Roland Edvardsen

authenticated user,dopisovatel

komentáre

Roland Edvardsen

Možno by som ich mal sledovať častejšie, ale mne sa zdá, že so SMEROM práveže veľmi nesympatizujú. Posledne predsa poriadne sprdli i Fica za jeho postoj k potratom - čiže za niečo na čom im očividne veľmi záleží. Smer nie je veľmi pro-kresťanská strana a to je pre nich samozrejme problém. Áno, na socialistov sú konzervatívni relatívne dosť, ale s výnimkou ľudí ako Podmanický, nemá ich konzervativizmus veľmi kresťanský charakter - je to skôr taký old school ľavicový, t.j. "stalinistický" konzervativizmus, hehe. A v niečom je tá strana jednoducho liberálnejšia (potraty). Koniec koncov Fico je tiež ateista s komunistickou minulosťou a Pellegrini pravdepodobne homoš - a to predsa u abrahámistov bohato stačí na totálne odpísanie nech už by ten človek povedal alebo spravil čokoľvek. Niežeby SMER bol nejaký super výber, samozrejme. Zdá sa mi však, že sú v poslednej dobe o niečo zhovievavejší k SNS, hoci Danka tiež nejako extra asi nemusia.

Druhá strana mince je, že kotlebovci si dobre všimli túto kresťanskú orientáciu mnohých alternatívnych webov a rozhodli sa, že poriadne nasadnú na túto vlnu a tak im i HS robia lepšiu reklamu. Ak by sa kotlebovci neprejavovali takto pobožne, bolo by i HS k nim kritickejšie.

Roland Edvardsen

Neviem, ale mne sa zdá, že HS prejavujú istú afinitu či sympatie práve ku kotlebovcom. Na základe čoho si myslíš, že je tomu inak? Vôbec nemám ten dojem.

Banda retardovaných primitívov...nuž, to by som možno ani ja nenapísal. :-D

Problém je podľa mňa v samotnom Kotlebovi. Ak je pravdou to, čo sa o ňom hovorí a píše, tak je to vraj dosť paranoidný typ, ktorý sa bojí ľudí, ktorí by ho mohli nejako prevýšiť. Preto sa obklopuje len jednoduchšími existenciami typu Mazurek. Takýto prístup však pochopiteľne strane nijako nepomôže, skôr naopak. Nuž, ego je ego.

Roland Edvardsen

Ok. Ja som niekoľkokrát uviedol, že beriem na vedomie skutočnosť, že HS tu prebudilo a mobilizovalo pomerne široké vrstvy, ale ich štýl a prístup je pre mňa ťažké niekedy ospravedlniť. Áno, s týmto Novým časom alternatívy si to vystihol dokonale - ale ani ten nijako nešetrím a vždy o ňom píšem ako o stupídnom bulvári, takže prečo by som mal nejako šetriť i HS? A prečo vlastne alternatíva nemá aj svoje SME, Denník N, Trend či Týždeň? To je ten problém.

LSNS bývala kedysi lepšia. Naozaj. Keď sa zameriavali na cigánov, sociálnu problematiku, vykorisťovanie Slovákov a pod., vtedy to malo istú silu či šarm, i napriek celkovej rétorike a imidžu strany. Tento pokus preorientovať sa na akési viac nacionálne KDH jednoducho voličov môjho typu nepotešil, je to sklamanie a mám dojem, že sú dnes sami niekým v tomto smere manipulovaní. Veľakrát sa tu chváli Poľsko, ale Poľsko je v niektorých smeroch menej zdravá krajina ako my a katolicizmus a pro-life konzervativizmus sú tam sionistami z USA často nepekne zneužívané - napr. aj na odvracanie od podstatných tém smerom k trivialitám typu 100x prepraté LGBT.

Roland Edvardsen

Mne to príde tak, že z HS sa stala len hlasná trúba kotlebovcov, nič viac. Neviem na čo nám je takáto manipulovateľná "alternatíva", ktorá napriek dlhodobej a ostrej kritike, nedokáže na sebe trochu viac zapracovať a naďalej nerozlišuje medzi hoaxami a overenými správami, medzi serióznejšími webmi a očividnými šialenosťami a nechce prestať s textami, ktoré pôsobia akoby boli určené pre ľudí s IQ pod 95 - jednoducho ako lacná propaganda. Myslím, že nepriateľ musí byť za takúto alternatívu v skutočnosti veľmi vďačný...

Roland Edvardsen

Vy naozaj mienite brať HS vážne? Dnes sme sa o tom s Normanom bavili a je to opäť na smiech (podobne ako ich predošlý hoax o Marakéšskej deklarácii - bezcennom, právne nezáväznom, zdrape papriera). Samozrejme, že tu nejde o nejakých lenivých a agresívnych negrov a Arabáčov, ale migrantov z Ukrajiny, Ruska (však tých by ste mali mať radi, nie?) a juhovýchodnej Európy s tým, že by sa tento nedostatok pracovnej sily nemal zneužívať na sociálny dumping, kedy firma uprednostní Srba, Chorváta alebo Rumuna pred Slovákom, lebo mu nemusí toľko zaplatiť.
Ja som zo západného Slovenska, kde nás netrápi toľká nezamestnanosť a ja i moji známi sme pracovali v rôznych firmách a s tým nedostatkom pracovných síl je to pravda. Proste mladí utekajú robiť na Západ, pretože platy a firmám neostáva nič iné než loviť z východnej a južnej Európy.

Tu je inak ďalší debilný text z HS, ktorý mi zvýšil tlak: https://www.hlavnespravy.sk/zviera-bude-definovane-ako-citiaca-bytost-ps...

Pripájam svoj komentár k tomu z FB:

Ďalšia ukážka, prečo sú Hlavné Správy tak často považované za fanatický a primitívny odpad. Vládna SNS presadila niečo vskutku pozitívne a vyslala spoločnosti jasný signál, že zviera naozaj nie je len nejaká vec, ale živá a cítiaca bytosť s vlastnou hodnotou a špecifickým postavením v právnych vzťahoch. Niečo, čoho by si mala byť každá slušná spoločnosť dobre vedomá. Nie nadarmo sa hovorí, že práve postoj k zvieratám nám pekne odzrkadľuje úroveň a charakter danej spoločnosti.

Hlavné správy si však nemohli odpustiť záverečný odsek o potratoch, t.j. účelovo spájať 2 nesúvisiace problematiky a opäť priživovať ich radikálny abrahámovský antropocentrizmus, ktorý je tiež jednou z príčin chôrob v európskych spoločnostiach.

Postoj k potratom nám o morálke a úrovni spoločnosti nepovie toľko ako postoj k zvieratám. Potraty boli kompletne zakázané v niektorých stredoamerických banánových štátoch ovládaných kdejakými narko-mafiami, ako aj v takom komunistickom Rumunsku za diktátora Ceauşesca (ten zakázal i antikoncepciu). Nehovorte mi snáď, že spoločnosti v týchto krajinách a režimoch boli či sú zdravé či nejako extra morálne.

Predovšetkým existujú oblasti, kde je radikálny pro-life postoj jednoducho ukážkovo nemorálny. Napr. v prípade vedomého pôrodu postihnutého jedinca, čo poškodí nielen spoločnosť ako celok, ale i rodinu dotyčnej a samotného postihnutého jedinca, ktorý sa môže celý život ťažko trápiť.

Roland Edvardsen

Dostalo sa ku mne vyjadrenie Fica k tejto téme, s ktorým sa skôr stotožňujem. Tu by som len dodal, že čisto z eugenického a zároveň praktického pohľadu v skutočnosti treba podporovať maximálnu liberalizáciu potratu ako aj prístupu k antikoncepcii a tabletkám "po", tak aby mali k nim veľmi ľahký prístup i tie najchudobnejšie, najzaostalejšie vrstvy spoločnosti, resp. ženy z týchto vrstiev (cigánky, "white trash"). Čítal som, že interrupčný zákrok môže stáť až 250 eur. To je priveľa, dementné cigánky a dementné belošky by to mali mať zadarmo, alebo aj za nejakú odmenu. Detto pri sterilizáciách. Nie, naopak ako to idú robiť dysgenici z opozície. Osobne by som tiež v prípade vady plodu posunul hranicu aspoň do 5 mesiaca.

Tu je Ficove vyjadrenie:
K opozičnému návrhu zákona o umelom prerušení tehotenstva

Skupina opozičných poslancov NR SR predložila návrh novelizácie zákona o umelom prerušení tehotenstva. Napriek tomu, že na zmenu súčasnej právnej úpravy neexistuje žiadna spoločenská objednávka, rád by som k nej zaujal stanovisko. Stanovisko, ktoré vyplýva z mojich profesionálnych skúseností z oblasti ľudských práv, keď som sedem rokov zastupoval SR pred Európskym súdom pre ľudské práva.
Opozičný návrh zákona úplne zakazuje umelé prerušenie tehotenstva s troma výnimkami:
a) ak je ohrozený život ženy,
b) ak je dôvodné podozrenie, že žena otehotnela v dôsledku trestného činu a tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a nebránia tomu zdravotné dôvody ženy a
c) ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov a nebránia tomu zdravotné dôvody ženy.

Ide o zásadný prelom v právnej úprave umelého prerušenia tehotenstva, ktorá je dnes postavená na slobodnom rozhodnutí ženy podstúpiť takýto zákrok, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov. Súčasná právna úprava súčasne pozná zdravotné dôvody, ktoré umožňujú umelé prerušenie tehotenstva aj po 12 týždňoch.
Návrh opozičných strán reflektuje názor časti slovenskej verejnosti, podľa ktorej by žena nemala mať slobodné právo rozhodnúť sa, či ukončí tehotenstvo.
Dovolím si vysloviť názor, že návrh zákona z dielne opozičných poslancov je v rozpore s Ústavou SR. Z judikatúry Ústavného súdu SR vyplýva, že hodnota spätá s ochranou nenarodeného ľudského života nemôže stáť vyššie ako iné ústavné práva. Každý, vrátane tehotnej ženy, má právo rozhodovať o svojom súkromnom živote a možnosť tehotnej ženy požiadať o umelé prerušenie tehotenstva je jednou z foriem uplatnenia práva na súkromie, sebaurčenie a slobodu.
Ústavnú hodnotu nenarodeného ľudského života preto možno chrániť len do takej miery, aby táto ochrana nespôsobovala zásah do podstaty slobody ženy a jej práva na súkromie. Ak by žena v žiadnom štádiu tehotenstva nemohla sama rozhodnúť o tom, či vynosí plod alebo si nechá umelo prerušiť tehotenstvo, tak by to znamenalo povinnosť vynosiť plod. Takáto povinnosť nemá oporu v Ústave SR. Zákonodarca môže, a v záujme ochrany ústavnej hodnoty nenarodeného ľudského života aj musí, ustanoviť postup a časové hranice v prípade, keď sa žena rozhodne pre umelé prerušenie tehotenstva, pričom jeho postup nemôže byť svojvoľný a má umožňovať reálne rozhodnutie ženy o umelom prerušení jej tehotenstva a rešpektovanie ústavnej hodnoty nenarodeného ľudského života. Absolutizácia – napríklad absolútny zákaz umelého prerušenia tehotenstva alebo naopak zrušenie akýchkoľvek jeho obmedzení – je vylúčená (z nálezu ÚS SR Pl. ÚS 12/01 – 297).
Vyslovujem presvedčenie, že súčasná právna úprava umelého prerušenia tehotenstva (zákon č. 73/1986 Zb. v znení neskorších predpisov) plne vyhovuje parametrom definovaných v náleze Ústavného súdu SR.

Ešte niekoľko krátkych poznámok.
Rešpektujem aj opačný názor na umelé prerušenie tehotenstva, ako aj hĺbku morálnej a etickej diskusie, ale tieto nemajú oporu v Ústave SR.
Na Slovensku sme svedkami významného poklesu prípadov umelého prerušenia tehotenstva. Prijatie opozičného návrhu, ktorý umelé prerušenie tehotenstva zakazuje, by viedlo k vytvoreniu čierneho trhu na Slovensku so značnými zdravotnými rizikami pre ženy podstupujúce zákrok. Alebo by došlo k tzv. potratovej turistike do zahraničia.
Plne súhlasím s tým, že žena musí mať právo do určitého obdobia vývoja plodu (ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov) sama sa rozhodnúť, či pristúpi k prerušeniu tehotenstva. Rovnako súhlasím, že by sme mali právne dôslednejšie zakotviť informovanie ženy o rizikách spojených s umelým prerušením tehotenstva, o zodpovednosti spojenej s plánovaným rodičovstvom (tzv. informovaný súhlas), ako aj nové pravidlá pre preplácanie týchto zákrokov zo zdravotnej poisťovne.
Za opozičný návrh zákona zakazujúceho umelé prerušenie tehotenstva nemôžem zahlasovať. Nielen preto, že nemá oporu v Ústave SR. Ale aj preto, že som úplne stotožnený so súčasnou právnou úpravou.

Robert Fico
predseda politickej strany SMER – sociálna demokracia

Zdroj: https://www.facebook.com/smersd/?hc_ref=ARQrFOuDtNIV9-Uht7IXNUmuBJImdBtK...

Roland Edvardsen

S odstupom času naopak môžeme konštatovať, že kotlebovci otvorili týmto svojim debilným a zbytočným návrhom povestnú Pandorinu skrinku, keďže skutoční fanatici (či skutoční katolíci? Kto sa má v tom vyznať, že?) sa teraz rozhodli, že si nenechajú kradnúť agendu nejakým "fašistom", ktorý je navyše ešte z ich pohľadu pekne mäkký (my vieme, že tí najväčší magori typu Tutková by chceli zakázať potraty za každých okolností - aj v prípade ohrozenia života ženy).

Už sa toho chytili aj "matovičovci" (tí čo nemajú radi útoky na islam, nezabúdajte) a tu máte nejaké "perly" od jedného z nich:

„Kotlebov zákon je eugenický. Napríklad keď sa o dieťati zistí, že je geneticky choré, alebo má Downov syndróm, tak ho zabijeme. Toto z nášho pohľadu nie je lepšie,“ hovorí Marosz. Prakticky to znamená, že interrupciu neschvaľujú ani v prípade, ak by mal plod genetickú chybu alebo bol inak poškodený.
Zdroj: https://dennikn.sk/1130303/s-fasistami-hlasovat-nechcu-niektori-poslanci...

Takže, je to opäť tu: eugenika ako strašiak. Matovičovci si môžu teraz podať ruku s rostasovcami. Je mi z toho normálne zle. Eugenika bola jedna z mojich prioritných tém a za tú dobu, odkedy som ju začal propagovať na webe, nevidím, že by sa spoločnosť a politická scéna v tomto smere akokoľvek posunula. Ba dokonca mám obavu, že s nástupom kdejakých klerikálnych bláznov sa ešte môže s takýmito atakmi roztrhnúť vrece a táto agenda bude ešte viac verejne diskreditovaná než je tomu teraz.

Roland Edvardsen

A ty si myslíš, že si on neuvedomuje, že robí chyby ako všetci ostatní? Možno napríklad aj v tom, že už skôr poriadne nevysvetlil miestnym rusofilom v čom presne robia chybu. :-)

Roland Edvardsen

Áno, je to hrôza čítať - a aj hanba pre Rostasa a jeho magazín. A to som sa ho posledne tak zastával...
Je to smutné, že dokonca i samotná alternatíva, ktorú chceme podporovať, ktorej vyslovene ponúkame spojenectvo, sa nedokáže oslobodiť od toľkých škodlivých naratívov nepriateľa.

Toto nebude len otázka nejakej nevzdelanosti. Veď žijeme v informačnom veku a keď chcem preskúmať nejakú problematiku, hoci jej i oponujem, tak si pozriem i argumenty druhej strany a zamyslím sa. Tu očividne nebol žiaden záujem, toto je naozaj len najsprostejšia pro-systémová propaganda, nič viac.

Tu ide o to, že tí ľudia sú očividne stále príliš ponorení do ľavičiarstva (alebo kľudne povedzme i slniečkárstva) a/alebo kresťanstva - preto ten odpor k eugenike. Je to teda otázka aj ich humanistickej a antropocentrickej ideológie, ktorou sú indokrinovaní a ktorá spôsobuje ich celkovú slabosť. Preto sa ani neobťažujú pristupovať k tejto problematike otvorene, s chladnou hlavou, ale budú len omieľať trápne klišé.

Každopádne, znova a znova sa potvrdzuje, aká je naša kritika trefná. Bohužiaľ, mám pocit, že sme naozaj osamotení pešiaci - ja, ty, propisa a ešte zopár sčítaných a uzdravených. Zbytok alternatívy - od kotlebovcov až po "rostasovcov" - naozaj len tápe a hľadá spásu u falošných bohoch, či už ide o kresťanstvo alebo Rusko. Nevedia sa dobre zorientovať.

Roland Edvardsen

Rozvodovosť je v Rusku jedna z najvyšších na svete. Trend je tam vstúpiť do manželstva pomerne skoro (okolo 20tky, či tesne po 20tke) a niekde okolo 25-26 rokov sa rozviesť a začať od znova. Tiež majú nepríjemne vysokú potratovosť a výskyt HIV (ani nie kvôli homošom, ale najmä narkomanom (až 83% prípadov), ktorých je tam tiež nadštandardne veľa, hoci v súčasnosti tam rapídne stúpa i počet heterosexuálov nakazených týmto svinstvom skrz sexuálny styk, čím sa približujú niekam k Afrike). 

 

Bohužiaľ, mám dojem, že medzi tzv. konzervatívcami štandardy natoľko poklesli, že im už dnes bohato stačí, že nejaká krajina nemá homomanželstvá. Nebudú riešiť ani slabú pôrodnosť, ani slobodné matky, ani rozvodovosť, ani narkománie. Takto dopadli konzervatívci (o ktorých sa právom traduje, že aj tak nikdy nič nezakonzervujú). Onedlho budú radi i za tie homomanželstvá (vlastne na Západe niektorí už naozaj sú a tvrdia, že aj toto je vlastne konzervatívna agenda viď taký Cameron z UK) a bude im stačiť, že krajina nemá pedofilné a zoofilné manželstvá. 

 

Samozrejme nebudem popierať, že Putin sa voči týmto negatívnym trendom nejako pokúša bojovať a že sa dosiahli nejaké výsledky (napr. zvýšená pôrodnosť, aj medzi bielymi Rusmi). Taktiež nepopieram rastúci vplyv pravoslávnej cirkvi, hoci ako to už pri kresťanstve býva, tak v tomto si ja udržiavam zdravý skepticizmus (treba si tu uvedomiť, že pre Rusov je pravoslávie skôr otázka identity než úprimnej viery. Väčšina z nich ani nechodí pravidelne do kostola, nepraktikuje vieru, len sa jednoducho budú k tomu hlásiť, lebo je to ich história, ich tradícia, ale inak nič viac).  

Roland Edvardsen

Prchký?Ja mám všetko pod najlepšou kontrolou, nebojte. A keď vidím jasný bullshit, tak len chladnokrvne reagujem. Nič viac :-). Určite neštudujem len západné zdroje, ale prečítal som si i ruských autorov ako napr. Suvorova, ktorého pochopiteľne neostalinisti a iní rusofili musia mať pekne v zuboch, že áno?

No neviem kto má lepšiu historickú pamäť, keď pobaltské národy si očividne lepšie pamätajú hrôzy, ktoré im Sovieti spôsobili neskôr, v moderných dejinách, a nielen im, ale i v Nemecku a tu na Slovensku. A čo si budeme nahovárať, dobre vieme, že zo všetkých sa ako najhoršie zvieratá v 2.sv. vojne prejavovali práve Sovieti. Bohužiaľ, mne sa zdá, že to skôr mnohí Slováci zabúdajú a kvôli dedičstvu komunizmu sa potrebujú pridávať len na tú jednu vraj "správnu stranu". Lotyši, Litovci, Estónci, Ukrajinci a Chorváti sa jednoducho na vec pozerajú inak a viac si všímajú partizánsko-komunistické zločiny. A za to budú mať odo mňa pochvalu.

Roland Edvardsen

Rusko nie je údajne zaostalé, ale objektívne zaostalé - dôvody sa mi nechce teraz rozoberať, to je na dlho. Pochopiteľne, sú oblasti, v ktorých sú veľmi nadpriemerní, ale ak ide o zabezpečenie slušnej životnej úrovne pre čo možno najviac ľudí, tak to im veľmi nejde.

Ale každopádne nikdy som dobre nechápal, prečo sa všetci tí tunajší rusofili nechcú do Ruska presťahovať. Tomu naozaj nerozumiem, keď to má byť vraj taká úžasná krajina, podľa ich popisu. Prečo dokonca mnohí z nich skôr budú utekať na Západ, do Nemecka, Rakúska, USA, Kanady, atď.? Hmm?

Vieš, ja by som sa tiež mohol hrať na dejepisára a hádzať ti sem more odkazov na to, kedy Rusi zohrali úlohu agresora v nejakom konflikte - napr. od Livónskej vojny cez Veľkú vojnu so Švédskom až po napadnutie Fínska či tzv. Veľkú vlasteneckú vojnu, ktorej príčinou bola Stalinova agresívna zahraničná politika nasmerovaná voči európskym krajinám, v ktorých sa mala rozšíriť "proletárska revolúcia" sprevádzaná samozrejme komunistickou diktatúrou. Ale k čomu by to vlastne bolo? Pre rusofila je Rusko jednoducho nedotknuteľné, nikdy to nie je agresor (asi jediná ríša, ktorá nebola agresorom, že?), vždy len mierotvorca.

A nenávisť katolíkov voči pravoslávnym? To ako chceš tvrdiť, že pravoslávni nie sú vôbec nenávistní? Že tam nešlo o vzájomnú nenávisť? Protestanti asi tiež boli len nevinní baránkovia, ktorí vo svojich krajinách nepociťovali žiadnu nenávisť ku katolíkom a ani ich nemučili a nepopravovali (puritán Cromwell potvrdí), že?

Roland Edvardsen

Ja som písal o ľuďoch jemu podobných, hoci aj v minulosti mal príspevky, ktoré boli zreteľne proti-nemecké. A jasne som sa opýtal, ako presne to myslel, pretože to naozaj vyznelo až ironicky. Nie som si však istý či je tak prešibaný alebo úprimne verí tomuto naratívu.

Židia do zadku kvôli zavíjaniu nejakých Poliakov nepôjdu. Veď všetci poznáme i x ďaľších, jasne preukázaných, genocíd, ktoré s holokaustovým náboženstvom nijako neotrasú, pretože židovská moc a vplyv nestojí a nepadá len na nejakom holokauste, hoci ten im v mnohom pomohol, nepochybne.

Ja samozrejme dobre chápem, že tento anti-fašistický naratív o veľkom ruskom bratovi -osloboditeľovi tak skoro neodíde, že je prisilný pre toho, kto by sa voči nemu chcel verejne vyhraniť (a zároveň vždy radím, aby disidenti útočili najmä na najslabšie naratívy nepriateľa ako napr. feminizmus, mierumilovný islam, multi-kulturalizmus, neexistencia rasy a pod., skôr než na jeho najsilnejšie a najviac uznávané populáciou).

Tu by bolo naozaj fajn si dobre premyslieť ako s k tomu naratívu postaviť vzhľadom na súčasné postavenie Ruska ako nepriateľa atlantického monštra bez toho, aby sme sa museli dištancovať od bio-kultúrnej spojitosti s Nemeckom a jeho prínosu pre náš región. Sám si videl, že som sa nedávno zastal i ľudí ako Blaha alebo Dugin. Rozhodne nie som nejaký hitlerovský kultista, ktorý sa potrebuje za každú cenu zastávať Nemecka a NS. Žiadni svätci to rozhodne neboli a dokonca čím som starší, tým začínam byť voči nim i kritickejší (a hlavne voči tým, ktorí by chceli ich systém a metódy príliš kopírovať).

Ale príspevok N.O. bol jednoducho až prílišné klišé. Tam sa jednoducho nedalo odolať tomu uviesť veci na správnu mieru. A čudujem sa, že by si mi to chcel vyčítať. Niekto to vysvetliť proste musel. :-)

Roland Edvardsen

Tu na Nadhľade, kde vystupujeme všetci anonymne nie je nutné držať sa nejakých starých prekonaných naratívov. Je to iné, keď ideš s kožou na trh a musíš brať do úvahy postoje verejnosti a pracovať na PR.
Predovšetkým, ak si si nevšimol tak ľudia ako N.O. sa nedištancujú len od nejakého maliara (čo by ešte bolo ok. Koniec koncov, ja som nikdy netvrdil, že Hitler "did nothing wrong", ako to tvrdia rôzni hitlerovskí "kultisti", dnes napr. združení okolo ľudí ako Kamas), ale od všetkého nemeckého a stavajú ho do akéhosi protikladu k slovanskému. To je jednoznačne zlý prístup, ktorý netreba obhajovať.

Ja sa dištancujem od týchto režimov pomerne dosť odlišným spôsobom, ako to robia rusofili a dnes už aj kotlebovci. Nie skrz etnickú kartu (Nemci sú zlí a Rusi tí dobrí), ktorá je kontraproduktívna a popiera našu kultúrnu, historickú a genetickú prepojenosť, ale skrz ideologickú tým, že napr. odmietam niektoré zbytočne kruté, autoritatívne metódy takýchto režimov (ktoré boli pochopiteľne i reakciou na zverský boľševizmus a prijatím jeho metód boja, ale o tom inokedy).

Roland Edvardsen

Tá Harryho polo-negroidná čúza je pekne odporná baba i charakterovo a ideologicky: https://www.youtube.com/watch?v=UVXskfAlMP8

Nuž, žiadna Grace Kellyová to rozhodne nie je. Je to stará, rozvedená (btw, jej prvý muž bol Žid) béčková "hérečka" (profesia považovaná v lepších časoch za ekvivalent prostitúcie) podľa mňa priemerného vzhľadu (holt, ja mám proste svoj vytríbený vkus a krásnu ženu si predstavujem úplne inak: https://i.pinimg.com/originals/8f/e1/33/8fe13302e958794b28a944ca98add976.... A schválne som vybral postaršiu herečku, "milfku", aby niekto netvrdil, že porovnávam Harryho starú s nejakou mladou. Ok? Mnohé ženy sú mimoriadne krásne aj po 40tke, ba dokonca zrelosť niektorým na kráse i pridá).

Ale najhoršie je, že je to typická feministická krava a "attention whore", ktorá svojim feministickým a negrofilným bullshitom musela zasrať i celú kráľovskú svadbu a z Harryho urobila úplne vykastrovaného idiota - ešte väčšieho než bol pred ňou. Ale tak Briti majú čo chceli. Nech sa nesťažujú, že im i kráľovská rodina takto zdegenerovala - tá aj tak len kopíruje všeobecnú zdegenerovanosť celého ich posraného ostrova.

Roland Edvardsen

Len som chcel dodať, že to dištancovanie Žiarislava od rasovej politiky ma ani trochu neprekvapuje. Každý kto ho aspoň trochu sledoval vie, že on je politicky pomerne dosť umiernený, fakt to nie je žiaden kotlebovec, magátovec či dokonca niekto ako Stephen Mcnallen, ktorý sa pomerne často vyjadruje i k rase. V podstate chápem, prečo sa niektorí pohania budú zastávať liberálnej demokracie, keďže až tá im po dlhšej dobe poskytla dostatočnú slobodu v praktikovaní ich duchovna (hoci vidíme teraz, že to v žiadnom prípade nie je také ružové, ako by malo byť). V podstate politika ani nie je veľmi jeho téma, hoci ťažko sa jej vyhnúť, takže sa k nej príležitostne musí vyjadriť. 

Roland Edvardsen

Tu je hlavný problém v tom, že samotní policajti nemajú v tomto jasno a používajú kdejaké pofidérne tabuľky vyrobené skurvenými mimovládkami. Tu máte jeden zoznam vyrobený pre policajtov: https://i.blog.sme.sk/blog/7661/129334/karta1.JPG Hádajte, kto im ho vyrobil? Neslávne ĽPR, aké to prekvapenie, že?
Hneď prvý symbol ma zaujal, keďže ide o keltský kríž, čiže kresťanský symbol (hoci pôvodne tiež pohanský), ktorý sa bežne používa napr. v takom Írsku.

Roland Edvardsen

N.O., teraz žartuješ alebo sa nešikovne pokúšaš o nejakú "očistu" mainstreamizáciou, či čo? Len dodám, že Slovensko z nemeckého uhľa pohľadu nepatrilo do oblasti slovanského východu, ale k Juhovýchodu (SR, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Bulharsko, atď.) a s geopoliticky chápaním slovanským Východom (Poľsko + ZSSR) nemalo nič spoločné. Zdroje: http://balboaworldaffairs.edublogs.org/files/2008/04/besetztes5_22.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/Wehrbauer https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Germanic_Reich

Ja neviem, ale ktovie ako by to vo východnej Európe vyzeralo nebyť stáročia trvajúceho pozitívneho vplyvu Nemcov, ktorí napr. založili väčšinu veľkolepých miest (Gdansk, Kaliningrad/Konigsberg, Krakov, Bratislava, Banská Štiavnica, Brasov, Riga, Talinn, atď.), rozvíjali tu remeslá a obchod, ale zakladali napr. i také univerzity. Koniec koncov uhorskí a poľskí králi boli Nemcom natoľko vďační, že ich nielen pozývali, ale vždy rešpektovali ich výsady a dovolili im za ich obrovský prínos spravovať sa vlastným právom. Nehovoriac o tom, že pluť takto na Nemcov znamená pluť na seba samého, keďže väčšina z nich sa postupom času asimilovala a geneticky splynula s domácimi.

Nuž, je to smutné, ako rusofili neustále prekrucujú dejiny a pľujú na vlastnú kultúru a genetiku. Ja, keď sa pozriem na takých Estóncov alebo Lotyšov, tak tí si tento nemecký prínos dodnes vážia (aj aj švédsky) a vnímajú ho ako niečo, čo ich zachránilo pred pohltením zo strany zaostalého Ruska. Bohužiaľ, mám dojem, že dokonca i na tomto webe, ktorý by chcel propagovať pozitívnu myšlienku stredoeurópskej jednoty (kam patrí i Nemecko), sa stále nájdu i takí jedinci, ktorí by boli možno schopní našu krajinu vnútiť i Rusom, ak by sa tak uskutočnila od reality odstrihnutá panslavistická utópia. Uf, mám toho už naozaj dosť!

Roland Edvardsen

Nechceš mu poradiť FB ako mne? :-D

Roland Edvardsen

Áno, tiež som si všimol tento trend a považujem to za kontraproduktívnu cestu do prdele (stačí sa pozrieť ako dopadli americkí kresťania ovládaní dnes neokonmi). Obzvlášť Hlavné správy doslova vynikajú preberaním textov z fundamentalistických amerických webov. Tu máte napr.najnovší "skvost" v typickom primitívnom žido-kresťansko- americkom štýle ala "Ježiš ťa miluje a vylieči" :-D: https://www.hlavnespravy.sk/v-usa-sa-uskutocnil-prvy-pochod-slobody-ktor...

Keď si spomeniem na minulosť slovenskej alternatívy, tak to naozaj bývalo o inom. Riešili sa americké NGO, konflikty na Blízkom východe, NATO, banky, ekonomické vykorisťovanie Slovákov, strata suverenity, atď. Áno, tieto veci sa riešia aj teraz, ale je to zahltené i týmito LGBT a pro-life tématikami, ktorými sú kresťania jednoducho patologicky posadnutí. Na druhej strane taká rasová problematika alebo eugenika, čiže skutočne podstatné veci, tak o tom kresťania veľmi hovoriť nebudú, to je pre nich tabu.

Je mi ľúto, ale mňa jednoducho kresťania nepresvedčili, že sú tou skutočnou silou, ktorá niečo zmení, ako to o sebe neustále pyšne tvrdia. Beriem, že majú v priemere viacej detí, ale to je naozaj asi tak všetko. A k čomu to je, keď tieto deti nevarujú poriadne pred zlom sionizmu (ktorý častokrát budú podporovať kvôli svojej afinite k Izraelu a abrahámovským spiskom) a ani im nedokážu poriadne vysvetliť rasovú problematiku (nehovoriac o tom, že mnohí kresťania sú extrémne patologicky altruistickí - viď napr. adopcie malých "čokolád" z Afriky americkými evanjelikálmi a pod.)

Roland Edvardsen

Samozrejme, že štát nie je to isté ako národ. Ale my sa tu bavíme o dosť konkrétnej politike a vednej disciplíne, ktorá sa presadzovala v minulosti skrz zásahy štátu. To, že v súčasnosti má štát iné plány je odlišná problematika. Štát môže predsa svoje priority zmeniť.

V podstate táto "laboratórna" eugenika, ktorú chceli intelektuáli presadiť po vzniku sociálneho štátu, je eugenikou, ktorú by som rád presadil i ja. Ide o viac klinickú a humánnejšiu verziu pomalej a "tupej" eugeniky (alebo "eugeniky", ak chcete) uskutočňovanej skrz stáročia trvajúci relatívne brutálny stredoveký systém (dôsledný systém popravovanie zločincov mal výrazne eugenické účinky na Európanov. Rovnako i aristokracia mala v minulosti viac detí ako chudoba, lúza. V minulosti bolo úplne bežné, že chudobný muž sa oženil veľmi neskoro, až po 30tke, keď už mal ako tak našetrené, aby mohol zabezpečiť rodinu alebo i vôbec).

Áno, môžeme odsúdiť nerovnosť v príležitostiach a hrubú neefektívnosť feudálnej hierarchie (roľníci vs. aristokrati), ale pravdou je, že takýto systém postupom času odstránil ľudí s anti-sociálnymi a ignorantskými tendenciami, zatiaľ čo udržiaval inteligentnú "nobilitu". Otázkou je, či sa naozaj chceme vrátiť do brutálnej minulosti a/alebo experimentovať tu s nejakým bezštátnym sociálnym darwinizmom vzhľadom na možnosti, technológie a skúsenosti (aj historické), ktoré máme.

Roland Edvardsen

Pôvodne som aj chcel reagovať nejakým dlhším rozborom na tento príspevok, ale nakoniec som si uvedomil, že to naozaj nemá cenu. Bohato nám stačí vedieť, že liberálno-kapitalistická demokracia je to isté čo fašizmus, že áno? :-)

Roland Edvardsen

Hlavné správy sú ako formát, celkový projekt skvelá vec, ale ideologicky to smeruje až príliš okato biblickým smerom aj so všetkými jeho hoaxami, omylmi - a preto je ich úroveň často taká aká je. Bohužiaľ, pokiaľ sa nebude bazírovať na racionalite a opatrnosti, tak sa slovenská alternatíva stále bude zmietať v takýchto kŕčoch. Je mi ľúto...

A ich diskutéri sú jeden z hlavných dôvodov, prečo tam chodím len sporadicky. Niežeby som bol nejaká citlivka, ale naozaj nie je príjemné pozerať sa na to ako ľudia "ideologicky" nám najbližší, ako si spomenul, majú postoje a prezentáciu ťažko primitívnej spodiny. Bohužiaľ, vládne tam v tomto smere totálna anarchia, pri ktorej sa musím pýtať, či to čo tam vypisujú tie hoviadka naozaj myslia vážne. Nuž, mám pocit, že častokrát tam pôjde len o nedospelé decká schovávajúce sa za monitorom, ktoré by pri konfrontácii tvárou v tvár veru takí "radikálni", "absolutistickí"a hlavne sebavedomí rozhodne neboli. Každopádne ja jednoznačne súhlasím s istou formou kontroly, udržiavania čistoty a je veľkou chybou, že to Hlavné správy nerobia. Netreba sa báť svojich diskutérov nejako formovať a nútiť ich k väčšej snahe.

Roland Edvardsen

Je to tak, ako píše Norman. LSNS nemá potenciál strhnúť masovo národ (veď sa len pozrite ako sa Kotleba non-stop ocitá v anketách na úplnom spodku obľúbenosti. Áno, je to v prvom rade preto, lebo je to očierňovaný symbol, ale nebude to len o tom. Ak by som napr. nepoznal dobre politické postoje politických lídrov strán a vlády zahrnutých v týchto anketách, ale hodnotil čisto na základe dojmu, aký ten človek vyvoláva, tak Kotleba by bol i u mňa veľmi nízko). LSNS tiež nemá intelektuálnu kapacitu na vedenie štátu a chýba im realistický pohľad na možnosti, ktoré SR momentálne má - inak by nevolali po odchode z EU, napríklad. Netreba sa čudovať tým, ktorí už nad týmito klaunami zlomili palicu a radšej sa sústredia na prieskum SMERU a SNS, ktoré majú väčší potenciál reálne niečo ovplyvniť, dosiahnuť.

K Blahovi: tu treba mať stále na pamäti, že tento človek nie je žiaden náš priateľ, ale jednoznačne náš ideologický protivník. Nie nepriateľ, ale protivník - medzi týmito výrazmi je predsa len rozdiel. Pre mňa sú do istej miery ideologickí protivníci napr. i fanatickí katolibanci. Existujú isté podstatné body, na ktorých sa viem zhodnúť s anti-globalistickými marxistami (ako Blaha), rovnako ako sa viem v mnohom zhodnúť i s tradičnými katolíkmi. S protivníkom - na rozdiel od nepriateľa - sa dajú uzatvárať spojenectvá, môžete s ním kolaborovať, pokiaľ vám to nejako pomôže zničiť spoločného nepriateľa. To ale neznamená, že nebudete s nimi na nože, ak sa situácia upokojí. Blaha zastáva viaceré postoje, ktoré sú pre mňa a väčšinu tu prítomného osadenstvo absolútne neprijateľné, za hranu - a to si i otvorene s ním vyjasníme.

Roland Edvardsen

Nuž, srať už na nich. Nech si teda idú súperiť s primitívnym Hlinom o to, kto je väčší katolibanec. Naozaj, presne na takúto bezzubú, fádnu, neatraktívnu sortu, akou bolo a je, KDH sa začínajú meniť. V budúcich voľbách dám hlas asi SNS. Alebo možno aj Smeru a zakrúžkujem Blahu. :-) Fakt, k čomu je taká zbytočná strana ako LSNS?

Roland Edvardsen

Hlavná vec, že provokovať s číslom 1488 pretým problém nemali. Veru, z tej strany sa stáva iný "joke". Ale hlavne, že riešia tie potraty, to je určite dôležitejšie ako upozorňovať na zločiny Izraela. Inak toto ma tiež celkom dostalo: http://alternativnacesta.blogspot.sk/2018/05/kotlebovci-prehodnotili-svo...
Ja už som dávnejšie písal, že istá "mainstreamizácia" bude nevyhnutná, ale kotleby zase idú na to zle. Slovenský štát mal zaiste i negatíva a omyly, ktoré kľudne spomenúť môžu, ale zrovna útok na ZSSR k nich rozhodne nepatril a už vôbec to nebola jeho "najväčšia chyba". :-) Ach, stále sú tí chlapci mimo...

Roland Edvardsen

Samozrejme, že nájdeme rôznych autorov a rôzne vysvetlenia. Niektoré prijateľnejšie, iné fantazmagorickejšie. Ja som samozrejme ponúkol pomerne dosť známe, mainstreamové podanie, ktoré má konsenzus väčšiny autorov, historikov, odborníkov a v zmysle ktorého bolo pôvodne kresťanstvo jednou z mnohých židovských siekt, podobne ako boli napr. farizeji, saduceji, eséni, eboniti, zelóti a iní, v podstate integrálna súčasť judaizmu, aby sa postupne od neho oddelilo, pričom toto oddelenie bolo započaté práve Pavlom, ktorý sa rozhodol prijímať medzi seba i nežidov (a robiť ústupky voči židovskému právu ako napr. spomenuté zrušenie obriezky alebo kóšer stravovania). To vyvolalo i konflikt medzi ním a Jakubom (s veľkou pravdepodobnosťou brat Ježiša), ktorý bol (podobne ako Ježiš, ktorý bol možno ukrižovaný pre podporu alebo zapojenie sa do zelótskych vzbúr proti Rimanom) striktný, ortodoxný Žid neznášajúci všetko "pohanské".

Ja som samozrejme oboznámený s teóriami o "mýtickom kresťanstve" pred Ježišom. Určite to stojí za bližšie preskúmanie a naozaj sa nechcem púšťať do nejakého ich spochybňovania. Nie je to jednoduchá téma a vyžaduje si to svoje štúdium. Asi by bolo fajn, ak by si niekedy čitateľov lepšie oboznámil s touto teóriou a procesom ako k tomu malo dôjsť a čo presne sa sledovalo.

Ale ak teda existovali mystické smery, ktoré boli neskôr ovládnuté a zneužité židovstvom, tak nevidím dôvod, prečo ich nazývať kresťanstvom? U mňa stále skôr platí, že kresťanstvo bolo a je židovská sekta - akurát pôvodne začínalo ako židovina 1.stupňa, aby sa neskôr zmenilo na židovinu slabšiu, povedzme 2.stupňa. Každopádne je to židovina, ako to správne vysvetlil i Kamas - a to veľakrát pekne škodlivá a nechutná.

Roland Edvardsen

Neexistujú presvedčivé dôkazy, že kresťanstvo začínalo ako nejaká mystická nežidovská záležitosť. Yehsua bar Yosef aka Ježiš bol pravdepodobne reálnou postavou (možno nemanželský syn istej ľahšej židovskej devy menom Mária a židovského vojaka menom Pantera slúžiaceho u Rimanov), galilejský Žid, možno fanatický blázon, ktorý začal o sebe prehlasovať, že je mesiáš a kázať židovskú apokalyptickú správu o konci sveta ďalším Židom. Jeho následovníci ho začali považovať za sľúbeného mesiáša a po jeho poprave Rimanmi začať veriť, že vstal z mŕtvych a že sa čoskoro vráti z neba, aby ustanovil kráľovstvo božie a božiu spravodlivosť na zemi, ako sľúbený židovský mesiáš.

Toto je presne ten Ježiš, ktorého nájdeme v raných textoch Nového zákona, v siedmich epištolách Pavla, v evanjeliách Marka, Matúša a Lukáša (nie už u Jána. Ten je veľmi špecifický a mal inú agendu) - čiže Ježiš ako človek, židovský mesiáš (niečo ako Mohamed), nie Boh v ľudskej podobe, nie Boží syn.

Po potlačení židovskej vzbury okolo r. 70 n.l. a zničení židovského chrámu došlo k prerušeniu pôsobenia tejto židovskej sekty v Palestíne (centrálnu komunitu mala v Jeruzaleme) a sekta bola postupne rozptýlená okolo židovskej diaspóry. A práve v diaspóre sa začalo kresťanstvo odklánať ešte viac od judaizmu a radikálne sa meniť (ten odklon v skutočnosti začal už pod vedením Pavla, ktorý chcel kresťanstvo urobiť príťažlivejším pre gójov - preto sa napr. zrušila obriezka alebo rôzne stravovacie návyky, kóšer diéta a kopec iných židovských nariadení).

V nasledujúcich storočiach sa kresťanstvo stávalo menej a menej židovskou sektoru tvorenou prevažne Židmi a menilo sa na kult vyznávaný prevažne Nežidmi. Striktne židovská predstava Ježiša ako mesiáša začala ustupovať helenizovaným, pohanským, prirodzene gójskym predstavám Ježiša ako spasiteľa a božieho záchrancu. A práve v čase evanjelistu Jána bol definitívne vytvorený koncept Ježiša ako bohočloveka. A tento pohľad na Ježiša sa behom 2.storočia n.l. stal dominantným v kresťanstve - hoci vyžiadalo si to 4 alebo i viac storočí teologických argumentov, hádok, vojen a cirkevných koncilov, kým sa ako tak ústálilo v akom konkrétnom vzťahu je Ježiš k "Otcovi" a ako presne Trinita funguje (hoci tuším kresťania sa vlastne na tomto dodnes akosi nezhodnú - viď tie "milióny" kresťanských siekt, že áno).

Každopádne historická evidencia získaná kritickou analýzou textovej evidencie Nového zákona ukazuje, že rané kresťanstvo malo omnoho židovskejší charakter, že neobsahovalo myšlienku Ježiša ako Boha, a že táto idea sa vyvinula neskôr skrz helenistické vplyvy. Nuž, chcete vidieť ako asi vyzeralo to rané kresťanstvo? Tak sa pozrite na dnešných jehovistov. Tí majú k nemu dnes asi najbližšie. :-)

Odporúčaná literatúra z mojej domácej knižnice:
1. Zenon Kosidowski - Čo rozprávali proroci
2. James D. Tabor - Ježišova Dynastia

Roland Edvardsen

Myslím, že odpoveď na otázku "kto je víťaz" je úplne jasná. Nuž, vieme, kto z celého tohto povojnového naratívu najviac vyťažil a ťaží.

Každopádne, znova sa ukazuje aké mimoriadne ťažké to budú mať všetci tí kotlebovci, ľudáci, sebadeklarovaní národní socialisti a obdobné entity (hej, počítam tam aj seba).

Kultúra a tradícia anti-fašizmu je tu natoľko silná, že nie je zrovna 2x inteligentné otvorene sa hlásiť a adorovať tento druh ideológií. Koniec koncov, naozaj to nie je o tom, že by fašizmus nespáchal činy, ktoré sa nedajú klasifikovať inak ako kriminálne alebo morálne pochybné. Tu je naozaj veľmi dôležité premýšľať o tom, aký jazyk treba zvoliť a ako sa bude daná problematika vysvetľovať. Je dôležité dávať si pozor, aby človek naozaj neskončil v bubline, ktorá ho izoluje od zvyšku majoritnej spoločnosti natoľko, že stratí kontakt s realitou a nebude vedieť odhadnúť, čo si smie dovoliť a čo už nie.

Najväčšia hlúposť je predovšetkým obhajovať nejaký prílišný totalitarizmus, autoritárstvo. Tým ľudí naozaj vystrašíte, jednoducho to nemajú radi. Môžete napr. kritizovať (vhodným spôsobom) liberalizmus, ale útoky na demokraciu už zaváňajú prúserom. Určite nie som nejaký "demokratický fetišista" a uvedomujem si, že existuje i kopec iných alternatív, resp. politických systémov, ktoré by dokázali efektívnejšie a rýchlejšie presadiť tie pozitívne veci, ktoré by sme presadiť chceli. Ale vzhľadom k tomu, že tie pozitíva je naozaj reálne možné presadiť aj v relatívne slobodnej, neautoritárskej, demokratickej spoločnosti, nie je dôvod pre nejaké prílišné kopanie do nej. Za daných podmienok to bude len kontraproduktívne.

Roland Edvardsen

Neviem, kto ti tu pripadá ako skutočný nacista, ale ja ním rozhodne nie som. Odmietam nejakú jednu ideologickú škatuľku s predpísaným vzorcom myslenia a postojov ako napr. fašizmus, národný socializmus, komunizmus, katolicizmus a pod. To, že som svetonázorovo rasový realista, etnonacionalista a eugenik zo mňa naozaj národného socialistu ešte nerobí. Koniec koncov liberálnodemokratické režimy minulosti tiež praktikovali eugeniku a aj biely nacionalizmus a separáciu (stačí sa pozrieť na také USA a sám si uviedol Švédsko). Toto nebola výsada len NS, hoci sa to dnes neustále podsúva.

Roland Edvardsen

Presne tak, Norman. Ja si myslím, že je na čase byť naozaj úprimný a povedať to na rovinu: my sme tí inteligentnejší v rámci slovenskej alternatívy a nacionalizmu - a preto tie reakcie.

A to teraz naozaj nijako nemienim žartovať alebo provokovať. Aj tá nekresťanská orientácia webu o mnohom svedčí. Mal som nedávno na FB text o výskume japonského vedca Kanazawu, ktorý ukázal silnú koreláciu medzi náboženským konzervativizmom a nízkym IQ a naopak vyššej inteligencie a analytického myslenia u liberálov a ateistov. A ak som si niečo všimol, tak je to jednoduchá skutočnosť, že nacionalisti, ktorí sú nenáboženskí, viac tolerantnejší v prípade niektorých bioetických problémov (napr. spomínané potraty) a celkovo otvorenejšie typy budú v zásade (v priemere, bavíme sa stále o priemeroch, aby sa náhodou nikto neurazil :-)) i inteligentnejší a schopnejší. Len zrovna takýchto typov je na Slovensku ako šafránu. Ale je to jednoducho tak. :-)

Roland Edvardsen

Netvrdím, že výchova v domovoch je vždy zlá. Naozaj nemienim nejako spochybňovať prácu vychovávateliek, iba poukazujem na dobre známy fakt, že detské domovy sú v zásade horšia alternatíva ako rodina (hoci keď sú rodičia naozaj príliš patologickí, asociálni, tak potom nie. Cigánske deti z domovov môžu byť lepšie vychované ako tie z osád. Skutočnou výhrou pre deti v domovoch je však samozrejme adopcia). Každopádne problém je tu už so samotnou genetikou, keďže tam končia deti lúzrov a zároveň tie lepšie prospievajúce zvyknú byť adoptované.

Roland Edvardsen

Nemienim ti veľmi oponovať, ale z môjho pohľadu práveže nebol jasne ľavicový - a preto tento text. Ale ak už by som si musel vybrať do ktorej z týchto 2 škatúľ ho hodiť, tak by som si vybral skôr pravicu. Opozícia sociálnemu štátu a zmiešanej ekonomike nie je podľa mňa tá zásadná črta, ktorú by pravica mala mať. V tomto nasledujem skôr Jonathana Bowdena, ktorý argumentoval, že podstatným znakom, esenciou, pravice má byť odmietnutie egalitarizmu ako najvyššej politickej hodnoty.

Takáto formulácia samozrejme neznamená, že rovnosť nemá žiadnu hodnotu, ale zanecháva nám otázku, čo je tou najvyššou hodnotou otvorenú. Vďaka tomu sú potom možné rozmanité variácie pravice - i takéto pomerne v
mnohých oblastiach ľavicové ako bol NS. Na druhej strane pre ľavicu by mala byť principiálne najvyššia hodnota rovnosť. Ďalší môj obľúbený mysliteľ Paul Gottfried zastáva obdobný pohľad na základný diferenciačný rozdiel medzi pravicou a ľavicou. Ale to sú len konkrétni autori, nikto netvrdí, že ich musíš nasledovať.

Roland Edvardsen

Ok, nešpecifikoval si vek, tak som si pod pojmom "mladé baby" spomenul na tieto patologické štrnástky (15stky, 16stky).
Ja by som týchto nezodpovedných lúzrov tiež rád takýmto spôsobom trestal, ale s takouto legislatívou sme ešte vo hviezdach. Momentálne by bolo fajn, ak by aspoň slovo sterilizácia prestalo byť takým obrovským spoločenským tabu - a debilne spájané s nejakým fašizmom či nacizmom.

Potrebujeme toto slovo a túto prax opäť nejako normalizovať. SAS by som v živote nevolil, ale ak mám vypichnúť nejaké pozitívum, s ktorým prišli, tak by to bol práve ten sterilizačný návrh. Naozaj, tie reakcie v istých kruhoch boli vskutku šialené, to sa normálnym ľudským rozumom naozaj nedá pochopiť, keďže tu išlo o prax založenú na dobrovoľnosti. Strašné...

Roland Edvardsen

Nikto nechce riešiť upadajúcu spoločnosť výlučne zabíjaním detí. Akurát je pre spoločnosť deštrukčné, keď deti majú práve takéto patologické typy, aké som spomenul vyššie, zatiaľ čo slušní a inteligentnejší jedinci ich toľko nemajú (inteligentnejší jedinci tiež začínajú so sexom neskôr a založenie rodiny odkladajú tiež na neskoršie obdobie).

Ťažko povedať, čo presne sa malo urobiť, aby tie dievčatá nedopadli takto: genetické predispozície a zlé rodinné prostredie škola a štát môžu ovplyvniť len do istej miery. Tie dievčatá museli už o antikoncepcii vedieť. My sme mali sexuálnu výchovu v 7.ročníku základnej školy a aj niekoľko prednášok o bezpečnom sexe (jeden spolužiak si raz do triedy zobral kondóm, naplnil ho vodou a chcel to položiť učiteľke na stoličku, aby si na to sadla. :-D). Všetko základné info sme vstrebali, napriek tomu tu sú stále haldy báb, ktoré končia takto. Sú jednoducho príliš hlúpe, nezodpovedné, je im všetko jedno: a podobne budú pristupovať i k výchove svojich detí.

A pokiaľ ide o ženy, ktoré podstúpili potrat, tak tzv. post-abortný syndróm je stále dosť nejasná záležitosť. Tento syndróm niektorí prirovnávajú k post-traumatickej stresovej poruche, avšak je diskutabilné či naozaj existuje ako reálna diagnóza. Je jasné, že ženy, ktoré postúpia potrat, môžu trpieť na základe svojho rozhodnutia, ale ak by to bol takýto typ syndrómu, bol by omnoho viac rozšírený. S mnohými to nespraví nič, ba dokonca si za svojim rozhodnutím hrdo stoja.

Roland Edvardsen

S tými mladými dievčatami je to na polemiku. Poznal som viacero prípadov neplnoletých báb, ktoré otehotneli (vek 14,15 a 16 rokov) a ani jednu by si neklasifikoval ako inteligentnú. V triede, na základke (ja som išiel na 4-ročné gymnázium, nie 8 ročné) sme mali hneď 4 takéto baby. Všetky začali s cigaretami, alkoholom (a aj s tvrdšími drogami) a sexom príliš skoro, všetky boli objektívne hlúpe (na vysvedčení bývali väčšinou štvorky a jedna z nich 2x prepadla + mali samozrejme problém s dochádzkou). 3 z nich boli produktom rozvedených rodín a ich matky boli tiež väčšie či menšie kurvy, ktoré si navyše často našli abusívnych partnerov.

 2 z tých dievčat dali dieťa na adopciu a 2 si ho nechali a starajú sa o neho, ale ako? O  jednej tej dievčine momentálne viem, že robilo kaderníčku (momentálne neviem ako pracuje, ak teda pracuje) a je vydatá za otca svojho dieťaťa, len problém je v tom, že otec bol v base a je to naozaj objektívne dosť pochybný typ (údajne ho raz zatkla polícia, keď dotyčnú dievčinu zmlátil). V čase, keď bola tehotná (už v 9 mesiaci) som ju niekoľkokrát videl fajčiť i piť alkohol v šenku. Celkovo túto rodinku pomerne často vidieť lobzovať po baroch. Druhá dievčina mala to dieťa s cigánom, za ktorým sa i odsťahovala do jeho "burdžavy" a pokiaľ viem, tak dodnes spolu žijú, hoci ju tiež (údajne) bije. Áno, môžeme povedať, že ako tak fungujú, keď im decko neodobral štát, ale nie je to proste bohvieká kvalita, stále to bude spadať do kategórie "white trash". Naozaj nevidím nejakú veľkú škodu, ak by tieto 4 dievčatá išli na potrat a nikdy nemali deti. A myslím, že to čo som teraz popísal vo väčšej alebo menšej miere bude platiť pre väčšinu takýchto dievčat, ktoré otehotneli príliš skoro.

 A ešte k adopciám a detským domovom: Naozaj málokedy pôjde o deti, ktorých rodičia nie sú nejakým spôsobom problematickí. My máme v rodine jedno adoptované dieťa. Do domova sa dostalo, pretože jeho rodičia boli alkoholici neschopní sa oň postarať. Našťastie sa dieťa (išlo o dievča) vyvinulo dobre a dnes je z neho celkom dobre fungujúca mladá žena (pracuje, žije slušne, nemá žiadne závislosti či iné poruchy a pod.). Bohužiaľ, prípady, kedy sa adopcia nepodarí a z dieťaťa napriek výbornej výchove rodičov vyrastie gauner (a naozaj nejde len o adoptovaných cigánov) sú pomerne dosť bežná záležitosť.

Tu je potrebné si opäť pripomenúť, že pre správny vývoj dieťaťa je dôležité i jeho prostredie a interakcia s rodičmi a inými ľuďmi, skrátka dostatočná rodičovská starostlivosť počas celého detstva (tu máte ešte ďalší článok a vedeckú štúdiu). O potratoch teda treba naozaj premýšľať s chladnou hlavou, racionálne a zobrať do úvahy celkové dopady na spoločnosť. 

Roland Edvardsen

S názormi na potraty je to v spoločnosti tak pol na pol. Ale jednu zaujímavú skutočnosť som si nemohol nevšimnúť. Za potraty (čiže vlastne reprodukčné práva žien) búdu, resp. budú k nim prejavovať menší odpor skôr muži ako ženy. Aj mňa teraz na FB atakovala kvôli môjmu postoju žena. Myslím, že to bude súvisieť i s tým, že ženy sú vo všeobecnosti viac veriace, silnejšie kresťanky.

Vyšla na mňa s tým, že na Slovensku potrat podstúpia najmä ženy po 30tke, ktoré už mali 2 deti. Nuž, ja tie štatistiky dobre poznám, viem o tom a tie ženy radím do spomenutej 1.kategórie, pretože voľbu pre potrat tu u väčšiny z nich výrazne podnietila i finančná situácia a rovnako silne pochybujem o intelektuálnych kapacitách takýchto žien. Žijeme už dlhšiu dobu v informačnom veku, v ktorom o antikoncepčných prostriedkoch a fungovaní ženského tela musí mať znalosť každý, kto aspoň trochu číta, sleduje dianie okolo seba (Tv, rádio, net) a absolvoval základnú školu.
Pochopiteľne, určite sa nájdu i nejaké výnimky a situácie, ktoré sa nedajú popísať inak než ako "smola". Iste, stáva sa kadečo. Štatisticky i najmenej pravdepodobné situácie sa periodicky uskutočnia vzhľadom na množstvo času a situačných variácií. A taktiež nepochybujem, že u niektorých z nich to naozaj bude čisto len otázka nejakej pohodlnosti, ale opäť sa budem pýtať: čo je to za morálny charakter a akú má tá osoba zodpovednosť, keď niečo také dopustí?

LSNS by možno prospela väčšia diverzifikácia. Tým, že sa profiluje výlučne ako kresťanská strana sa môže zabetónovať podobne ako KDH - bude mať nejakých svojich stálych 8 - 9% verných, ale tažko sa bude môcť odraziť vyššie, ak bude príliš úzko vyprofilovaná.

Roland Edvardsen

Áno, ľudia cítia pomerne dosť silnú potrebu hádzať NS do jednej škatuľky (istá forma "pravičiarov", konzervatívcov ale i liberálov chce NS hádzať do jedného mecha s marxistami, zatiaľ čo Antifa a iní marxistickí ľavičiari zase potrebujú NS spájať s mnohými dnešnými konzervatívcami, oficiálnymi pravičiarmi). Naozaj, ten text mal za úlohu túto otázku už definitívne vyjasniť, a preto bol pomerne dosť stručný a jednoduchý vo svojich záveroch (viď posledný odsek).

Ale podstatná otázka nikdy nebola taká, či je NS pravicový alebo ľavicový, ale to, čo to bol dobrý systém pre Nemcov a iných bielych alebo nie, resp. či má dnes nejakú relevanciu a ak áno, potom v čom presne. To sú podľa mňa skutočne dôležité otázky vo vzťahu k NS.

Roland Edvardsen

Ale veď nikto netvrdí, že to bude také jednoduché. Ale treba s tým niečo robiť. Pochopiteľne, tí inteligentnejší (IQ nad 80 alebo 75?) by sa snáď dokázali naučiť hltať pirule a nasadzovať "gumu". Iní by sa zase mohli nalákať na sterilizáciu tučnou finančnou odmenou (vieme, že cigán žije prítomnosťou, takže by to mohlo fungovať). A tí čo sú na tom najhoršie (IQ pod 70) by mali byť jednoducho sterilizovaní - aj pre ich vlastné dobro. A súhlas je v takomto prípade zbytočný. IQ pod 70 treba klasifikovať ako ťažkú chorobu, inak to nejde.

Roland Edvardsen

Ja s tebou úplne súhlasím. Sám som v texte uviedol, že vysoká potratovosť je veľmi škaredá vizitka pre krajinu, národ (čo na to povedia rusofili?). Je to nechutná a riziková praktika, ktorá proste o žene a jej morálke dobre nevypovedá (pokiaľ nejde o niektorý z 3 dôvodov, ktoré som uviedol pri inteligentnej a zodpovednej žene).

Ale nejaký plošný zákaz aj tak nič nevyrieši, len veci môže ešte skomplikovať, zhoršiť (viď vytvorenie rizikovejšieho čierneho trhu pre potraty ako je tomu v Poľsku). Kľúčová bude osveta a prorodinná výchova na školách. Rôzna morálna a intelektuálna spodina využívajúca potraty niekedy ako formu antikoncepcie by mala byť nejako usmernená štátom - jednak vzdelaná v oblasti antikoncepcie + by mala mať k nej čo možno najľahší prístup (tabletky, ale aj kondómy zadarmo, napríklad).

Výrazný alebo kompletný zákaz potratov a antikoncepcie je však veľmi nebezpečný hazard, pretože v realite platí, že tí šikovnejší, inteligentnejší by si vždy vedeli nájsť nejaké cestičky, zatiaľ čo primitívnejšia a patologická spodina by mohla explodovať (zatiaľ čo pôrodnosť u lepších vrstiev by sa dokonca mohla ešte znížiť vzhľadom na nevyhnutné zvýšenie kriminality a redistributívnej politiky, ktoré by nasledovali). Pro-lifesti sa tu proste zahrávajú s ohňom, a preto sú právom kritizovaní eugenikmi ako som ja. Treba sa naučiť s týmito prostriedkami pracovať racionálne k dobru celej spoločnosti. To je tá základná pointa, o ktorej po celý čas píšem.

Z filozofického hľadiska, ak pôjdeme naozaj do hĺbky, i mne vychádza, že je to vražda. Ale i vražda môže byť opodstatnená a ospravedlniteľná, ak nie i nevyhnutná - záleží od tej ktorej situácie, že?

K LSNS: mne v podstate ani nejako extra nevadí, že to vytiahli zrovna oni. Naozaj im úprimne želám, aby sa im podarilo prilákať voličov KDH a zabrániť tak jeho budúcemu vstupu do parlamentu. Možno ich nakoniec treba aj pochváliť za to, že to vytiahli. :-) Akurát v princípe nesúhlasím so samotným návrhom zákazu potratov z dôvodov uvedených v texte.

Roland Edvardsen

V tradicionalistických kruhoch bývajú časté pochvalné názory na aristokraciu, ale bolo by veľkou chybou, ak by nás takýto aristokratický sentiment (ktorý je celkom pochopiteľný) akokoľvek spájal s dnešnými potomkami, v skutočnosti už dlhodobo mŕtvej, aristokracie. Títo zdegenerovaní snobi sa často prejavujú ako tí najväčší zmrdi odrezaní od reality - silne globalistickí a antinacionalistickí. Netreba zabúdať, že mnohé tieto rody majú cudzí pôvod, a preto ani nebudú pociťovať spojitosť so štátotvorným národom. Historicky to veľakrát boli najväčší kolaboranti a zradci.

Windsorovci sú zbytočnosť prvého stupňa, ak nie vyslovene škodná. Chcelo by to druhú VFR na nich. :-)

Roland Edvardsen

Kate a William sa zdajú byť z tej chorej rodiny asi najnormálnejší. Inak je to fakt iba banda od reality odstrihnutých degenerátov - od starej prechlastanej kurvy Camilly až po uslintaného úchyla princa Andrewa

Posledne sa išli médiá velice posrať z toho, že princ Harry si chce zobrať starú, rozvedenú herečku (čiže niečo, čo bolo za mladých čias jeho babky Alžbety takmer ekvivalentom s prostitútkou) polo-negroidného pôvodu (áno, o to tu v prvom rade ide) za ženu. Nuž, to je ale iný pokrok.  

 

Proste títo ľudia sú tak zbytočnííí - fakt len potrava pre primitívny bulvár, nič viac. Kedy niekto z nich vyslovil niečo aspoň trochu zmysluplného? Kedy sa niektorí z nich aspoň trochu postavil na stranu národa a upozornil napr. na zlo multi-kulturalizmu? Aha, chcem asi veľa od ľudí, ktorí na zdegenerovaní Británie tiež nesú svoj diel zodpovednosti. 

Roland Edvardsen

Aj toto je jeden z dôvodov, prečo týchto úchylných ľavičiarskych zmrdov tak nenávidím - ich nedostatok vkusu, estetiky, citu pre krásu. Akože toto proste nie je atraktívna žena, nech sa nikto neurazí. I medzi černoškami a mulatkami som videl x krajších. Proste veľké papule a nosy u žien nikdy nebudú považované za atraktívne črty. Toto nie je otázka nejakej osobnej preferencie. Toto je veda.

Nuž, budem musieť ísť robiť porotcu do týchto blbých súťaží ja. Môj vkus je totiž ten najlepší (ale veď to všetci viete :-)).

Roland Edvardsen

Ja som jasne napísal, že akékoľvek rasové miešanie je problematické a že je to omyl i v prípade mužov. Samozrejme, že multikulturalizmus (multirasovosť) Západu je pasca a keď do jedného teritória nastrkáš také množstvo etník/rás, tak bude prirodzene dochádzať i k ich premiešavaniu.

Dokonca by som povedal, že práve východoázijská migrácia je v istom zmysle najnebezpečnejšia. Ázijské dievčatá môžu byť inteligentné, šarmantné, majú tváričky ako bábiky a postavu lolitiek. Belosi tu preto ľahšie prehliadnu rasové odlišnosti. A práve to robí Aziatov nebezpečnejšími ako iné rasy/etniká. Miešanie s Aziatmi bude produkovať škaredšie, menej rozmanité a menšie hybridy ako sú belosi.
Našťastie ázijskí muži sú škaredí, o tých nie je záujem. Belochom treba vždy povedať, či by chceli mať syna, ktorý by vyzeral ako otec alebo brat tej peknej Aziatky, s ktorou randí. Pozorovať to rozklepanie a odmietajúce reakcie je zábavné. :-)

Roland Edvardsen

Samozrejme, že je neprirodzené. Môj postoj nebol nikdy iný než kritický - a to voči akémukoľvek rasovému miešaniu - hoci aj tam sú isté rozdiely. Nemôžem si pomôcť, ale pár beloch - Aziatka je naozaj niečo iné ako napr. pár černoch - beloška. To druhé menované je o dosť zvrátenejšie (zoofília) a aj nebezpečnejšie (muž môže nastriekať x detí, reprodukčný cyklus ženy je však už iná záležitosť. No a negroidi sú voči nám geneticky vzdialenejší a odlišnejší než Aziati).

Každopádne dík za knižný tip. Skúsim sa pozrieť na tú knihu.

Roland Edvardsen

Každopádne Ľubov, všetci čo sme tu by sme si vybrali Slovenky, o tom žiadna, neboj. Vy ste o dosť krajšie aj zaujímavejšie. Akurát týmito príspevkami Slovenkám a beloškám vo všeobecnosti len radím, aby si nenechali ukradnúť dobrých chlapov nejakými šikmáčkami. Tie ženy sú v podstate pekne rafinované. Takže dobre vám radím, vykašlite sa na feminizmus a buďte opäť rafinované a úspešné. :-)

Roland Edvardsen

A ty ako vieš, že medzi nimi nie je úprimná láska, úprimný cit? Každopádne Indonézanka dostala celkom atraktívneho, bohatého a inteligentného belocha, ktorý sa o ňu dobre postará, nebude ju biť či inak brutálne trestať (ako to často býva v moslimských, mizogýnnych kultúrach), ale o dosť viac rešpektovať a poskytne jej väčšiu voľnosť. Tie ženy dobre vedia, prečo idú po belochoch.
Prostitúcia je o dosť komplexnejší fenomén a rozhodne by som ju neoznačil za "démonickú". V skutočnosti je dosť prirodzená - vždy tu bola a aj bude. Dokonca by sa dalo polemizovať do akej miery je naozaj deštrukčná pre spoločnosť a či náhodou dnešná kultúra náhodných, príležitostných vzťahov/rýchloviek nie je pre spoločnosť o dosť deštrukčnejšia ako toto.

Roland Edvardsen

Ešte trochu k tým Aziatkám. Fakt sa mi páčia. Keď som bol v Kanade, tak som často chodil na rôzne meetups. Ja som síce introvert, ale nie nespoločenský a rád spoznávam nových ľudí a kultúry (hej, trochu kozmopolita. A vraj to nie je zlúčiteľné s nacionalizmom, tvrdia zlé jazyky. Nuž, niekto asi nikdy nečítal nič o Štefánikovi :-)).

Páčilo sa mi, ako ma tie ázijské ženy obletovali spôsobom ktorý by som na Slovensku so Slovenkami v takej miere nezažil. Oni naozaj žerú bielych mužov.

Spoznal som sa tam tiež s jedným Slovákom - zaujímavý týpek, celkom politicky nekorektný (aj na Židov prišla reč) a vzdelaný. Ale hádajte akú mal manželku. Nuž, išlo o ženu z Indonézie. Nie som fanúšik rasového miešania, je to proste chyba (našťastie deti ešte nemajú, hoci sú spolu už 5 rokov, asi nechcú alebo nemôžu mať), ale keď som ju spoznal, tak ťažko to nepochopiť. Je to relatívne jednoduchá žena (robí upratovačku, zatiaľ čo on je ekonóm), ale zdalo sa mi, že im to dosť dobre funguje. Bol pekná, jemná, kľudná, dobre nám navarila - áno, toto proste muži chcú (alebo aspoň väčšina z nich): peknú babu, ktorá vie dobre navariť, napiecť, poupratovať, nepapuľuje, poskytne kvalitný sex a nezabudne nás poriadne pochváliť, nie nejakú supervýkonnú riaditeľku z korporácie, ktorá "všade bola a všetko vie". My nie sme náročné tvory. :-)

Roland Edvardsen

Nikto netvrdí, že v Japonsku je všetko dokonalé. Krajina má očividne isté problémy s príliš nízkou pôrodnosťou (hoci Nemci ich už predbehli - a to aj so svojou moslimskou populáciou), starnúcou populáciou a obrovskou infantilitou mladších generácií (asexualita, závislosť od porna, zženštilosť ázijských mužov, ktorí sú v tomto smere ešte náchylnejší ako bieli muži - predsa len tá biológia je tam iná - atď.), ale to sú stále problémy, ktoré sa nedajú porovnať s masívnou inváziou cudzích a agresívnych etník s akou sa potýka belošský svet. Japonsko to určite nejako prekoná, pokiaľ si neotvorí brány cudzej invázii.

Lojalitu máme právo žiadať od kohokoľvek - žien i mužov. Nikto tu nechce útočiť na ženy ako celok. Len treba byť realistický vo vzťahu k ich povahe, ktorá sa dokonale prejavila práve vtedy, keď sa výraznejšie uvoľnili pomery, v ktorých sa vyžadovali (samozrejme nielen u žien, ale i u mužov) isté štandardy správania a postojov.

Osobne nemám až taký problém so ženami v politike. Netajím sa obdivom k takej Marine Le Pen alebo Ann Coulter (jej dravý, agresívny, "bitchy" prístup mi veľmi imponuje). Avšak ženy typu Julia Agrippina, kráľovná Alžbeta I., Thatcherová, Savitri Devi alebo Ann Coulter, t.j. s pomerne dosť chladnokrvným, maskulínnym mozgom a bez výraznejšieho materinského citu (treba na rovinu povedať, že toto sa naozaj neprebudí u každej ženy. Poznám dosť takých, ktoré jednoducho nemajú radi deti a nechcú ich) sú populačná anomália. Takéto ženy môžu byť naozaj výborné političky a vodkyne, ale ako matky a manželky bývajú často mizerné (a hlavne si potrebujú nájsť nejakého subíka, nie dominanta, lebo to potom končí "talianskou domácnosťou" :-)).

Roland Edvardsen

Pelle je fakt naivné, dezorientované teľa, ktoré sa dostalo k obrovskej moci príliš rýchlo a akoby náhodne a ktoré treba poriadne usmerňovať, lebo bohvie kam môže dospieť. Tak dúfajme, že ho Fico s Dankom nejako ustrážia. Chápem, prečo ho tam Fico chcel, keďže predtým to bol typický Ficov riťolez, čo mu nikdy neoponoval (to nie je nevyhnutne myslené negatívne. Naopak, lojalita je fajn a každý chápe, že je nutné sa obklopiť dostatočne lojálnymi ľuďmi. Zradcovia sú peklo.), ale keď dostanete reálnu moc a zároveň vám stále niekto otrepáva o hlavu, že ste "len bábka", tak prirodzene dostanete chuť demonštrovať opak. A presne to sa začne diať - utrhnutie z reťaze.

Problém s takýmito ľuďmi je v tom, že sa chcú "všetkým páčiť". Lenže problém s takýmto prístupom spočíva v tom, že nakoniec skončíte tak, že sa nebudete páčiť nikomu, pretože ani pre jednu zo strán nebudete dostatočne uspokojivý. On si aj chce nakloniť smeráckych voličov (preto tie nedávne reči o sociálnom štáte, resp. balíčku, problematickom trhu, ale aj nehygienických cigánoch), aj chce byť akože za dobre s médiami (hrozná naivita, ale budiš) a nechce provokovať zasranú pouličnú lúzu, tak jej slabošsky ustupuje aj keď ju opatrne kritizuje, aj sa pchá Bruselu a USA do zadku, ale zároveň nechce ísť proti Rusku, atď, atp. Proste schizofrénia a lavírovanie, ktoré boli pre SMER vždy akoby charakteristické a ktorých je dnes Pellegrini stelesnením. Naozaj je otázne, či táto Ficova "nová generácia" vôbec mohla dopadnúť inak.

Inak včera som čítal rozhovor s akousi smeráckou pizdou menom Smolková v Plus7dní a bol som normálne zhrozený. Pro-buzerantská (vraj keď Istanbulský dohovor ratifikovalo i katolícke Poľsko, tak prečo by sme mali mať i my s ním problém - áno, to je jej argument:lebo Poľsko), pro-imigračná stará ochechula typu Beňová, čo kritizuje SMER za to, že si osvojil "kotlebovskú rétoriku" voči migrantom a iným problémom. A tu je na mieste opäť kritizovať aj Fica za to, že do strany vôbec pustil takéto trafené individuá. Ja chápem, že jednou zo síl Smeru bola i istá diverzita názorov, ideologická rozmanitosť (SMER mal svoje národno-konzervatívne krídlo i liberálnejšie), ale v základných existenčných otázkach je potrebné mať jednotu. A ani toto Fico nedokázal zabezpečiť, keďže dvere do strany otvoril aj takýmto liberálnym extrémistom typu Smolková, Beňová, Martvoň, Zala, Lajčák a iným škodlivým hovadám. Je to škoda.

Stránky