Norman

authenticated user,administrator

komentáre

Norman

alebo neschopný, si jedine ty.
Proste nie si schopný vyjadriť svoje vlastné názory vlastnými slovami.

No, ono to ale ani nejde, pretože by vyšlo najavo, ako si inkonzistentný.

(mimochodom, tie linky vôbec nie sú v rozpore stým, čo ti tu vysvetlujeme)

Norman

1. ty si absolútne pletieš slovko "pochopiť" so slovom "akceptoval". Ty si zrejme myslíš, že ťa možno len akceptovať, alebo nepochopiť. Neviem, ako prebiehajú tvoje iné (technické) diskusie, ale asi to bohvie čo nebude. Keďže si stále arogantný, dovolím si aj ja poznámu, že to bude asi výsledok tej vašej psychyckej úchylky, čo si spomínal.
2.Takže rastliny? Človek nie je rastlina, je ovela komplexnejší. K tomuto som dal argument o farbe očí.
3. Ty tvrdíš, že určujúci prvkom je prostredie - a to je tak na úrovni poznania ešte dávno pred lamarckom. Proste sa zásadne mýliš, nemáš vôbec pravdu.

4. Najprv menšie upresnenie: Genetická predispozícia je pravdepodobnosť výskytu ľubovolnej vlastnosti. Nielen "anomálie", každá jedna vlastnosť je zásadne predurčená. To je princíp kauzality ( viem, že pravdepodobne nie si schopný to všeobecne filozoficky pochopiť, ale mnohí to chápu).
5. Argumentovanie len linkami je drzosť, si diskutér bez úrovne. Nemienim predsa rozoberať celý článok, ja ti môžem dať desiatky linkov - vedz dialóg, používaj vlastné slová a , čo je ešte horšie, vlastný rozum.

6. K téme genetiky a k rase sme sa dostali tak, že si to sem vniesol. Je to len a len tvoj problém, ale som ochotný ti čokoľvek vysvetliť, ak budeš počúvať. Zatiaľ.

7. Dobre, zobrali sme na vedomie že si zásadne, teda ideologicky proti pojmu "rasa" a v podstate aj "genetika" je pre teba pre sociálne problémy "nie praktická". Môžeš dostať vysvetlenie, ale nik ťa nebude o ničom presviedčať. Sú ľudia, čo považujú matematiku za "nie praktickú", sú ľudia, čo považujú fyziku za "nie praktickú" atď atď. Malo by sa to zmeniť, ale všetkým vám, čo máte nejaké tabu, sa nedá pomôcť.

8 Kauzalita sa dá chápať aj ako predispozícia s určitým pravdepodobnostným rozložením - ale toto sú naozaj terminologické otázky priširoké, ktoré sú naozaj tu nepodstatné. Od začiatku som ti ponúkol TEBOU POUZITY termín "genetická predispozícia", že sa okolo neho na niečom zhodneme. Ale ty sa zhodnúť očividne nechceš. Dobre.

9. Ešte raz všeobecne pravda, ktorú potrebuje široká verejnosť pochopiť:
Rasový racionalizmus je všeobecne akceptovaný v otázkach "telesných" vlastnosti. Tam niet najmenších pochybností ani v oficiálnej vede.
Je len z dôvodu primitívnej ideologickej deformácie, že sa toto neakceptuje aj v oblasti mentálnych vlastnosti (charakteru, emočného typu, schopností), že sa toto neakceptuje a presadzuje sa tupý dualizmus, primitívne a iracionálne sa vyčleňuje "duch" mimo "hmotu".
Táto tuposť je, ako je tiež už dávno známe, zapríčinená nie nejakou neschopnosťou súčasných antropológov a genetikov, ale z dôvodu toho, že žijeme v totalite, ktorá zámerne deformuje objektívnu vedu.
Ergo, tento problém nie je vedecký, ale čiste politický, respektíve náboženský. Vy, čo popierate rasový racionalizmus, ste presne tam kde tí, čo verili, že zem je stred vesmíru. Racionalistov, čo tvrdili opak, ľudia ako ty upalovali. A vôbec nepreháňam.

Norman

presne tak, Aman, toto je len moja osobná debata ktorá ničomu globálne nepomôže.
Treba tieto veci sprostredkovať širokej verejnosti, čo znamená hlavne vypracovať-doladiť presnú a jednoduchú terminológiu.
Dokonca si myslím, že verejná mienka je na našej strane, netreba ju už ani presvedčovať - len potrebujú práve tú terminológiu, potrebujú ucelený nesprofanovaný systém.
Ten ale pri debatách s Jahwem určite nevznikne, to je mi jasné.

Norman

toto je najlepší kontakt.
emaily aj tak skoro nik nečíta.

Norman

Aj keď to pravdepodobne nikomu nepomôže, kľudne ti to vyvetlím:

1. vektor G1,G2..Gn si môžeme zhrnúť pod G (potenciálový priestor určený týmito sekvenciami)

2.operácia G . P je základ, ktorý určuje výsledok.

Definujme, že je to logický prienik týchto dvoch množín.

To znamená, že

G . P1 -> V1, čo je podmnožina G,

a

G . P2 -> V2 je iná podmnožina G.

Oboje výsledky V sú teda podmnožiny množiny G. Množina G teda v každom prostredí determinuje výsledok.

 

3. Ak by aj kombinácia rônych prostredí P1, P2 atd dávali úplne rôzne výsledky V, stále plati, že pri prakticky rovnakom P je výsledok V determinovaný jeho G.

To je genetická determinácia, to je kauzalita.

 

Ale v tomto nie je nikde s nikým rozpor, toto sa rešpektuje pri všetkých telesných vlastnostiach, pri všetkých chorobách. Ticho sa to rešpektuje aj pri mentálnych profiloch, by som povedal - len sa o tom azda nehovorí. A politicky je to tabu.

 

4. V neurčuje jednoznačne ani P, ani G. Ako každý výsledok, nie je vždy zaručené nájsť príčiny. Ale v mnohých reálnych prípadoch to tak je. Možno farba očí by mohla byť spôsobená rôznymi genetickými sekvenciami - ale ak sa nemýlim, tak prakticky je určená iba nejakou jednou známou sekvenciou. Ergo spojenie medzi G a V  je jednojednoznačné, žiadne bežné V prakticky na tom nič nedokáže zmeniť.

5. Ale ak aj uznáme, že posudzovanie základov človeka podľa V zahrňuje faktor chýb, dnes máme možnosť posudzovať priamo faktor G. To sa aj robí pri chorobách. Kľudne sa to zajtra bude používať pri výbere partnera pre fyzický výzor, ale aj pre duševné vlastnosti.

 

6, Posudzovanie partnera podľa V sa používa milióny a milióny rokov a nieln u ľudí a funguje to - je na tom založený prírodný výber.

 

7. "Vzťah medzi genetickou predispozíciou a vplyvom prostredia je veľmi komplikovaný."

Toto tvoje tvrdenie nie je ničím podložené, Viď vyššie. Predispozícia určuje možnosti, ktoré môžu ale nemusia byť vyvolané. Ale určuje ich.

 

8. "Naopak v rizikových podmienkach sa uchlastná aj človek, ktorý takúto génovú sekvenciu nemá."

Nie je pravda, je oveľa menšia pravdepodobnosť,  že človek bez predispozície začne piť. Toto sú bežné veci, napr. známe aj z rakoviny a podobne. Predispozícia je predispozícia, Angelina Jolie si nedala odoperovať prsia bez dôvodu.

 

9. "O tom, aké je nevedecké používanie genetickej kauzality na sociálne chovanie ľudí sa popísalo more literatúry."

Toto je prosím ťa čo za argument, čo za úroveň? More literatúry? To rovno môžeš argumentovať svätými písmami a podobne.

 

10."Dnešný stav vedy neumožňuje kvantifikovať podiel prostredia a genetickej predispozície. "

To že dnešná veda nedokáže kvantifikovať nejaké presné pomery neznamená, že také nie sú.

 

11."Medzi genetickou predispozíciou a genetickou kauzalitou je obrovský rozdiel"

To je otázka definície. Nadefinuj obe, čo si pod nimi predstavuješ ty a ja ti poviem, či s tebou súhlasím, že je v tom rozdiel, a poviem ti, o čom hovorím ja. Bez tvojej definicie ti nemôžem povedať, či je alebo nie je medzi nimi rozdiel - lebo sú to zatal len tebou napísané slová.

Mne by pre praktické používanie v spoločenských-antropologických témach  stačil pojem "rasa", alebo "rod", ktorý som bol ochotný nahradiť pojmom "genetická predispozícia", aby som uľahčil tvojej politickej korektnosti:)

V praxi to znamená, že jestvuje množina ľudí, ktorá je geneticky príbuzná, ale hľavne, ktorá má genetickú predispozíciu mať priemerné IQ 80. Bežne sa im hovorí černoši a z dôvodu toho, že majú spoločný povôd izolovaný od zvyšku humanoidov, majú aj iné svoje vlastnosti rovnaké - tmavá farba pleti je len jeden z tých najznámejších.

 

Norman

začnú sa len báť.
aspoň dúfam, že aspoň to.

Norman

toto je tvoj najvtipnejší príspevok tohoto roku.

Norman

Nedokážeš svoj výrok obhájiť.
Ani vysvetliť, ako si k mylnému postoju prišiel - možno by sme ti pomohli, aby si sa zbavil svojeho omylu.

Namiesto toho sa chytáš ďalších slovíčiek a ďalších tém, namiesto toho dávaš ďalšie jednoznačné výroky, ničím nepodložené.

Troll je človek, ktorého jedinou motiváciou je provokovať. To si ty. To nie je urážka, to je terminus technicus na tvoje pôsobenie.

Bolo zbytočné skúsiť s tebou viesť racionálny dialóg.
Samozrejme, ak sem budeš dávať ďalšie nepodložené výroky, budem im oponovať a odpovedať na propagandu - ale veľmi si ma sklamal, že ani na jednoduchej téme nie si schopný sa premôcť a viesť naozajstnú diskusiu.

Norman

ich smiešne zákony zakazujúce slobodu slova tu neplatia, ani v tomto detaile.
Ale to moratórium sa týka aj tak zatial len prognóz.
Naša prognóza je, že im Kotleba bude rečniť v parlamente :-)

Norman

Cigáňov a ostatné svetové problémy nechajme zatiaľ bokom, tie vyriešime zajtra. Nebudeme predsa hladať a dávať na jednu hromadu všetko, čo nás rozdeluje. Zostanme pri tom, kde začína náš rozpor.
Naša téma zatial teda nebolo to, ako riešiť "spoločenské problémy" , ale tvoja veta:

"Je naivné domnievať sa, že rasa vopred preddefinuje niečo v ľudskom chovaní"

Ty teda popieraš toto
"rasa preddefinuje mnoho vecí v ľudskom chovani"
Znova sa ťa pýtam, či si to myslel vážne, a ako je možné, že neveríš, že genetická kauzalita predefinuje "niečo" v ľudskom chovaní.

Mimichodom, dúfam že uznávaš variantu, a síce:
"rasa preddefinuje mnoho vecí v ľudskom zdravi a schopnostiach"

Ak ani to nie, napíš.

(samozrejme, ak chceš, nahraď si termín "rasa" termínom "genetická predispozícia", "súbor dedených génov" ... ak ti to ulahčí rozmýšlanie o veci a pomôže ti to aspoň trocha zbaviť sa tých dlhé roky zapečených predsudkov)

Norman

Neurážaj ma arogantnými vetami, že som ťa nepochopil. V skutočnosti je to presne opačne - to ty nechápeš, čo ti píšem.

Okrem toho, namiesto aby si sa držal konkrétnej témy, odbiehaš, ako je to už zvykom, na iné otázky a aspekty.

Mali by sme si v prvom rade toto vyjasniť, že sa budeš správať slušne a racionálne.
Nemám náladu sa tu zahadzovať s trollom.

Norman

tu si na návšteve.
Popletené pojmy máš ty, pretože ty nás neustále tlačíš do termínu "rasa", aby si ho potom spochybňoval, hádzal naň tvoje vlastné predsudky, - a aj to takým spôsobom, že áno, aj nie ...

V realite nie sú dôležité ľudské výmysly, ale objektívna pravda.
Tou pravdou sú genetické, čiže dedičné kauzality. Dedičné predispozície, ktoré sa ťahajú ľudskými rodmi, a aj keď podlľa zákonov pravdepodobnosti, tak predsa len len nespochybnitelne platia.

Ak to popieraš, tak nemôžeš hovoriť nič o germánskych génoch a odvodzovať z toho svoje také alebo onaké vlastnosti.

My k tejto problematike pristupujeme vážne, ale ty len stále onanuješ so slovíčkami a pokúšaš sa preklznuť tam, kde sa nedá, a pokúšaš sa poprieť to, že si odporuješ.

Norman

Dobre, zobrali sme na vedomie, že navrhuješ namiesto termínu "rasa" používať termín "geneticky disponovaní".
Keď len v tom je problém, kľudne sa pri diskusii s tebou tomuto prispôsobím.

Norman

nuž, ťažko to nerasovo vysvetliť :)

Norman

Na aké veľké problémy naráža biologická taxonómia? Máž odvážne tvrdenia, ale vysvetlenia či dokonca dôkazy žiadne.
Aký problém je s miešancami? Podľa teba existencia miešancov popiera taxonómiu psých rás, Vážne?

Norman

https://www.youtube.com/watch?v=cgb1YL8Blr8

sám som to ešte nevidel, je to zo včera? neviem, ale určite tie veci budú aj na youtube, postupne.

Norman

hovoríš o ďalších témach.
K tomu najpodstatnejšiemu:

"Je naivné domnievať sa, že rasa vopred preddefinuje niečo v ľudskom chovaní"
Prečo by to bolo naivné? Už len to, že sme ľudia a nie zajace je preddefinované našou rasou. A to sa týka aj teda menších, ale v reálnom živote dôležitých iných parametrov. Schopností, ale aj mentality, charakteru. Samozrejme, veľa z toho je aj náhodne individuálne, vytvorené našimi skúsenosťami. Ale nejaký základ tam bezpochyby je. Ja to tu ani nemienim opakovať či argumentovať, len ma zaujíma, bez urážky, ako si možeš myslieť, že to tak nie je.

( čo sa týka toho, že poznáš "pár empatických inteligetných Židov" - veď v poriadku, veď toto nie je to, čo tvrdí oficiálna propaganda, že hovorenie o rase znamená považovať všetkých do jedného za rovnakých. Okrem toho, tiež stokrát som povedal, že európski židia nie sú žiadna rasa, nie sú to ani levantínci, semiti, sú to miešanci (to tiež nie je myslené, ako urážka).

Na rozdiel od teba ale nepovažujem túto problematiku za vzniknutú v stredoveku, ale za staršiu. Stret si sionizmom je odraz, jedna najvypuklejšia časť stretu s južanskými typmi, a s kultúrou, ktorá dozrela, prezrela a zhnila niekde na blízkom východe už pred pár tisícročiami. Je to stará vec, sú to staré skúsenosti, ktoré majú - ale, ako sám píšeš, sú skombinované so psychopatickým druhom osobností. Možno povedať, že sa dostali do nesprávnych rúk. To sa stáva, ba takmer vždy k tomuto problému dochádza.

Norman

čiste tak bokom, k tvojmu odhadu, že máš viac germánskych génov, ako priemerný občan, a že tým nie si výnimka.
Za prvé, myslel si to dobre, a v podstate s tebou súhlasím, že je to (v tvojom prípade, ale aj v mnohých iných) možné.

Ale vieš, čiste matematicky - čokoľvek, čo je nadpriemer, nie je výnimka, - až takmer 50% populácie je zákonite nadpriemer:)

Ale dobre, žarty a chytanie za slovíčko bokom, chcel som pripomenúť, že židofilstvo a germanofilstvo je veľmi často príbuzné. Židia sa vo východnej európe vydávali za nemcov (preto mali nemecké mená a nemecký jazyk). A v podstate sú aškenázi, tiež opakujem tisíci krát, kríženci semitov s (nemeckými) nordikmi.
Preto, a len preto, sú židia takí, akí sú.
Ináč by to boli arabi. Nič iné. Prinajlepšom čosi ako arménci - ale ani to nie.

Preto neprekvapuje, ak, zas bez urážky, židofil je zároveň germanofil.

Norman

to je to, o čom sa tu (niekedy) hádame, či je situácia dobrá, alebo zlá, a ak, tak pre koho, heh:)

Nech je ale stav a súčasné smerovanie akékoľvek, v každom prípade platí - po dlhom tlaku a pohybe jedným smerom, nastáva protitlak.
Ja toto nazývam niekedy ontologický optimizmus.

Alebo, ak by sme to zobrali na úroveň biologickej kvality (rasa, rod): môže sa stať, že biele národy budú akosi rozptýlené, rozpustené ... Ale aj tak v princípe by sa časom mali zákonite a samovolne vytvárať nové biele štruktúry. Nakoniec aj tak prevládne kvalita. Je to len otázka času a námahy medzitým.
V princípe.
Samozrejme, to nie je najmenší dôvod im ustupovať ani na krok. Práve naopak - akékoľvek ustupovaniu zlu je absolútna strata času.

Norman

ja som to mal z druhej ruky. Je dobré si všimnúť, že je to už z roku 2012. Už vtedy to bolo v diskurse, ale dokonca aj znalci by vtedy neverili, že to spustia tak naplno. No, správnejšie je povedať, že sa im to blbcom vymklo z ruky, preto je taký prúser, taká explicitná konfrontácia.

To, že je to prejavom ich strachu, obáv z finančnej krízy, nie je v rozpore s tým, čo tvrdím ja, je to len trocha iný popis. Je to len otázka stavu isch systému - ja sa prikláňam k (aj tvojemu) postoju, že sú možno na tom zle (viď v článku "rozhadzujú močovku, v ktorej sa sami válajú", trocha prenesene, nielen etnicky, ale aj ekonomicky).

PS k tomu linku na zásady ferengov.
Aj keď nie som židofil, chcem podotknúť, že aj keď tie ferengské zásady vyznievajú ako paródia židovských postojov, predsa len je to jednoducho esencia postojov samého angloamerického sveta. Bol ovplyvnený židmi, ale je to ich angloamerický postoj, ich unikátny (a nechutný) mišung. Pre niektorých naozaj ich ideál. Liberálna spoločnosť hommo economicus. Veď to všetci poznáme, netreba nič viac dodávať.

Norman

Jasné, Rosemary, tvoje prožidovské názory prešli plynule do prokatolíckych. No difference. Je to predsa vyskúšaná stará zbraň. Kedysi to dobre fungovalo.

A samozrejme, zbastardení ludia nie ste vy, nie, ani náhodou, určite nie ... ale tí, čo odhalujú vaše potkanie chvosty.

Norman

napísal som to tak dvojako preto som to neskôr skúšal dovysvetliť
Na jednej strane som napísal:
-Proste to "bezpečie a dostatok" raz ľudia nebudú chcieť-
To je ale stav, ktorý zrejme nenastane tak rýchle. Ak teda vôbec.
Ešte tu predtým budú určite rôzne iné hlúpe a zlé budúcnosti, a aj tí budú na nás hľadieť ako na blbcov. Aj tí oprávnene, aj keď budú podobní až rovnakí. To som sa snažil doplniť.

Nehlásim sa nejak k postoju "kašlať na to", nepoužil by som tento popis, ale myslím, že z tvojho uhla pohladu to možno tak nazvať. Takisto som nemal dojem, že útočím až tak na nesmrtelnosť duše, tiež by som to nazval inak - kritizoval som klasickú (východnú) túžbu po nenávrate, ktorá sa vyskytuje v kvalitnejších, ale predsa len dostupných (východných) filozofiach. Ale to len tak mimochodom. Nemám dojem, že by pomohlo to nejak rozoberať.

Norman

tí, o ktorých píšem, sú ľudia ako my, len nás budú považovať za blbov, -ale budú možno rovnakí, možno aj väčší, len si to nepripustia. Len to bude niekam posunuté, takže ich naše "problémy" nebudú ani najmenej interesovať.
Podobne aj dnes sa nik naozaj nezaujíma a nechápe myslenie či kultúru napríklad ľudí 18. storočia a považuje ich za hlupákov, ktorí nepoznali realitu. Hlupáci to neboli, ale naozaj sa motali ako v pavučine.

Hm... k tomu metafyzickému , prevtelovaniu - veľa ľudí vela popísalo otýchto veciach. Pomáhali si svojou fantáziou, ktorá bola ale vlastne ich pozemská skúsenosť, ktorú premietli hore. Krištálové katedrály, modré entity ... no, možné je všetko, mne je to úplne jedno.
Problém je to, že sa zadefinovalo to riešenie, nevracať sa sem. O tom píšu "všetci veštci", celý Východ, aj Západ, budhizmus, proste všetci ... to je vlastne verejné takomstvo:) Je ale nepochopitelné, prečo by niekto, kto pochopí ilúziu, mal mať problém s tým, kde je. Je to ako mať strach zapnúť televízor, lebo je tam "zlý" program. Samozrejme, že je, každý je taký či onaký, obmedzený, no a? Je to len program, iba hlupák sa bojí, že na neho niekto z obrazovky vyskočí, alebo že sa sám prepadne do obrazovkovej priepasti.

To, že sme akosi blokovaní, sme tu spomínali. Ja ale vždy protestujem proti tej predstave, že nejaký "potkan", alebo "démon", nám čosi urobil, alebo nám chce niečo zle. :) To je výtvor megalomanskej sebadôležitéj deformácie mysle homo sapiens:)) Kedysi si namýšlal, že sa o neho stará boh, osobne, a často priamo o neho, o jednotlivca ... že je stred vesmíru. Dnes, keď vidno, že toto nik nespravuje, si začal opustený slabučký neurotik homo sapiens namýšlať, že mu niekto vyšší robí zámerne bobo. Veď prečo iné by ho to tak boľkalo a bolo všetko také škaredé?

Nerobí.
Nik mu nič zlé nerobí.
Keby robil, bolo by to iné kafe.
Proste na homo sapiens každý v okruhu nejakých milionov svetelných rokov či akýchkoľvek ných dimenzíí, serie. To som si istý, som ochotný sa staviť.
Lenže samoty a nedôležitosti sa náš homo sapiens očividne bojí viac, ako smrti:-) Má proste tak sformátovanú hlavu. Je za tým asi nejaká logika, ale to je teraz jedno. Proste je to tak :)
Úbohé stvorenie, momentálne mi ho je ľúto, aj keď sám k nemu patrím.

Norman

to nie je také isté, čo všetko sa kedy udialo.
možno áno.

Norman

ak sa vám dvom zdá inteligencia ako príliž zložitý a abstraktný problém, hech:), môžete sa baviť napríklad o dĺžke chvosta. Tam je to jednoznačné. Je to výrazne dedičný faktor. Ako všetko.

Norman

ako vieš, čo si my vieme predstaviť?

To prvé je, že svet bol dávno tam, kde je. O svet sa netreba báť, ten to prežije. Len možno ľudia nie.
Takže z toho zas netreba robiť až takú tragédiu.

Norman

ako tak to ide, i keď trhá.
ale vysielajú tam obázky prírody - čiže ako kedysi monoskop. čiže nič. Nato budovali tie štúdia, he. takže o nič neprichádzaš, zatial.

čo sa týka samého tvojho technického problému, neviem, bolo treba schváliť adobe flash. skúšaj.

Norman

Na to predošlé je odpoveď jednoduchá - populácie Európy sa relatívne nebránia, pretože aj malé dieťa nechápe nebezpečenstvo, ktoré mu hrozí. Nechápe, čo je to (zvrátená) sexualita a násilnícke psychoúchylky cudzích ľudí. Malé dieťa nič o tom nevie, takže sa úchylom nebráni. A podobne tamto, tie viaceré národy Európy, ich veľké časti populácie, sú malé deti, ustrnuli vo svojom mentálnom vývoji.

 

Ale podstatná a dôležitá je tá posledná tvoja otázka:

Ak dostatok a bezpečie vedú ku degenerácii, prečo ich všetci chceme?

 

Čo z tej otázky vyplýva? Nie je ani tak dôležitá priama odpoveď, prečo  sme takí, ale to, že ten predpoklad platí, že je to naozaj tak. Snaha o bezpečie a dostatok, o konzum a prepych, vedú ku degenerácii.

Predviedli a dokázali to empiricky všetky minulé civilizácie, a naozaj pochopili a možno povedať, že aj vysvetlili viacerí filizofi. Sme proste na zlej ceste. Sme na ceste za fatamorgánou. Aj naša civilizácia je na nej.

 

Tu by som mal skončiť, nech každý rozmýšla... ale keďže som dobrák, tak dodám aj ubezpečenie, že všetko nakoniec bude mať nejaké riešenie. Proste to "bezpečie a dostatok"  raz ľudia nebudú chcieť. A na našu dobu sa budú pozerať ako na nezaujímavú katastrofu  - ale neodpovedia na tvoju otázku, "prečo?", nebudú rozoberať príčiny a naše motívy - proste nás budú jednoducho všetkých považovať za debilov. Za nezaujímavých bláznov.

A budú mať pravdu.

 

Norman

že ty stále nad tým moc uvažuješ.
My sme svoje zariadili, ako sa dalo. Situáciu si odserú hlavne mladšie tupé bambule. Hovorí sa tomu Karma, aj keď toto slovo bolo miliardukrát zle použité a zneužité, nik mu neujde. Platí úplne presne, ako termodynamické a iné fyzikálne zákony Západu - len v sanskrtskej civilizácii zostala popísaná veda aj spoločenská - niečo, k čomu dnešný Západ ešte naozaj nedospel.
Aby som sa nerozkecával - proste oni zdochnú. To nie je "primitívnosť", treba sa na to len pripraviť, aby to človeku neznechutilo deň - proste si to všetci tí zbabelci a krátkozrakí slepci a egoisti odserú.
S tým sa nedá nič robiť, to je v poriadku.

Norman

najlepšie z článku a link naň sme tu včera vybrali, nejako už sa nezdalo nutné kopírovať to celé,
http://nadhlad.com/content/co-sa-deje
ale keď si to sem dal, tak dobre.
Očividne nás to všetkých zaujalo - i keď sú k tomu aj výhrady.

Norman

Litva je tak ďaleko ... že je za tým jasne vidno americká paprča, prinajmenšom nejaký proamerikanista. Najskôr nejaký aktívny Litovský Duleba. V zmysle: veď prečo by sme si nenasrali terorizmus do vlastného hniezda.

Norman

myslí židov.
Presnejšie povedané sionistov - ale to posraté tabu je spojené s pojmom "žid".
Na to myslí, na žiadnu drbnutú jednú konkrétnu kravu, ale na celú tú skurvenú mafiu.
Kedy sa už to prestaneme báť hovoriť OTVORENE, barbara, pche.

Norman

je to stále ešte zbabelé.
Je to zas len popis symptomov, nie príčiny.
No ale aspoň niečo, aspoň popis výsledku toho procesu. Jasné, že tie štáty , národy, neochoreli sami od seba.

Norman

na originále, ale anonym, len článok je servri Dfense.

Norman

Neviem, či je dna matrica dokonalá, V takom či onom zmysle, určite dokonalá nie je a ak je zámerná, tak ani nemá byť.
Ja myslím, že neschopnpsť zabrániť "kondiciovaniu", teda ovládaniu, je naozaj jej základný stav, základná forma, účel.
Výnimky sa dajú považovať za "omyly". Zabudované brzdy zlyhali.

Myšlienka je to jednoduchá, ale aby som to vysvetlil na príklade:
Niektoré mikroprocesory sa vyrábali (a vyrábajú) tak, že boli všetky navrhnuté a vyrobené na najvyšší výkon, - ale do tých, ktoré mali byť predané a používané na slabšie veci, boli zámerné nastavené brzdy, bol znížený výkon, znížená frekvencia práce. Taký spôsob bol lacnejší, ako konštruovať a vyrábať naozaj rôzne rady procesorov. Vyrábal sa vlastne len jeden, a ten sa nastavoval, brzdil (potom doma skúsení amatéri resp. profíci "pretaktovávali" tie lacnejšie do maximálnych výkonov).

Podobné je to možno aj s dna. Občas sa zapnú okruhy, ktoré nemajú byť aktívne. Vzniká nepodarok. Alebo nadpodarok? Ťažko povedať, v globále je to aj tak jedno. A ceľkový priebeh to asi ani moc neovplyvní.

Aj preto niektoré (hm, takmer všetky zdravé) učenia hovoria, že treba niečo posunúť v sebe. A potom to pôjde. Človek uvidí to, čo nikdy nevidel.
Hehe, príjemné hladanie prajem. Šanca nájsť to správne miesto nie je veľká.
Ale za pokus to stoji.
Nakoniec, čo sa dá stratiť?

Norman

Nemusíš to prepisovať, určite si to môžeš uložiť k sebe na disk, vprintovať ... - ale dobre, dorobím to aj do nejakého pdf formátu.
Analyzované na slová je to vďaka dostupnosti slovníkov na webe a mojim prekladacím programom, čiže je to dielo až posledného desaťročia. Slovenský text je samozrejme filozofická interpretácie, zahrňuje skúseností viacerých desaťročí (mojich) až tisícročí (iných :).
Ďalšie preklady nebudú, lebo tieto tri diela sú jadrom troch základných kultúrnych blokov a ak niekomu nepomôžu tieto, tak najbližšie asi nič.

Každá kultúra má svoju ezoterickú a exoterickú časť. Ale mystický islám je tu pre každého na dosah aj teraz, iný islám nám netreba a v žiadnm prípade ho neakceptovať - je to len ďalšie, ešte hrubšie chaldejsko-abrahámovské otroctvo. Pozor zas na tie beštie.
S krstom je to tiež na zváženie, lebo ako hovori tradícia IS - mnoho ľudí je pri studni a nič/nik v nej. :)

Norman

To, čo píšeš, nemusí byť v protiklade k mojej poznámke.
Nebudem tu nejako psychologicky špekulovať, ale oboje sú prejavy toho istého - problémového vzťahu dvoch civilizácií (kde navyše jedna vyrastá z druhej).

Norman

Američania dokážu bez zaváhania zničiť akékoľvek mestá Európy aj dnes. Bez zaváhania.
Američania nenávidia čokoľvek historické, nenávidia Európu, pretože je staršia.

Norman

len takú drobnosť:
dnes zejme nie je situácia dobrá, ale ako absolvent škol spred 20 rokov musím namietať - vtedy nevychádzali zo škôl odborníci, ale skôr blbci. Ako hovorím, musím to vedieť:) Len si tú minulost neidealizovať.
Možno pred 100 rokmi to bolo ináč, ale ani tomu ani trocha neverím:)

Problém ale nie je v školách, ani v ľuďoch, žiakoch, ale vo vysávaní mozgov do sveta, na západ. Preto tu chýbajú ľudia. To, čo sa tu deje, je v podstate narodná kultúrna genocída - a toto podstatné Kuracina vie zrejme veľmi dobre.

Norman

Nechápem ten negativizmus.
Kto hovorí, že ľuďom bude niekto dávať zbraň do ruky?
To si ju tí idioti nevedia zobrať sami?

Ktrorý je spávny preukaz si treba zistiť u nich, kedže ju ponúkajú na predaj.
A čo ti je šum a fuk? Ako chceš tých blízkych chrániť, holými rukmi?

Norman

bohvie, či má problémy, určite nejaké budú - ale predsa, aspoň si ich dokážeme vyrábať na kolene. Ono ani tých AK nikdy nie je dosť.

Norman

Norman

so (správnym) zbrojným preukazom si ju môže kúpiť každý, predpokladám.

Ale nerád by som bol, aby si niekto myslel, že jej tu robím reklamu:-) Nemám s tým nič spločné, len som im chel pogratulovať.

Norman

naša armáda už na viac, ako strielanie zo sapíku, nemá. Ak teda nerátame ženistické funkcie, ktoré nám pridelila ústredňa NATO - naša armáda sa zmenila na upratovačky.

Tanky, delostrelctvo, letectvo - to sú beztak veci globálnej úrovne. Na našej veľkosti je dôležitá ľahká technika.
Vyrobné možnosti či schopnosti azda zostali ešte v Martine či Dubnici ako tak zachovalé, prispôsobitelné.

I keď najväčší problém sú (ako znie správny vojenský termín) zelené vyjebané mozgy - ergo preto nazvali v článku zbraň "civilnou" (nie kvôli nemožnosti strielať dávkami, ako spomína Sinuhe - to je len formálna záležitosť, humor zdôraznenia toho označenia v pôvodnom článku bol určite zámerný).
Je to zbraň nie len formálne civilná, ale naozaj bude používana civilmi. Aspoň dúfame všetci, že im dobre poslúži.

Norman

treba si uvedomiť, ako to povedal sám Lichtner, že zo SV odišiel náhle a nemal vybranú alternatívu, plán. Takže nemožno až tak kritizovať, že im to teraz nevychádza, robia kompromisy ad hoc.

Za kritické zamyslenie ale je, prečo to v SV tak dopadlo. Vlastne je to neúspech, alebo v mojich očiach to nepokračuje tak, ako to malo. Asi je málokto naozaj spokojný s dnešným stavom.

Ale zas neobviňujem Lichtnera z akéhokoľvek zlyhania - skôr sa pýtam, KTO a AKO ovplyvňoval SV a prečo ho nechal či dokázal skolabovať do formy, že už tam Lichtner nevydržal.

Lichtnerov odchod zo SV je pre mňa dôkazom, že ten projekt bol od začiatku dosť otrávené jablko. Nie samým Lichtnerom, nie cez neho - ale niekým iným otrávené.

A meno Páleš, ktoré pri tom záverečnom incidente v lete 2015 lietalo, nie je pre mňa len náhoda, ale je to zrejme jeden zo základných otrávených idiotizmov,ktoré túto scénu ničia. Ten úchylný čudný agent Páleš je všade v alternatívnych kruhoch, všade šemotí tie svoje dobrosráčške jedy , a zároveň vystupuje so Smatanom a ostatným odpadom...
Nehovorím, že on si je vedomý, čomu vlastne slúži, ale je to bacilonosič, prinajlepšom užitočný idiot.

Norman

Lichtner sa síce dlho chválil, ako im nik neveril, že to rádio spravia, ale podarilo sa. Je ale oprávnené predpokladať, že to bolo okrem iného šťastie začiatočníka. A ak nie šťastie, tak proste ochota ľudí ich podporiť všetkými možnými spôsobmi.
To sa, prirodzene, nikdy už nezopakuje. Nik nevstúpi do tej istej rieky.

Parkinsonov zákon (parafráza):
každý buduje väčšie a väčšie projekty, až kým nezačne budpvať taký, ktorý sa mu zrúti na hlavu.

Je ich škoda, aj Huďa je škoda v tejto dobe. V otázke, či investovať do formy alebo bsahu si vybrali formu čo bola, ako teraz vidno, jasná chyba.
Ono sa to stáva, zas sa z toho dostanú - ale treba si to priznať.

Norman

vidíš, oni sú aktívni a keby mohli, vštkých nás škrtnú (alebo rovno zaškrtia) ako fica vo videjku.

Ale našinec je nepoučiteľný: šak aj tááák je dobre, čo sa budem... šak aj tak nič nezmením..., veď to by bolo pod moju úúúúroveň, sa tým zaoberať, hlavne, že je stáále čo jesť ... ostatných odrbú, ale mňa nie , ja sa schovám a zalezem do svojeho chlieva .... hlavne aby sme boli happy ...

A nie je reč o voľbách, ale o čomkoľvek z vecí mocenských a ľudských. Sluhovia proste majú zafixovanú blokádu, že do toho sa proste nemá špárať. Do zástrčky a do politiky majú od malička zakázané pchať ruky. A nikdy toto svoje tabu nedokážu prekonať, ba ani si ho uvedomiť, priznať, pochopiť jeho pôvod.

Norman

vôbec nie sú šťastní? no fuj.

Norman

"prvé kusy určené pre civilný trh k dispozícii v ich podnikovej predajni v Slovenskej Ľupči.
Grand Power uviedol do predaja prvú slovenskú karabínu STRIBOG SR9 A1 U"

Pre civilný trh? :-))

Super výrobok, super článok, super link.

Norman

ale nemyslím, že by sa celkom hodil na našu situáciu.
Hodí sa na vedenie, ktoré tu bolo nastavené po poslednej vojne a o ktorom sa vedelo, že raz zle skončí.

čo sa týka mentálnych schopností, to nie je papier. to nie su len keci, to je aj technika, a čo viac, to je aj vôla a poriadok, A schopnosť toto všetko koncentrovane použiť.
My sa teda nevykecáme, lebo sa vykecávať nebudeme, ale oni to neprežijú.

Stránky