Norman

authenticated user,administrator

texty

Stránky

komentáre

Norman

Ako tak v rámci témy, len k tejto vete:
Pokiaľ daný jedinec nemá problém vychádzať so svetom, jednoducho fungovať normálne v spoločnosti, a svojim stavom neubližuje sebe a/alebo spoločnosti, potom to nie je choroba
---
Choroba to nie je aj v kope iných prípadov. Takmer všetky zločiny a prečiny, odsúdené súdmi, predsa nie sú choroba. Ich páchatelia bezpochyby majú "problém vychádzať so svetom, jednoducho fungovať normálne v spoločnosti, a svojim stavom ubližuje sebe a/alebo spoločnosti" - ale aj tak tí zločinci nie sú predsa chorí.
Neschopnosť vychádzať so svetom či ubližovanie svetu nie je žiadna mentálna choroba.

Mňa moc neprekvapuje, že súčasní doktori nedokážu zadefinovať ani takú jednoduchú vec, ako metálna choroba (opakujem, ZADEFINOVAT, analyticky určiť, nie len pomenovať alebo vymenovať).

A tá "funkčná definícia poruchy" - to je presne to, pred čím varujem. Nejde ani tak o spoločneské nebezpečenstvo - štáty budú vždy vraždiť svojich oponentov, či už ich označia za triednych nepriateľov alebo "demokraticky" za fašistov, alebo teda za psychicky chorých - vždy si dôvod nájdu. Ide o poznanie, vedu a princíp - spoločnosť by si mala byť schopná povedať pravdu.

----
Čo sa týka Hitlera, asi som to na Prope nezachytil :-) Ale k tvojmu popisu musím povedať, že ak niekomu hrozí zajatie a všetko to, čo Hitlerovi, tak strelenie si do hlavy nie je žiadne psychické rozhodnutie, ale číra nevyhnutnosť. A čo sa týka "ostatných možností - nuž, je dobre, že sám spomínaš prípad Musoliniho - len neviem, či jeho "pokus o útek" bol zrovna povzbudzujúci príklaf, práve naopak.

Norman

Ja predsa nehovorím o tom, že "duševná choroba je sociálny problém". Hovorím skôr naopak práve že sociálny fenomén nie je duševná choroba.

Úplne triviálny príklad:
niekto si zlomí nohu, teda "ochorie". Choroba má samozrejme aj sociálne následky - nemôže ísť do práce a tak ďalej. Každá choroba má nejaké sociálne dôsledky.
Ale nie naopak. Kopa ľudí do práce nejde - ale to neznamená, že majú zlomené nohy, že.

Ale moderná psychológia obviňuje všetkých tých, čo neutekajú tak, ako stádo má, že majú polámané nohy :-) To je absurdné, na úrovni Sovjet sojuzu Stalinových čias.:)

Ale podobne si počína, ako som už povedal, aj alternatíva - obviňuje vládnu moc, anglosionostických globalistov, bankárov aj iných z toho, že majú "zlámané nohy". To je rovnako absurdné, globalisti nie sú chorí, respektíve príčina ich správania nie sú ich individuálne choroby a slabosti.

K tomu tvojmu poslednému odstavcu teda poviem, že aj keď v sociálnom význame tí ľudia, čo spomínaš, čo robia zlo, nie sú "normálni", ale nie sú psychicky chorí.

Vôbec by som povedal, že také "abnormálne" a divoké správanie je pre druh homo sapiens bežné, pretože má naozaj slobodný mozog v takej miere, ktorý nedokáže ustrážiť. Má toľko divokých myšlienok, pudov, pátosov, emócii a inštinktov, že ich nedokáže zvládať. Ak už teda hovoriť o psychopatológii človeka, tak potom všeobecne, ako celého druhu homo sapiens.

Norman

"psychopat" je vôbec veľmi povážlivý termín. Z webu je napríklad definícia
a person suffering from chronic mental disorder with abnormal or violent social behaviour.

Tá prvá časť, to je všeobecne chorý, mentálne chorý človek. Dôležitá je tá druhá, špecifikujúca časť, ktorá hovorí o "social" a o "abnormal or violent".
Je teda vidno aj z tohto príkladu, že "psychopat" je naozaj SOCIALNA definícia, nie psychologická. Pojem "psychopat" je určený na tých, ktorí sa správajú "sociálne nenormálne" - teda sú to "spoločenskí nepriatelia".
A pojem "violent" je len klasický atribút na démonizáciu sociálneho nepriateľa - v zmysle "všetci naši nepriatelia sú násilní a psychopati".

Preto sú v súčasnosti všetci tí, ktorí ukazujú na chyby, zvrátenosti a krízu spoločnosti, vládnymi vrstvami označovaní za "psychopatov", "sociopatov", "fašistov", "nacistov".
Dokonca aj ten program Norman - len preto, že im len vrátil ten naratív, čo videl v ich mozgu (teda na tom internete). Len preto, že povedal zopár čiernych nepríjemných slov, bol označený za psychopata.

Teda vážne na záver - označovanie tých či oných za psychopatov či sociopatov skoro nič neprinesie, nevysvetlí. Také niečo je len intelektuálna lenivosť, neochota hladať ďalšie príčiny za takým správaním. napríklad bankári a globalisti nie sú "hadi v oblekoch", ale majú na svoje správanie pevný vzorec, ktorý sa dá spoznať, ukázať (a potom zničiť) . Podobne náboženské skupiny nie sú sociopati, ale dajú sa presne definovať dôvody, prečo sú ich náboženské dogmy explicitne ZLE.

Norman

Ty stále vidíš len časť celku. Nie je treba nič zvrátiť - časť ide dole, časť ide hore, degenerácia je súčasť evolúcie.

Prirodzene, konflikt či lepšie povedané proces entropie je niečo, čo naháňa strach podobne, ako keď sa dieťa pozrie prvý raz z výšky do nekonečnej priepasti, tak sa bojí. Ale po čase niet krajšieho pohľadu ako v noci ležiac na chrbte hľadieť do čierňavy kozmu.

Čo sa týka slovákov a toho, čo tvrdia - prečo by práve oni nemali klamať? Že nie sú rasisti? Prečo si myslíš, že práve oni by mali vedieť, čo naozaj sú a kam kráčajú? Slováci to robia, ako všetci, a ak teraz nepoznajú cestu, tak sa ju časom naučia, asymptoticky ... Ja sa o slovenov nebojím.

Čo sa týka posledného tvojho odstavca, tvojej osobnej aktivity, tvojho údajného vzťahu ku kresťanom - tak ja ťa nepoznám a neviem o tom teda nič. Preto to nebudem komentovať ani posudzovať, ani najmenej. Ale dám ti jednu výbornú radu: Skoč!

Norman

Na provokatérov platí len jedno:
keď sa mozog vysťahuje do diery, stane sa z neho hovno.

Norman

Starému Zoharovi nevyčítam že vyhlásil, že sú židia takí či onakí. Prečo by to nemohol povedať každý o svojej rodine, svojich deťoch a svojom národe, svojej kultúre. veď aj podľa oficiálnej súčasnej nivelizačnej teórie má každý nejaké špecifiká, v ktorých je najlepší, nie?
(pravdupovediac, aj u židov, podobne ako u iných kultúr, je väčší problém ich reálny komplex menejcennosti, ako ich (hraná či vypestovaná) arogancia).

Čo sa týka tvojho záveru, že mentálne štruktúry a kultúrne štruktúry (teda matrice generujúce tie individuálne) nemožno len tak zmeniť, masovo zmeniť, to s tebou súhlasím.
Ale zas pripomeniem jednu analógiu: Augiášove chlievy. Nedajú sa vyčistiť presne, pod kontrolou, individuálne. Ale dajú sa vyčistiť nahrubo a vo veľkom. Nepresnosť je veličina komplementárna s námahou: čím nepresnejšie, tým menej námahy potrebuješ (v podstate priam Heisenbergov príncip neurčitosti - stará mytológia je oveľa múdrejšia, ako sa zdá :).
Svet je proste hra matematických vln a aj keď sa niekedy zdá, že sa na jednom mieste hromadí príliš hnoja a už s ním žiaden smrtelnik nepohne, vždy je v konečnom čase vymetený nejakou novou prílivovou vlnou (vpustenou nejakým Herkulom :).

Norman

Súhlasím, že sa jedná nie až tak o nejaké vedecké, ale takmer viac "umelecké" projekty, ako napísala aj nižšie Ema. Tieto systémy-programy nie sú nejako skutočne náročne komplexné a je tu v hre aj tá tebou spomínaná klasická problematika "čínskej izby".
Ale aj podobné možno až neseriózne pokusy dokazujú, že (ľudská) inteligencia nie je vec až tak náročná.

Ďalší tvoj bod, že je ľudstvo už tisícročia manipulované koncentračnými systémami (nazývanými "královstvo", "náboženstvo", "demokracia" a podobne) je pravda a to tiež dokazuje, že človek (čoby kybernetický systém) je už dávno hacknutý, lepšie povedané, je prevalená jeho mentálna obrana a jestvujú bežné metódy, ako ho ovládať. Nie každého a nie všetkých, ale štatisticky s dobrým a efektívnym výsledkom - čiže efektívnu väčšinu z nich.

Odpoveď na tento stav a riešenie tejto problematiky ale jestvuje. Je ním jeden jednoduchý fakt:
súčasný homo sapiens určite nie je tvor finálny a nemenný.
Mentalita homo sapiens nezostane v tomto bezbrannom a bezmocnom stave.

To je náš mesidž.

Norman

ten posledný link stojí za to. budúcnosť EU miest: predtým boli bitky, teraz (masové) demonštrácie, potom občianska vojna. Aleb ohnedoidný starosta, ako v londýne a inde v británii.

Tá atmosféra, jedna radosť.

Norman

Bezpochyby, je veľmi správne si nič neidealizovať. Čo sa týka aj tohto portálu, prirodzene aj on tlmočí len zlomok našich skutočných kvalit, len zlomok našeho šarmu. A takisto je jasné, že aj reakcie ľudí tu odrážajú len zlomok ich skutočného potenciálu. Tá lepšia časť vždy je skrytá (aspoň ja vždy tak dúfam).

Čo sa týka panny a márie ... Ako vie každý, bežne človek rozoznáva tri základné farby, ale niektorí to majú posunuté, rozoznávajú len napríklad dve, napríklad modrú a červenú. Ak takému človeku ukážeš zelenú, povie, že je modrá, ak mu ukážeš žltú, povie, že je červená. Má iný slovník, iný naratív, ináč vníma svet, možno aj trocha ochudobnene - ale vnímať ho môže tiež presne a zväčša to úplne stačí, je to viac, než dosť a keď už sa tak naučil, je ťažko a zbytočne mu to prerábať ... On bude vždy vo svojom svete vidieť všetko modro a červeno ... Ale to neznamená, že v jeho svete sa mýli. Iba v našom jazyku sú jeho slová nesprávne.
Ak si to človek neuvedomí a nepripomenie, tak je to dôvod, prečo sa mu 90% ľudstva javí ako mentálne slabí pochabí blázni. Ale nie je to tak, sú len mierne farboslepí.
Ja napríklad, keď som v kľude, nemám problém ich pochopiť, ich tendenciu radšej veriť, že za vecami je panna alebo panna maria (naschvál to píšem s malým písmenom, nie ako urážku, ale naopak, ako vyjadrenie určitej všeobecnosti). Proste chcú byť, ako ja poznám ten idiom, chcú byť "in the lap of the god".
Kto by nechcel.

Norman

prečo z tvojej strany náhle toľká skromnosť a sebakritika? Ako som už napísal: to s tými mimoňmi a banánmi je naozaj myšlienka hodná zamyslenia.

Norman

Nemusím hovoriť, že oceňujem argumenty, tie sú dobré, ale myšlienka s mimoňmi tomu dala dokonalú pointu.

Ináč, chodia sem starí známi opakovane s novými menami, čo je dobre, ale asi málokedy noví ľudia označujúci sa za starých známych. Alebo si neviem spomenúť.

Norman

Ja predsa nehovorím (len) o tebe.
Germanofóbia je dosť rozšírená, prejavuje sa v rôznych formách, aj v tomstriehnutí, či niekto, napríklad ja, nie je moc ústretový voči Nemecku, voči západnej strednej Európe a podobne.

Ja ľudí jednotlivo nedelím podľa toho, kto má aký konkrétny pôvod, či má dedka takého či onakého, ale reagujem na konkrétne vety. Nemecko si začala spomínať ty v súvislosti s Grassom, akoby som ja mal v ochrane každého Nemca - ale veď to je nezmysel. I keď povedzme chápem, že si to s tými knihami myslela dobre, jedna z jednej strany, druhá z druhej, ale nie sú to správne prípady. No ale to sme už uzavreli s tým, že tebe nik nediktoval, čo máš čítať - zaujímavé, mne áno, diktovali mi povinné čítanie a bola to práve Mladá Garda a podobné komunistické veci, takže chápeš, že ani ja nie som nadšený, keď sa tu mne po rokoch zas núka tá istá ideológia :)
Nuž ale, aj na tom vidno, že svet sa naozaj pohybuje v cykloch, malých aj veľkých.

Norman

že po prevrate 1989 vyrástla kopa drbnutých antikomunistov, ktorí na socializmu kritizovali kaťždú blbosť.
Ale ich blbosť a preháňanie nijako nemení nič na fakte,
že Soviet sojz krajiny východnej Európy vyciciciaval tak, ako sa len dalo,
že životná úroveň v našich krajinách relatívne a v niektorých ohľadoch aj absolútne za socíku klesala, zvlášť v porovnaní s našimi nie Rusmi oslobodenými krajinami
a že životná úroveň v Rusku bola síce nižšia, ako u nás, ale určite len malé dieťa by si mohlo myslieť, že to Rusi sa obetovali, zriekali sa a dávali nám na svoj úkor. Nie, to len sa im nepodarilo pretvoriť našu kultúru úplne ma ich vzor.

Neviem, prečo sem tieto argumenty dávaš, budeš počuť len a len fakty, ktoré pre Rusov ani pre rusofilov nie sú veselé.
Nekritizujem tu sionistov, Západ, Američanov len preto, aby som Rusov nejako obchádzal po špičkách, azda len preto, že MOMENTALNE sú s Američanmi v akomsi rozpore. Oni sa s nimi dokážu zajtra zas dohodnúť tak, aby to bolo zas na našu škodu - takže , ako tu tvrdím od samého začiatku, je Rusko to isté, čo Amerika, len v červenom.

Norman

čo znamená "preferuješ Nemecko"? Ak by som preferoval Nemecko, ako vy preferujete Rusko, tak by som tu musel písať, ako sme Nemecku dlžní za to, že Nemci položili za nás životy. A za iné veci. A ako sa máme odovzdať do moci Nemecka, ako to napísal Sandro, "aby nás krylo".
A to ja nerobím.

Po tisíci ráz: S Nemeckom je to tak - má príliš veľa moci a kultúry, aby sme ho ignorovali. A je to ako povedať, že preferujem košelu a nie kabát. Že preferujem to, čo poznám a nie to, čo je je v hmlách po desiatkach prevratov. Táto germánofóbia, čo vládne výrazne vo východnej Európe, je horšia, ako rusofóbia. A nie je to v dôsledku vojny, je to dôsledok propagandy po vojne.

Norman

Všetkým susedom sme aj veľa dali aj veľa dostali. To je práve tá pointa - že sme s nimi už dlho spojení, aj rodovo aj kultúrne, napriek iným jazykom. Nie je naozaj vyčísliteľné, kto dal viac a kto dostal menej, každý sa cíti ten lepší a ukrivdený, ale podstatné je práve to, že to tu kolovalo vzájomne výrazne.

Najmenej prepojení sme boli s Poľskom, ktoré je už predsa za horami, a potom to už vlastne je celkom separované, Fínsko alebo Čína alebo Rusko, akoby boli rovnako ďaleko.

Samozrejme, myšlienka, že sa rozhádame či odizolujeme od Čechov, Rakúšanv a Maďarov a namiesto toho budeme kamarátiť s Čínou alebo indiou je ... no, pozoruhodná ... hodná zamyslenia ... že, ale pochybujem o jej úspešnosti. Prajem Čine aj Indii, aby dokázali byť nezávislí, ale viem že s tým nemáme my nič spoločné.
Ale môžeme skúsiť teda sa naštelovať na tých číňanov, ako to je ...(google translate vždy pomôže) ... 欢迎,兄弟们.

再见
ps. no neviem, vôbec tomu nerozumiem, tí východní bratia mi pripadajú dosť cudzí.

Norman

Prepáč, ale tento portál sme založili naozaj preto, aby tu aspoň trocha šírili myšlienky relatívne nedostupné, iné, ako ideológiu masmédií, ak to poviem otvorene, iné, ako ideológiu židoboľševizmu a anglosionizmu. A ty prídeš teraz s tým, že čítaš práve dve také knihy, z každej tej jedovatej ideológie jednu. To sa potom nesmieš čudovať, že ti pri takej zmesi nie je dobre.

Ale nechcem ti to kritizovať, je to tvoja vec, len by som som chcel zabrániť, aby čo len u jedného navštevníka došlo k omylu, že tie knihy sú nejako odporúčané na týchto stránkach. Nemýlte sa. Všetci sme tu radi sledovali vývoj v Rusku a želáme putinovcom úspech, ale, to sa nesmiete mýliť, preboha, nikdy tu nebudem spomínať v dobrom komunistické propagačné šaláty z 50 tych rokov ani hnusné Grassovské dekadentné splašky.

Norman

no ale ak o niekom tvrdím, že je zradca, tak je to silná urážka, a tak nás Dostojevskij ťažko urážal, teda odmietal, teda tvrdil, že nepatríme k sebe. Veď ak by sme patrili k sebe, nebolli by západní Slovania "zradcovia", ale cnostní zabíjači domovníčok sekerou, že. Ale Rusi trpeli mesiášskym komplexom zrejme už za Dostojevského.

Čo sa týka toho, že Rusi už dvakrát zomierali- za koho? Za nás? Ale choď, za mňa ani za nás nemusel zomrieť ani jeden Rus, ani jedného som k tomu nenútil ani neprosil a ak zomierali, nech si to vybavia so svojimi vyšinutými vodcami. A ako to vlastne rátaš, dvakrát, každá ruská vojna je za nás??? Toto sme tu už riešili, naposledy minulý týždeň. Keď naháňali Napoleonových vojakov, to bol podľa teba za nás, západných Slovanov? A za prvej svetovej vojny? A za druhej svetovej vojny, keď naháňali Hitlerových vojakov, aký v tom bol rozdiel? Všetko pre naše dobro? Za západných Slovanov Rusi nezomierali, skôr vždy bojovali proti nim. Ja proti Rusom nič nemám (na rozdieľ od miliónov Ukrajincov, Poliakov a podobných ich bratov, ktorí proti nim asi niečo majú), ale naozaj sa pýtam - KEDY nám Rusi aspoň raz skutočne pomohli? A upozorňujem znova po stý krát, že zabratie do komunistického otroctva v roku 1945 za pomoc teda nepovažujem.

Čo sa týka DNA, to nie je otázka emócii, kto koho obdivuje (ja nikoho neobdivujem) ale vedeckých genetických faktov. Ja tiež presne neviem, aké sú najnovšie štatistiky, ale môžeme sa staviť, že je to tak, ako hovorím ja. Ale nepovažujem to za také dôležité - ale TY si to začal spomínať.

Norman

Dostojevský teda určite žiaden prorok nebol. Dostojevskij zistil len to, že západní Slovania nie sú Rusi. No, na to teda moc predikcie nepotreboval, to bolo vždy zreteľné. Len ma udivuje, prečo teda ten jeho názor neakceptuješ, že k Rusku nepatríme.

Čo sa týka zrady, chcel by som vedieť, kedy sme my to Rusko zradili. To by som kurva naozaj rád vedel. Ešte mi povedz, že v roku 1989. Alebo v roku 1941?
S Poliakmi sa mlátili a zrádzali navzájom stále, to áno, hlava nehlava, aj s ukrajincami a inými - takže ja by som Slovensko do takého spolku neustále sa vraždiacich národov radšej neťahal. Nechceme skončiť ako Ukraina, chceme???

Čo sa týka DNA, určite máme my Sloveni podobnejšiu DNA s okolitými národmi, ako s obyvateľmi východoeurópskych stepí.

A čo sa týka zotročenia - to je vážne slovo. Vývoj po roku 1989 bol síce dobre dokefovaný, ale otroctvo tu bolo aj predtým, a to výrazné. Predtým to patrilo štátu, a cez štát Moskve, teraz US Steel, to je rovnaké otroctvo, takže nepreháňať.

Norman

Ak sú prieskumy volebných preferencií strán často upravované, tak prieskumy popularity politikov ako osôb sú úž úplne deformované. Sú podávané tak, že naivní ľudia si neuvedomia, čo vlastne hlasujú.
To ale nič nemení na fakte, že tieto prieskumy dokazujú, že väčšina populácie v každej modernej krajine je tak premytá konzumom, že sú spoločensky na úrovni imbecila. Opakujem, v každej modernej krajine, opantanej masmédiami.

Zaujímavé je ale aj to, že na Slovensku si na ľudí a voličov sťažujú všetky strany - aj sionistickí globalisti, aj nacionalisti, aj egoistickí frikulíni. Zrejme je to faktor malej krajiny, kde má každý dojem, že ešte môže niekam utiecť. Myslím, že obyvatelia USA, Nemecka, Francúzska a podobne už asi moc netrpia ilúziami, že ešte majú kam ísť, kde to bude lepšie. Konieckoncov, oni v tom lúpežnom hrade, ktorý si nahrabal, už sú - tak kam majú ísť? Na rozdiel od zvyšku sveta, ktorý občas rezignuje a povie si, že ak nemôžem zabrániť tomu, aby nás okrádali, sám sa stanem zlodejom (viď aj prípad Kisku, ktorý, ako sám povedal, si pri styku s amerikou uvedomil, že bude lepšie sa stať židom).

Norman

nemilosrdnému vraždeniu sa tak či tak nevyhneme, ako dosvedčuje aj prípad Kuciak.
Realisti by si to práve mali dopredu uvedomiť.
Oni tú vojnu s nami ale tak či tak vedú, viď aj Kiskov dnešný prejav. Treba byť rafinovaný a inteligentný, nestrkať krk do oprátky - ale nie byť "pridobrý" - ani v jednom, ani v druhom zmysle slova.

Ešte uvidíme, ako sa bude dariť Taliansku - ďalšia krajina, ktorú určite nezbombardujú.

Norman

To je vždy relatívne. Ono ani Kotlebisti vo vláde by sa neprejavovali príliš tvrdo a nezapredane - toho sa nebojím.
Samozrejme, že malé republiky nemajú silu sa brániť, ale majú zas výhodu relatívnej nedôležitosti.

Norman

citát
"Predovšetkým je tu strach z ozbrojeného potlačenia nového režimu zo strany zahraničných neoliberálnych vlád ..."

No to azda nie, až toľko strachu zas netreba, to by sme ozaj už nič nemohli, Viď aj pozitívne príklady Maďarsko, aj Rakúsko ... Tam sa vlády prejavujú buď radikálne, alebo sú tam zvolení tzv. radikáli ...

Norman

Ho či min (možno) nebol sviňa, pretože to bol prvogeneračný aktivista. Aj starý Kim Ir Sen (možno) nebol až taká sviňa, bola to možno len taká revolučná spermia, čo mala najviac šťastia a vyhrala. Ale tento treťogeneračný tlstý despota je u mňa už len sviňa, ktorá svoje panstvo zdedila.

O Vietname písať nebudem, lebo naň nie som špecialista, ale severných komunistických zabijakov by som si tiež neidealizoval a som si istý, že mnohí z nich boli riadne svine tiež. Ja som zhnusený z propagandy aj skutkov oboch strán - ono vietnamci nebojovali len s Amričanmi, ale hlavne s druhými Vietnamcami.
Podobne je to s niektorými sviňami v Afganistáne a inde.

Norman

hm, dík za dôveru, Mnkr, to je fakt, keď to Trump dokázal, to by som sa mohol obetovať - zožeň tak desať melónov, na začiatok, a dáme sa do toho.

Norman

Problém nie sú ani tak ich volebná sila, ako skôr pochybnosti o možnosti ich posunutia správnym smerom. A Smer má teraz na vrchole nadmerné počty politikov, ktorí za nič nestoja. A to ministerstvo zahraničia ...

Ale hovorím, aj tak nejde o počty hlasov a o voľby, ale o určitú kultúru, ktorú produkujú. V tomto zmysle je ich (Smerácka) jediná nádej, ak sa bude posúvať Rakúsko a V4 a oni sa budú aspoň rýchlo prispôsobovať.

Do SNS vôbec nevidím, nemám predstavu, čo to je za stranu. A ani ma to už akosi nezaujíma. Danko tiež sám sklamal a pre zmenu si tam pestuje skanzen neškodných dedkov. Národná politika veškerá žádna.

Norman

veď hej, logika menšieho zla je taká. Ale tu nejde len o voľby, ide tu napríklad aj o čosi ako verejnú prestíž, ktorú nezávislí ľudia, alternatívci, ktorí kotlebovcov podporovali, akosi nedostali. O také niečo a iné podobné veci.
Nechcem sa to teraz pokúšať nejako vystihnúť, ale napríklad Kotleba až príliš začína pripomínať Mečiara - príliš neschopný urobiť fintu, vyhnúť sa útokom, slúžiaci neustále, aj vďaka vlastnej neohrabanosti, ako fackovací panák a cez neho dostávali rany všetci. Nebola to len jeho vina, ale bolo to z jeho strany chabé. zlé.
Ja som Mečiara nemal rád, pre jeho neschopnosť, bezperspektívnosť. Fico bol mladý, možnosti mal, ale nakoniec zlyhal pre svoj prílišný marxizmus, debil (môže si isť o novú sochu Marxa v Nemecku obúchať hlavu aj s Bľahom). A Kotleba mal byť šťuka, no ale je z neho teda už teraz len chuchňajúci mečiar, bez schopnosti vytvorenia celonárodnej šikovnej aliancie.

Žiaľ, systém je taký, bráni sa, v rámci jeho pravidiel to proste nepôjde, už sa to nestihne (môj odhad). Bolo by tu treba narýchlo vyformovať stranu neutrálnych nových nacinalistov, niečo ako Liga Norde v Taliansku, niečo ako Fidesz v Maďarsku. Ale tu v republike vzniká naopak strana Progresivistov - to je choré, zvrátené.
Je to ako v roku 1918, keď došlo k prelomu, nebol nik, čo by dokázal prebrať moc. Alebo v roku 1989 , keď na Slovensku boli k mocenskému rezaniu pripravení len sionisti okolo Gála, s peniazmi a malou bandou boľševikov okolo seba - zvyšok bol okamžite zatlačený pod stôl. To sa bude za terajšej situácie opakovať, kotlebovci tomu zrejme žiaľ nebudú schopní zabrániť.
Aj o to teda ide.

Norman

Áno, cesta vesmíru po špirále, kde všetko má raz, lepšie povedané mnohokrát, svoj čas.

Čo sa týka prvého výstrelu, to je len taktická rovina - tam to kľudne možno popohnať, keď sa to javí správne, ak ten čas už nastal :).

Norman

Tiež súhlasím. To sa mi pozdáva, že ten cirkus je len druhá strana slniečkarských komplexov. Keď to tak môžeš vnímať ty, prečo nie aj iní? Je na to naozaj potrebná inteligencia, naozaj nestačí zdravá mentalita?

Ako hovoríš, chce to mentalitu víťaza. Hneď a teraz. Ja sa preto nad tým netrápim. Som spokojný, som členom najtvorivejšej menšiny sveta, charakternej a pozitívnej. Tie tisíce rokov sa už nikdy nestratia. Dokážem myslieť slobodne a hlboko, to je dar minulosti, ktorý by som za nič nevymenil a ktorý sa na určitú oplátku snažím udržať vo svete tak, ako sa dá. Vidím tie procesy a fascinuje ma to viac, ako tisíc polárnych žiar. Vidím v tých silách hlbšiu logiku, ktorá je na našej strane. O čo by som sa mal báť? V čom byť netrpezlivý? :)

Norman

Keď sa zamyslíš nad minulosťou, prídeš na to, že pre "nacionalistické" strany posledných 30 tych rokov bol radikalizmus vlastne pohodlnou postieľkou. V tom Delfskom potápači aj inde samozrejme všetci hovoria o negatívnych stretoch so systémom, čo je nepochybne pravda, ale všetky tieto strany tvorili nevybúrení chalani, ktorým adrenalín a mučedníctvo robil čo? Robil im dobre. A je to súčasť toho, čo na nich aj oficiálny systém aj zosmiešňoval - to, že sú aktívni kvôli samotnej aktivite. Systém, síce klamal o "bitkách" a podobne, ale v podstate to tak bolo. Bola to taká synbióza - systém potreboval "skinheadov", potreboval "neonacistov" - a títo mladí burani mu to dodávali.
Samozrejme, ktokoľvek starší rozmýšlal inak , a bolo aj takých veľa - ale tie pokusy systém a sion naozaj tvrdo zlikvidoval v zárodku. Zostal len hrubokrký folklór, priam zámerne.
A svoju úlohu plní ešte až doteraz. Doteraz je obraz Kotlebu v poštárskej uniforme niečo, čo nik nedokáže zabudnúť a ani prekonať

Inteligentná zdravá spoločnosť by samozrejme vytvorila viacero stredových strán, kde by nik nešiel s bubnom na zajace, ale kde by chlapi vedeli, čo je to národ a kto sú jeho nepriatelia. Kde by nik nešiel hlavou proti múru, ale použil by ju na iné veci.

Ale spolčnosť nebola zdravá, slovenská prakticky ani nikdy nebola samostatná a tak pri všetkých tých doslovne vrstvách židov, maďarov, čechoslovakistoch, rusokomunistoch a ameriko-otrokároch z minuosti zdravá ani byť nemohla, a doteraz nie je. Zatiaľ stále nie je vo forme.

Napríklad aj toto. Riešime tu to, či máme ísť cestou silnej štandardnej strany alebo cestou cirkusantov. je priam samozrejmé, že cesta je len cez PLNOHODNOTNE a DOSTOJNE politické sily, ktoré neponúkajú takmer žiaden priestor na kritiku. To by mala byť vlastne samozrejmosť - a nie je to preto, lebo tu existujú exoti, ktorí sú akoby úspešní. A aj preto, že stredové strany, ktoré taký program mohli zrealizivať, ZLYHALI. Preto akoby vznikla dilema, čo je správna cesta. Ale odpoveď je vlastne jednoduchá - len bohužiaľ v materskej škôlke slovenskej politiky a alternatívy ju ešte musíme riešiť. Nehovoriac o smutnej skutočnosti, že o nej hovoríme my tu, teda ľudia s nadhľadom, , proste ľudia so záujmom - bežnej politickej vrstve toto nie je ešte jasné a ani dlho ešte nebude, mnohým nikdy.

Ergo, máš samozrejme pravdu - dosť bolo cirkusov a neschopnej triviality.

Norman

Niekedy je tá katastrofa nevyhnutná. Nie som zástancom teórii, že sa dá odraziť odo dna, ale niekedy sa ku dnu proste ide. Nikdy nie je dobre zvoliť metódu oddrazenia sa odo dna, ale niekedy sa to proste deje.
Kotlebovci prirodzene nie sú stavaní na zvládnutie situácie, hlavne nie sú schopní vytvoriť "národnú jednotu" - ale ani nik iný. Kotlebovcom všetko dlho trvá, príliš dlho im to trvalo a aj teraz nebudú zrejme schopní na všetko reagovať. Ale iné strany, napríklad Smer, bohužiaľ tiež minuli všetky termíny, keď sa mohli zmeniť. Smer mohol dávať aspoň nádej, kým bol Fico pri reálnej sile - ale kedže sa nedokázal, či skôr ani nechcel zbaviť Lajčáka, Ševčoviča a podobných ksichtov na úseku zahraničnej politiky, tak Smer vlastne ochromil. Smer zbytočne zlyhal hlavne na poli zahraničnej politiky. Kým niekto v ňom neurobí očistu, nemá už veľkú nádej. Obedy pre deti a dôchodcov to fakt nevyriešia.

Pravdepodobne sa vytvoria nové politické subjekty, respektíve tie steré zmenia smerovani (obracanie kabátov môže nastať ako epidémia). V to možno ako tak dúfať. Ale aj tak je smutné, že sbetonázorové povedomie je tu na Slovensku z dôvodu tohoto otálania také nízke. Dôvod je aj ten, že fakticky všetci "intelektuáli", ktorý mali v posledných desaťročiach nejaký mediálny či mocenský vplyv, boli odrodilci, vlastizradcovia, primitívni egoisti alebo rovno cudzinci.
Preto ani dnes niet ľudí.
A keď dôjde k otáčaniu kabátov, nebude problém len to, že ZAS tam budú podobné amorálne svine, ako doteraz, ale aj v tom, že tam prídu ľudia, ktorí nebudú mať ani poňatia, čo sa vlastne deje a ako čo majú robiť, a budú zas len všetko predstierať. Všetko len naoko, umiernene, so starými známymi, len žiadne násilie, žiadny čin ...

Norman

Klud.
Prečítal som si, pozrel tvoj obrázok - naozaj neobvyklý spôsob, podporovať nejaké tvrdenia obrázkami troch prasiatok - ale poviem len jedno:

Určite je pravda, že zo strany "židov, sorošov a američanov" plynú pre Slovensko najväčšie nebezpečenstvá.
Hlavné fatálne nebezpečenstvá. A je to v súčasnosti aj hlavná príčina slovenskej neslobody a ekonomickej biedy.

Norman

ale ako vyššie dal link mirage, ešte raz
http://design-newyork.com/blog/2018/03/21/vienna-and-krakow-part-3/

tak to vadí samozrejme všetkým ... čo je jediná aká taká útecha.
Tam píšu, že sa jej z toho otvoru aj dymilo ... akože myrha či čo ... no.
Ale ako hovoríš, je to tam dané zámerne, aby to zničilo ten sakrálny dojem z výstavy vnútri.

Norman

ja zaujímavé, že tieto sochy urážajúce ženskosť vôbec nevadia feministkám, ani iným genderistom.
Ale mali by vadiť ľudstvu všeobecne, lebo je to degradácia ľudstva.

Norman

čím bude starší, tým bude rozumnejší, uhľadenejší, zmierlivejší, ochotný ku kompromisom. Už teraz ho takmer nemožno rozlíšiť od Danka či Fica.

Norman

ako hovoríš, mnohí s ním rátajú. To bude trest - ktorí ale mnohí ukrainci aj uvítajú.

Neviem, či to s Poľskom bude až také horúce, ono predsa len, Poliaci si radi zakecajú, ale skutek skôr utek, ako u našich západných bratov.

V každm prípade sa z Ukrainy nik valiť nebude a ak, tak ako azylanti do Nemecka (cez Poľsko či Maďarsko). To by bolo nakoniec aj zaujímavé ....

Norman

Čo majú tieto tvoje predstavy spoločné so "slovenskými vlastnecami"? Prečo z tejto problematiky obviňuješ "slovenských vlastencov". Je to bežná záležitosť armády, ako to majú riešiť "slovenskí vlastneci"?

Tento portál má svoje témy, a to je, okrem iných, napríklad rasové miešanie a plutokratický globálny sionizmus. K tomu máme čo povedať. Ukrainský chaos nám proste nijako extra nehrozí a ak, tak je to vec armády. My tu nebudeme volať po väčšej militarizácii, po kupovaní amerického odpadu už vôbec nie - naopak, voláme po bojkote akejkoľvek americkej armádnej techniky.

Čo sa týka vojny, som takmer ... pacifista. Rozdajte zbrane ľudu, čo najviac samopalov a podobnej priamej techniky jednoduchého použitia :) To je podstatné. A dajte im školenia, ako s nimi narábať, jednoduché, rýchle. Vyrábať tie zbrane u nás. Pozrite do Sýrie a Donbasu, ako je aj dnešná vojna stále hlavne o jednoduchých vojakoch.

Norman

Presne.
Rusko Ukrainu neobsadí hlavne kvôli tomu, že chce s ňou mať dobré vzťahy a akákoľvek vojenská okupácia by to nadlho zvrátila. Rusko musí ten boj vyhrať politicky, v Kijeve.

Chcem ale upozorniť, že všetci spomínate nejakých banderovcov ako nejaké hlavné zlo Ukrainy. Tak to nie je. V čase, keď bolo treba zvrhnúť vládu a robiť cirkus, sa farebným revolucionárom hodili aj títo pronacionalistickí radikáli. Tvorili (len) jednu tretinu vtedajšej opozície. Neskôr sa zas hodili na boj proti Donbasu. Nemajú naozajstnú moc.

Vláda a zlo v Ukraine už od Majdanu nie sú títo nacionalisti, ale globalistické sionistické sily, oligarchovia, zväčša židovského pôvodu. To je jed, ktorý vanie z Ukrainy. Ostatné veci sú druhotné.

Aj preto Rusi nechcú mať konflikt s Ukrainou, lebo by bojovali so svojimi a "čierny" by sa rehotal.

Ukraina musí hlavne sama nájsť v sebe imunitné prostriedky, aby sa vyliečila.

Norman

ale keď už si tu tému začal, samozrejme mám jasnú odpoveď a bolo by škoda nepoužiť môj talent :)

Takže:
1. ako je aj v tom v článku (tvojom linku) uvedené, na tak malom území, ako je Slovensko, je dnes takmer nemožné použiť stíhačku na klasické zastavenie leitadla podľa všetkých medzinárodných pravidiel. Kým dôjde len k varovaniu, je lietadlo už mimo hraníc (alebo niekde v cieli).
Lietadlá majú určitý zmysel len v priamej bojovej situácii. Ale nad Slovenskom sa naozaj ani poriadne neobráti.
Slovensko a mnoho iných krajín nemá atómovú bombu a nemá ani mnoho iných typov modernej techniky. Podobne sa zaobíde aj bez vrcholovej leteckej techníiky - ak sa bude sústrediť na protilietadlovú obranu.

2. Ak na Ukraine prepukne konflikt, ktorý nejaké militantné skupiny prehrajú a budú im hroziť ťažké tresty, určite nebudú unikať cez Slovensko v tankoch, ani ináč ozbrojení, ako banderovci po vojne. To tak nebude. Unikli by v bežnom civilnom aute a požiadali o azyl buď hneď tu, alebo ešte pravdepodobnekšie v Rakúsku/Nemecku (prečo, dobre vieme).
Nemyslím, že by sa bežní ľudia z Ukrainy hnali cez hanice viac, ako to robia už teraz.

Skúsme radšej sledovať to Taliansko (a Francúzsko), tam bude hlavný či prvý väčší konflikt.
Uvidíme, ako sa tam Robert Fico osvedčí :-)

Povedal by som tak: konflikt na východe treba len hasiť, zmierňovať, ale konflikt na juhozápade treba čo najskôr roznietiť, vyriešiť.

Norman

to, že nákupy sú aj oficiálne mastné sústa, je jasné. Skús ale napísať, kto za koho kope a čo je na ktorej verzii zlé.

Popravde sú stíhačky pre krajinu ako Slovensko dosť veľké sústo. Vojsko by sa malo sústrediť na iné druhy vojska, a vo vzduchu na protilietadlovú techniku, a na techniku s krátším dosahom - vrtulníky, dopravné, drony(!!).
Kupovanie moderných stíhačiek je pre Slovensko samo o sebe vec prehnaná.

O pozemnej technike - ak vieš, napíš. Prečo nevyvíjame aj podvozok pre to vozidlo? Prečo vôbec je to nové vozidlo prijaté proamerickými kruhmi negatívne?

Norman

ale opraviť ta musím len v tej maličkosti, že ten pochod sa mal konať ale bol odložený UŽ v stredu, keď náhle padla na Bratislavu prietrž mračien. (ak teda náhodou nehovoríš o nejakom inom ďalšom odklade ... )
V Košiciach a ešte niekde malé pochody boli.

Tie pochody a demonštrácie sú ako Orwelovské polhodinky nenávisti. Hecujúce zhromaždenia. Ja ani nie som proti, ale mali by teda aj iné politické smery robiť to isté. Faklové pochody, demonstrácie odhodľania - tak by to malo byť, ak by na to národ mal silu a inteligenciu. No ... nemá ju ... no veď dobre, možno dorastie.
Je to proces dospievania. Ako keď rastie strom, pomaly ... ale niekedy ako z vody.

Norman

naozaj zaujímavé, pretože mne ten tvoj link nechcelo prehrať, ani priamo na youtube (z dôvodu licencie v mojej krajine (som prirodzene na slovensku)). Zauijímavé, že tebe to prehralo, heh.
Ale na webe je viacero iných verzií, vidím o čo sa jedná a asi som to už videl - i keď hovorím, už nezbieram dôkazy o ľudskej beštialite, už je dávno isté, že ľudia sú takí.

Norman

Prečo by si sa mala ospravedlňovať? Moje názory sú neakceptovateľné či nepochopiteľné povedzme pre 90% dnešnej populácie. Veď to tu je bežné, denne je niekto urazený.

Filmy ako Hellstrom moc nepozeraj. Každá vojna je viac utrpenia, než bežný človek dokáže zniesť. Teda, ak sa ho naozaj dotkne.

Norman

1. treba pripomenúť, že Tupého zapichli určite z iných dôvodov, ako nejakých rasistických. Ako obeť do vreštiacej mašinérie sa im hodil len preto, že mal dlhé vlasy, že bol ľavicová spodina ( podobne ako bol Filipínan hnedoid, alebo ako bol Kuciak "novinár"). Tupého zabili mafiáni náhodne, na rozdiel od Kuciaka, ktorého zabili kozmopolitní farební revolucionári zámerne.

2. Dzurindu neštvali a nenaháňali, lebo to bol samozrejme ich človek. Obviňujú len tých, ktorých chcú obviniť. Podľa šikany masmédii sa dá jasne vidieť, kto je na ktorej strane. Vtedy boli teiž demonštrácie, spomenň si, ale nie proti vláde, boli len proti "nacistom".

Norman

Rusko si priznalo omyl už v roku 1990.
Práveže, ak sa bude vracať do svojho historického omylu, to privedie jeho porážku. Čím viac sa tam vráti, tým bude slabšie.

PS naozaj náhodou mi padol na obrazovku tento koment - toto som hovoril už pred dvoma rokmi, 2016, a vždy som mal rovnaké postoje, aj predtým
http://nadhlad.com/comment/16409#comment-16409

Norman

Krátko ešte k izraelu:
Nehovirám, že bude porazený vojenskou cestou, odschne rôznymi inými spôsobmi.
Samozrejme si nemyslím, že tam potom bude svetské prostredie, Konieckoncov, nám (všetkým) nejde o ten relatívne nalý kus zeme, ale o to, že izraelský projekt očividne nedokáže s moslimami žiť v mieri (je jedno, koho je to chyba, asi oboch, ale pozri, mormoni žijú uprostred Ameriky v mieri, prečo židia nezvolili podobnú cestu? To je ich chyba.).

Zvyšok s tebou samozrejme súhlasím, Je zaujímavé počuť tvoje dojmy z juhu, dúfam, že máš pravdu, že sa tam ľudia vzbúria.

Ja som napísal nejaké body, nejaké "maximá", čo by sa mali spraviť. Źiaľ, ani náhodou sa nedá čakať, že podobné body budú niekým naozaj splnené, naopak, dajú sa predpovedať dlhé bolestivé konflikty uprostred lokalít, dajú sa čakať ghetá a podobne (minimálne ako v Severnom Írsku, ale samozrejme ešte horšie, niečo ako v Libanone).

Tie náboženstvá, islám a kresťanstvo, tie kultúry, sú proste nakompatibilné, ani najmenej. To prvé musia naše krajiny oficiálne pochopiť, uznať.

Norman

Palestinčania sú ľúdia, moslimovia, ktorých nech si nazveš hocako, žili vo svojej krajine tisíc rokov.
Novotvar je tam jednoznačne Izrael.
-------------------------------------------
OSN je čo? Aha, to je tá ďalšia organizácia v Amerike, ktorú americkí židia vytvorili 4 roky pred tým, ako táto vyhlásila Izarael a Palestínu? No ... to nie je teda zrovna žiadna špeciálna autorita, ak teda za autoritu nepovažujeme atómovú bombu a hrozbu atómovou vojnou - na ktorú mali vtedy usáci monopol.

Pôvodne bola ale toto odpoveď na otázku, aký je rozdiel medzi Izraelom a Európou.
Nemienim znova dokazovať, že je Izrael odsúdený na zánik, ako všetky podobné projekty, umelé socioinžinierske projekty 20. storočia.

Norman

Bolo to podobné, ako nedávno v Prahe, keď tí mongoli z Holadnska ale doslovne dokopali čašníka.
Vtedy tiež nik nevyskakoval o rasizme. Keď Ind podrezal Slováka, nik ani nepípol. Slováci sú ako ovce, ktoré sa doslovnes radosťou nechávajú podrezať a nik neprotestuje..
A keď náhodou nejaký typický moderný nabúchaný baran skopne filipínca, ovce idú blačať na námestie (zajtra, v stredu na SNP zas). Zas sa môžu bičovať, respektíve, odrodené stádo bude mať zasa hodinku nenávisti na Slovákov.

Norman

Pozor, nedaj sa mýliť, Izrael je ab definitio náboženský program. Postavený na náboženskom fanatizme.
Všetky ostatné atribúty, ľavica či pravica, peniaze také či onaké, sú len treťoradá nepodstatná vec. Rovnako aj tzv. ateizmus židov musíš chápať hlavne voči náboženstvu ich krajín, v ktorých žili. Aj voči judaizmu je to u týchto židovských ateistov vždy ateizmus len do určitej miery, ak chceš, možno to nazvať metafyzický ateizmus - ale na metafyzickú predurčenosť svojho národa, svojej kultúry verili - tým sú všetci posadnutí, to je im vtlkané od malička. Izrael je ich boh.

To ľudia, ktorí s tým neprídu do činenia, nemôžu hned pochopiť, chce to čas, aby si to dokázal vidieť.

Norman

Krajiny mali vždy nejaké náboženstvá.
A či ich mali alebo nemali, vždy skončili rozpadom.

Jediné, čo zostáva, to je biologická podstata, bilogické hodnoty, v skratke: národ.
Národ sa skoro nikdy nepodarilo vymazať -aj pri najväčších zabíjaniach, genocídach a ničeniach sa zničil len ten štát, možno povrchný náter nejakej kultúry, ale gény zostali. Etniká môžu zmeniť či stratiť mená, môžu stratiť jazyk a samozrejme, môžu za sto rokov aj ix krát zmeniť náboženstvo - ale genetická podstata tu zostáva a prelieva sa priam nezastaviteľne do budúcnosti.

To je to, čo je podstatné.

Norman

Pozri, je dosť druhoradé, že Palestínčania sú geneticky viac židia, ako Izraelci z Európy a Ameriky. Alebo či je niekto rolník taký či onaky. Podstatné fakty sú predsa úplne jasné:

1.dlhé storočia v tej krajine žili ľudia, ktorí sa volali Palestínčania. v každom prípade všade aj na vzdialenom okolí žli moslimovia, moslimské štáty tam rozhodovali jeden a pol tisícročiaí
2. štruktúra, zvaná Izrael, tam prišla v 20. storočí. Predtým tam nebola.
Je jednoznačné, že do moslimskej dlhodobo ustálenej situácie prišiel votrelec, Izrael.

Tu sa nechcem dohadovať, či má niekto právo na "biblické" územia, nejaký izrael, či vatikán, alebo kto. To, že do jednej štruktúry vnikla iná, cudzia a spôsobila tam mnoho utrpenia a je to dokonca začiatok aj dnešnej globálnej konfrontácie s .islámom, to je nespochybniteľná pravda histórie 20. storočia. Sú to krížové výpravy súčasnosti - len tentoraz s akousi vraj židovskou vlajkou .

Stránky