Norman

authenticated user,administrator

komentáre

Norman

Napísal si pocity každého jedného človeka, ktorý sa nad týmito globálnymi vecami zamyslí. Dostáva sa do vnútorných rozporov, do (niekedy len zdánlivého) konfliktu hodnôt.

Aj táto tvoja veta "Považujem za kontraproduktívne sa špárať v genetike" sa dá pochopiť. Veci sú už aj tak zložité, už aj tak musíme bojovať s určitými tabu, a tak nejaké ďalšie oblasti veci môžu sťažovať, môžu sťažovať nájdenie riešenia.

Ja si ale myslím, že genetika vyjasňuje situáciu, že ju výrazne v dobrom slova zmysle zjednodušuje. Ale je na nej nalepený balík predsudkov a ohováraní, takže si to vyžaduje veľa vysvetľovania.

Okrem toho, samozrejme, genetiku (tak ľahko) nezmeníme, takže aj tak nám zostáva len meniť kultúru, softvér. Ale nemôžeme na hardvér zabudnúť, robiť si ilúzie. Ani o našom hardvéri, ale ani o hardveri svetových populácií.
Lebo darmo budeme hľadať chybu v softvéri, ak nám zlyháva hardvér.
A ešte niečo jednoduchšie: každý hardvér ako tak funguje, veď nechceme od ľudí zázraky,ale musí byť kompatibilný. Súčiastky sa nedajú miešať. A to nie je len aforizmus a voľná metafora - naša kultúra vznikala tisícročia na mentalite našeho človeka. Exotickí cudzinci majú mentalitu, ktorá podstatu tejto kultúry proste nepochopí, ani sa o to dokonca nepokúsi.

Ak chce človek pre seba dobro, musí o ľudstve vedieť čo najviac - a k tomu patrí aj genetika.

Norman

Možno som sa nejasne vyjadril a možno už príliš používam sarkazmus, takže nie vždy je jasné, ako to myslím, čo samé osobe nie je problém, ale v tomto prípade chcem, aby bolo jasné, ako to myslím.
Stav sveta teda asi neskončí "zopár jedincami v jaskyni" , čiže nebude to až tak zlé. Ja si tiež vážne myslím, že sa zachovajú životaschopné časti a že to tu všetko nezaplavia mloci.
To som hovoril vždy.
No, nie som až taký optimista, aby som si myslel, že túto planétu niekto stráži. Ale ako som tu písal - neverím na démonov, ktorí by planéte chceli zle - pretože by to bolo pre nich veľmi ľahké, ale neverím ani na anjelov, ktorí by sa o planétu starali - lebo by to museli byť veľmi neschopní anjeli aby toto pripustili.
To nie.
Ale plávame v nejakých zákonoch a štruktúrach, dá sa to nazvať Prozretelnosť. A tá, aj keď nas nevypočuje, nepomôže, ale na druhej strane nás ani nepustí do nejakého úplného chaosu.

Konieckoncov, aj v Čapkovom románe mloci skončili zle, aj keď za to nemohli a sami o sebe boli (pôvodne) neškodní dobromyselní tvorovia.

Norman

Skúsme postúpiť zas trocha ďalej. Ťažko povedať, kto je to my a kto chce pre národ to najlepšie. Ale jasné je to, že sú tu strany orientované nielen na voľby, ale na reálnu dlhotrvajúcu podporu z národa ( poradie podľa aktuálnej moci: Smer, SNS, LSNS) a strany, ktoré sú strategicky zamerané na predpoklade udržania súčasného svetového systému a na podporu v podstate zo zahraničia, založené na plutokracii (zas podľa aktuálnej moci: SaS, bývali procházkovci. Olano a nové napochytro vznikajúce strany).
Zvyšok nie je nejak vyhranený, alebo nestojí za slovo, o nich teraz nejde, ide o tieto dve tendencie. Len chcem akosi preložiť tvoj posledný odstavec do konkrétnejšieho politického vyjadrenia:
hovoríme o boji politických strán, žiadna nestelesňuje národ, ale tie strany, ktoré sú reálne založené na národe, by mali teraz využiť to, že prozahraničné strany stratili veľa z toho najdôležitejšieho - zo zahraničnej podpory. Ja viem, oni tie cudzinecké strany sú politicky dosť zničené a oslabené - ale práve to, že len politicky. Stále majú v rukách priveľkú hospodársku a inú moc, mimo oficiálnu politiku. Preto by mal Smer a SNS naozaj využiť súčasnú situáciu. Rozbiť ich čo najviac, reálne.
A, ako aj sám píšeš, LSNS by malo v tomto zaujať postoj na tej správnej strane.

Ako rozumiem tvojim slovám - teraz je príležitosť, teraz je tá doba.
V tomto sme na Slovensku totálne naivní, nechávame svojich nepriatelov nepotrestaných a keď sú oslabení, tak s nimi, chudáčikmi, už nebojujeme. Ale toto nie je športový box, oni žiadne také pravidlá nedodržujú a ak by oni mohli, zničili by nás do tľa. Tak treba jednať aj s nimi. A nebáť sa, že by sme mohli byť posudzovaní za príliš tvrdých. Nikdy nebudeme považovaní za tak tvrdých, aby to bolo príliš. To je podobne absurdná obava, ako sa báť byť považovaný za príliš zdravých, príliš dobrých, príliš bohatých. Ako hovorí slovenské porekadlo: dobrého nikdy nie je príliš.
Treba vyčistiť dvor. Je to náš dvor.

Norman

ani sám Lipšic nepopiera, že spravil vážny priestupok či nedbalostný zločin a nik netvrdí, že je to v poriadku. Možno sa z toho právne vylíže, ale neprechádza mu to beztrestne.

Norman

Tento fakt si verejne neuvedomujú nielen popierači a popierači popieračov, ale ani nacionalisti, antismiti a iní ináč pozitívni ľudia, hech.

Čo sa týka budúcnosti, ako si uviedol, dve teoretické možnosti - ale je ti jasné, že je reálna iba jedna. Biele etniká sice dokázali, že to ide - ale tu je práve ten hlavný zádrhel. Zvyšný svet to nedokáže, aj keby mal podmienky.

Je teda jedna cesta - ale tu je priestor na osvetu. Teraz bez zbytočného sarkazmu - ale aj keď to pôjde za hranice zlej fantázie priemerného našeho súčasníka, aj tak použiť slovo "pekelná" je psychohygienicky nesprávne. Treba ľudí na to pripraviť, tým sa im uľaví, to pre nich možno spraviť, hech.
Takisto si fakticky nemyslím, že to skončí pár hominidami v jaskyni. Do toho stavu to nepôjde, i keď prekmit kyvadla môže byť vážny.

Norman

LSNS prejaví občas v parlamente, ale to je nič, prejavuje sa málo mimo parlamentu - ale s paralemntnou imunitou za sebou.

V tom texte o Dankovi len k jednej veci: ako rozvrátil SNS? Veď to bolo mimo parlament, rozbité agentom Slotom a tými ich vnútornými vojnami.

Norman

áno, aby to mohlo slúžiť ako precedens, treba do toho čo najviac rýpať, aby to bol všeobecne známy prípad.
A dokonca ani nejde o to, ako by také prípady posudzovali sudcovia v budúcnosti (na to srať, sudcovia si aj tak súdia hlavne podľa toho, ako im moc prikáže) - ide skôr o precedens v mysliach občanov, aby si skutočne dodali odvahy, vyzbrojili sa a nebáli sa doma, na svojich majetkoch a v okolí strielať vždy, keď to spravodlivosť vyžaduje. Ako vidno, je to dovolené - a bolo by dobré, aby si to uvedomil aj ten posledný občan Slovenska.
Preto treba na Kňažka tlačiť, aby túto správu vrešťal čo najviac, ako potkan zahnaný do kúta: "Je to dovolené, je to dovolené, je to dovolené!".

Norman

no ja neviem, je zaujímavé ako ľudia posudzujú dokonalosť podľa toho, či s daným názorom súhlasia, alebo nie.
Ja také posudzovania cielene odmietam.

Norman

Čo si myslí Danko viac indikuje to videjko z preberania, čo sem dal Slaven, ako Dankove oficiálne reakcie na akési prvoplánové twitre Mizíka.
Tu vidno tie hranice LSNS a jej poslancov. Veď majú toľko možností, ako kopnúť sionkiskoidov do gulí bez toho, aby si zamazali vlastné topánky.
A ak nemajú nápady, nech čítajú internet a nech trénujú v malom. Postupne, ako pri džubaní paličkou do kobry. Na kobru sa nejde s bubnom (ale mám dojem, že títo by ani zajaca nevedeli chytiť, nie to ešte orientálnu kobru, A to nehovorím, či by jej vedeli ublížiť.).

Norman

Skutočne? Na čom bazíruje toto tvrdenie?

Ja to vidím inak a je jasné, v čom vzniká ten mylný dojem.
Softvér totiž dokáže ľahko znížiť kvalitu hardvéru, to áno, ale softvér nikdy kvalitu hardvéru nedokáže zdvihnúť (za jej hranice).

(čiže slovan sa môže v stredomorí prispôsobiť a hrať emočne, ale južan sa na severe nezbaví svojich emočných neurotizmov , nie naozaj)

Norman

Prirodzene, si ho nevymyslel, ale keď si ho pár krát spomínal, tak aby si nepovedal.

K samotným černochom - ani oni nie sú jednotní, ale chcem hlavne povedať, že sa jedná práve o tie niektoré spomínané črty, tie genetické paterny, ktoré sú u nich častejšie, než kdekoľvek inde, napríklad: agresivita, emočná nevyzretosť, neúnosná inteligenčná slabosť.
Tieto vlastnosti ako také sú problémom, a nielen u černochov, ale kdekoľvek sa vyskytnú.

Čo sa týka kontaktu s černochmi, takmer by som sa stavil, že ani hore zobrazené herečky, nie sú nejaké čisté černošky. Africké etnikum je vo filmoch často zámerne reprezentované miešankami.

Norman

No, nebolo poňatie o takom delení uprostred Európy:) Že sú tu nejaký aRijci sa vedelo :-))

To spojenie jazykového delenia s genetickým nesedí, preto sa aj to delenie jazykov na kentumové a satémové radšej opustilo (aj ďalekovýchodná Tocharština je vraj výrazne kentumový jazyk). Hlavne tie západné jazyky sú jav máločo prezrádzajúci: latinčina je jazyk rozšírený "modernou" Rímskou ríšou. Prevalcoval substrátové jazyky tak, že po nich nezostalo skoro nič. Ale povodne latinské jazyky boli možno malá nepodstatná vetvička. Velština, írčina a iné "keltské" jazyky možno vôbec nie sú keltské, ale len ozvena predindoeurópsky hovoriacich etník (poôvodne hovoriacich vasconic languages , teda "Baskov"). A germánština je možno prejav substrátu jazyky etník skupiny I - pôvodne dosť malé územie, rozšírené až relatívne nedávno - v rannom stredoveku, keď si tieto etnika osvojili "cisárstvo", ako metódu šírenia svojho vplyvu, svojho rastu.
Ergo - povodne prevládala po Európe dosť jednotná indoeurópština, až na nerozoznanie podobná starslovanštine.
To píšem preto, lebo to tak vychádza - vieš, že ja nie som žiaden veľký slavianofil. Vychádza mi, že pred 3 tisícročiami tu bola veľká drevná kultúra, ktorá sa práve začala deformovať železnými technológiami. No a celé to bolo ešte prudšie zdeformované prevalením sa určitého kultúrneho blesku, nie zákonite pozitívneho, skôr naopak, ako už blesk býva, skôr ničiaceho, aj keď na prvý pohľad akoby veľkolepého svetla a hrmotu - teda blesku Kemet-Helada-Rím. Po páde Ríma ten blesk odoznel a udržovali sa len trápne napodobeniny, až kým v 15. storočí neprišla akoby druhá vlna, ale to už je priam súčasnosť.

Tieto tebou spomínané západné jazyky, teda ani tie germánske, neboli také "bezpádové", teda analytické, ako sú dnes. To je dokázateľne len vývoj posledného tisícročia, predtým to boli jazyky flexné takmer rovnako, ako staroslovenčina či latinčina.
Čo sa týka Baskov a ich R1b, to sme tu spomínali, to je absolútne ťažký oriešok. Nedá sa ani povedať, či to znamená veľa alebo nič - ale každá anomália z teórie znamená skôr veľa. Ale to teraz je mimo dosah či záujem tejto debaty.
V podstate je podľa mňa teda neisté, či R1b pri príchode do západnej Európy hovorili niečím ako indoeurópština, mohlo to byť niečo oveľa staršie a ich jazykové poindoeuropenštenie je až neskoršie.
Jazyky ako také sa naozaj možno ľahšie prenášajú, ako sa ešte nedávno zdalo. Kým nebola DNA analýza, boli jazyky jedno z mála faktov, ktoré sa dali analyzovať a robiť podľa nich modely. Preto o nich vedci tvrdili, že podliehajú tvrdým zákonom a že z nich dokážu čítať minulosť. Dnes, keď je DNA, to už vyzerá dosť prehnané tvrdenie. Na základné veci sú jazyky dobré, ale "moderné dejiny", teda posledných 2 tisíc rokov, a s tým spojená centralizovaná spoločnosť, veľa vecí zakryly a zničili.

Takže vlastne odpoveď na tvoju otázku je:
áno, došlo k výrazným prekrytiam jazykových skupín (najmä tej vasconic, etruskej a jazykov haploskupiny I . U tej poslednej došlo možno pod vplyvom ich fonetických tendencií ku kreolizácii a vytvoreníu "germánskeho" jazyka.

Niečo som vynechal? :)

Norman

to má človek v sebe. Toto je jediný (ešte slušný spôsob) ako sa možno s nimi zhovárať. Takto a nijako ináč. A nie minúty, ale hodiny to do nich dávať. Nič menej, iba takto.

Ale na druhej strane, ľudia budú ešte inak kričať, keď sa sami ocitnú priamo v ohni. V Grécku sa to peklo už začalo.

Norman

Oháňajú sa socializmom, lebo v ich metodike toho jedného parametra vychádzajú tieto krajiny zle - napriek tomu, že tu žijú geneticky pozitívni ľudia. Takže to myslia s nami dobre, bez irónie. Tam nejde o kritiku socializmu, ale skôr o to, že podľa ich meradiel žijeme v biede. Nuž, a asi aj žijeme. Čiže žijeme v neprimeranej biede, práve my, vo východnej Európe.

Také hodnotenia sa dobre hodia na porovnanie života Európy versus živit v Afrike či Ázii, proste krajín normálnych a krajín prost enenormálnych, kde ľudia žijú životom nedôstojným človeka.

Ja som sem dal tú časť s kognitívnymi schopnosťami, porovnanie Árijcov a Arbincov so skupinami I - hm, kto sú to vlastne. To je téma na úplne samostatnú debatu, ktorou tu prahdzujem ako horúci zemiak, už pár rokov dozadu. Objav skupiny I (explicitne moderný genetický objav, o tejto skupine pred 30 čo ešte 20 rokmi nebola žiadna ani náznaková informácia) totiž indikuje, že títo nie R Európania, pôvodnejší obyvatelia Európy (v zmysle prví po poslednej dobe ľadovej, ak také niečo ľadové bolo) zrejme pretrvali kvôli tomu, že boli zásobisko pozitívnych, lepších génov.
To je zaujímava téma a možno aj klúč ku mnohému.

Norman

Lenže všetkým bije do očí, ako sa po tomto zatiaľ vôbec nevyjasnenom prehmate hneď prokurátori vyjadrujú, že to bola nutná obrana. Ako to vedia? A prečo Kňažko ide (podľa jeho vlastných slov) vypovedať na políciu až v piatok? Aby si to dnes mohol všetko najprv rozobrať so svojimi právnikmi? Aby mohol všetko "obehať" a všetko vybaviť. A až podľa toho vypovedať?

Všetci vieme, že kriminalita nie je maličkosť a preto máme tendencie zastávať sa teoretického obráncu. Ale v tom je práve zádrhel - režim Žitňanských a Kňažkoncov zakazuje (neozbrojeným) ľuďom hliadkovať vo vlakoch, zakazuje im či fakticky zabraňuje sa vyzbrojovať doma proti cigáňom, zastrašuje ľudí pred použitím zbrane na sebaobranu, ba dokonca aj pred použitím akejkoľvek obrany - lebo vraj sme PROTI NASILIU a NENAVISTI --- ale pre seba si tieto špinavé amorálne hovadá vyhradzujú faktické výnimky a ak sa niečo vyskytne, strielajú ako na divokom západe.
To nie je spravodlivé. To nie je v poriadku.

A znova vám vážení prítomní pripomínam: doba od nás chce spravodlivosť, rovnováhu, harmóniu - teda trestanie ich zločinov, nie obhajovanie ich slabostí. My nie sme ich advokáti (nato majú stovky svojich platených grázlov), my sme ich žalobcovia. Osuský mláti ľudí na ulici, tak si zasluhuje dostať sám cez fuňu, Kňažko striela neozbrojených ľudí ľudí od chrbta ...
Ja nepoznám na všetko odpovede, neviem, čo je najspravodlivejšie, a nik to nevie - ale viem, čo všetko sa im môže stať. A niečo z tých trestov sa im stane, dúfam. Ja sa neobávam, že by sme ich mohli potrestať pritvrdo. Ak budeme zmierliví voči Kňažkovi, bude to výsostne nespravodlivé voči ľuďom na východe, ktorých cigáni vraždia v ich vlastných domčekoch.

Norman

často je v podobných systémoch zbytočne veľa detailov a až zbytočne všetko vysvetlujúcich detailov. Ale v princípe sú, ako sa hovorí, rovnako dobré, ak nie lepšie, ako súčasné ideologické ničnehovoriace teórie "out of africa".
Genetika je dnes prekvapivo a nepopierateľne exaktná a postupne prevráti svet naruby, aj keď sa klamári budú brániť.

Ja by som sem zarchivoval jednu časť:
Korelace výskytu haplogrupy v populaci s jejími kognitivními schopnostmi:
I1 – 0.57
I2b – 0.56
R1b – 0.47
R1a – 0.38

hm, radšej to ale nebudem nejako vysvetlovať:)

Norman

udávani a policajnej totalite boli česi vždy ďaleko pred nami.

My sme našťastie aj v tomto národ holubičí, ešte aj taký Smatana je len popletený hlupák, ale kurvy udavačské ako Benčík sa tu rodia len raz za storokov :)
O to lepšie si ich zapamätáme.

Norman

Viem, samozrejme, to čo si napísal je jeden klasický výklad slova "nordik". Ale tu na portáli je to od začiatku používané v širšom kontexte, zahrňujúc nielen "európanov", ale aj "američanov" a "rusov". Zdôrazňujúc základný rozdiel medzi severom a juhom, a naopak trocha akcentujúc jednotu týhto troch severských celkov. Je to jeden zo základných ideových pilierov týchto stánok.

Dal som tomuto slovu prednosť pred tiež rôzne spochybňovaným a emočne zaťaženým slovom "arijec". Čo sa týka slova "beloch", to by mohlo byť, ale pripadá mi také predsa len moc všeobecné, a neisté, lebo často sa tam radia aj rasy či kultúry, ktoré fakticky nepatria do nami propagovaného celku.
A napokon, môj pojem "nordik" mieni v určitom zmysle zahrňať viac ako "arijské", teda "indoeurópske" civilizácie, jazyky. Je založený na určitom predpoklade, že severské hominidné rasy zahrňujú odlišnosti, ktoré sú od afrických rás oddelené ovela dávnejšie, ako sa dnes uznáva (v tomto sa približujem Varg Vikernesovi, napríklad). Preto tento pojem "nordik" zahrňuje v pohode aj predárijske, neolitické kultúry v Európe. Nie je až tak spojený s nejakou farbou vlasov (i keď tá belošskosť (napr. ryšavosť) tu je datovaná špecialiastami teraz do väčšej minulosti, ako bolo doteraz pripúšťané ideológmi).

Toto je otázka používania základného "sloganového" pojmu, takže tu nejde až tak o to, ako bol daný pojem používaný v iných oboroch a v minulosti. Môže byť výrazný rozdieľ v tom, ako ten ktorý pojem používa biológia alebo genetika, história, kultúra ... aj v tom, ako ho použije súčasná naša politická terminológia. Takisto si môžeme nadefinovať rôzne alternatívy: "nordik", "norman" ... je to len naše rozhodnutie, nejestvuje žiadne objektívne stanovenie, ktoré by nám v tom bránilo.

Na druhej strane prirodzene jestvuje nebezpečenstvo, že by to ľudia mohli chápať v tom zúženom klasickom zmysle, ako si to popísal. Neviem, nakoľko to naozaj hrozí, ale azda nie moc, iba propaganda nepriateľov tvrdila aj o eugenikoch minulého storočia, že uznávajú len bloňďákov s modrými očami. To je proste vulgarizácia, takých ľudí je pomenej, je ich najviac v Pobaltí a pravdu povediac ich mentalita má svoje problémy, nie sú to žiadne ideály :-)
Ale máš pravdu, že treba pamätať na to, ako to ľudia môžu chápať.

Norman

Ale riziko čoho myslíš? To je práve tá nejednoznačnosť, že v tom texte sa hovorí o riziku pre ľudí, ale ide skôr o riziko pre zvieratá.
Ale súhlasím so základnou myšlienkou, že takéto hromadné zabíjania nie sú celkom maličkosť.
K tomu si ale treba uvedomiť, že k hromadnému vybíjaniu chovných zvierat dochádza dennodenne - rozdiel je vlastne len v tom, že tieto telá (predpokladám) neskončia v žalúdku ľudí.
Preto tieto masakre vlastne nevzbudzujú žiadnu väčšiu pozornosť. V podstate sa nedejú žiadne masakre navyše - "len" dochádza k "hospodárskym škodám".
Žijeme v časoch ekonomickej totality, ja mám silný žalúdok a dokážem nadávať, dokonca sa v tom (aj tu) priam trénujem (človeku sa uľaví), ale nenájdem dostatočne silné nadávky na charakter tejto doby - keď dôjde na podstatu jej fungovania.

Norman

viem, podobné videá sa zostrihajú ľahko - ale na druhej strane, aspoň podnietia aj Danka či Fica, aby sa naozaj menej rozčulovali, menej rozprávali či dokonca filozofovali, a viac reálne sekali.
Jen ať se perou.

Norman

obaja sú jasní, dlaňou majú obaja prikryté oči, na to sa nedá dívať :-))) som sa výborne nasmial.

Norman

No vidíš, to práve potrebujeme, úprimný hrdý postoj, odkopnutie tej svoloče.
V tomto je každý zdravý jedinec vítaný. Netreba žiadnu prácu, stačí pravideľne pripomenúť náš zdravý aristokratický postoj.

Norman

ale hlavným problémom tu nie je možný prenos na človeka, ale šírenie a fatálna epidémia medzi vtáctvom. Tie vtáky sú vybíjané v prvom rade pre to, aby neboli ohrozené iné chovy, aj vtáky prírodné.

Odznenie nákazy je síce pekná vec, tak to funguje v prírode - ale keď je reč o chovných vtákoch - hm, za prvé by to zdecimovalo mnohé chovy a v takýchto chovných pomeroch je ta choroba možno fatálna na 100%, takž ežiadne veľké odznenie by asi nenastalo.

Ale je to zaujímavý príklad toho, že podstatou problému nie je vírus, ale neprirodzené a doslovne choré spôsoby života hydiny. Tie sú prvotnou príčinou.

Pri tom ešte podotknem, že ak sa pánbožko naštve, nechá nejaký vtáči vírus zmutovať tak, že bude smrteľný u ľudí a v pohde u vtáčieho nositela - a napichne ho na nejaký kolujúci druh - lastovička, vrabci .. vlastne na všetky vtáky. To bude potom iný horor, než vymyslel Hitchckock, a to už žiadne vybíjanie husí a kačíc nepomôže.

No, ale ako napísal Cimrman, to som sa príliš zapozeral do rúry, to ešte nemusíte vedieť, to sú len také obrazy budúcnosti.

Ale aj tak je vybíjanie vtáctva hrozná predstava. Ale ľudská spoločnosť je proste taká. Všetci sme jej súčasťou a pre zisk nezaváha veľký ekonóm pred ničím. Raz dôjde, v záujme profitu, aj na vybíjanie ľudí, samozrejme.

Norman

Politici sa boja o účty, ale boja sa aj priamej fyzickej hrozby. Alebo sa ľahko naučia báť.
Keď vojde jeden chlap s revolverom do miestnosti s desiatimi politikmi a povie -Kto ma nechce poslúchať? - Nik sa neozve. A ak, tak ho zastreli a potom sa už nik neozve.

Aby to nevyzeralo ako prehánanie, aj prípad Merkel o niečom svedčí, Je jasné, že je to osoba v zásade pokazená - ale predsa to nejaký čas vyzeralo, že sa už od USA Nemecko dosť odtrhlo a že koketuje s Ruskom (aj taký kreslený vtip tu bol na tú tému). Ešte roku 2012 v Brazílii na fotbale to vyzeralo nádejne. A ajhľa - niekto niekde predsa len pripomenul Merkelke jej otroctvo a jej sion povinnosti a všetko bolo inač.
To sa môže stať aj s Orbanovcami, už bolí iné prevraty. A čo nové s Jobíkom, nejaké pozitívne správy?

Čo sa týka LSNS - oni ešte naozajstné kontá nemajú, ale nemajú ani moc, ba ani technológiu, ako ju získať či prípadne udržať. LSNS je pozitívny zjav, ako taká šťuka v rybníku, ale už začínajú narážať na svoje hranice.
Chcelo by to ľudí s nápadmi a vôľou. Takých, čo sa neboja ani židoviny:-)

Norman

V článku je odpoveď

Norman

ešte by som doplnil, že aj Sovietské vojská v CSSR 1968 nemuseli nijako bojovať - stačilo že pôsobila ich hrozba. A to ani nie tak na ľudí - tí boli naivní a riskovali svoje životy za trockystických "reformných" židoboľševikov, ale proste hrozba na vedúce "kádre". Tie okamžite stiahli chvost a kolaborovali s novou silou. Hromadenie hrozby zabralo.

Dnes sú politici a úradníci ešte väčší zbabelci a ľudia bez charakteru či sebaúcty. Dnes ani nemusia tanky rolovať po námestiach - stačí, keď sú niekde na neďalekej zákadni ostré jednotky a politikom a úradom sa pošle taký email, aby im bolo jasné, čo sa stane, ak nebudú poslúchať.

Norman

"V konečném efektu lze nového Old Shatterhanda bez nadsázky označit za teroristu, který vědomě porušuje zákon a útočí na strategickou stavbu dopravní komunikace v zemi, která ho přijala jako migranta a umožnila mu pracovat podle jeho představ"

Toto myslí bývalý vojak Koller vážne :-)))
Som nevedel, že on je taký typický proamerický čurák.
Nuž ale hovorím, guma. :)

Norman

No, češi to kúpili neskôr, a je vidno, že u nich všetko vzbudzuje riadny povyk.
Ten seriál, ako každý remake klasiky, bol predurčený na ťažkosti a nesúhlas. Ja sám by som mu vytkol zopár naozaj vážnych narušení základných axiom. Takisto je jasne vidieť, kto dnes ovláda neomarxistickú kultúru - ale čakal niekto niečo iné?

Treba takisto povedať, že Keller je síce odvážny a otvorený analytik súčasnosti, čo sa týka ale kultúrnej tvorby, vidno, že je to predsa len zelená guma - to neprekoná. Najviac ho tuším urazilo, že najväčšia sviňa prvého dielu bol bývalý vojak (a vôbec vojaci všeobecne)
Mimochodom, kriticky sa vyjadril k Vinetuovi aj Neff a iní češi.
Najzaujímavejšie na tom všetkom ale ani tak nie sú ich recenzie jedného televízneho trojfilmu, ale to, ako ešte nedávno prohavlovská svoloč sa dnes vyjadruje otvorene doslovne rasisticky, za ochranu povesti belochov podobne. Ako hovoril ten ich starý čurák: To jsou paradoxy. Ja som vedel, že ich tá americká vlajka uprostred bahna a špiny naserie. A keďže to nakrútili Nemci, to každý malý český zmrdko nepozná zábrany v kydaní žlče.

Norman

zaujímavá otvorenosť (vtedy boli ešte aj židia naivní a sionisti sa vyjadrovali otvorenejšie).

Hej, na tom je založená ich politika - večné primitívne rozoštvávanie. Rozoštvávanie robotníkov voči podnikateľom, žien voči mužom, farebných rás voči belochom. Je to tak jednoduché, ale je ťažké sa brániť. Lebo im stačí podnecovať miešanie protikladov, ich vzájomnú nenávisť, to zákonite spôsobuje problémy, strety. Ale kto sa snaží zabrániť miešaniu, ten je obvinený z rasizmu ( triedneho despotizmu, utláčania žien a podobne).

Norman

pre L a S to bolo jedno - boľševická či trockistická mafia ich chránili aj za Husáka.
Že boli ku koncu podsúvaní ako disidenti? Nuž, aj to pripomína dnešné časy. Konzervatívny denník, čiastočne aj Zem a vek, Daňo a Vasky, OLSNS či iných neviem, ale som si istý, že sa na nich nezabudlo, hech. ... nič nie je samozrejme ceľkom pod správou , ale usmerňuje sa to. A keď sem dorazí cunami z Ameriky, ak dorazí, tak bude nová "VPN" zrazu pripravená prevziať moc.

Ak im to dovolíme.

Samozrejme, je to sila, nedá sa to zastaviť - ale bude ten moment, tých "desať minút, keď sa zhasne". Za tých desať minút môžu viacerí byť nepríjemné prekvapení.

Norman

i keď brnkať na klavíri odrhovačky - to môže byť povedzme dobré, ale geniálne? Samo viem, že robil aj s Milerom, ale či to je lepšie, nechám na odborníkov, ak takí sú :)
Poznal som Filipa z webu. S odstupom rokov už azda naozaj možno povedať, že bol to ťažký neurotik, zlý človek, rozčuloval sa, ale naozaj rozčuloval, s ťažkými nadávkami a podlosťami na svojich kámošov, na všetko a na všetkých. Vôbec ma neprekvapilo, že ho raz priamo nad klávesnicou drblo - odvtedy som začal viac chápať, čo je tento druh karmy.

Lasica a Satinský boli komunistickí kolaboranti. Možno boli niečo viac pred rokom 1968 (keď na nich vsadili reformní (zahraniční) židoboľševici), ale neskôr to boli len úbohí kolaboranti (veď aj tú slávnu Antichartu podpísali -je to dnes všetkým tým "chartistom" jedno? hech.

Ak sa umelci dajú kúpiť, alebo primitívne a podlo zapletú do politiky, ničí ich to. To platí o všetkých menovaných, asi okrem Marcina.
Ale Piško mal aspoň talent. vykradli a zničili ho jeho nemenovaní "kamaráti" (vrátane či na čele s Filipom).

Norman

ja by som to nenapísal, ale má to vo wikipédi Czech-Jew (myslím, že v anglickej verzii, možno v českej to tak nemá - jedna verzia pre Čechov, to je len Čech, druhá pre zahraničných (židov), tam je žid. Aké klasické, aké časté. Mohlo by sa teda napísať, že on aj iní si majú vybrať, či chcú byť židia alebo nie. Ale to nie je správne, neviem, prečo by si oni mali vyberať. Už si vybrali.

Aj o niektorých ostatných menovaných človek vie, že sú židia, ale to nepíšem - podstatné je, že sú angažovaní aktívni sionisti (Furková atď). To je úplne jedno, či oficiálne veria na Jahweho alebo iného svojho Satana.

Norman

veď v poriadku, tvoja neznalosť je pozitívna, určite ich to poteší :-))

No ale si na webe a dá sa vyhľadať.
Mne to vyhodilo napríklad:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamara_Heribanov%C3%A1

At the age of seventeen her short story concerning World War Two was published in the book Jugendliche schreiben gegen das Vergessen (2003)

Čiže toto čudo navštevujúce viedenské školy, vo veku 17 rokov angažovane stvorilo nejaký text o 2. sv. vojne ( vyšlo v zborníku "Mládežníci proti zabudnutiu", hurá hurá hurá).
Chápeš, čo sú to za ľudia? Vo veku 17 rokov už vie, ako to bolo cez vojnu a čo sa nemá zabudnúť, celé detstvo-mladosť strávi kade tade v cudzine preskakujúc zo školy na školu , ale na plese si oblečie kroj. Buď je matka riadne prefíkana a vyzná sa, alebo je tatko riadna kurva ( oboch dogoogliť za domácu úlohu, to určite zvládneš :-)))

Znova mi táto ich mládežnícka angažovanosť pripomenula film 120 dní Sodomy a nadšenú mládež žerúcu hovná.
Dik za zábavu:-)

Norman

aj ja skúšam reakcie, že čo ľudia na to hovoria.
Zaujímavé je aj to, že to akosi prešlo cez korektnosť - i keď neviem presne, kde to vysielali (a či vôbec niekde).
Dá sa to chápať aj ako výsmech "predsudkov". "Veď každy vie, že islámske ženy NIE sú pripútane reťazou ku sporáku - vidíte, akí ste rasisti."
Je to v každom prípade negatívne.

Norman

Zdá sa, že Trump je objektívne tŕň v päte a relatívne nekontrolovaný zjav. Jeho kampaň a voľby bola večná porážka starej mafie.

Ale aj keby bol rovnako úspešný v úrade, nemožno od USA čakať nič dobré, len trocha ich vlastnej sebazáchovnej sebareflexie. Možno USA budú privážať do Európy menej sajrajtu, v ideálnom prípade sem celkom prestanú privážať problémy všetkého možného druhu - ale svoje staré svinstvo určite neodvezú. S tým si musíme urobiť poriadok sami.

Sme tu kedysi žartovali, že máme doma pripravené vidly - nuž ja neviem, ja osobne nemám, ak niekto bude vedieť niečo konkrétne, dejte tu ľudu vedieť. Samozrejme, žiadne "násilie" - len v zmysle bohuľubej a vraj populárnej a vraj umeleckej tvorby toho starého žida ... čo to kecám, toho starého luterána Lasicu, použijem jeho , haha.., humorný citát:
"... a my sme mu na oplátku pichli vidly do zadku".
Toľko si sťažovali, až sa dočkajú naozaj. Bude sranda, aj za tento ich humor ešte bude sranda (i keď nejeden z nich ešte stále môže umrieť predčasne (ak bude mať šťastie)).

Norman

áno, tak to aj ja myslím, nie je to smiešne a je to miešanie témy všetkými možnými spôsobmi do všetkého (i keď vynechal by som atribúty "premyslený", lebo je to prvoplánové a takisto "podprahový" - povedzme rádoby skrytý, no.
Aj to slovko PSYOP je azda prisilné, je to proste len propaganda, ale nepodarená.
Forma: Zvyknite si na smrť.
Čakám stále, kedy umelecká vrstva vykotí aj nejaké tie vtipy z koncentrákov.

Norman

veď je tam napísané, že to je heribanová. Prišla v ľudovom kroji. Nechcel som to už pliesť do článku, ale je to ďalšia ukážka koketovania s národoveckými motívmi.

(nie som expert, ale heribanvci sú známa celebritkovská mafirodinka, nie?. Značka: malomeštanský hnus prezliekania kabátov.)

Norman

máš dojem, že píšem niečo pod vplyvom nejakej knihy?
Určite nie, ale ktorej sa to podobá, a čo vlastne?

Norman

ale dokázali sme to.
Teraz ešte presvedčíme ďalších 5 999 998 Slovákov a je to v pohode.
Koľko máme času?

Norman

Žíznivé jehně sestoupilo do potoka, aby z něho žízeň svou uhasilo. Tu se k tomu naskytl vlk, který hladem puzen dlouho kolem těkal hledaje co by pohltil. Shlédnuv beránka takto na něj se obořil: „Jak jsi se, škůdce odvážlivý, mohl osmělit kaliti mi čistý proud? Budeš pykat za svůj zločin!“
Skroušeně odvětil beránek: „Odpusť, pane, a nehorši se; uvaž, kterak mohu ti vodu kaliti, stoje mnohem níže než ty, tak že voda od tebe ke mně, nikoli pak ode mne k tobě plyne?“
„Ty ji kalíš!“ rozkřikl se vlk. „Ty zlou máš vůli proti mně; vím dobře, kterak jsi mne vloni pomlouval!“
„Jáť vloni nebyl ještě na světě,“ vece jehně, „vždyť ssaju posud!“
„Tedy to byl tvůj bratr!“ vlk zařval.
„Nemám bratra,“ řeklo jehně.
„Však přece to byl někdo z tvého rodu; vím dobře, kterak vy, vaši pastýři i psi o mne ukládáte, slyšel jsem o tom; za to se mstíti musím!“
Nato nedbaje nářku beránka vlk krvežíznivý jej popadl a ve stínu lesa zardousil i pohltil.

Jean de La Fontaine, 17. storočie, Vlk a jahňa

americká armáda si vždy nájde dôvody, prečo nás musí zahrdúsiť

Norman

Veď ja nikomu nič nevyčítam, len som cítil potrebu seba obhájiť.
Aby si niekto náhodou nemyslel, že pri pohľade na černocha cerím zuby.

Norman

ani to, či je zhoda veľká alebo minimálna.
To je trocha málo. Ani dvaja ľudia sa nedokážu jasne dorozumieť, tak ako možno čakať zhodu pre celý národ? Táto otázka leží na stole a bohužiaľ populácia už asi nedokáže vnímať spoločnú vlnu, ako to možno vedeli kedysi.

Aj v Tao te ťingu sa píše
大道廢有仁義; Keď je opustené veľké tao, nastáva ľudské zákonodarstvo

čo znamená, že ak sa národ nedokáže navzájom chápať, nastáva doba pre ľudské zákony a zásady:
disciplína, dôslednosť, nekompromisnosť.

Nieje to najlepšia cesta, je to druhá najlepšia cesta - ale čo narobíš, tá prvá cesta všeobecného porozumenia je žiaľ lokálne nemožná, do ľudí talent nenaleješ.

Norman

veď tú osobu tu nikto ani slovom nekritizuje, nieto ešte jej spev - prečo cítiš potrebu sa jej zastávať? Ja som ju videl v krátkom interview a zdá sa to sympatická osoba - ale to nie je naozaj NIJAKO dôležité.

Rasová racionalita naozaj nie je o tom, že by definovala nejaké emočné postoje podľa farby pleti. Takúto vulgarizáciu šíria len tí, čo nenávidia celé ľudstvo. Rasová racionalita je o dedičných štatisticky dokázateľných predispozíciách, ak niekto chce korektne, tak o dedičných chorobách či chorobných tendenciách. Vrátane chorobnej tendencie ku kriminalite a chorobnej neschopnosti sa sústrediť či uskromniť sa.
Štatisticky, výnimky, ako sa hovorí, len potvrdzujú pravidlo.

Norman

Veď ju mnohí študujú.

Je ale ťažšie poskladať si svoje svet z jednotlivých blúdiacich prúdov, ľahšie je zvoliť si hotové komplexné riešenie. A príroda sa vždy rozhodne pre ľahšiu cestu.

Preto väčšina ľudí prirodzene nechápe, aké programy sleduje, podobne ako nevie, ako presne vyzerá ich auto pod kapotou a v motore - napriek tomu im to ale relatívne dobre slúži. Nie každý musí byť automechanik.

Kým sa nám ale celkom rozpadne debata na drobné nadávanie na stav sveta, zdôraznil by som jeden termín, ktorý tu dnes akosi zaznel: psychologickú jednotu. Tento náš celok, národ, potrebuje určitú úroveň psychologickej a kultúrnej jednoty.
To je konkrétna vlastnosť, ktorú Slovensko potrebuje dosiahnuť. Dostatočne veľký koeficient jednoty. Prípadne veľmi výrazný koeficient jednoty.
Ale reálnu jednotu. Nie heslá a byrokraciu.

Ale Slovenský národ je zelený ako nezrelý citrón. Je v puberte a jednotu nechce.
Taký je môj dojem.

Norman

Neviem, ako to myslíš, že s tým súhlasia občania Slovenska. Občania možno tolerujú nejaké hriechy, čo pácha Smer, lebo ten dostáva volebné hlasy, ale určite nik nevolil masmediálnych agentov. To je absolútne moc bez mandátu, je to mediálna totalita.

No a práve pre fungujúcu spoločnosť je potrebná deľba moci - čiže treba im ukázať, že sú aj iné formy moci. Napríklad moc výkonná, a aj súdna a trestná.
No, ak oni, prestitúti, so len zlo činci, tak to teda môžem prebrať aj ja, lebo v tom prípade ja som sud Ca. Ja som schopný ich odsúdiť. Samozrejme, nie všetkých naraz, ale podľa práva, individuálne, každého jedného. S dôrazom na slovo každého, veríš mi?. Škoda, že naše virtuílne rady opustil Aman, ale mám ešte priatelov K&T, ktorí to potom po rozsudku prevezmú, ako to má byť.

Samozrejme, dištancujem sa od akéhokoľvek podnecovania násilia a nenávisti - treba postupovať absolútne chladnokrvne a prísne podľa najvyšších zákonov, alias svedomia.

Pravda, to sú moje názory, a ja som len umiernený, takmer teoreticky zástanca ahinsy. Čo si myslí väčšina ľudí, to tu ani nemôžem napísať, to by už bolo naozaj ako výzvy na násilie a najslabšie sú výzvy na rozbitie novinárskych papúl. No, to je fakt takmer kompromis.

Norman

táto téma trocha koluje po webe, ale neodvysielanie hymny na Nový Rok Mikovi určite väzy nezlomí. To by musela byť najprv nejaká "politická vôla" toho proamerického prestitúta odvolať, vyhodiť.
Ale v tomto smere, v smere kultúry a médií, je Smer len slabé zdeformované vrece, Blaha aj Maďarič totálne zlyhali, resp. sa nechali kúpiť za misu šošovice.
Možno až SNS zosilnie. Všetci síce tvrdia, že Danko je sviňa, ale ja hovorím - ak áno, tak konečne tam bude jedna naozajstná. Takže, možno SNS začne naozaj rúbať tamtie zombie.

Norman

Predseda vlády sa nemá baviť s takýmito dementami, má s nimi spraviť poriadok

jeden typický klamársky slintajúci dement s pokleslou papulou.

Fico sa s nimi nemá srať, ale má konať.

To sa ale týka aj obyvatelov celej spoločnosti. Treba pripomenúť - novinári nie sú špeciál chránení zákonom, nie sú to ľudia s nadprávami, možno sa im brániť a vrátiť úder ako voči akémukoľvek inému zločincovi.

A oni sú zločinci.

 

 

Norman

To, že nastáva tvrdá cenzúra je bezpochyby. Nemá ale zmysel zbierať všetky možné náznaky cenzúry, i keď by bolo dobré

Ta nahrávka je ten dosť slávny rozhovor, keď ho nakoniec Fico zvozil. Som na to klikol teraz, a musím povedať, že ten novinár bol naozaj ako na drogách a absolútne kreténsky agresívny, absolútne mimo základnú slušnosť (naozaj taký stupeň skákania do reči som nikdy nepočul ani v politických debatách medzi politikmi, nie? Takisto priame popieranie )

Ĺutujem Fica, že si necháva takto ničiť zdravie. Súvisí to aj s témou, ktorú tu máme v tomto článku - že si Fico mal naozaj "vyprosiť takéto konanie", ale hlavne, má toho zmrda zničiť, akokoľvek dokáže. predseda vlády je človek ako každý iný a individuálne môže ničiť, kohokoľvek chce.
Orbán to vie, ale Fico nevie v médiach ukázať silu, nevie ukázať "hrozby". Fico je príliš veľký dobrák. Prečo si preboha nechá čo len RAZ skákať do reči??? Je samozrejme mierne z formy aj z dôvodu svojho zdravotného stavu (kedysi si s Hríbom poradil bravúrne) Je len na ňom, či sa nechá doslovne zabiť takýmito dementami. Moc to prežíva ale azda sa dostane ešte do formy, ináč ... hm, naozaj, nielen politicky zomrie.

Díky za pripomenutie toho, za ten link, myslím, že je dobré, že som si to (teraz) vypočul (skoro celé).
Novinári sú špinavé protislovenské prostitútky, a nielen tým, že idú proti Slovensku, ale aj tým, že sú v spolku s protiľudskou plutokratickou mafiou.

Toľko k verejnoprávnej RTVS. "verejnoprávnosť" je nezmyselný termín - buď spadá pod kompetenciu zvolených predstavitelov, alebo nie - medzi tým nejestvuje žiadna iná možnosť.

Norman

týmto vedomým krokom naozaj prináša revolúciu. Je vidno, že ten chlap má zrejme niekoľko premyslených myšlienok (zrejme vygenerovaných desťročiami skúseností jeho tímu).

Vláda dnes naozaj nepotrebuje komerčné masmédia. Keď už každý občan, každáá korporácia, tak aj vláda môže mať vlastný webový kanál.

Mierne ma napadla tzv "verejnoprávna televízia" ako oficiálny inštrument vlády - ale v realite tento koncept vznikol v okupovanom Nemecku a Rakúsku nie ako nástroj slobody vlády, ale naopak, ako nástroj jej kontrolovania a obmedzenia jej prístupu k médiam. Ten názov je výslovne orwelovsky perverzný. Verejnoprávnu televíziu, toto monštrum plné ideológie, majú len v zotročených krajinách. Aj u nás je neparadoxne plná protivládnej a protinárodnej propagandy. Neviem, kto tie správy pozerá, ale nedá sa to robiť ani v skafandri - také je to plné jedu.

Norman

ja by som povedal, že toto podporovanie "detrimentalov" začalo ako nástroj zahraničnej politiky USA, teda práveže najprv ho aplikovali v Európe (chápeš, to je tá Frankfurtská škola).
Až neskôr sa sami seriozne nakazili touto infekciou, aj sa u nich vyvinula samostatne. Karma.
No ale na tom smere šírenia infekcie až tak nezáleží - jeho zdroj je bezpochyby v stokách Newyorku.

Pri tejto téme naozaj treba presne uvažovať a dávať si pozor, čo je kritka skutočných "detrimentalov", a čo znevažovanie reaálnych, produktívnych vrstiev - pretože na zamieňaní a miešaní týchto dvoch je založený podvod toho tzv. kultúrneho marxizmu.

Stránky