista a rád sa nechám príjemne prekvapiť. Pripravuj sa na najhoršie, dúfaj v najlepšie. Ale dobre vidíme, ako sú rozlezené Sorosove metastázy po celom svete. Liečba bude veľmi dlhá. A kým dôjde k vyliečeniu, majú možnosť napáchať veľké a často nezvratné škody. Veď dobre vidíme, aké škody už napáchali v západnej Európe, ako ju doslova očiernili.
No a naša súčasná vláda nemá silu (alebo nemá záujem?) úplne ich odstaviť, dokonca im stále prideľuje peniaze. Juraj Čierny by si už mal prikladať hlinu na hruď, aby si zvykal, ale to množstvo metastáz, ktoré zanechal, toho sa svet len tak ľahko nezbaví.
Takže moje obavy vyplývajú skôr zo slabosti Smeru, množstva vlastizradcov v politike a roztrieštenosti národných ministraničiek, ktoré sa miesto zjednotenia navzájom okydávajú. A tiež z klesajúcej úrovne vzdelanosti a schopnosti myslieť u našich žiakov, ktorú nám vyčítajú práve tí, ktorí ju zapríčinili nahradením vzdelávania v školských osnovách "inklúziou" a propagandou. Vieme, ako ľahko dzurindovci odstavili Mečiara. Stále dookola ten istý scenár a priveľa ľudí im na to vždy naletí.

Náhodný okoloidúci

Ako dobre vieme, Sorosjugend a ich sponzori sa neštítia ničoho, aby sa dostali k moci. Ak sa raz dostanú k moci, budú na koni a nebude sily, ktorá by ich odstavila, teda nie za prijateľnú cenu, toho sa obávam.

Chyba je ale aj na strane národných ministraničiek - všeeeeeeetci by chceli zjednocovať národ a pritom sa ani len medzi sebou nevedia dohodnúť.

Náhodný okoloidúci

Opicu z džungle vyženieš. Džungľu z opice nevyženieš.

Neviem, kde som to čítal, ale je to tak.

Náhodný okoloidúci

Z článku jasne vyplýva, prečo africké vlády odmietajú týchto "utečencov" prijímať naspäť. Jednoducho sa potrebujú zbaviť kriminálnikov a duševne chorých z psychiatrických ústavov, aby ich nemuseli živiť a hádžu ich na krk Európe. O dôvod viac hermeticky uzavrieť hranice a použiť na ich ochranu všetky dostupné prostriedky.

Náhodný okoloidúci

Chýba politická vôľa OSN zrušiť alebo z nej aspoň vystúpiť a prestať ju rešpektovať. Priveľa jedincov s ňou spojilo celú svoju existenciu a stala sa zmyslom ich života.

Náhodný okoloidúci

OSN již před 18 roky vyhlásilo plán na přesídlení 159 milionů Afričanů a muslimů do Evropy!

 

18 let stará zpráva OSN: Evropa musí přijmout 159 milionů přistěhovalců do roku 2025. Podle serveru se tato zpráva objevila na francouzskémTwitterpost. Ve zprávě se říká, že to je jediné řešení jak financovat důchody a udržet poměr 4-5 pracovníků na jednoho penzistu.
 
Zpráva, která se zabývá výhledem do roku 2050 šla ještě dál, zvláště co se týče Německa a Itálie.
:)
 
To je všechno hezké, jen u toho chybí návod, jak ty přistěhovalce naučit pracovat, tedy těch 97 % z nich, abych nepaušalizoval, protože nějak ty počty nevychází, protože, kdo zase bude pracovat na těch přišlých 159 milionů?
 
 
 
 
A  teraz si predstavme, že OSN chce do Európy dotrepať 159 miliónov afrických kriminálnikov, analfabetov a psychicky chorých osôb. Taký plán dokáže vymyslieť len psychopat. A najhoršie na tom je, že ten plán už roky beží "na plný plyn".
Náhodný okoloidúci

Nízke mzdy a z nich vyplývajúca nízka kúpna sila majú jeden konkrétny cieľ - donútiť národ brať si pôžičky, úvery, hypotéky, a tak sa nielen stať ekonomicky vydierateľnými otrokmi, ale aj dobre pomastiť bezodné bachory bankám pri splácaní úžerníckych úrokov.

Náhodný okoloidúci

Pokiaľ viem, terajší čínsky prezident študoval ekonómiu vo veľkej Amerike za veľkou vodou. Prečo? Aby ich veľkoamerické poriadky zaviedol v Číne? To určite nie. Zrejme chcel spoznať ich systém, jeho slabiny a chyby, aby sa im vedel vyhnúť a aby vedel brániť Čínu pred ekonomickými útokmi zo strany veľkej Ameriky.

A prečo sa asi tak katolícki kňazi vo svojich seminároch za hlbokého socíku poctivo učli marxizmus-leninizmus? Žeby len preto, lebo ho mali povinný a bola to súčasť snahy o ich prevýchovu a prevedenie do tábora socialisticky mysliacich ľudí? Alebo sa ho radi učili aj preto, aby sa dôkladne oboznámili s ideovou základňou ideologického protivníka a vedel odrážať útoky zo strany vtedajšej komunistickej vládnucej moci?

Náhodný okoloidúci

Znalec je hocijaký debil, ktorý potvrdí môj názor.

Stránky