Norman

authenticated user,redaktor

texty

Stránky

komentáre

Norman

Odpúta trocha od neho pozornosť v tomto predvolebnom období.

Harabín pôsobí o desať rokov staršie, očividne nemá energiu, aby zorganizoval stranu. To je naozaj neuveriteľné, koľko je po Slovensku magorov úplne nerealistických, a to nielen medi národovcami. Pre mnohých sa predvolebné obdobie stáva možnosťou, ako od nejakých sponzorov zarobiť pár drobných - bez akejkoľvek nádeje uspieť.

Zozname takto postihnutých, ktorí sa azda prepadnú do politického pekla:
Druker, Harabín, Mečiar, Kiska, Chmelár (áno, aj ten nešťastník tam smeruje a prejavuje neuveriteľnú naivitu - ale nuž čo, aspoň má zábavu).
Určite som na niekoho zabudol, samozrejme nemožno ani len vymenovať drobné "národné" strany, ktoré slúžia len na jedno - ošklbať nič nevediacich starých národovcov v Amerike o nejaké doláre - ale nás tá ich zábava stojí nenahraditeľné percentá hlasov rovnako naivných voličov. Všetka tá Národná koalícia a podobní. Sú to fakt rozbíjači.

Norman

priletí lietadlom.
Alebo ju rozprskne nemenovaná veľmoc, ktorá z tohto vírusu vyrobila klony na svoje biologické zbrane. Tie sú zakázané použivať, oficiálne, ale myslím že nie je zakázané dohodami ich vlastniť a vyrábať.

Ktovie, odkiaľ prišla tubera, ale určite prídu aj iné choroby. Nakaziť vyše sto detí, vraj musel byť ten chalan výnimočne "nákazlivý".
Predpokladám, že to nebol hnedoid, ale niekde to aj on musel dostať. V cudzine alebo od cudzinca - to je otázka.

Norman

to hej, chlapík vyzerá dobre a nebezpečne, ale ja vyzerám oveľa hroznejšie a nebezpečnejšie. Na mne vidno, že som naozaj mimo dobra a zla, heh. :)

Norman

Ja hovorím, spolu s inými, že štát je založený hlavne na náboženskej moci. A to myslím v zlom slova zmysle, štát je nadvláda a expanzia a tá by bez níboženstva nebola možná.
Ale je tu dôležitá vec - bolo náboženstvo vymyslené ako nástroj moci štátnej elity, alebo naopak, najprv vznikla náboženská sila v populácii a tá bola zneužitá?
Hlásim sa jednoznačne k druhej variante - keby som to zas previedol na inú platformu - najprv niekto vynašiel pušný prach a až potom ho iný zneužil. Najprv niekto vynašiel elektromagnetické zákony a aplikácie, až potom ich niekto zneužil. Takisto je to aj s vnútorným poznaním o jednote vesmíru a implicitnej inteligencii - až neskôr boli zneužité. Tváriť sa teraz, že to je zlé a odmietať elektromagnetizmus, chémiu alebo náboženstvo principiálne je práve to iracionálne odmietanie reality.

Áno, veriaci sa považujú za nadradených, a preto treba byť rovnako nadradený :-) Nadradenosť tu vždy bola a bude, ak nebude náboženský dôvod, bude iný, sú ich stovky. Len utopisti dúfajú, že to nejak slniečkarsky zmizne. Aj nenáboženské systémy, každý svetonázor sa cíti nadradený, aj ateizmus (znova spomeniem až detinský pocit pýcha v skeptických serveroch).

Čo sa týka odmietania alebo zažratia sa - znova - to platí pre akýkoľvek svetonázor. Aj keď nie je teistický, aj tak ľudia reagujú rovnakým spôsobom. Svetonázor je ako mapa, buduje sa dlho a samozrejme že ľudia odmietajú, ak im berieš mapu, ktorou sa riadia - a nedávaš im hneď inú, lepšiu. Čím sa majú riadiť?

Norman

Dawkins sa stará len o náboženskú memetiku, jeho mystika a iné podobné "náboženské" prejavy moc nezaujímajú. On sa venuje iracionalite týchto mýtov, toho najhoršieho odpadu, čo je správne, ale aj na ňom vidno, že to nejako týmto spôsobom dvakrát dobre nejde.

Ja práve v princípe nemám nič proti "ateizmu" "per se", ale niekedy je práve on iracionálny, podobne ako tie "skeptické" servre fungujúce výsmechom typu Zomri. A "personifikácia prírodnej sily" či "poetická reprezentácia" nie je o nič racionálnejšie, ako akékoľvek iné náboženstvo - je to len hra so slovami.
Ale hlavne je často ateizmus slabý a neúspešný, pretože je to forma neodôvodneného redukcionizmu. Nereaguje na všetko, ale proste určité fakty ignoruje. Ja sám neznášam náboženských fanatikov, hlupákov a ich podobne blbú "argumentáciu", ale na druhej strane to často nie je o nič lepšie.

Čo sa týka chápania: ja ťa nepotrebujem a nemusím ceľkom chápať, nemusím ti veriť či neveriť - to je tvoja vec, aký máš postoj ku kufovcom a či je pravda, čo si o nich napísal. Ja som len varoval - ako sme tu varovali kresťanov, že sú politický slabí, tak varujem aj klasických ateistov, že sú politicky slabí.

Norman

fyzická závislosť je taká, že ak telo nemá drogu, doslovne má bolesti alebo iné negatívne príznaky.
Psychická závislosť je taká, že človek si pamätá príjemné pocity pri užití drogy, takže podnet na prípadné nové použitie je "len" z vyššej nervovej činnosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drogov%C3%A1_z%C3%A1vislost

Samozrejme, tak ako hovríš, aj pri psychickej závislosti si človek pamätá objektívne (chemické) zmeny v mozgu. V podstate každázmena v mysli, myšlienka, je objektívne jestvujúca.
Ale tá závislosť nie je "fyzická", je len "psychická" (i keď sám neviem, či sa to dá jednoznačne odlíšiť).

Ale to je nepodstatné - hlavné je, že to "štastie" je objektívne zistiteľné.

Norman

by som pôsobil, že "z nás" mám k niečomu najbližšie. Stal sa to tu už síce už taký súkromný diskusný klub v ktorom hovorím prirodzene o svojich postojoch. ale práve každý je pozvaný na prezentovanie svojich (bez toho, aby sme museli dospieť k dohode). Všetko, čo spomínam ja, je len drobný zvyšok vydolovaný za dlhé roky z ton a ton hlušiny.

To o tých veciach starších ako tisíce rokov znie dobre, súhlasím. Ešte ma ale napadlo, že najstaršie a najpravdivejšie dielo je DNA. Ale to je zas o inom :)

Prostredník a iní upadnutí negatívni primitívi, ktorí v rámci rôznych protestantských siekt pôsobia aj na Slovensku (Hríb, Bútora a podobne....) by boli téma na mnoho samostatných článkov. To zlo, čo sem od roku 1989 prichádza, je s nimi jednoznačne spojené.

Norman

lepšie povedané, má psychologickú závislosť, žiadnu inú. Chce znova, aby bol v danom stave, aspoň na chvílu.
To nie je odlišné od chuti vykúpať sa cez horúci letný deň - človek sa cíti hneď lepšie. Objektívne.
Alebo to prirovnajme k drobnému spánku, ktorý zaženie únavu.

V podstate by sa to nemuselo nazývať náboženstvo - ale presne toto bolo pri vzniku a je v jadre náboženstva. taká je pravda a zavrhnúť teraz celé tie historické náboženstvá len preto, že dnes ich jadro akoby odumrelo či odumiera - to by nebola objektívna pravda. Kedysi slúžili svojmu účelu a toto jadro bude v rôznych formách ožívať znova a znova.

Norman

Čo ty považuješ za "ateizmus" je otázka tvojho slovníka, ale v celospoločenskom naratíve je "sekularizmus" nie zrovna úspešné slovo.

Skúsme to takto:
Ateizmus občas definuje náboženské predstavy ako "len" určité nervové pochody, procesy. Ako určitý model by sa to dalo akceptovať - povedzme že sú to naozaj procesy spojené s nervovou sústavou, ktorá má sama o sebe určité tendencie a potreby. Dobre. Ale ateizmus sa vzápätí o tieto nervové procesy prestáva zaujímať a nechce chápať že sú objektívne, že sú reálne a ateizmus bez akéhokoľvek dôvodu tvrdí, že tie procesy sú nepotrebné či nezaujímavé.
To je omyl, závažná nepresnosť, ktorá má ťažké dopady.

Epikurejci sú škola redukcionalizmu, ktorá uznala životu len niektoré aspekty, len na tie kládla dôraz. Nemá nejaký racionálny dôvod na tvrdenie, že to sú všetky aspekty života. Okrem toho si vybrala hlavne tie emočne aspekty, prvoplánové reflexy "pôžitku" - to je v rozpore so školami, ktoré tvrdia, že za každý pôžitok treba zaplatiť. Koľko epikurejcoch dnes jestvuje a tvrdia, že sú spokojní a že ich tá karma nezasahuje vždy znova a znova, ako hlavy bolenie po opici?

Nemyslím, že by sa ateizmus v štandardnom zmysle slova dal zlúčiť s východnými učeniami, ani s európskym paganizmom. Samozrejme, ten ideálny "ateizmus" by sa dal obhájiť, ale tak by sa dal obhajovať aj akýkoľvek "religionizmus" - že je v ideále dobrý, len prevedenie je zlé. Treba ale hovoriť o reále.

Prirodzene, každý z nás má svoj naratív a svoj model - je nebezpečné sa dotýkať druhého modelu na základe bežného výkladu slov. Ty máš svoj model a ja do neho nechcem zasahovať nie pre nejaké blbé princípy "tolerancie" či "rešpektovania", ale preto, že do neho nemôžem z vonku dobre vidieť. Bežný jazyk nám určite nestačí, aby sme sa naozaj dohovorili o týchto veciach. Nechaj si svoj model a nenechaj nikomu do neho hrabať.

Čo sa týka odpadávania od církví - samozrejme, nehovoríme o tej starej klasickej téme pokazeností cirkví - to je pre nás už príliš primitívna téma. Hovoríme o inom - skúsim ešte jedno prirovnanie - áno, ľudia sa odpájajú od zásuviek, ktoré sú už buď celkom bez prúdu, alebo majú upadnuté napätie ... Ale tí ľudia sú stále elektromagnetické gitary, ktoré po novom zapojení do energie a brnknutí dokážu vydávať hlboké dobré tóny, a potrebujú ich. Preto varujem pred slovníkom, ktorý by mohol viesť k predstave, že ľudia nie sú elektromagnetické bytosti a že nevedia vylučovať silné tóny.

Mohli by sme povedať, že hovorím o mystike, a že to je niečo iné ako bežný teizmus, ale ja nemyslím, že by sa to malo deliť - mystika je náboženstvo a náboženstvo je mystika. Ak je to bez mystiky, to už ani nie je náboženstvo.

Norman

Aj tu nám to môže slúžiť na poučenie aj o židovstve. ECAV totiž môže počtom byť čoraz zmenšujúca sa organizácia, ešte sa aj štiepiaca, ale ich dosah a sila nie je daný daným číslom. Jej vplyv je oveľa väčší a museli by sme tu dlho písať, ako to je možné a prečo. Vlastne celý čas sa pokúšame tu pripomenúť a odhaliť mechanizmus, akým menšina dokáže získať moc nad väčšinou.

A zas je tu poučenie či analógia so židovstvom - spojenie s oveľa silnejším "veľkým bratom" v zahraničí. Kedže o židoch je to zakázané písať, fakt by sa to dalo dobre ukázať na evanjelických skupinách.
Možno pre tú určitú analógiu evenjelici asi lepšie rozumejú židovskej mechanike moci. Žiaľ, rovnako to zrejme spôsobuje, že evanjelici ako skupina prejavujú aj podobné spoločenské negatíva, ako židia (hromadenie moci, tajné zosieťovanie, presadzovanie svojich ľudí, uprednosťovanie zahraničnej sily pred domácim národom a podobne).

(To posledné - uprednosťovanie zahraničnej mocnosti pred vlastným národom - ale platí aj o katolíkoch a ich postoji k Vatikánu - aj preto skutoční príslušníci abrahámovských cirkiev nikdy nemôžu povedať, že u nich je vlastný národ na prvom mieste)

Norman

V tom je presne problém, že sa lezie z blata do kaluže.

Ako to raz ktosi povedal:
---
Ak sa nebudete zaoberať filozofiou (lebo je to vraj zložité a nie pre vás, bežných ľudí), tak budete nútení si vystačiť s tou najhoršou najlacnejšou filozofiou.
---

Čiže to, že klasické náboženstvá sú nahradzované ešte horším neomarxizmom nie je žiadna smola či náhoda, ale je to zákonité.
Proste na to miesto neprilepí nič iné, než zas len iné náboženstvo a preto sa tam pchá neomarxizmus, ktorý je len forma politického sionizmu, abrahámizmu.

Cesta je mať dostatok vlastného duchovna a vôle, aby človek nemusel preberať cudzí jed.
Bohužiaľ, tak ako hovorím, že kresťanstvo v reále je často slabé a nástroj v rukách svojho staršieho príbuzného, židovstva, tak aj tzv. "ateizmus" v reále spôsobuje, že je človek oberaný o tieto duchovné a vôľové sily. (To je povedané na základe empirického pozorovania, praxe, histórie )

Norman

technická poznámka - vlaky vchádzajú do staníc prakticky krokom, zvlášť v tých koncových typoch stanice (ako je aj Frankfurt). Ak by vlak nešiel krokom, asi sa nepodarí odgúlať ani tej matke. V tom teda technická možnosť pomoci veru nie je - pomalšie už tam ísť nemôžu.

Je to proste tak, že civilizovaná biela spoločnosť má určité štandardy a nemusí sa obávať určitých zločinov, ktoré sa proste nevyskytujú. S príchodom cudzincov sa vyskytujú a CELY životný štandard upadne na úroveň tej horšej kultúry. Lebo reťaz je len tak pevná, ako je pevné jej najslabšie ohnivko - to platí aj v tomto.

Norman

Pozri, je to vážna vec ale skúsim stručne popísať, v čom bol a je doteraz problém "sekulárneho konzervativizmu", alebo sekulárneho čohokoľvek.
Len pripomeniem, že to nie je o racionalizme či iracionalizme - racionalizmus vždy treba, ale aj náboženstvo môže byť racionálne, teda o tom to nie je.

Takže:
Človek potrebuje odpovede aj na metafyzické otázky, potrebuje duchovnú integritu a očistu. Je to objektívna vec, podobne ako potrebuje vitamín C alebo vodu a pravideľnú hygienu.

Sú ľudia, čo majú prístup len ku špinavej vode a tá im škodí. Žiaľ, skúšať ich naučiť vyžiť bez vody sa tiež nikdy nepodarí, lebo by neprežili. Možnosť je iba dať im čistú vodu.

Preto "sekulárne" tradície nikdy v histórii neuspeli a neuspejú.
Preto všetky "sekulárne" učenia sa časom zas stali náboženstvami vo všetkých znakoch, aké náboženstvá majú.

Preto zoslabené či pokrútené náboženstvá nemožno chcieť nahradiť sekularizmom, ale len iným, zdravším duchovnom.

Alebo ešte inak - nahraďme pojem "náboženstvo" pojmom "psychológia". Každý človek a spoločnosť by mal poznať čo najviac svoju psychológiu, potrebuje to. Ale ľudia a spoločnosti majú v tomto naivné zlé predstavy. Lenže cesta nie je vyhodiť psychológiu ako takú komplet von oknom a už sa psychológiou viac nezaoberať. Cesta je vytvoriť novú, čistú a pravdivejšiu psychológiu.

Norman

Zlý stav armád NATO USA samozrejme netrápi - oni chcejú krízu až vojnu na kontinente, na výsledku už im nezáleží.

Očiernenie Vlada Tepesa je príznačné - Západ (autor Draculy, Angličan) sa vždy bál východu Európy a toho, že je stále ešte schopný vecí, ktoré zapadná mestská svoloč už nie je schopná. Preto ohovára aj tieto postavy. Pritom na ne preniesol to zlo, ktorému sám prepadol - zdegenerovaný tzv. "okultizmus" a podobný odpad.

Norman

teda ako "Nemcov" (teda stredoeurópskych belochov a kultúru), tak aj "Rusov" aj "Američanov" (teda bielych na východe a na západe).
Ale v Európe je Nemecko stále ešte najväčšia sila a vieme, že v minulosti sa búrili a majú teda stále v sebe knowhow, ako na to.
Okrem toho, v Európe bol a stále je zdroj nordického rodu. Tu je stále určité žriedlo, neprenieslo sa na východ či západ. A zatiaľ nie je zničené. A ani nebude.

Čo sa týka fotky chlapca - na tom možno vidieť, aká prísna cenzúra panuje v médiach. Je tam cenzúra, aká je väčšine ľudí doslovne nepredstaviteľná. Často je to autocenzúra, ale to na veci nič nemení, tá je vyvolaná tvrdými trestami, totalitou.

Áno, jedna zo základných správ, čo tu prinášame a opakujeme, a budeme opakovať, že MY sa nemáme čoho báť a že žiť bez svedomia nemá zmysel, nie je na to dôvod. My sme naozaj slobodní. Tamtie anglosionistické prasce a ich otroci nie, sú to nuly.

Radačovský ešte nehovorí o treste smrti, lebo ešte nečítal nadhľad. Ale neboj, tá myšlienka sa k nemu dostane. Potom to chvíľu potrvá, kým ju akceptuje - ale potom sa toho chytí. Samozrejme, už to bude jeho myšlienka.
Iba ak by ho niekto predbehol - takže by nemal rozmýšľať dlho.

Norman

žiaľ, táto správa všade prebehla, lebo sa jedná o "rekord". Taká jednorázová akcia, ktovie ako kvôli tomu klesne úspech zasadenia, koľko stromov vyschne - lebo keď sa naraz toľko zasadí, nemá kto zavlažovať prvé týždne ... a podobné aspekty, nie? V každom prípade - zas to dementné "súťaženie" - ak nahá opica nedokáže pre iné účely robiť pozitíva, tak nech radšej ozaj nerobí nič.

Norman

ale všetci.

( google prekladá stále očividne zle, aj do češtiny, som to preveril. Samozrejme, v originále je jednoducho napísané, že chlapec "bol hodený na kolaj" a že bol zabitý prichádzajúcim vlakom )

Norman

že posledný sudca, ktorý v ČSSR podpísal rozsudok smrti, bol práve Radačovský.

Aj na to by sa on osobne dal použiť, aby sa aj tento potencionálne odstrašujúci trest znova zaviedol.
Trest smrti síce (možno) nie je odstrašujúci pre mnohé typy zločinov, stávajúcich sa v modernej spoločnosti, ale tieto hnedoidné zvery neodstraší nič iné, než strach o vlastnú existenciu. Mala by sa znova oživiť kampaň za jeho zavedenie a už aj táto kampaň sama o sebe by umožňovala, aby sa kopa vecí dostala do verejnej debaty. To by Radačovský mohol skúsiť.

Okrem toho fungujúci trest smrti je prejavom toho, že spoločnosť je odhodlaná sa brániť. Je jasné, že na jedného popraveného je aj v USA povedzme 10 až 100 prípadov, kedy je hovado popravené priamo na mieste.

Okrem toho je trest smrti karmická záležitosť. Každá smrť síce zaťažuje spoločnosť, ale v týchto prípadoch je morálne karmicky neznesiteľné, aby stvorenia, ktoré také zločiny spáchali, ďalej existovali na tomto svete. Je to proste záležitosť základnej psychohygieny - buď oni, alebo my.

Tieto témy boli odsunuté do pozadia, akože už nejestvujú. Ale ako vidno, smrť si nájde aj deti tých bežných dobrých občanov čo neveria, že svet dokáže byť zlý. V určitý moment dosiahneme ten míľnik stopercent - a smrť tohto osemročného na najrusnejšej stanici Európy je určite jeden míľnik. Koľká skurvená symbolika a škoda, že všade nie sú fotky toho chlapca, konkrétne, pozrite, tohoto ste zabili, vy svine slniečkárske. Pamätáš, ako boli pred časom všade fotky tej mrtvoly toho utopeného (za ktorého smrť niesli zodpovednosť jeho rodičia)? Vtedy sa nik nehabil ukázať jeho mrtvolu - prečo teraz nie sú všade fotky toho masakra, tá krv nevinného?
Dovtedy to budú naťahovať, až im ľudia naozaj rozbijú kečky o betón vlastnými rukami.

Norman

toho polobuzerantského prasaťa so zastrihnutou briadkou. Narcistické egoistické prasa s albánskou, neeurópskou krvou. Moslim.
Agresívny dlhý čas. Mentálne evidentne nestabilný. Toto bude treba vystrielať.

Norman

Ak by bol zavedený trest smrti, toto by sa nestalo.

Norman

len o tej jednej čudnej vete. Proste - mieriť na ciel a hovoriť, že ja vlastne nechcem trafiť ...
Čo sa týka otázky zmenenia niekoho názoru - určite sa to dá, to opak je nepravdepodobný.

Norman

Predtým rodili len tak.
Teraz sa len naučili to zdôvodniť napríklad apoštolmi.

To je horšie ako zlý vtip.

Norman

Správne, to sú tie dva body, ktoré sme tu definovali a na ktorých sme sa zhodli. To sú presne tie veci, čo súčasná teória spoločnosti ignoruje. V lepšom prípade ten druhý bod nepodarene skúša vystihnúť napríklad marxistickým slovníkom.

Jedna psychologická poznámka takmer mimo tému:
Čo sa týka "Mne teda o žiaden úspech nejde", chcel si asi povedať, že ty, podobne ako my ostatní, žiadnu reálnu politickú moc nemáš a ani o ňu nemieniš nejak bojovať. Ale aj zverejňovanie teórií, memetických paternov, môže výrazne ovplyvniť dianie. Je trocha detinské napísať "nejde mi o to, aby to niekto čítal a bral vážne".:) Všetkým nám ide o úspech, ide len o to, v akej oblasti.

Norman

Dospel si k tomu, že je v tom chaos, pretože sa pojmy časom stále posúvajú a aj v jednom období sú chápané rôznymi skupinami rôzne. Ale keď nevyjde rovnica, je treba zavrhnúť to jedno riešenie, ten postup - nie matematiku ako celok.
Ide tu teraz o praktickosť či jedovatosť tých pojmov. My sami sme tu už napríklad zaviedli pojmy "realizmus" a "utopizmus", ktoré sa možno hodia lepšie ako "konzerv a liberalizmus".

Ešte k téme azda pripomenúť, že "konzerv. a liberalizmus" sú prevzaté z americkej politickej reality a tá je, ako vieme, vždy trocha odlišná od našej a ich pojmový aparát je posunutý. To teraz nie je odsúdenie americkej reality ako takej, ale mali by sme si dávať pozor na používanie pojmov americkým spôsobom, na preberanie, lebo to privádza chaos. Náš "liberalizmus" je iné, ako ich "liberalizmus", napríklad. Je naozaj lepšie to nazývať "neomarxizmus". Ani to nie je "vedecky" presné, ale je to (povedzme) presnejšie a hlavne je to pre nás proste vhodnejšie.

Záver: áno, nemá zmysel to riešiť - v zmysle že sa to nemá používať. Ale. žiaľ, používa sa to čoraz viac a ľudová opozícia (alternatíva) je evidentne čoraz viac zatláčaná do "konzervatívnej" škatule. So všetkými negatívami, čo aj ty nemáš rád ( príliš lacné heslá "za boha a národ", odmietanie racionalizmu a podobne ).

Norman

je to diskusný klub, takže všetky témy sú otvorené a vítané.

Ešte k tomu, že nie som na scifi - asi si myslela na tie teórie, že tu behajú ufóni a podobne. Nie, na to neverím, lebo neverím, že by sa vyšia inteligencia nami zaoberala. :-) Majú nas na háku, sme opustená hruda na periférii malej galaxie.

Čo sa týka samotnej scifi ako žánru, samozrejme som na tom vyrastal. Žiaľ, dnes je to zväčša hrôza, ako aj spomínaný film. Tá ukážka ideálneho života je výborná ... ale film je očividne len punk strielačka (aj keď som ešte nevidel do konca).

Norman

Základný boj prebieha v oblasti ideológie, myslenia, konceptuálneho aparátu.
Určité kultúry či etniká sa takou technikou a bojom vedome zaoberajú už dlhé generácie, takže majú určitú výhodu oproti naivným etnikám. Vyše tisíc rokov bola európska kultúra modifikovaná prevažne podľa ich foriem blízkovýchodného naratívu - takže majú v ľudských dušiach predpripravené háčiky, za ktoré ich chytajú.

Čo s tým?
V prvom rade ide o tvorenie a čistenie vlastného naratívu, aby sme neboli uviaznutí v ich kolajach. To je to, čo tu skúšame a robíme celý čas (aj keď to niekedy tak nevyzerá).
Prakticky vzaté: treba prestať používať pojmy, ktoré sú jedovaté. A treba prestať ich označovať pozitívnymi pojmami.

Už sa aj tu ozvalo, že "slniečkári" je pre nich príliš pekné meno. Ale "slniečkár" je predsa len smiešna detinskosť, takže to nie je nejak pozitívny pojem, ten je OK. Ale pojem "liberál", presne ako píšeš, im nemožno nechať, pretože samozrejme sloboda je jeden zo základných inštinktov a túžob. Nikdy som nebol schopný "nadávať" niekomu do liberálov a nikdy to robiť nebudem. Rozklad hodnôt nie je liberalizmus, dekadencia a šialenstvo, vrátane sebavražednej iracionality, to nie je liberalizmus.

Norman

V sakristii s nami sedí aj Marek a mladá mamička Lucia, ktorá počas liturgie čítala úryvok zo Skutkov apoštolov. Napriek neľahkému textu („My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény...“) jej to išlo bez problémov.
---
Super, taký ťažký text zvládla ta mladá žena.

Norman

Marek Červeňák je Róm. Žije v Šarišskom Jastrabí v okrese Stará Ľubovňa. Spolu s manželkou vychovávajú v miestnej rómskej osade deväť detí. „Ale chceli by sme mať dvanásť apoštolov,“ vtipkuje Marek, ktorý nás víta na miestnom družstve
----
Slušné slovo nenachádzam.
Asi tak to si zoberú z biblie.

Norman

ľebo ho (Radčovského) nik z verejnosti a z nás naozaj nepozná - takže sa nestalo nič, len bol niekto nepripravený strčený na flek a zavalený peniazmi a mocou.
Čo sa týka cigáňov, ich situácia sa zhoršuje, lebo všetci lepší spomedzi nich od nich zutekali a zaradili sa do spoločnosti najlepšie, ako vedeli - a zostáva v obciach naozaj len tá najhoršia selekcia - často premiešaná aj s bielym odpadom. To už naozaj nie je problém etnika, to je problém miešaniny bez názvu, ktorá tu ešte pred 20 rokmi ani nebola.
Ale aj voči miešaninám, či práve voči nim, treba robiť kroky.

Norman

to nie je rasový dôvod, ale sú tri dôvody:
1. medicinske
2. mentálna choroba
3. celková neschopnosť sa postarať o potomstvo

Nebolo to teda podľa rasy či etnicity - i keď prirodzene najviac do toho spadali nejakí tuláci a podobné sociálne vrstvy.

Norman

komunistický sudca sa nezaprie a asi moc z histórie naštudované nemá.

"... kedy boli ľudia sterilizovaní z dôvodu rasovej príslušnosti."

Nikdy a nikde neboli ľudia sterilizovaní pre svoju rasovú príslušnosť, ak ak, tak maximálne niekde v britských alebo amerických kolóniach.

Norman

obávam sa, že v jeho prípade zas Slovensko prehralo pri svojom zvyku voliť "nových" "nepolitických" ľudí. (Radičová, Kiska, Čaputa a podobne).
Radačovský môže byť fajn, ale nie je jasné, aké má názory, a byť v EU si nezaslúži a zrejme tam nebude na nič. Ak sa navyše odtrhne od názorov a politiky ĽSNS, tak bude proste zradca.

Norman

Myslím, že v dnešnom svete je len otázka času na vystúpenie jasných požiadaviek na:
1. zníženie rastu populácie až na zníženie populácie
2. na vyžadovanie tohto práve v krajinách preľudnených (rast populácie v posledných desaťročiach) a v krajinách chudobných, krajinách postihnutých ekologickými kolapsami, krajinách vybývaných. V týchto sa nebude v žiadnom prípade poskytovať ako možnosť "migrácia", ale pre nich LEN a LEN zníženie pôrodnosti. Ale neznamená to, že aj v tomto im máme ísť príkladom my bieli - je to v prvom rade na nich, aby znížili svoju populáciu na čísla z v prvej polovičke 20 storočia.

Norman

vyzerá to na starý dobrý optimistický scifi (podľa prvých 5 minút) :-)

Potom odporúčam prečítať si na vyváženie a vrátenie do reality
https://www.niejetotak.sk/mayer-hilman-o-klimatickej-realite-o-ktorej-ni...

:-)

Norman

človek sa stále učí :-) stiahnuť si to môžeš tu

Norman

pekné, to je súčasť nejakého celého filmu?
(dosť to ma vizuál z filmu Avatar )

keď som hľadal viac, p onúklo mi tam toto
https://rutube.ru/video/b5d57a5c4a9bbcf0af0b179999e2d1e2/
"ebe a náboženství"
To je niečo iné, ale veselé :-)

Norman

Pozri, Slovan, vec sa má tak:
dal si sem pred časom link na neseriózneho človeka, ktorý to videl veľmi plocho a naivne.
To sa stáva.
Nemusíš to obhajovať a hľadať nejaké kompromisné verzie. Mne je jasné, že ty to chápeš lepšie, ako ten neštastný youtuber vtedy.

Norman

Dík za ten link https://www.youtube.com/watch?v=51y3b2LYeNw

Pre vysvetlenie tu čitatelom:
Sarrazin vydal už v roku 2010 knihu Deutschland schafft sich ab, "Nemecko sa samo likviduje",
po rusky tu https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8...

o dopadoch imigrácie, cudzích etník a podobne (osobne som nečítal)
Kniha bola veľmi kupovaná, aj samozrejme kritizovaná, dokonca aj samou Merkelkou.
(mám dojem, že známe Merkelkino heslo "Wir schaffen das" bolo parafrázou-kontrapunktom na názov tejto knihy).

Pre mňa je teraz zaujímavé ani nie nejaký rozdiel medzi kultúrou debát v Nemecku oproti tým vo Švajčiarsku, o ktorom píše Mirage (všetko závisí od hostí, ale samozrejme že sú Nemci viac zglajchšaltovaní, majú väčšiu cenzúru). Zaujímavé a hrozivé mi príde to, že už v roku 2010 sa viedla táto široká celospoločenská kontraverzia, že vrcholný intelektuál napísal serióznu knihu, podloženú faktami a číslami, knihu bez nejakých urážok a politických nekorektností - a aj tak TO NIKAM NEVIEDLO.
To je, hovorím, hrozivé.
Vyvolalo to debaty, štvanice a podobné veci, ale nakoniec bahno zas zľahlo a všetko zostalo po starom.

Urobil by som z toho záver, určite nie nijako nový, že intelektuálne informovanie o faktoch (rôzne tie infovojny v pravom slova zmysle) nikam nevedú, že ľudia do veľkej miery vedia alebo sa zoznamujú na vlastnej koži. Ak sa na vlastnej koži nestretnú s problémom, neveria mu a ignorujú ho. Niektorí takí ľahostajní si možno kúpia knihu o faktoch, ale nič viac. Iní, už cítiaci, si kúpia knihu aby mali aj pre svoj názor podporu, ale to je v danom momente všetko.
Ľudia ergo naozaj potrebujú aktívnu silu, ktorá len neopakuje čísla, ale priamo ukáže cestu. Ktorá povie priamo, čo robiť.

Po invázii hnedoidov v roku 2015, trvajúcej až doteraz, je situácia už všade naozaj predpätá, a čaká sa na iskru v podobe skupiny odhodlaných ľudí. A tí sa vždy skôr či neskôr nájdu. Neviem si predstaviť, ako by toto napätie, v podstate je to hlavne rasové napätie, ako by mohlo nejako bezbolestne vyfučať.

Jedna z verzíí ovšem je, že to dopadne tak, ako to dnes vyzerá v Egypte či Grécku - chodte si pozrieť tie zrúcaniny, aspoň na fotkách a uvedomte si, čo všetko hnedoidi už vtedy zničili. Je možné, že také fyzické ničenie čaká aj Európu (západnú). Notre Dam už je bez strechy, v podstate už teraz pripomína antické zrúcaniny. A bude to pokračovať, lebo tie prasce neznášajú žiaden dôkaz vyššej duchovnosti a intelektu bielej rasy.

Norman

len sa snažím napísať, čo sa zatiaľ nepíše.
Videl som nejakú demonštráciu z Londýna, tak som si musel odpľuť. Ale aj situácie u nás medzi "zrelými" ľuďmi mám už zas až po krk.
:)

Norman

No jo no... prostě opět nastane doba, kdy bude nezbytné se vysrat na demokracii, trochu proklestit políčko, vytrhat plevel a hodit ho na oheň... A pak můžeme tu epochu zase v klidu odsoudit, točit o ní dokumenty a lamentovat, co že jsme to byli za zvířata... Ovšem naživu, doma a v bezpečí, jelikož jinak na tom ohni skončíme my.... Nedáš - dostaneš. ;-)

----
Ja s tým ale nesúhlasím - za prvé to nebude "zas", ale bude tu celkom niečo nové! Za druhé nebude následne žiadne lamentovanie, že čo sme to za zvieratá - víťaz nad sebou nikdy nelamentuje.

Norman

neboli ničím dôležité - ani v nich sa nedalo prehrať, lebo to bol všetko len tréning a išlo o blbosti.

Keď pri závode niektorý cyklista nevládze, majú právo prísť ostatní a rozobrať mu bicykel, tričko a aj jeho samého? Také závody nie sú, lebo by boli "nepraktické".
Aj toto, čo tu máme, je "nepraktické". Slepá ulička histórie, zasa jedna.

Norman

som sa občas bil (pripadám ti ako zmierlivý a málo útočný?), ale asi som vždy vyhral, v každom prípade ma nik nikdy nešikanoval a neponižoval. Preto si nedokážem zvyknúť, keď to (zas) robia širokým vrstvám spoločnosti a tá drží a drží. Alebo už ani nevníma. Proste sa na to nemôžem ani pozerať.

Ale preto je tu celý tento portál - lebo proste niektorí ľudia sa s takým niečím nedokážu zmieriť. A opakujem - studenú vojnu prehrali posraní komunisti v Moskve, nie my.

Norman

Otepľovanie je vždy spomínané so zasvinením, s degradáciou pôdy, odvodňovaním a odlesňovaním. Málokedy sa spomína len oteplovanie samé o sebe - vždy je spomínané ako výsledok čohosi a to nielen CO2. To hovorím o médiách, nielen o našom portáli. Takže nemáš pravdu, že je to len o oteplovaní.

To, že si rôzne sily na zmene počasia chcú "priživiť" je nepodstatné až nezmysel. Možno sú kruhy, ktoré to tiež nepovažovali za dôležité a len sa na tom snažili privyrobiť si na svoje granty - ale ukázalo sa, že je to realita. Okrem toho - nejaká vedecká korupcia je určite neporovnateľne menšie zlo v porovnaní s nebezpečenstvami, čo hrozia z ekologického kolapsu.

To, že zmena klímy nie je spôsobená ľudstvom, ale je akosi prirodzená, za prvé moc situácii nepomôže, lebo ľudstvo takú zmenu teda tak či tak nezvládne a ak je to napríklad zavinené len Slnkom, tak mravčekom na Zemi naozaj nič nepomôže. Za druhé - ľudstvom je spôsobené odlesnenie a odvodnenie, takže je to určite vina ľudstva, že ho teraz veľmi pravdepodobne čaká prejsť kolapsom až tragédiou, ťažkou "morovou ranou".

My sme sa tu na portáli tejto téme moc nevenovali, aspoň nie z tej strany presvedčovať ľudí o tom, že sa čosi deje. Podľa mňa je lepší liek na všetky problémy zlepšiť racio ľudstva, zvýšiť stupeň jeho realistickosti. Potom sa dajú riešiť všetky problémy lepšie. Bohužial, zhrnuté - ekologické problémy sú dané hlavne KVANTITOU biomasy a MASOVOU monštruóznou VYROBOU. A ľudstvo, ktoré verí doslovne v posvetnosť týchto procesov, sa nedá len tak poučiť. Nedokáže obmedziť ani pôrodnosť, ani výrobu.
Preto sme sa tu venovali hlavne jasným veciam, ktoré by ľudia mohli pochopiť - deformácii povier o poslednej vojne a podobne. Ekológiu zrejme nepochopia, až kým sa neopália.

Norman

Je možné, že príliš vedel a odstránili svedka, ktorý by zničil propagandu anglosionistov voči Iránu. Teraz sa možno budú tvrdiť veci, ktoré by on nepripustil.
Že tie svine zabíjajú vysokopostavených, ktorí im stoja v ceste - o tom nemožno pochybovať.

Norman

že si vyškolený na správaní sa Rusov po roku 1945 a Američanov po roku 1945 a po roku 1989, tí sa tak správali, ale nie je to správne. Ver mi, že to nie správne.

Lebo ak sa ti zdá, že je v poriadku, že ťa Američania ojebali, tak je to riadny problém. Nám sa to v poriadku nezdá. A ak by sa to mnohým nezdalo už po roku 1989, dalo sa tomu zabrániť. A dalo by sa zabrániť mnohým svinstvám aj dnes, ak by ste si toľkí nemysleli, že toto je normálny priebeh. Dokonca ani medzi zvieratami to nie je normálne - len zdegenerovaný poddruh opice , sociálny hmyz, má tendencie k takémuto správaniu.

Norman

Je nepochybné, že niekto spôsobil situáciu, ktorá skončí rasovou vojnou.

Takíto ľudia sa budú zabíjať na mieste.

 

https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/voerde-haftbefehl-bahnsteig-killer-toetete-aus-mordlust-63435444.bild.html

 

Norman

Ohľadom tej handry na hlave, kopftuchu - mám taký nápad pre politické hnutia - nakúpiť zopár podobných handier a vždy ich po La Pute hádzať, kdekoľvek sa len objaví. Mala by si to totiž sama dať na hlavu, aby bolo jasné, kam chce priviesť Tútokrajinu.
Celkom legálny a nenásilný protest, proti ktorému nik nemôže nič namietať.
Dalo by sa jej ale jasne a viditeľne najavo, čo si o nej občania myslia a že ju väčšina postupne doslovne znenávidí a nenávidí.
Daj si handru na hlavu, Čaputa!!

Norman

Ale veď to nedávno vyjadril explicitne Putin, že "Liberalizmus padne". Pjakin to teda len opakuje. Oni "nevedia, že padne", ale predpokladajú, že mu musí dôjsť dych.

Pozrel som tých prvých 12 minút. Dokázal by som aj viac pozrieť, Pjakin je takto stále v pohode, taký sympatický, dobrý hlasový prejav - ale ten obsah jeho rečí, ten je zas dosť nízky. Napríklad tu v tom videu prvých 5 minút rozoberá, ako Putin a pápež prešli dvermi a kto si prvý sadol. To je typický problém, že alternatívci typu Pjakin, pe nedostatok iných informácií, rozoberajú nepodstatnosti a vysvetľujú podľa nich dôležité veci. Ale to je ako veštiť z kávovej usadeniny na dne hrnčeka - ak sa to robí dodatočne, vždy sa v tých machuliach vidí to, čo sa naozaj stalo :-)

Norman

Ako by ich mohol osloviť? Akým jazykom on vlastne hovorí ? Akademickou čínštinou?
Na stranu a voľby potrebuje invistície. Ako kandidát prezidenta zas vyhorel. On sa dá počúvať, ale rozumie mu a zaujíma to asi len zlomok percenta ľudí.

Norman

Strany robia hlupáci, ktorí na to majú. Politická scéna sa zaplňa nielen u nás zbohatlíkmi - Kiska, Danko (stranu si doslovne kúpil, dá sa povedať), Kollár, Truban, Beblavý (dieťa privatizérov), v Smere ich je niekoľko, Hlina ... to všetko sú zbohatlíci ešte pred tým, než vstúpili do politiky.
Bez milionov a milionov nemá Chmelár šancu, aj keby sa tomu venoval (čo nebude).A tá jeho ľavicová mládež - tuposťou sa od slniečkárov ničím nelíši. Beznádejné.

Stránky