Norman

authenticated user,autor

texty

Stránky

komentáre

Norman

Ak si to, čo píšeš , "netvrdíš a nemyslíš", prečo to píšeš, Roland? :)

Už nebudem opakovať, že hlbka podobnosti dvojičiek, aj v mentálnej oblasti, je pozoruhodná a dôležitá vec, ale že tu sa bavíme o rozptyle týchto vlastností v našej populácii, našej rase. Lebo, zopakujem to podstatné - popieraním jednoty vrámci rasy sa popiera aj odlišnosť medzi rasami. Nepoznáš ten argument egalitárov, že rozdiely vrámci rasy sú údajne väčšie, ako rozdiely medzi veľkými rasami?

No al enechajme teoriu, tak zostaňme pri tvojom príbehu. Keď ho prerozprávam, ako si ho popísal v poslednom odstavci, tak keď si bol malý, veril si oficiálnej ideológii, KeĎ si dospel, tvoje gény sa "prejavia" a na rozdiel od tvojich spolužiakov si uvidel to, v čom systém klame - rasovú problematiku, deformovanú klamnú históriu a podobne, že.

A ja si myslím, že si proste v tom "neskoršom" období narazil na texty, ktorý o týchto veciach hovoril niečo iné, ako oficiálna idológia. Na rozdieľ od tvojich spolužiačok si čítal na amerických servroch dosť suchopárne články amerických nacionalistov. Proste si sa ty náhodou dostal k veciam, ktoré ťa ovplyvnili. Vrámci všeobecnej adolescentnej rebélie, ktorou prejde každý, sa presne podľa pravidiel pravdepodobnosti nejaké percentá dajú na anrchistickú revoltu, niektorí sa dajú na gothic, iní na všeobecnú slniečkársku lásku, väčšina na alkohol a drogy a holt niekto aj na historický revizionizmus.
Určite, je nutná podmienka mať na to nejakú genetickú úroveň. Ale tu je tá otázka - koľko percent z tvojej generácie, či ešte lepšie z tvojej triedy, by toho bola rovnako schopná?
Bavíme sa o konkrétnych svetonázorových veciach v konkrétnej našej spoločnosti, spoločnosti bielych a priemerne talentovaných aj vzdelaných. Myslíš, že títo ľudia nie sú schopní pochopiť, čo je to rasa, aká je faktická rola sionizmu v dejinách, aké sú kruté aj keď skryté rasové a náboženské boje v pozadí politiky? Ja tvrdím, že sú to schopní pochopiť skoro všetci, ty tvrdíš, úplne jasne, že nie, že rozdiel medzi nimi a tvojím prezretím je v génoch.

S tým nesúhlasím. Tieto pravdy nie sú žiadna hlboká esoterná mystika, sú to jednoduché racionálne veci a dokáže ich pochopiť každý blbec - len s nimi musí prísť do kontaktu, zoznámiť sa s nimi.
Príkladov na to je dosť (nehovorím, že aj ty :-)

Norman

maximálne tak šašo, Tamto nie je on a nie je to jeho postava. Toto je jeho rola:

Norman

Rolando, som na to mrkol - to je klasické video o MEDZIRASOVYCH rozdieloch v mentalite a určitých postojoch. Nie je tam nič o tom, že by VNUTRORASOVE rozdiely malý nejaký viditeľný dopad na svetonázorové postoje. Všetky body na grafoch vo videu boli buď rasy, alebo veľké národy - napríklad rozdieľ medzi Japoncami a a Američanmi a podobne.

Slovensko je rasovo dosť homogénna spoločnosť a tamto video k našej téme skoro nič nehovorí. Ono vôbec k takým videím: ako vždy - niekto tam pomaly číta triviality, dá k tomu blbé nezávislé obrázky a celé to stoji kopu zasraného času ... Videá sú zlý nástroj.:(

Norman

Áno, z rána a sýty sa dobre rozmýšla, plne sú hlasím najmä s myšliekou:
Proste prijať čisté a jasné profašistické zákony namierené proti všetkym nadnárodným korporáciam.

Ale vážne, najmä s tým "pomaly a potichúčky".
Veru, boj sa nemá viesť tak, že sa s niekým kopete a búchate, ale tak, že zviťazíte skôr, ako si to on vôbec všimne. Či už pomaly, alebo rýchlo, hlavne si to nesmie všimnúť.

Norman

Musíme si vyjasniť, Roland, že jestvuje rozdiel medzi všeobecnou mentalitou, určitými základnými svetonázorovými postojmi, a konkrétnymi politickými postojmi k parciálnym otázkam. To je taká dosť dlhá škála, dosť veľký rozdiel. To prvé je dedične ovplyvnené viac, ten druhý koniec výrazne menej.
Takže namiest šlkolometských papierov dokazujúcich niečo, čo ja nepopieram, skúsme na to ísť logicky.
Ty tvrdíš, že sa rozdiely medzi školákmi (v našom štáte, medzi bielymi, aby si ma nechytal za slovíčka a nedával sem rozdiely medzi nami a bomogami z Tonga), teda že rozdiely medzi mladými slniečkármi a mladými kotlebistami sú dané viac geneticky, ako ich rozdielnou kultúrnou skúsenosťou.
A ja naopak tvrdím, že biela rasa má určitú konzistenciu a TIETO politické rozdiely sú len povrchné a dané propagandou. Tí ľudia majú naozaj rozdielnu minulosť, skúsenosti, vzory a vôbec život.

Aby si nepovedal: ja uznám, že môžeš považovať rozdiely medzi tvojou mentalitou a mentalitou spoluobčanov za tak výrazne, že sa cítiš až genetický iný a možno aj si. To môže byť, že sú jednotlivé výkyvy. Ale v priemere, štatisticky, by som rozdiely v genetike BIELYCH občanov Slovenska považoval za nedôležité. Veď každý z nás vidí, že sa TUNAJŠIE (slovenské) politické názory viac menia podľa miesta bydliska, teda výšku zárobku, spoločenského postavenia a podobných vecí. A že často mladí majú TIETO názory iné, ako ich rodičia (aj keď povahovo sú v podstate obe generácie rovnakí egoistickí primitívi a hrabivci, to už dedične ).

Naša spoločnosť dlhodobo a výrazne a zámerne potláča biologickú dedičnú realitu, a tak ju treba akcentovať, to tu robíme dlhodobo. Ale aj tá biológia ma svoje hranice, genetika nerobí 100%, samozrejme.

-----------
No ak tvojým príkladom:
1. Ak stretneš dvoch TUNAJŠICH chlapíkov, jeden má svaly a druhý nie, čo myslíš, čo je prevdepodobnejšie: že majú tak rozdieľnu genetiku, alebo že jeden sa pumpuje a druhý nie?
Samozrejme to druhé.

2. Tak za prvé, aj pre slovnú zásobu platí to, čo pre svaly. Reálne rozdiely v NAŠICH konkrétnycj pomeroch Slovenska sú viac dané skúsenosťami a učiteľmi na základke, rodičmi, ako rozdielmi v genetických typoch. Áno, záľuba v čítaní, teda taký ten kľudný temperament, je vec viac dedičná, podobne ako farba vlasov alebo celkovo telesná kompozícia. Ale to, že nájdeme nejaké viac dedičné parametre, to nie je argument, že sú rovnako dedičné INE konkrétne názory - na slniečkárstvo, na Ameriku, na židov. Taký spôsob uvažovania by bol logicky vadný.

3. "Nikdy doma s rodičmi nerozoberali túto problematiku, nie sú s ňou oboznámení"
TO je nezmysel. Nejestvuje nik, kto by dnes v akomkoľvek spoločenskej téme už ako decko o tom nepočul množstvo názorov. Je síce pravda, že s rodičmi sa veci nepreberajú štýlom "Poď, Janko, budeme si dnes hovoriť niečo o jebač... o motýlikoch, a o buzerantoch", ale deti zachytia VEĽA, ba mohol by som napísať OHROMNE VEĽA (nóoo, schopnosti detí sú veľkým zdrojom optimizmu pre budúcnosť :) V skratke: tatovi stačí RAZ pred televízorm povedať "Skurvení buzeranti" a dieťa už má správne názory:-) Lebo tato je autorita a tata má pravdu - a tak to má byť :) Môžu si lesby a syntetickí židia robiť prednášky koľko chcú, Janko verí tatovi a DOBRE robí.
Žiaľ, v mnohých rodinách tato už nemá tu autoritu, a tak jeden z chlapcov podľahne infekcii viac, ako Janko. Medzi bielymi ten rozdiel nie je daný genetikou, pokiaľ sú teda obaja zdraví (čo v tvojom príklade nedodržuješ a tvrdíš, že jeden je akosi postihnutý - tých prípadov je ale málo, že sú naozaj poškodení, ale aj tak homosexualita NIE je zdedená (a dúfajme ani dedičná)

K tomu záveru: ty teda tvrdíš, že polovica či viac bielej populácie sú DEDICNE bezcenní hlupáci.
Ja s tým proste nesúhasím, ja propagujem bielu rasu ako nádej pre zemegulu. Tie pochody buzerantov organizujú ambasady AJ preto, aby ľudí presvedčili, že VSETCI mladí sú rovnakí chuji. Ale nie je to pravda, sexuálne aj poiticky sú úchylní iba nepodstatná menšina, a ani tá to samozrejme nezdedila po rodičoch.

Norman

veď sa nad tým zamyslite. Rímskou kultúrou žijeme doteraz, rozprávame spolovice ich jazykom, mnoho je postavené na ich základe. Rímska ríša nezanikla, len sa rozšírila na široké populácie a národy, ktoré žiaľ nemali kvality originál Rimanov ani zďaleka. Ale hodnoty rímskej kultúry sa neztratili, bola a je doteraz uznávaná, ešte aj jej nepriatelia, kresťania, celý čas stavali na jej odkaze, na Ríme.

Norman

To, že biologický rámec je základný determinatív aj homo sapiens, na tom sa zhodneme. O tom tu celý čas hovoríme a to je to, čo si ľudstvo bude musieť zas uvedomiť (kto si to neuvedomí, vyhynie).
To, že sú v ľudstve výrazné rozdiely medzi rasami, to nik z nás nepochybuje

Ale nemôžeš rozdiely v politických názoroch pripisovať genetike. Genetka je dedičnosť a matky tých lesieb, ktoré spomínaš, boli normálni ľudia. Podobne nebol žiaden rodič tých buzerantov homosexuál. A ani rodičia slniečkárov neboli žiadni idioti, na rozdiel od svojich detí.

Tieto rozdiely sú dané výchovou. Ty si neprešiel rovnakým prostredím, ako tvoji spolužiaci, nik z vás nežil rovnako.
Tvoje "... mali rovnakých učiteľov, kamarátov, čítali podobné knihy, časopisy, učebnice, zúčastňovali sa rovnakých prednášok,"
proste nie je pravda - človeka ovplyvňuje hlavne rodina, v rannom detstve, rôzne autority, ktorých je dnes veľa, celebrity ale aj rôzni známy, NEčítali ste rovnaké knihy, ani filmy. Prostredie NIE je "príliš podobné".

Túto infekciu LGBT spôsobujú kultúrne mémy - a to je dôležitá vec. Biologicky rôzni sú černoši, južanskí semiti a podobné etniká, majú iné schopnosti, mentalitu a doslovne inú biológiu morálky. Ale predsa nemôžeš vyvetľovať určitú degeneráciu západnej spoločnosti akousi našou genetickou zmenou. Lebo tak vyznieva to, čo píšeš.

Ale ani v tom zmysle, že sa proste v nových pomeroch prejavuje určitá slabosť génov u slniečkárov, ani to nemožno akceptovať. Aj tí ľudia menia názory, ich svetonázor nie je daný ich génmi, ale viac kultúrnou infekciou.
Lebo tak, ako zdôrazňujeme rozdiely medzi rôznymi rasami, medzi bielymi a čiernymi, rovnako musíme upozorňovať na podobnosť a súdržnosť bielej rasy, a nie zrazu tvrdiť, že vlastne aj bieli sú úplne rôzni. Také niečo považujem za omyl a za popieranie reálnej biológie, teda protirečiace našim iným názorom. Slniečkári možno majú vrodenú povahovú slabosť, ale to je len neistý predpoklad, umožňujúci ich podľahnutie kultúrnej infekcii. V skutočnosti, ak zoberieš belochov, rozdiely medzi nimi sú, štatisticky, hlavne kultúrou.

Norman

Samozrejme, jestvuje určitá evolúcia genetických vlastností. Veď o tom je celá evolúcia, aj eugenika.

Len chcem pripomenúť, že zmeny nastávajú pomaly a že to,čo spomínaš aj ty, genetický úpadok, je LEN selekcia. A za druhé pripomenúť, že to, čo doba potrebuje, je využitie už existujúcich vlastností (belochov). Vlastností, ktoré sú už tu, ale sú zatlačené vplyvom negatívnej kultúry. A čo je spôsobené kultúrou, to sa dá (rovnako relatívne rýchlo) pomocou kultúry vylepšiť.

Dlhodobo je programom genetická hygiena a vylepšenie, ale aktuálnym programom je jednoduché "prebudenie".
Nie nejaké mystické, ale vcelku pochopitelné pochopenie vecí a spoznanie svojich možností.

Norman

ako som Rolanda v podstate upozornil, že biologické danosti súčasných generácii, tamtých slniečkárskyych idiotov všetkých pohlaví, sa určite v dvoch troch generáciach nezmenili,
tak teba musím realisticky upozorniť, že ani vylepšenie týchto daností nie je možné zmenou nejakých kultúrnych parametrov.
Možno len uvolniť tie, ktoré sú v danej rase latentné.

Norman

No, človek môže byť biologický determinista a byť opatrný voči pojmu slobodná vôľa.
Ale treba si uvedomiť, že to nijako nepopiera vplyv prostredia na deformitu populácie.
Aj strom je determinovaný ťahať svoje vetve nahor, ale ak mu bude zavadzať skala alebo ho bude niečo pravidelne strihať, šklbať, tak sa tvar jeho koruny podľa toho zdeformuje.

Tým som chcel povedať, že tamtie priblblé samosa zraňujúce kozy majú tú istú biológiu, ako ich matky. Ich základné charakteristiky sú dedičné, ako píšeš - ale napriek tomu majú iné politické názory a svetonázory, ako generácie pred nimi.

Ergo, z biologického determinizmu a nedostatku slobodnej vôľe vôbec nevyplýva slabý vplyv výchovy.
Aby sme to vyjadrili úplne jasne: nedostatok hardvéru nemožno vylepšiť softverom, nijako výrazne. Ale aj dobrý hardver možno ľahko znehodnotiť zlým softvérom, bacha na to.

Norman

hej, ale ako vidno, reč je len o Slovanstve a fandení.
Určite nikde nie je spomenúté to, že Francúzi boli černoši (nemal som čas sa na to poriadne pozrieť, ak niekde spomínajú černochov, tak ma doplň). Ani Blaha nemá chuť sa púšťať do tejto rasovej témy - všetko je len o Slovanstve a podobných aspektoch.

Ni, víťazstvo Francúzska teda vôbec nevyužívajú, .... lebo ono to ani nejde.

Norman

No, skúsme to povedať tak, aby to neznelo, že jeden je múdrejší, ale tak, aby bolo vidno tú jednoduchú dejinnú kauzalitu. Nemci, na rozdiel od morských národov Anglicka, Španielska a Francúzska, sa nedostali ku kolóniam proste preto, že sú vnútrozemská civilizácia, z dôvodov geografie neboli orientovaní na more.

Oceánske bohatstvo a globálny obchod už pred 500 rokmi začal otravovať svojím narkomanským jedom morské národy - Nemcom sa to proste vyhlo pre ich geografické danosti. Nie že by Nemci nechceli alebo vedeli lepšie - proste sa ku droge nedostali. A našťastie ani Slovania sa k nej nedostali.

Keď na začiatku 20. storočia bol koloniálny systém v chorobnom stave, všetko bolo už preťažené a obsadené, tak  začal mať šialené ambície sa aplikovať aj na Európu! Tak to začalo.  Áno, ako zničili morské národy Indiu a Čínu, tak chceli kolonizovať aj Nemecko, Rakúsko-uhorsko a Rusko - a začali Prvú svetovú vojnu. Obe dve svetové vojny a následné obdobie nie je nič iné, len pokus o kolonizáciu  Európy! Je to kanibalský experiment, lebo bieli v ňom požierajú bielych.

Ide nám teda o to, zbaviť sa pirátskych dynastíí, otrokárov a podobných degenerátov. Zbaviť sa bruselskej spodiny, do koreňa to vyťať.

Je to nám nepriateľský podivný morský element, vaskonická spodina, bohvie, okorenená a modifikovaná sionistickými naratívom a génmi. Guláš bol hotový a doteraz smrdí. Treba ho vyliať tam, kam patrí - do oceánu.

 

Norman

Ja si nerobím nárok na denné a hlbšie sledovanie médii. Ak niekde akcentujú to, že sú Francúzi černoši, daj prosím link.
Ja som nenapísal, že to nevedia využiť, ale že to nejde využiť. Čiže nepriateľa nepodceňujem, asi si chcel napísať, že podceňujem jeho situáciu. No, ja proste ukazujem na jeho slabé body.

Čo sa týka kritiky Merčiaka, ja som žiadnu nezachytil, ale ak bola. tak také kritiky sú skôr prejavom určitého ich defétizmu. Merčiak, a ešte viac tí dvaja experti v štúdiu ukazovali nezakryte sympatie pre Chorvátov. S odôvodnením, že boli lepší tím len mali smolu, čo je nepochybná pravda, ale ja si tiež myslím, že to bolo proste identifikovaním sa s bielymi slovanmi. Ale hovorím, akúkoľvek kritiku niekoho za nedodržanie politickej korektnosti by som neoznačoval za "využívanie multirasovej témy", skôr naopak, vidno, že ani úspech v populárnej oblasti negrom nezlepší imidž, skôr naopak. Ako píšeš, Smečkári sú zdesení, nič nevyužívajú, sú v panike.

I keď je pravda, že naopak, ak by chorváti vyhrali, dalo by sa to propagandisticky použiť ako symbol či indícia nastupujúcej prevahy Slovanov. Škoda.
Ale asi by to bol tiež príliš falošný symbol :)

Norman

Víťazstvo francúzskych negrov by sa dalo považovať za víťazstvo multirasovosti.
Ale radšej to nik tak nerobí (Smatana je dementný blbec, ktorý nechápe ani toľko). Každý radšej ten jasný fakt, že toto je azda prvé reprezentačné mužstvo Európy, čo je prevažne čierne, radšej obchádza. Fakt, že toto mužstvo vyhralo majstrovstvá sveta, je zrejme príliš málo, aj propagačne je teda veľmi málo presvedčivý. Každý cíti tú hrôzu, čo sa z Francúzska valí (a "oslavy" to len potvrdzujú).

Norman

Áno, je to vlastne tá istá chyba, to isté mylné krátkozraké uvažovanie - využijem negra. Je to skutočný klasický rasizmus v zmysle rozdelenie rás podľa využitia. Áno, tak ako si pred pár stovkami rokov mysleli, že dokážu ustáť a skrotiť negrov v Afrike a použiť ich na ťažbu prírodného bohatstva, tak ako si robili podobnú ilúziu po vojne v čase, keď opúšťali kolónie s myšlienkou, že si udržia svoju nadvládu, tak tie isté kruhy teraz podliahajú fatálnej ilúzii, že dokážu negrov a hnedoidov ovládať a vyťažiť, keď budú žiť v Európe.
Totálne dementný omyl.

Samozrejme, treba pripomenúť, že určite jestvuje skupina podnecovateľov, ktorá si je vedomá, že chce Európu zničiť (sionisti a podobne), ale mimo nich je vela dementov, ktorí považujú hranie sa s čiernymi zmijami za výborný nápad. Dementní slniečkári, mnohí vysoko postavení a mnohí už sami riadne hnedoidní bastardi - aj to je dôvod ich nenormálnosti.

Norman

To, kto vyhrá MS vo futbale, neznamená nikdy nič. Je to čiste vec náhody a nezmyslu.

To, že sú Francúzi čierni, to už ale ukazuje na ich stav a každý to mohol vidieť. Azda si to zas mnohí uvedomili a prejaví sa to neskôr.

Musím dodať: Neviem si predstaviť, ako by taký proces, aký prebieha vo Francúzsku, nevyústil do občianskej vojny - ako príklad je podobný proces, pri ktorom odchádzali z Alžírska. Lenže z Francúzska ani nemajú kam odísť, takže, pravdupovediac všetci dúfame, že sa to začne čím skôr.

Norman

má právo odpustiť a žiadať zrušenie obžaloby, a Čarnogurskí (vicerí) majú právo a povinnosť žalobu nechať. Ona tá žaloba nie je len o Kuffovi, je podľa zákona o skupine obyvateľstva a hlavne o princípe. Takže obidve tieto zložky( Kuffa aj Čarno) to robia dobre.

Norman

No musíš uznať, že to riešiš zaujate:
ak je niečo pozitívne, Orbán, urobíš z protestanta katolíka,
ak je niečo negatívne, Fialová, urobíš z katolíka žida (a takmer prostestanta).

Takto to budeš vidieť vždy zdeformovane a čoraz menej presne.

Ty hovoríš, že konflikt protestantstvo versus katolicizmus je/bol konflikt židovstvo versus kresťanstvo.
Už sme tu mali tieto témy, a preto ti poviem/zopakujem reálnu tézu:
konflikt protsestanstvo versus katolicizmus bol len odrazom konfliktu protestantsvo versus židokatolíctvo.
Protestanststvo bol pokus nordickej etnickej reality zbaviť sa južanského semitského otroctva. Preto je protestantstvo aj bez nejakej ústrednej moci tak rozšírené na severe, na východnom severe vo forme inej odporujúcej formy, pravoslávia.

Ale mohli by sme teoretizovať dlho, hovorím, ťažko niekomu brať jeho meterskú církev, ale pozrime sa na realitu: kde je ten katolícky úspech? Ani protestanti nakoniec čo sa týka snahy o čistotu svojich národov neoslnili, ale aspoň dnes svoju vieru či metódy nedávajú do popredia ako liek pre dnešné časy - na rozdiel od mnohých nesebakritických katolíkov.
Pritom ja to nikomu nemám za zlé, že hľadá v prvom rade vo svojej tradíci, tú pozná najlepšie a možno nájde správne odpovede tam - ale bohužiaľ prax ukazuje, že opretie sa o kresťanské cirkve či učenia všeobecne, aj katolicizmus, vedie ku strate opory. Je to ako stupíť na skalu, ktorá sa ukáže byť len slabým papierom, ktorý len ako skala vyzerá..

Norman

Je to čiste otázka tvojej identty, ktorá ťa motivuje. Pritom sú takéto spory k ničomu a kontraproduktívne.

V afrických krajinách je to takto nerozhodnuteľné, ak je to teda vôbec rozdieľne, sú rôzne názory a osobne tam nik z nás nebol. Boom populácie v Egypte nastal až po osamostatnení.

Čo sa týka stavu európskych krajín, tiež sme to tu už dávno mali. Súčasný úpadok viditeľne kopíruje tú kmeňovú afinitu bieleho človeka pomáhať každému - preto je tak neúmerne veľa negrov vo Svedsku, Dánsku či Nemecku. Ale čo sa týka katolíckych krajín, iba slepý nevidí, ako je to s nimi hrozivé. A nie je na vine len pápež, pozrite si takmer akékoľvek vyhlásenie aj slovenských katolíckych pampalášov, akí sú úbohí a kolaborujúci s globalistami.

Prosím ťa, KDE do boha je odpor tam, "kde je silný katolicizmus"???

Čo sa týka V4, Česi sú ateistickí antikatolíci, Maďari sú hlavne maďari a potom ešte rôzni reformovaní, a v Polsku je to ako na Slovensku - skutočný katolicizmus odpor skôr brzdí, ako podporuje. Už sme to tu riešili x krát, nik vám nebráni, katolíci, chodte a vykonajte už konečne niečo - ale nekecajte furt okolo seba, akí ste jedineční a čistí, takmer ako židia. Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko sú vaše krajiny, chceme vidieť nejaké procesy a nejaké výsledky.
Kým nič také nebude, tak si takéto zbožné priania a propagandu nechajte.

Ináč, to si naozaj ty Svarga? Žiadne tieto podvody s nickmi ma nenadchýňajú.

Norman

aj v JAR používajú staré úradné postupy, sociálne a iné danosti kolonizátorov.
Neviem o tom, že by nejaká bývalá frankofónna subsaharská kolónia prosperovala, alebo portugalská či španielska. To je fikcia. Počul som práve opačné názory, že anglické kolónie na tom boli a sú lepšie. Podľa mňa je to zrejme jedno.

Ale to podstatné:
V podstate si nemyslím, že by katolícky kolonializmus bol mäkší, ale ak aj áno, tak som proti. Problémy Afriky nespôsobila prílišná tvrdosť, ale naopak, prílišná mäkkosť.

Norman

nechcem to tu nejako rozvádzať, ale treba dávať pozor na zamienanie príčiny a následku.
Duchovnosť, múdrosť a vek spôsobujú, že človeka nerozhádžu bežné veci, od jedla až po sex. Ale mnohí si to zamieňajú, vidia u úspešných ľudí vedľajšie symptómy, následky a považujú ich za príčinu. A vzniká kargo kult. Žiaľ, veľmi rozšírený omyl v kultúre, väčšina (duchovnej) kultúry je podobne pomýlená, ak nie celá tak vo väčšine svojich častí.

Ku konkrétnu: Nemyslím, že by islám bol proticelibátový, len chtonická podstata jeho uctievačov, ich rasa, spôsobuje, že sa od plodenia nedokážu odtrhnúť.

Katolicizmus: hej, ten môj žartovný návrh má tamtú nevýhodu, že katolicizmus je dysgenický a antikoncepčný. Dobre, opravujem:), treba im tam poslať tvrdú protestnatskú školu. Bol by to zaujímavý experiment, čo z hnedoidov naozaj možno vysekať. :)
I keď, bez srandy, nejaká indoidná filozfia je pre tamtých ľudí jediná možná. taká, čo by ich vielda k nenásiliu, k vegetariánstvu, k nemajetníctvu a k ovládaniu svojich primitívnych živočíšnych pudov. Aj v Indii to zatiaľ ako tak zvláda. Ak tá neuspeje, niet im pomoci.

Norman

No, verím ti, že ťa na ňom niečo zaujalo ... ale aj na prípade takýchto Levinasov vidno, ako je ich dielo len pseudum, čiže podvod, ktorý nevydržal ani skúšku jednej generácie.

Čo myslíš, čo na diele tohto človiečika od Baltu je autentické a prínosné, a čo je len okopírované, prežuté a znova vygŕcané do škôl, kde to bolo nasilu podávané mládeži (než sa zjavili noví drzejší generátori/grcači a predošlú generáciu odstrčili do večného zabudnutia?

Norman

Tamto nie sú hnedoidi, sú to indočíňania, vieme všetci, že šikmookí aziati majú pokojnú povahu, takže to prekvapivo pokojné správanie sa skupiny chalanov možno prirátať aj tejto ich podstate.

K tomu poslednému, o cigáňoch - ja si myslím, že aj keď žiju v drsných pomeroch, nie sú odolní stresu, takže oni práve nemajú šancu prežiť tvrdé obdobie.
A naopak, biely, odchovaný aj na kávičke a v pohodlnosti, v prípade ťažkosti prebúdza inštiktívne svoje základné reakcie. Biela rasa je dosť asketická, tvrdá a húževnatá a opakujem, v prípade biedy sa to prejaví (ako mi tu napísali, je to výrazný optimizmus, ale toto je znova ten predpoklad, na ktorom stavia).

Kultúrna nadstavba tomu samozrejme pomáha alebo to oslabuje. Ale keď je naozaj zle, tak tá kultúra, ktorá pomáha, je zosilnená, a naopak taká akultúra, ktorá zoslabuje, je bez váhania zahodená.

Kultúra konzumizmu, ktorá dnes vládne, to sa azda ani nedá nazvať kultúra, to je hlúpy sebavražedný kult, to pôjde prvé von oknom. Ak niekde budeme počuť, že sa štáty vracajú k puritánstvu a skromnosti - tak vedzte, že už je naozaj zle, že už to začalo :-)

Ale vonku je tak pekne, takže nechcem skončiť negatívne pripomenutím zla, ktoré má nastať:
nemusí to celé byť až také tragické, pri troche šťastia môžu nasledujúce spoločenské otrasy prebehnúť rýchlo a teda relatívne bezbolestne. Ak bude mať ľudstvo šťastie, prebehnú napríklad tak, ako druhá svetová vojna: rýchlo a naraz. Pravda, tieto nové budú rádovo krutejšie, ale do desať rokov od ich začiatku môže byť po nich. Ale opakujem, len ak bude mať ľudstvo šťastie, v opačnom prípade to bude dlhé a naozaj bolestivé.
:)

Norman

Len v tom článku o antinatalizme zaplietol pán z KDH moc iné církve, ale zabudol spomenúť katolícku církev, ktorá takisto vedie časť svojich členov, aby nemali deti. Na rozdiel od protestantov katolíci pestovali a pestujú širokú škálu mníchov a mníšok, zväčša úplne bezcieľne. Takisto ich najtalentovanejší synovia boli vybraní robiť kňazov - a zakázali im mať deti. Dysgenický dopad, aký mal reálny celibát katolíckych kňazov na európsku populáciu, celé stáročia, nemôže byť ignorovaný.

Takže reálne najviac antinatalistické hnutie bol práve katolicizmus.
Preto som za jeho rozšírenie do celej Afriky, a prípadne aj Indie a Číny :-) A za zakladanie kláštorov tam.

Norman

Áno, to ešte je dôležité, "zážitková kultúra" - musíte si ešte užiť, ešte toto, ešte tamto, ešte máte dosť času, ako píšeš, dovolenka, cestovanie, šport. To platí samozrejme dodnes, maximálne (také postoje človek počuje a vidí zo všetkých strán).

A to druhé je tiež zaujímavý postreh: súčasní ideológovia nechcú počuť, že sa populačný rast, boom, dá dosiahnuť jednduchými metódami. To nechcú počuť. Nechcú uznať, že aj v šedom normalizovanom husákovskom socializme sa dosiahol nárast pôrodnosti a to jednoduchým spôsobom, ba priam nechtiac:
komunisti, aby ľuďom trocha zmiernili politickú frustráciu, začali stavať byty, samozrejme mal každý nejaké zamestnanie, istotu - a tak sa deti zrazu len sypali, lebo ľudia vedia, že deti sú nenahraditeľná radosť a uspokojenie. Ak majú mladí čo len trocha miesta, tak neváhajú.
Áno, toto dnešní ideológovia naozaj ZAMERNE nechcú počuť, že to ide tak ľahko. Ich motívy boli ix krát spomínané, sú naozaj zločinne zvrátené.

A ako hovoríš, je nepochopiteľné, že sa to nejako v čistej forme nepresadzuje, ako "rodinná politika" či také niečo - proste, oni to za prvé nechcú bielym umožniť a za druhé všetko toto považujú za "fašizmus" a nechcú si ani za boha priznať chybu.

Samozrejme, musím doplniť, že ako protiklad je hrozné a tragické premnoženie v Afrike, Indii, Číne, Brazílii ... To je druhá samostatná globálna tragédia, horor.

Norman

Antinatalizmus je naozaj príznak neurózy bielych bohatých vrstiev, začalo to bohvie ako dávno, ale už aj zo 70 tych rokov je popkultúra (filmy) plne unudených slniečkárov sťažujúcich si, že do "tohto sveta" dieťa neprivedú.

Tejto neuróze bolo teda biele obyvatelstvo vystavené už (minimálne) pár generácii dozadu.

Okrem toho sa stále okolo rodenia a výchovy detí robí doslovne kult, ďalšia neuróza a bariera. Aké je to ťažké, keď to decko smrdí, ako sa treba starať, lebo decko vraj pri každej smietke zomrie, a podobne. Ako je to naozaj vidno dobre na matkách: prvorodička behá hystericky okolo spratka, lebo podľa nej je decko tabula rasa, všetko ho treba učiť a ešte sa môže aj rozbiť. Pri druhom, nebodaj treťom či štvrtom decku už iba mávne rukou a nechá ho, nech behá trebárs aj po streche. A naozaj - gény svoje zázračné dielo aj tak dokončia a jediné, čo treba malej osobe dať, je pocit kľudu a istoty (vy romantici môžete hovoriť o láske, ak vám to chýba:)
Ergo - nie je to žiadna veda, ináč by to nedokázali robiť aj cigáni ako na páse :)

Norman

ale židia sa na rozprávanie špecializujú, a zvlášť na psychológiu, na ovládanie techniky vzťahov a sociológiu ...
Väčšina dnes vydaných kníh v tomto smere sú od židov, lebo vydavatelstvá sú tiež kontrolované židmi ... Možno aj to je dôvod,prečo z tohto všadeprítomného smogu uniknú najmä tí, ktorí hľadali niekde ďaleko, v orientálnych veciach (tam ostali zachované aspoň tie staré vedomosti, aj keď sú už dosť odumreté a treba ich takmer dolovať, filtrovať).

Samozrejme, v týchto západných textoch je zákonite aj veľa pravdy, takže aj z nich sa možno niečo dozvedieť,.
O chlapíkovi som nikdy nepočul, a ani google nič jednoznačné nevyhodí.

Norman

Jestvuje len kresťanstvo, respektíve viacero variantov toho kultúrneho programu.
Tento malý rozdiel v definícii pomôže pochopiť, že každý sa potenciálne môže "prebrať" zo svojho programu. Kreťanstvo nie je ideálna platforma, ale ani fatálne zlý základ. Už som ti písal, že všetci tu, vrátane teba, sme takmer isto "kresťania", takže cesta očividne je.

To s tou kompatibilitou - tiež len zopakujem - zbytočná myšlienková komplikácia. A keby aj mačky preťahovali myši, nijako by to vec nemenilo.

Norman

Zastanem sa ťa a ty mi tu ešte ideš niečo vyčítať. Web je plný trollov, vybavte si to medzi sebou, mňa do toho neťahaj. Nebudem tu robiť zametača a hodnotiteľa, kto čo komu už príliš povedal a kedy prekročil hranicu.
Vždy som sa tu ľudí pred typickými agresormi zastával, ale toto nie je portál na výchovu naivných slniečkárov - i keď niekedy to tak vypadá.

Norman

vieš čo je zaujímave? Že si tak hrozne voči miestnym ľuďom kritický, ale aj tak sem neustále chodíš a píšeš tu diplomové práce.
Načo sem púšťaš toľko zlej krvi?
Ako si to dovolíš, takto urážať ľudí, čo tu mienia seriozne stráviť čas?

Nechápeš rozdiel medzi nadávaním na politické kreatúry a nadávaním na prítomných??? Ak nie, tak budú tvoje príspevky mazané - na webe je proste priveľa trollov.

Norman

Je to zaujímavé, lebo ja som sa za posledné obdobie dosť posunul smerom do viac centristických pozícií a myslím, že práve tie budú najmenej populárne. Pre mnohých typických alternatívcov budem príliš individualistický, liberálny a pre mainstream zase stále príliš extrémny, nebezpečný.

Načo sa stále posudzovať, čo vlastne si a či si individualistický alebo centristický aký. Načo toľko špekulovania?

Norman

Moc sa pozoruješ.

Norman

veda a náboženstvo môžu spolu existovať - AK náboženstvo nemá moc. Vtedy a len vtedy (reč je o abrahámovských náboženstvách).

V klasickom staroveku (Grécko Rím kvitla veda, technika a umenie. S príchodom kresťanstva nastal úpadok trvajúci 1000 rokov.
Toto sú základné nepochybné fakty.

Norman

"mnohoženstva, mnohomužstva, sexu a sobáša s dcérami, zabíjanie novoredeniatok dievčatiek roztrieskaním hlavičky o skalu a zakopaním pod strom"

Nuž, o minulosti niekedy vieme len málo
Ale jedno je isté:
nikdy sa nepraktizovalo mnohoženstvo aj mnohomužstvo zároveň - to sú detinské povery, panický strach pred hriechom.
Sobáše s dcérami sú totálna blbosť, zákaz incestu je už biologicky v inštinktoch a iba kresťan môže veriť že predtým, než panna porodila, bolo také niečo bežné.
Zabíjanie nejakých novonarodencov sa niekedy v krízových obdobiach používalo - pochybujem ale, že by práve v slovanských krajinách bolo bežné. Mňa ale fascinuje, ako tu nejaký pán farár do podrobnosti vie, ako sa to prevádzalo a s radosťou podáva tie detaily. rozbíjanie o skaly, nie len tak o zem, ale o skaly, a zakopanie pod strom, nie tak kedekoľvek, ale pod strom. Predpokladám, že je to prevzaté z textu nejakého stredovekého bigota, ergo tomu treba veriť.

Takisto smiešny je ten pojem "moderné kresťanské prvky". Kresťanstvo síce obsahovalo či obsahuje v sebe niektoré prvky duchovnej tradície Európy či Indie, ale bolo rýchlo a silne infikované zatuchnutosťou chaldejského satanizmu Blízkeho východu a NIKDY nebolo moderné, ani spociálne ani duchovne, v žiadnom slova zmysle.

Ešte dodám, že naozaj nie je cieľom vracať k "slovanskému pohanstvu", lebo to je zničené, rozdupané. Je treba sa vracať k duchovnému autentickému realizmu, ako ho pociťuje každý cífiaca čistá duša. Zapájať sa do bojov medzi čiernokňažníkmi, či už sú to židia, kresťania alebo moslimovia, treba len opatrne a bez spoliehania sa na ich sluby a dogmy. Oni sa totiž naozaj radi a rýchlo zas spoja vo svojich chrámoch proti zdravému ľudu, ak im to bude vyhovovať.

Norman

Pozri, Menkaure, to "mhhh" v poslednej vete, a celá ta vetička, mala skôr vyjadriť určité zaváhanie, či to naozaj tak bude.
Ale to, že si sa ozval, považujem za dobrý náznak, že aj ty pozitívne riešenie nevylučuješ. :)

Norman

Je to to isté ako sionizmus a židovstvo alebo kresťanizmus a kresťanstvo (hmmmm, kresťanizmus .....)

Norman

zas debata skončila o tom, kto má dlhšieho a kto aké číslo povedal.
Áno, Wotan Jahwe Morozov reprezentuje prosionistické názory, niečo chce presadiť, niečo sa chce dozvedieť, v niečom s nami súhlasí, robí to už roky - má význam sa tu teraz navzájom zosmiešňovať?

Samozrejme, aj v jeho prípade platí, čo som poradil aj Rolandovi - nedávaj na web nič osobné, lebo ťa oponenti roztrhajú. Ani číslo topánok.

Norman

Rasová téma je predsa najtvrdšia téma a preto sa jej každý vyhýba, aj z praktických dôvodov.

Objektívne je to ale začiatok problému a teda aj začiatok jeho riešenie. Kým sa do spoločenskej paradigmy nezoberie za vážny fakt, že etniká sú VYRAZNE determinované dedične, ich schopnosti ale hlavne mentalita, charakter, tak sa v dnešnom preľudnenom a zglobalizovanom svete vštci "udusíme".

Preto tu na nadhľade je genetika priam na prvom mieste - i keď sa samozrejme nedá hovoriť len o tom. V hornom menu som tomu venoval teraz jedno hlavné oddelenie pod názvom "sociobiológia" (Wilsonov termín, ja by som dal prednosť opačnému poradiu, "biosociológia", aj taký sa používa, je ale otázny jeho faktický obsah).

Norman

"Potiaž je v tom, že si netreba pliesť ľudí so zvieratami"

Toto je večná téma ale myšlienka tohto portálu práve je, že ľudstvo príliš podlieha klamu, že je mimo ríšu prírody.
Človek je niečím odlišný, ale zároveň má mnoho so zvieratami spoločné a je toho oveľa viac, ako sa zdá. Tak ako prírodné zákony platia pre všetkých, tak platia aj určité bilogiké a mentálne zákony pre všetky živočíchy, aj pre ľudí. Odlišnosť človeka je často len v tom, že sa to snaii zakryť alebo popierať.

Čo sa týka toho, že sú ľudské druhy "pohlavne kompatibilní", nemyslím, že to hrá až takú rolu, to na veci nič nemení, netreba to komplikovať.

Ten záver buď nechápem, alebo s ním proste nesúhlasím.
"černosi sú zatiaľ príliš hlúpi na to aby dokázali obchádzať prírodné zákony a regulačné mechanizmy, teda sú favoriti v tomto nerovnom boji"
Nemyslím, že by čokoľvek robilo z černochov či židov favoritov. Ja som síce sám tiež napísal, že ak je biela rasa tak blbo fixovaná na altruizmus, že ju kukačka oklame, tak biela rasa vymre - ako všeobecné varovanie - ale nemyslím, že by biela rasa bola naozaj až tak nemožná, nemyslím, že by niekto v tomto boji mohol byť označený za favorita, a ak, tak je to stále práve biela rasa. Ono bolesti a straty tejto konfrontácie sú veľké, ale proste ešte bieleho slona nenaštvali dostatočne. Biela rasa má mnoho emócii, rohňá si vo svojich citoch ktoré jej bránia vidieť realitu, ale keď začne mať naozaj bolesti, preberie sa a jej city sa zmenia iba na jeden - pomstu.
Mhhh, tak to bude.

Norman

keď si si už dal tu prácu s napísaním a obhajovaním toho textu ....
Ale moc to ľudí nezaujíma :)

Norman

si mi presne tento, nejako . Ja som ti vysvetlil jeho slabosti, ale nedal si si povedať.

Norman

to už sa prejavuje celkový úpadok Francúzska. To je presne to, prečo títo novi right a alt right, či ako sa všetci títo operetní frankofónní fašisti volajú, sú nezaujímaví.

Ale pochybujem, že by to mysleli až tak vážne a že by to bol až taký problém. To sú len ich staré teoretické reči. Dnes to nikoho už nezaujíma.

Norman

Treba rozlišovať dve veci - schopnosti a smerovanie.
Danko si zaslúži kritiku aj za schopnosti, ale pozíciu má dobrú, sedí na čele strany, prachy má ako pliev - to všetko patrí k politike, bohužiaľ, takže on možno prežije, nie je nejak horší, ako ostatní takzvaní politici.

Druhá vec je smerovanie, politický charakter. Tu luftuje výrazne. Je vidno, že je to hodnotovo stará škola, holokauzový pako. Toto sa ťažko zmení, a ak, tak je to len povrchná zmena kabáta.

napríklad Fico bol čo sa týka dosť nádejný človek, no veď aj niečo dosiahol. Ale svetonázorovo tiež narazil na svoje mantinely.

Doba sa proste zasa raz niekam posunula a politici nestíhajú, nechápu. Asi bude treba naozaj túto generáciu vyhodiť, všetkých.

Ale začať by sa mal s Matovičom, Kolárom a ich podvodnými stranami. Doslovne podvodnými.

Norman

Islamizmus je politický aspekt islamu.
Nie je islamizmus bez islamu a islam bez islamizmu. Jedno rastie z druhého.
Všetci sme "stretli" islamistov (čo na veci mení, či niekto stretol aj nejakých "bežných" moslimov? to je argumentácia úplne nelogická).

Ja som stretal aj bežných moslimov, dávno pred inváziou 2015. Mali názory presne také, aké islámisti.

Abrahámovské náboženstvá sú proste navzájom nekompatibilné, plné nenávisti.

Norman

prečo mi hovoríš, že som naivný, keď práve ja ti hovorím, že "sila" Izraela je založená len na Amerike? To ty si naivný ak tvrdíš, že niečo bez nej znamenajú, že dokážu.

To, že sú židia mafiáni, si povedal inými slovami. Vieme to obaja, vedia to všetci. Rozdiel je len v tom, že ty to obdivuješ.

Reči o "klientských sietiach", "ekonomickom a sociálnom kapitáli" sú len eufemistické bláboly. Źidovstvo je proste tá ideológia, ktorá z viacerých rôznych dôvodov v 4. storočí sa stala dominantným náboženstvom v rozpadávajúcej sa Rímskej ríši(Jahve, Izrael, celý ten pochybný balík Rímska Ríša prevzala a infikovala sa tak vírusom, trójskym koňom). A odvtedy sú židia podľa definície proste tí ľudia, ktorí sa dali na stranu parazitovania na Európe.

Toto by si mal každý uvedomiť a zapamätať. Toto je reálna definícia židovstva.
Ak by to každý vedel, moc židovského podvodu by skončila.

Norman

že sa vysmievam celému tomu cisrkusu okolo holokauzu a som na to hrdý.
Pojem "rodiny obetí" ma vôbec nevzrušuje, všetci sme rodiny obetí a všetci máme obete, tak nech si na mňa nik neotvára hubu.
To je správna odpoveď na podobné moralistické tlaky.

Kušnírová nie je v žiadnej zúfalej situácii, zomrelo jej dieťa tak má doma premýšlať o živote a nie tancovať na hrobe dcéry, priam sa na ňom prostituovať.
Čo sa týka domu, samozrejme že je bezcenný a patrí banke, a ak mal novinárik dlhy (a nič iné nemal, tak zle platia sorosoidní sionisti svoje kurvy) , rodina sa môže jeho dedičstva zriecť a nemá ŽIADEN existenčný problém. Nehovoriac o tom, že Kiska, ktorá minulý rok zarobila vyše 300 000 E, by určite ich prípadné problémy zvládla ľavou rukou, nie?

PS. Prepáč, ale do takej situácie či skôr stavu ako Kušnírová sa nemôžem dostať. Nejde len o nejaký rozdiel v inteligencii, ale hlavne ja, na rozdiel od Kušnírovej a podobných typov, mám charakter a morálku. Takže si naozaj výnimočne vyprosím podobné prirovnania. Fuj.
Neviem ako vôbec môžeš myslieť, že ja som v živote nič ťažké nezažil (pôsobím tak šťastne?). Živote je utrpenie a nikomu sa to nevyhne - ale to neznamená, že budem ľutpovať sráčov, mekýšov a hlupákov, ktorí sa pod prvým väčším náporom rozpadnú a ešte k tomu sa predávajú za peniaze. Ja po nej kameňom nehádžem, ale to ona sa musí báť, že pánboh za jej podlosť ešte raz niečo riadne vrhne jej smerom.

Norman

Neviem, či s tým Dankom niečo máš, keď sa ho tak zastávaš.
Ale okrem toho, že sa z neho stal syntetický žid, je isté aj iné:

Danko je protekčné dieťa privatizácie, čiže najhoršej zlodejny. On sám nedosiahlo nič svojimi schopnosťami či prácou, naopak, bol zrejme vždy odtrhnutý od reality, privatizoval jeho foter, ak sa nemýlim, aj na čelo SNS sa dostal podvodom, proste dosadením.

SNS bola rozbitá hystériou Slota - Malíková a tak nový človek na čele sľuboval obnovu. A preto sa SNS zas dostala do parlamentu a teda aj do vlády, lebo ich Smer prirodzene potreboval. Ale samotný Danko, ako sa ukázalo, nie je vôbec politik v tom zmysle, že sa o veci verejné vlastne nezaujíma, že na ne nemá názor. A nie je ani schopný človek, nie jeho brepty, ale jeho všeobecné problémy s vyjadrovaním sú naozaj sklamaním pre slovenskú verejnosť. A konieckoncov nie je ani rozhodný a ani bystrý.

Žiaľ, takíto ľudia sú na čele vecí verejných, a to neustále, je to problém samého systému, ktorý preferuje podobné zbohatlícke typy.

Správny vývoj by mal byť ten, že SNS urobí seba salónféhig a následne bude do lepšej spoločnosti ťahať aj ĽSNS. A ďalšie neortodoxné alternatívne sily. Tak by to malo byť - ale SNS sklamalo.

Prirodzene, SNS je len značka, za ňou sú ľudia - ak sa zmenia ľudia, môže sa zmeniť aj SNS. Máme tu stále vyše polovice obyvateľstva, ktoré volilo Smer, SNS, ĽSNS alebo iné realistické strany, a títo voliči nezmizli, naopak, rastú - a nemajú koho voliť. Paradoxná situácia, moc akoby ležala na ulici a nik ju nechce zdvihnúť, nik zo zabehaných politických subjektov to nechce podchytiť. Ale tí ľudia sa možno prejavia, ak im nik nedá program a jasný cieľ, tak možno vybuchnú.
Obe varianty sú len a len dobré.

Norman

Ale kde, izraelská vojenská sila je postavená na pleciach Ameriky a bez Ameriky sú stratení.

Ak na Slovensku prevládne samostatná národná identita, ak prevládne v okolitých krajinách, ak sa celá Európs odtrhne od USA tak USA skolabujú do seba a tým pádom bude Izrael bez mohutnej americkej obrany a skončí tam, kde aj predošlé krížové výpravy.
Taká je pravda.
Tie tri vojčinky, čo si sem dal fotky minule, si tie svoje kvéry odložia do komory a budú si môcť akurát tak vykefovať svoje uniformičky.

Krížové výpravy - ergo, taká história tu už bola, nič prevratne nové sa nedeje a diať nebude. Scénar je jasný.

Norman

"...sa čudujem, že si mi ho nakoniec uverejnil"

No veď si Ty explicitne chcel, nehádž to na mňa :)

Ja s tým článkom naozaj nič nemám :).

Norman

No vidíš, Roland ani nevedel, aká je to vlastne náboženská téma.

Stránky