Roland Edvardsen

authenticated user,dopisovatel

komentáre

Roland Edvardsen

Nie, to je skôr o tom, že ty v tom napísanom vidíš niečo iné než ja. :-D

Ide o to, že niekoľko mojich spolužiakov, ľudí, ktorí prežili prakticky rovnaké detstvo ako ja a pochádzajú z podobných rodín (robotnícke rodiny voliace tradičné, umiernene vlastenecké a konzervatívne strany ako HZDS, SNS a SMER) sa dostalo k podobným webom ako ja (v čase, keď som bol na strednej). Ja som niektorým z nich dokonca posielal odkazy na weby, diskutovali sme o týchto veciach...Ale po rokoch ich stretneš (po vysokej) a vidíš, že sú z nich voliči SAS a zo mňa ešte väčší "radikál" (úvodzovky sú na mieste, lebo v skutočnosti nie som nejako extra radikálny, ale tak chápeme sa), tak sa naozaj zamýšľam hlbšie na tým, čo sa mohlo stať...A vychádza mi to aj tak, že mám trochu inú povahu, že som menej konformný typ a viac ma zaujíma pravda, hlbšie poznanie vecí, než len nejaké mediálne naratívy a snaha za každú cenu niekam zapadnúť. Takže preto inklinujem aj k tomu, že niečo vrodené, niečo v mojej povahe, v mojej osobnosti mi v tomto smere pomohlo.

Roland Edvardsen

Skoro v celom texte vyvraciaš niečo, čo netvrdím a nemyslím si. Nie som nejaký genetický absolutista. Po celý čas iba tvrdím, že ľudské bytosti predstavujú nejaký súbor génov a rozdiely medzi týmito sadami génov lepšie vyplávajú na povrch, ak sú vsadené do rovnakého alebo podobného prostredia.

Ja som jasne napísal, že vnímam priemerné charakteristiky nejakého celku, ale aj odchýlky, ktoré môžu predstavovať napr. slniečkári. Určite si to nepredstavujem tak, že sa dedí konkrétny názor napr. na Židov alebo USA. Píšem o psychologických vlastnostiach ako napr. individualizmus, kolektivizmus, konformita, stupeň xenofóbie, ktoré následne môžu ovplyvniť konkrétne postoje a u ktorých v danej populácii bude existovať nejaká variabilita.

Uvedené 3 príklady mali len demonštrovať nejakú ukážku vyššie spomenutého vzťahu, ale netvrdím, že to boli ideálne príklady. Prvý sa týkal dedičnosti nejakých fyzických predispozícií, kde nie je o čom veľmi debatiť (klasický príklad dvaja športovci, dajme - tomu bežci, trénujú rovnako pod drobnohľadom toho istého trenéra, za tých istých podmienok, ale jeden bude skrátka behať rýchlejšie, lebo genetika) druhý sa týkal psychologickej vlastnosti, ktorá mohla viesť k častejšiemu čítaniu, ako si to v tomto prípade správne poznamenal a tretí príklad nebol o tom, že jeden bol hetero a druhý bol homo, nie obaja mali byť akože hetero, ale jeden z nich bol homofóbnejší (pretože aj táto vlastnosť má genetický komponent).  

 

My vieme o týchto genetických komponentoch najmä vďaka štúdiu dvojičiek. Jednovaječné dvojičky, ktoré boli vychovávané v odlišných prostrediach budú aj tak vykazovať extrémnu podobnosť. Ak jedna dvojička má rada Mozarta, bude ho mať rada i druhá (ak sa k nemu dostane). Ak jedna dvojička miluje futbal, potom i druhá (ak sa v rámci svojho prostredia s ním nejako oboznámi), atď.atp.  

 

Rodina a rodičia majú samozrejme zásadný vplyv, ale tu treba poznamenať, že je tomu tak predsa aj vďaka odovzdaným génom (a tu treba tiež uviesť, že adoptované deti budú podobné viac svojim biologickým rodičom ako adoptívnym). 

A ešte som chcel poznamenať, že tie gény sa plne prejavia veľakrát až v dospelosti. Deti sú viac ovplyvniteľné výchovou. A tento proces som spozoroval aj na sebe. Ako dieťa,  žiak zš, som bol určite viac ovplyvnený vecami, ktoré nás učili v škole alebo sa dostali ku mne skrz médiá či iné faktory, pričom mám na mysli teraz nejakú tú ľavičiarsku propagadnu, než je tomu dnes. Ja som si svoje terajšie názory začal formovať do podoby, ktorú tu dnes prezentujem niekedy na konci gymnázia a obzvlášť počas vš došlo k výraznejšiemu záujmu o také tie klasické "radikálne" témy. Ale ako decko som bol ideologicky zmiešané vrece (aj ja som bol "anti-fašista" a "anti-rasista" - našťastie už som nejako vyzrel na rozdiel od mnohých iných :-D). 

Roland Edvardsen

Rozdiely v politických názoroch môžem jednoznačne pripisovať aj genetike. Aj politické názory sú dedičné. Genetika zohráva svoju rolu vo všetkých individuálnych odlišnostiach vrátane všetkých psychologických vlastností - každá psychologická vlastnosť je dedičná.  To je základný zákon genetiky. 

 

A keď skúmaš akúkoľvek psychologickú variáciu tak otázka nestojí, či je táto variácia spôsobená genetikou, ale vždy KOĽKO z variácie patrí genetike, pretože vždy tu nejaký genetický vplyv bude prítomný. 

 

Tu máš napr. jednu štúdiu, ktorá sa venovala dedičnosti rôznych psychologických vlastností. Pohľady na imigráciu dosiahli slušné číslo 0.46, čo bola druhá najvyššia dedičnosť zo všetkých politických položiek a treťou najviac dedičnou zo všetkých psychologických položiek, za názorom na trest smrti a potešenie z rýchlodráhy. 

 

Ja určite nevysveľujem degeneráciu západnej spoločnosti genetickou zmenou, ale hovorím o genetických rozdieloch medzi jednotlivcami, ktoré spôsobia, že budú reagovať odlišne na rovnaké podnety. Dúhovej propagande sme boli vystavení všetci, ale reagovať na ňu budeme rôzne. Slniečkári sú naozaj geneticky iní ako konzervatívci. A ja píšem tiež o rozlišovaní medzi zdieľaným a nezdieľaným prostredím. 

 

Tu si treba položiť otázku, čo to "prostredie" vlastne znamená. 

1. Povedzme, že poznáme dvoch kamarátov: Rolanda a Amana. Obaja sa rozhodnú, že budú chodiť do tej istej posilovne a obaja zdvíhajú rovnaké váhy. Napriek tomu, že cvičia úplne rovnako, tak Roland si vybuduje väčšiu svalovú hmotu ako Aman z genetických dôvodov. Je tam stále výrazný rozdiel v svalovej hmote a sile medzi Rolandom a Amanom, hoci chodili do posiľovne stále spolu a civičili úplne rovnako. Došlo teda k tejto odlišnosti z environmentálnych alebo genetických dôvodov? 

2. Alebo Roland a Aman chodia do tej istej školy a ak by si prečítali rovnaké množstvo kníh, tak by mali rovnakú slovnú zásobu. Ale Aman pre genetické dôvody číta častejšie (áno, aj záľuba v čítaní je dedičná) vo voľnom čase, a preto bude mať aktívnejšiu slovnú zásobu.

3. Aman a Roland idú na prednášku o LGBTI a ich právach. Nikdy doma s rodičmi nerozoberali túto problematiku, nie sú s ňou oboznámení. Amanovi sa však z genetických dôvodov hnusí predstava  homosexuálneho aktu viac ako Rolandovi, a preto ho prednáška veľmi nenadche, zatiaľ čo viac "slniečkársky nadstaveného" Rolanda áno, a preto pôjde podporiť bratislavský Dúhový pride. :-D 

Takže, keď aj nejaká štúdia tvrdí, že dedičnosť názorov na imigráciu je cca. 50% a zvyšok je spôsobený "prostredím", dokým nebolo bližšie špecifikované, tak sa takmer vždy hovorí iba o priamej dedičnosti. 

Ale pomer "prostredia" je vždy sám o sebe do istej miery funkciou istej genetickej variácie. 

Slniečkári sú viac predisponovaní podľahnúť "slniečkárkej" propagande. Aj ich anti-rasizmus a xenofília sú do istej miery geneticky podmienené. Niekto by s čiernym nešiel ani za svet, iný to pretiahne bez väčších problémov. Odlišné mozgy budú reagovať na tie isté podnety odlišne. 

 

A je jasné, že sú tu odlišnosti  nielen medzi rasami, ale i medzi subrasami, etnikami v rámci tej istej rasy, ako aj odlišnosti medzi ľuďmi v rámci toho istého národa. Ide tu o priemery, priemerné odlišnosti medzi skupinami  - a tieto odlišnosti sú spôsobené aj geneticky. Ide tu o stupeň odlišnosti a neviem, prečo by toto pochopenie malo byť v rozpore s tým, že chceme súdržnosť bielej rasy. 

 

Samozrejme, že aj slniečkári môžu zmeniť názory v prospech konzervatívnych, ale bude to u nich ťažšie alebo si to vyžiada väčšie úsilie ako u prirodzeného konzervatívca - a ten rozdiel je spôsobený aj genetikou. 

 

Roland Edvardsen

Pochopiteľne, že nepopieram vplyv výchovy a už vôbec nie to, že kultúra ovplyvňuje genetiku (každá spoločnosť zavádza buď eugenickú alebo dysgenickú kultúru či procesy v závislosti od jej ideológie). Ale jej vplyv je jednoducho príliš preceňovaný. Áno, s tým stromom máš pravdu, ale to je príklad extrémnym zásahov do jeho prostredia. Rovnako i v prípade ťažkej deprivácie v detstve bude ľudský organizmus znevýhodnený, ale v zásade platí, že prostredie je u väčšiny ľudí príliš podobné a rozdiely, ktoré pozorujeme sú už prejavom genetiky.
Americkí negroidi nežijú v až tak rozdielnom prostredí ako belosi, majú tie isté práva ba dokonca sú často zvýhodňovaní, ich strava je rovnako bohatá na živiny a vitamíny ako u belochov, sú vystavení podobným kultúrnym vzorcom, používajú ten istý jazyk, majú to isté náboženstvo, atď, atp. - a aj tak sú radikálne odlišní.

Prečo v mojej triede boli ľudia s rozmanitými svetonázormi, postojmi, prejavmi i úrovňou inteligencie? Všetci sme pochádzali z toho istého mesta a jeho okolia, vyrastali vo väčšine prípadov v bielych rodinách strednej triedy, navštevovali pochopiteľne rovnakú školu (btw, nie je pravda, že horšia škola znevýhodní šikovného študenta. Ak je niekto inteligentný, tak ho nezabrzdí ani slabšia škola, ba dokonca ho to môže ešte viac motivovať:http://thealternativehypothesis.org/index.php/2016/04/15/school-quality-..., https://www.youtube.com/watch?v=RrsNr-NGqE8&t=699s) , mali rovnakých učiteľov, kamarátov, čítali podobné knihy, časopisy, učebnice, zúčastňovali sa rovnakých prednášok, boli sme vystavení podobným či rovnakým vplyvom atď. - a aj tak niektorí boli veriaci, iní neveriaci, ďalší liberálnejší, iní konzervatívnejší, atď., atp. Proste, keď je prostredie príliš podobné, nie sú tam nejaké radikálne zásahy, tak potom už dobre vidíme na ľuďoch prejav ich genetiky.

A ešte k tým babám: tu je dôležité poznamenať, že mozog je plne vyvinutý až po 25tke, im sa ešte môžu inak radikálne zmeniť názory. Ich genetika sa ešte nemusela plne prejaviť.

Roland Edvardsen

Prečo až takýto pesimizmus? Aj v prípade RR to bolo tak, že západná časť zanikla a nastal v nej na istú dobu chaos, úpadok a divočina, ale východná časť sa udržala a stále prosperovala viac než dobre až dokým ju postupne nezničil islam. Tento scenár sa opäť môže zopakovať -západná časť sa zrúti, ale biela východná Európa sa udrží (aj preto, že sa poučí z omylov Západu) a bude ešte dlho prosperovať. :-)

Roland Edvardsen

Za tým správaním žien stoja oba faktory - aj súčasná ideológia, aj ich prirodzenosť, ktorú je im ale zbytočné nejako vyčítať. Alebo inak povedané, súčasná ultra-liberálna kultúra uvoľnila u žien typ správania, ktorých sa konzervatívne/patriarchálne spoločnosti báli, a preto ho potláčali.

K výchove potomstva homosexuálmi: to je ťažká a nejasná téma, pretože tie dáta, ktoré máme k dispozícií sú dosť rozporné a nedostatočné. Konzervatívec a rasový realista Charles Murray napríklad zmenil svoj postoj k homomanželstvám na základe niektorých študií, ktoré potvrdili, že nie sú tam nijaké rozdiely oproti hetero rodinám. Iné štúdie však preukazujú výraznejší nárast patológií, obzvlášť ak ide o lesby, kde je podobnosť so slobodnými matkami (ukazuje sa, že je veľmi zlé, ak dieťaťu chýba mužský vzor).

Môj postoj je jednoduchý: dokiaľ niečo nie je jasné, tak rozumný prístup je opatrnosť. Dieťa má právo na otca a matku - toto je tradičný ideál, ktorý by sa mal nasledovať. Všetko ostatné spadá do kategórie "pochybný experiment".

Každopádne ja som biologický determinista (a čím viac túto problematiku študujem, tým silnejší. V poslednom čase veda solídne spochybňuje, že existuje vôbec niečo také ako slobodná voľa. Pred istými vecami jednoducho neunikneme), takže si nemyslím, že tá výchova má až taký silný vplyv, a preto zvyknem nacionalistom, ktorí sú inteligentní, atraktívni, vysokí a zdraví, ale nemajú ešte možnosti či čas založiť si rodinu navrhovať, aby sa nebáli navštíviť nejakú tú spermo-banku a poskytnúť dychtivým lesbám svoj kvalitný genetický materiál. Takto im navyše do hniezda znesú kukučie vajíčko - politické postoje sú totiž tiež dedičné. :-)

Roland Edvardsen

Veru, pozerať sa na skákajúceho Macrona a jeho starú haraburdu, ako sa vytešujú z víťazstva ich dovezených opičiek bolo inak nechutné. Ale ešte "lepšie" sú statusy Smatanu o tom ako Francúzsko profituje z tohto importu čiernoty, ako by bez toho nemohlo vyhrať. Títo multi-kulturalisti mi znovu pripomenuli, prečo nemám dnes rád futbal. Zneužívajú "hnednutie" tradičných európskych futbalových mužstiev ako "dôkaz", že "veľká náhrada" bude v skutočnosti úžasná vec. Doslova podsúvajú, akým lepším sa futbal (a iné športy) stane, ak budú belosi nahradení hnedoidmi. Veru, aj z futbalu sa dnes stala politika, jedna zo zbraní namierených proti bielym v rasovej vojne. Futbal a následne drísty Smatanu aka esencie "potkanizmu" nám pekne ukazujú, čo je ich plánom, aká je ich vízia pre Európu.

 

Roland Edvardsen

Presne na toto som poukázal i na FB: https://www.facebook.com/Aktuality.sk/videos/1850042681705873/UzpfSTEwMD...

V tom dave (z rôznych videí) vidím tiež prevažne mladé baby a aj z osobnej skúsenosti môžem povedať, že celé toto dúhové šialenstvo má najväčšiu podporu práve medzi mladými babami,"pubertiačkami", ktoré hlavne potrebujú byť vždy in, vždy "trendy"..

Samozrejme, že nejde o žiadne lesby, to je jasné už od pohľadu :-) Ako zase netvárme sa, že nevieme ako to niekedy býva s mladými babami, aké sú medzi sebou hravé, ale to je všetko normálne. Problém nastáva vtedy, keď sa z toho stane tzv. politický lesbiánizmus - napr. pod vplyvom niektorých nebezpečných autoriek, političiek či aktivistiek (najznámejšími politickými lesbami u nás sú Schlesinger, Fábry, ale napr. aj B-Complexka :-D).. Nuž, s lesbizmom je to celé o dosť komplikovanejšie ako s mužskou homosexualitou...

Politický lesbiánizmus de facto dnes dominuje v rámci LGBTI a vytlačil postupne odtiaľ mužských homosexuálov, ktorí si niekedy práveže fetišizovali maskulinitu - samozrejme ako ktorý. Celkovo je charakter tohto "dúhového hnutia" dnes ideologicky formovaný najmä lesbami (ale na Západe čoraz viac i transgendermi, ktorí tam niekedy vedú zápas s lesbami o dominanciu :-)) Ono i preto je tam dnes taký dôraz na manželstvá a adopcie detí - čiže niečo, čo by prirodzene nevzišlo od mužských homosexuálov, ale skôr od žien - ale napr. aj na intersekcionalitu, feminizmus, patologizáciu maskulinity či celkovo nenávisť k mužom a pod.

Politický lesbiánizmus je ideológia vyslovene zameraná proti mužom a hetero vzťahom, a preto ich politické lesby budú kompletne odmietať aj keď sú v skutočnosti väčšinovo heterosexuálne, resp. bisexuálne. Ono niektoré výskumy viedli k záveru, že každá žena je viac či menej bisexuálna (tu máte vynikajúci článok o evolúcii ženskej bisexuality, prečo ju príroda vytvorila a k čomu môže slúžiť:https://jaymans.wordpress.com/2012/10/28/the-evolution-of-female-bisexua...). Ženská sexualita má teda skôr fluidný charakter (na rozdiel od mužskej, ktorá je skôr rigidná a dichotómna), takže prehlásenie sa za lesbu je naozaj častokrát vedomá voľba a viac politickým rozhodnutím než "biologickou nevyhnutnosťou", pričom toto rozhodnutie často ide ruka v ruke s emocionálnou patológiou (zameranou voči mužom, konzervatívnej/patriarchálnej spoločnosti, atď.).

Roland Edvardsen

Pozrite, čo som objavil :-D 

Očividne mu v tom čase neoliberálne zvrhlosti USA a "deti hamburgerov" až tak nesmrdeli.:-D

 

Celkovo mám dojem, že SMER je momentálne menej pro-LGBT ako v minulosti (paradoxne :-D), hoci Lajčák s Beňovou im to stále dosť kazia. Ale Blaha sa veru polepšil, to uznajte. :-)

Roland Edvardsen

Napr. niečo na tento spôsob :-D

Roland Edvardsen

Myslím, že symbol dúhy by si mali v skutočnosti privlastniť nacionalisti - ukradnúť im dúhovú vlajku a prezentovať ju ako symbol existencie rás, rasovej rozmanitosti (farebné spektrum je jeden z mojich najobľúbenejších argumentov v rámci otázky existencie rasy), opozície voči multikulturalizmu, rasovému miešaniu a pod.

Treba byť kreatívny a v dobrom slova zmysle podvratný. A neomarxistov by poriadne naštvalo, ak by ich symbol bol teraz spájaný s nami. :-)

Roland Edvardsen

Len banalita na okraj: prečo nazývaš kokaínovú a vulgárnu prostitútku ako Fialová slovom pani? :-) Mňa pri jej útoku na Kuffu najviac pobavilo, keď sa neskôr bránila tvrdeniami, že ona je predsa tiež veriaca katolíčka. Zbožňujem, keď všetky tieto globalistické štetky propagujúce non-stop ten najhorší degeneratívny shit začnú o sebe prehlasovať, že sú v skutočnosti katolíčky, kresťanky, spiritualistky. Madonna, Lady Gaga či u náš ešte i taká Beňová sú na toto expertky.

Roland Edvardsen

Orbán nie je katolík, ale kalvinista. Áno, hovorí o tzv. kresťanskej demokracii, ale to je v podstate kódovaný jazyk pre národnú demokraciu. Myslím, že to chápeme. V minulosti bol tiež proti-ruský, dnes je jeho postoj k Rusku vyváženejší. Orbán sa tiež vyjadril, že je proti zanášaniu takej ideológie (islamu) do Maďarska, ktorá je homofóbna a popiera rovnosť mužov a žien, napríklad. Čiže zvykne občas používať i takýto "liberálny jazyk".
Inak Maďari sú samozrejme tiež veľmi konzervatívni, ale zdá sa mi, že LGBT neriešia až tak veľmi ako my. V Maďarsku napr. boli uzákonené registrované partnerstvá.

Roland Edvardsen

Tiež ťa zdravím svarga. Ale nespomínal si, že Nadhľad sa ti nepáči? Či už si to na prope definitívne vzdal? :-)

Roland Edvardsen

Tú druhú skupinu môžu tvoriť ľudia, ktorým iní zlomili srdce. Láska je veľmi dôležitá. Aj som zabudol poznamenať, že je to aj o šťastí - treba stretnúť toho pravého alebo pravú a to sa nie každému podarí. A keď prichádza sklamanie za sklamaním, potom niektorí jednoducho po istom čase rezignujú.

A hej, sex je v zásade nechutná a špinavá záležitosť. Čo už to muselo byť za úchylného stvoriteľa, keď prepojil sexuálne orgány s kanalizačnými vývodmi? :-D (Brať s nadsázkou :-))

Roland Edvardsen

Celibát bol rozšírený v toľkých náboženstvách...Aj budhistickí mnísi, brahmani či aztécki kňazi ho praktikovali, ale dokonca napr. i takí pytagorejci. Ale islam sa naozaj zdá byť najviac zo všetkých väčších náboženstiev proti celibátu, keďže je to v podstate dobyvačná doktrína zameraná na neustálu produkciu armád. Mohamed ho vyslovene odsúdil, hoci niektoré vetvy súfizmu ho tiež zvykli praktikovať - ale súfizmus je okrajová záležitosť a v skutočnosti to ani nie je islam, ale grécko-rímsky paganizmus navlečený do islamského obalu, aby sa vyhol prenasledovaniu.

A Afrike (a iným oblastiam 3 .sveta) katolicizmus s jeho zákazmi antikoncepcie, kondómov a potratov v tomto smere veľmi nepomôže. Za kňazov a mníšky navyše pôjdu skôr tí inteligentnejší a najmenej násilní jedinci (no dobre, nebudem spomínať Rwandu :-D), takže je to pre nich celé zlé. Neviem aké náboženstvo by bolo pre nich vhodnejšie. Budhizmus? Ten tuším nie je tak dogmatický pokiaľ ide o kontrolu pôrodnosti. Každopádne spomínanej Číne pomohol v tomto smere aj komunizmus s jeho politikou 1 dieťaťa.

Roland Edvardsen

Dík za príjemný príspevok. Samozrejme, že nie je potrebné znižovať sa na úroveň potkanov. K tomu, aby sme sa dostali nad úroveň nahradenia postačí, ak aspoň väčšina žien (viac ako 50%) bude mať dve deti a sem tam niektorá viac ako dve. Myslím, že dosiahnutie takéhoto stavu za pomoci dobre robenej sociálnej a rodinnej politiky je možné. Island môže byť dobrý príklad.

Ale alfou a omegou je ochrana hraníc a zabránenie premnoženiu asociálnych skupín už usadených v Európe (a tam už treba uplatniť anti-natalistické politiky, ktoré však mnohí, predovšetkým z kresťanských dôvodov, odmietajú).

Tiež si myslím, že prezentovať celú otázku celibátu RKC len ako nejakú majetkovoprávnu záležitosť je nezmysel. V kresťanstve boli celibátne tendencie od počiatku, a nielen v katolicizmu (viď takí katari, čo boli vyslovene doboví antinatalisti). Je to podobné ako s množstvom iných vecí - pre mnohých to nie je, ale nájdu sa aj takí, ktorým práve celibát bude vyhovovať najviac zo všetkého. Každopádne myslím, že katolíci by s týmto textom naozaj nemali mať problém. Už dávno som nemal takýto pro-katolícky text, vážne. :-)

Roland Edvardsen

Nemusel si sa ma nijako zastávať, stačilo ho len vymazať a vyhodiť. To by bolo omnoho lepšie. :-) Čo si tu mám s niečim takým vybavovať? Ako vážne mám diskutovať s niečím takýmto? A to má mať akože aký význam? Žiaden. Aj tak by tu skončilo len vulgárnymi invektívami, hádkami. A to tu snáď nechceš? Nepísal si náhodou o tom, že neprispôsobivých migrantov sem nebudeš vpúšťať? Odrazu to už neplatí?
Ľudia s nimi nechcú a nebudú diskutovať, lebo chápu, že je to strata času, takže výsledkom bude len to, že to tu zamoria svojim jedom, znehodnotia celý web, to je všetko. Nikam sa týmto prístupom nepohneme, takže jediné, čo sa dá robiť je ich sem nepúšťať. To je môj prístup k veci.

Roland Edvardsen

Prečo toľko špekulujem? Neviem..Ja som taký introspektívny typ a rád analyzujem svoj vývoj. Nejako to vadí, prekáža? Dúfam, že nepôsobím narcisticky :-) (Ak áno, je to trochu i póza, no). Myslím, že je fajn, ak ľudia vnímajú, kde presne sa nachádzajú vo vzťahu k ostatným a vedia nejako svoju pozíciu následne popísať, tak aby to aj druhej strane bolo jasnejšie.

Roland Edvardsen

Samozrejme, že je to ukážkový troll vypisujúci provokatívne kraviny - a to už dlhodobo a opakovane. Preto sa tu s ním ostatní ani nechcú veľmi baviť, povedzme okrem špecifického Viva, ktorý ho inak tiež neznáša (pochopiteľne) a teba. Troll nevie diskutovať spôsobom, že by zachovával k druhej strane aspoň nejaký základný rešpekt, neurážal a vedel si uznať omyl a ospravedlniť sa. Otázne je prečo ich tu chceš zase tolerovať? Načo? Výmaz a odchod do hovien - to je to, čo by som robil ja. Očividne nie som až taký umiernený a tolerantný, ako som písal. :-)

Roland Edvardsen

A čo si chcel tým akože povedať?

Roland Edvardsen

Nevadí, že ich to nezaujíma. To je hlavne ich problém. Kvalita často nedosiahne takú popularitu, ako by si zaslúžila. :-D

Vieš, ja kebyže píšem čisto pre popularitu alebo čítanosť, tak pôjdem na HS, kde budem prezentovať postoje, ktoré sú v alternatíve in. Lenže to by som už nebol ja. Ak sa ľuďom nepáčia moje texty a moje názory, tak nech idú niekam inde. Majú predsa kopec iných pro-ruských, pro-kresťanských či pro-kotlebovských webov a autorov, s ktorými môžu súhlasiť.

Je to zaujímavé, lebo ja som sa za posledné obdobie dosť posunul smerom do viac centristických pozícií a myslím, že práve tie budú najmenej populárne. Pre mnohých typických alternatívcov budem príliš individualistický, liberálny a pre mainstream zase stále príliš extrémny, nebezpečný. To je ten paradox, že najracionálnejšia stredná cesta je tá najmenej vďačná.

Roland Edvardsen

Bohužiaľ, v celej tej tzv. alternatíve je príliš veľa bizardností, priam až šialeností a zbytočného extrémizmu. A potom je pre nepriateľa ľahšie ta hodiť do jedného mecha s takýmito skutočnými bláznami.

Ale jednu vec chcem už dlhšiu dobu rozobrať a plánujem asi napísať o nej nejaký článok: prečo sa alternatíva tak málo venuje rasovej otázke? Naozaj, ide v podstate o najdôležitejšiu tému, ale vo všeobecnosti sa jej venuje veľmi slabá pozornosť (vzhľadom na jej význam). Myslím teraz na slovenskú alternatívu, nie tú americkú, z ktorej pochádza väčšina zdrojov a autorít pre túto oblasť. V Čechách viem, že mali aspoň toho Bakalářa, ale tu na Slovenku tuším neni žiaden školenejší typ, ktorý by toto propagoval. Naozaj mi toto hlava neberie. Neviem, niektorí z vás asi čítajú pravidelnejšie ZaV a podobné (zväčša pro-ruské) plátky. Zaregistrovali ste tam nejaké texty ohľadne tejto rasovej problematiky?

Roland Edvardsen

Vraj mu ako študentovi (tuším gymnázia) namerali 140 - čo je úroveň génia. Ale IQ s vekom klesá, takže dnes to bude nižšia hodnota. Ale nechcem špekulovať akou rýchlosťou to klesá konkrétne u neho. :-)

Roland Edvardsen

No dobre, prehnal som to - zabudol som totiž na Most. Danko je predsa len o niečo lepší ako Bugár a celý jeho posraný híd.
Ale v rámci trojice SMER-SNS-LSNS je Danko dnes najslabší, to áno.

Ja by som tiež rád túto generáciu politikov nahradil, ale čím? Čo nevidíme tie hysterické mladé ciciny na Pohode s kiskou či protestujúce za "slušné Slovensko?" Navyše náhrada celej generácie politikov ešte nejaký ten čas môže potrvať.

Rozmýšľal som však trochu opäť o Blahovi. Veď on ešte pred pár rokmi nebýval až takto "radikálny". Nespomínam si, že by nejako extra adoroval Rusko, práveže sa venoval skôr tomu "anti-fašizmu", "anti-kotlebizmu" a aj "anti-rasizmu" a LGBT. Ale od toho v poslednom čase dosť upustil. Dokonca som sa u neho stretol so slovným spojením "konzervatívna ľavica". Áno, vždy to bol pacifista kritizujúci NATO a USA, ale aj tak tam proste prebehol istý posun.

Čiže to je tiež príklad niekoho, kto sa nejako výraznejšie niekam posunul a posúva v relatívne krátkej dobe (sazmorejme, že Blahov marxizmus a všetko to klišé okolo toho je otrávené jablko, ale ide o tie posuny). Mňa by naozaj viac záujímalo zákulisie SMERU a to aký vplyv tam má konkrétne Blaha.

Roland Edvardsen

Pretože v tomto prípade sú už naozaj až extrémne mizogýnni, homofóbni a anti-semitskí a zároveň im chýba sebavedomie. Fakt nežartujem, toto sú jednoducho ich dôvody: nereálne predstavy, defétizmus a rochnenie sa v čo možno najväčšom radikalizme a provokovaní. To, že výsledkom je totálna diskreditácia "nacionálnych hnutí" a odpudzovanie normálnych ľudí je im jedno - hlavne, že sú "výnimoční", "verní tradícií" a "nerobia ústupky" v ich jednoduchších hlavách.

Roland Edvardsen

Ale určite sa nehnevám za to, že text bol zverejnený. To nie. Len ma to trochu prekvapilo vzhľadom na náš rozhovor. To je všetko.

Roland Edvardsen

Nie, nebolo to takto a môžeš si kľudne prečítať náš rozhovor. Ja som ti napísal, že mám už celkom dosť veľa textov, z ktorých si môžeš vybrať a ty si reagoval už len na tento. Následne som ako autor textu len obraňoval jeho pozície, ale neskôr som ti napísal, že hoci si za textom plne stojím, tak si nejako extra neželám, aby si ho zverejnil (práve pre tie špecifické dôvody, ktoré si uviedol a ktoré by mohli byť zneužité) a namiesto neho som ti odporučil dva iné texty.

Roland Edvardsen

Ja ju práveže chápem. Ide o druh uvažovania typu "islam je proti feminizmu, LGBTI a židom/Izraeli a predstavuje tradíciu", takže môže byť našim spojencom.

Poviem to opäť natvrdo ako to cítim: všetcí títo národno-ľavičiarski, euro-ázijsko-duginovskí a pro-moslimskí kultisti potrebujú už ísť do večnej prdele! Ak by som si mal vybrať medzi ľuďmi, ktorým nevadí existencia Izraela, ale sú stále patrioti ako napr. Orbán a týmito magormi, tak volím to prvé menované. Minimálne sa stále dá argumentovať, že Izrael predstavuje miesto, kam raz môžu odísť Židia v rámci presadenej politiky etnonacionalizmu v západnom svete.

Ale pro-moslimskí klauni dookola opakujúci obskurných autorov ako Guenón a ich šialené drísty, že "Európa buď masovo konvertuje na islam, alebo sa vráti späť do barbarstva" predstavujú pre mňa extrém, ktorý nemienim akokoľvek tolerovať.

A áno, islam je tradícia. Ale treba si uvedomiť, že nie každá tradícia je automaticky dobrá. A tá islamská jednoducho stojí za hovno.

Nuž, dnes sa mi nechce veľmi premýšľať a tak som dosť priamočiary. :-)

Roland Edvardsen

Ja tiež nechápem prečo je Wotan tak posadnutý zrovna Dankom. Ja neviem, ale podľa mňa sú tam aj krajší politici a samozrejme aj političky ako Danko. Či nesúhlasíš Wotan? :-D Proti gustu žiaden...:-D Ok, nebudem lacne provokovať, ale aj tak to poviem narovinu: Danko je dnes suverénne najslabší prvok vo vládnej zostave - a to hneď z viacerých hľadísk vrátane neschopnosti vyjadrovať sa ako inteligentná bytosť. I ako človeku či osobnosti mu mnohé chýba. Zo začiatku budil dojem akoby niekoho progresívneho, kto by mohol SNS posunúť viac hore, po škandalóznej etape dua Slota - Malíková, ale bohužiaľ tých jeho faulov bolo až príliš. Slota bol amorálne hovado, ale bol aspoň ideologicky zásadový a čitateľný. A tieto dôležité vlastnosti Danko postráda.

Ja som mu inak posledne aj chcel dať opäť akú takú šancu. Boli tu isté náznaky napr. pokiaľ ide o jeho vehementné odmietnutie Istanbulského dohovoru alebo snahy nekopať do Ruska, t.j. tendencie vzdorovať dnešnej globalistickej agende. Ale nedávne kotrmelce zase ukázali, že s Dankom je o stále rovnaké: jeden krok vpred a potom 2 -3 nazad. Je hrozne nepredvídateľný, nejasný.

Roland Edvardsen

Je to jednoduché, Wotan. Islamistickí teroristi sú jedovatí hady a zbytok moslimov tráva, ktorá ich skrýva. Nie je potrebné nad tým príliš špekulovať.

Roland Edvardsen

Ale trochu vedel. Preto som tam spomenul aj tých katolíkov, no. :-)

Roland Edvardsen

N.O., nemienim obhajovať Danka, ale divil by sa koľko nacionalistov a tradicionalistov je schopných obraňovať islam - od Dugina cez Jobbik až po Alaina Benoista. Nedávno som na FB objavil zase ďalšieho sebadeklarovaného národného socialistu, ktorý si na profil hádzal Hitlerove pozitívne výroky o islame a obrázky bosnianskych moslimov ako vzor pre našu "dekadentnú" a "anti-rodinnú" "Slovač".

Islam teda nemá podporu len u tzv. neomarxistov či ľavičiarov. A aj tento problém treba adresovať.

Roland Edvardsen

Tá pre Galka "desivá predstava" je presne to, čo potrebujeme a čo sa musí stať: spojenie Smeru, SNS a LSNS. Musia sa nejako zblížiť, ale oba tábory sú tak neskutočne zadubené a plné vzájomných predsudkov. Prečo nemôžu čítať tento web a prečo im nemôžem ísť robiť poradcu? :-(

Roland Edvardsen

Ak ma pamäť neklame, tak som ti odporučil 2 iné moje texty s tým, že tento má príliš veľký potenciál byť zle pochopený. Ale nemal by som asi toľko podceňovať druhých ľudí. To sa nepatrí. :-)

Roland Edvardsen

Šichtářovej text bol predovšetkým príliš povrchný a plný argumentačných faulov (obzvlášť v kontexte autorkinho vzdelania, čo je celkom ostuda), čo jej pripomenuli i čitatelia v diskusii pod článkom.

Ako ekonómka by mala chápať, že bezdetní počas svojho aktívneho pracovného života tiež prispievajú na dôchodky, kedy platia odvody do soc. poisťovne a pod., a to rovnako ako ľudia s deťmi, pričom v priemere odrobia viac času. A ako človek by mala chápať, že životné situácie jednotlivcov sú príliš osobité a komplexné na nejaké paušálne odsudky a skôr začať premýšľať o pozitívnych motiváciách pre mladých ľudí než písať takéto texty, ktoré nikomu a ničomu nepomôžu a len rozoštvávajú.

Anti-natalizmus má rozhodne svoje racionálne argumenty, ale jeho základný problém samozrejme spočíva v tom, že osloví takmer výlučne len tých inteligentnejších a prevažne belochov. Takže v konečnom dôsledku bude mať dysgenické účinky, a preto ho odmietam podporovať v podobe v akej sa dnes prezentuje. No a ako alternatívu k anti-natalizmu navrhujem pro-rodinný, racionálny natalizmus kombinovaný s eugenikou, ako som ho spomenul už vyššie.

K Lauren Southern: Práveže to všetko vo videu veľmi pekne vysvetlila - a to si myslím, že nikomu ani žiadne vysvetlenia dlžná nebola. Jej podpora tradicionalizmu a natalizmu nepotrebuje nejakú jej osobnú demonštráciu, ktorá by eventuálne mohla spôsobiť, že by nemohla robiť to, čo momentálne robí alebo aspoň v takej miere, napríklad. O tom bol i text - že podpora nejakej politiky a osobný život sú dve odlišné kategórie, ktoré sa nemusia vždy dobre prekrývať, pretože život je skrátka príliš komplikovaný. Veď už len nájdenie si vhodného partnera je aj dosť o šťastí, nehovoriac o ďalších faktoroch. A ak aj Southern nebude mať nikdy deti a skončí ako stará dievka obklopená mačkami, tak čo sa ako stane? Vôbec nič. Ale ak sa aspoň pár bielych báb nechá ňou inšpirovať a dá sa na tradicionalizmus s 5 - 6 deťmi, tak to znamená, že pre natalizmus urobila viac ako keby ona sama mala deti a nemala toľko času robiť aktivizmus. To je podstata skupinového altruizmu.

A to, že má tamtá česká ekonómka 5 detí aj kariéru je pekné, ale kto dopodrobna pozná jej životný príbeh? Každý má rôzne podmienky, rôznu podporu a finančné zázemie, rôzne životné situácie a predpoklady. Ona nemá ani z tohto titulu nárok moralizovať a robiť paušálne odsudky, ako to urobila vo svojom texte.

A sú životné situácie, kedy nemať dieťa bude skôr cnosť a racionálne rozhodnutie – ako v prípade spomínaných genetických a psychologických defektov.

Roland Edvardsen

Dosť kontroverzný text. Až sa čudujem, že si mi ho nakoniec uverejnil. Chcem však objasniť, že text rozhodne nereaguje na čokoľvek z mainstreamovej politiky, ale na isté tendencie v nacionalistických alternatívách, ktoré by som popísal niekedy i ako "kvantita namiesto kvality".

Každopádne príde mi naozaj choré, keď nejaká 22-ročná pro-belošská aktivistka musí točiť videá o tom, prečo nie je vydatá a nemá deti, potom čo bola dlhodobo šikanovaná online trollmi a psychopatmi a častovaná "gentlemantskými" výrazmi typu bitch, slut, whore, cunt, skank, feminist, stupid cow, hypocrite, atď. za to, že nemá deti a nie je vydatá (treba však napísať, že aj za to, že ako 16-ročná mala vzťah s mulatom - ale aj tak to bolo vrcholne nemiestne, čo jej robili). A toto sa stalo hneď niekoľkým ženám, ktoré sa venujú pro-belošskému aktivizmu.

Text tiež reagoval na niektoré často opakované mýty o tom, že ľuďom, ktorí nemajú deti nemôže záležať na národe, sú vykorenení, atď. Historicky tomu tak nebolo (preto som aj hodil zopár historických príkladov) a ak aj dnes existuje nejaká korelácia medzi bezdetnosťou a ľavičiarskými/globalistickými postojmi, tak to je skôr o tom, že práve ľavičiarska a individualistická ideológia silne podporuje bezdetnosť a ospravedlňuje ju (na druhej strane, na základe môjho pozorovanie mám dojem, že takýto ľudia sú v priemere aj viac altruistickí - niekedy ide ten altruizmus správnym smerom, t.j. k národu, inokedy, bohužiaľ, opačne), zatiaľ čo konzervatívne spektrum niekedy prepadá až prehnanému alarmizmu a niekedy i prehnaným útokom voči bezdetným. Text sa pokúsil nájsť nejakú harmóniu, rozumný prístup medzi dvomi extrémami.

Samozrejme, že dnes sa rodí príliš málo (bielych) detí a treba s tým niečo robiť. Ale pro-rodinná, natalistická politika by mala byť prepojená aj s eugenikou a jasne povedať, že niektorí jednoducho nemajú dostatočné predpoklady k tomu, aby splodili dieťa. Musí ísť o spojené nádoby. Zvýšenie natality nesmie byť na úkor zníženia kvality života, to treba mať vždy na pamäti a podľa toho korigovať natalistickú politiku.

A vopred upozorňujem, aby ste text nečítali tak, že budete úspešní len, keď nebudete mať deti. Určite sa dá skombinovať aj rodina aj slušná kariéra, ale naozaj nie každému, to je ten problém.

Roland Edvardsen

Nejaký koment na najväčší letný globalistický obrad aka Pohoda nebude? Som sa skoro došťaľ od smiechu, keď som počul túto kravu (preto to hádžem pod text s názvom "Urážka žien": https://www.youtube.com/watch?v=XJxF-9ctark

Teraz ma už len zaujíma čo na to povie náš kapitán. :-D

Roland Edvardsen

Ja viem, že predstava vlády len samotných kotlebovcov je nerealistická, ale bolo by zaujímavé vedieť, ako by sa začali chovať a čo všetko by začali presadzovať, ak by mali neobmedzenú moc, aký typ systému oni vlastne považujú za ideálny (stavovský štát, ktorý by mal nahradiť demokraciu, ako to svojho času navrhol Kotleba? Alebo už uznávajú aj niečo iné než napodobneniny Tisovho štátu?). Pochopiteľne, že ma napadli i sankcie a embargá zo strany nepriateľských štátov, ale napr. i rozsah slobody. To je vlastne problém s celými kotlebovcami - že sa dodnes jasne nevyjadrili aká je ich ideológia. No dobre, vraj národná, sociálna a kresťanská. Ale to isté svojho času tvrdil aj Danko a spol.. To sú dnes len bezobsažné a nič hovoriace frázy.

A k tomu lepšiemu nacionalizmu: veď práve na ňom tu neustále pracujeme. Nebudem dnes nejako sebakritický a poviem, že ponúkam lepší nacionalizmus ako kotlebovci - jednoznačne. :-)

Roland Edvardsen

Máš pravdu. K stavovskému zriadeniu nakoniec nedošlo. A pojem klérofašizmus je iba boľševický nezmysel, ktorý ani nedáva zmysel. Ja by som ideológiu 1. Slovenského štátu označil skôr za kresťanský korporativizmus. Práve v ňom sa zhliadli Franco, Tiso a ďalší "večný panic" Salazar, ktorý dokonca skutočných fašistov - národných syndikalistov - v Portugalsku zakázal, pretože chceli sekularizovať štát, povoliť rozvody, atď.

Títo katolícki korporativisti ponímali korporácie skôr ako nejaké „stredoveké cechy“, zatiaľ čo fašistická forma korporativizmu bola formou socializmu. Fašizmus tiež staval na odkaze pohanského Rímskeho impéria, nie na úpadkovom „Ríme“ kresťanov.

1. Slovenský štát nebol fašistickým, ale skôr konzervatívno - autoritatívnym a viac ako fašistické Taliansko alebo NS Nemecko pripomínal skôr režimy v Portugalsku a Španielsku, hoci bol pochopiteľne ovplyvnený svojim okolím. Koniec koncov tento režim ani len nezaviedol trest smrti a ani nejako extra neprenasledoval politických odporcov. Také NS Nemecko s nepriateľmi režimu zachádzalo neskonale tvrdšie.

Roland Edvardsen

Do istej miery s tebou súhlasím. Kotlebovci svojim hlúpym prístupom svoju situáciu len zhoršili. Sú to primitívi a iracionálni tmári, ktorí by Slovensko mohli priviesť do ekonomického marazmu a ťažkej izolácie (ak by mali reálnu moc), na tom sa s tebou zhodnem. Ale pokiaľ viem, tak s útokmi začal ako prvý Danko. Danko bol od začiatku zlý stratég - namiesto toho, aby sa snažil prebrať LSNS voličov (čiastočným) prebratím ich radikálnejšej agendy a rétoriky (tak ako to urobil Orbán vo vzťahu k Jobbiku), tak začal robiť presný opak. A na to aj doplatí, pretože to posledné, čo jeho voliči chcú počuť je obrana Izraela, islamu a tvrdé potláčanie slobody slova v mene kdejakých menšín. Danko v podstate začal robiť niečo podobné čo Jobbik, ktorý akoby chcel viac osloviť liberálneho voliča. Lenže Jobbik na upustenie od svojich princípov len a len doplatil a inak to nebude i pri Dankovi. SNS nikdy nebude dobrá pre liberálov a ich médiá a vždy ostane na nej "biľag" nacionalizmu a tzv. xenofóbie. Naopak, pre Danka a spol. to môže dopadnúť veľmi zle, presunom hlasov buď k LSNS, alebo aj ku SMERU, ktorý momentálne nie je kotlebovcami a Židmi natoľko posadnutý ako Danko.

Roland Edvardsen

Hrnko tuším rieši Dúhový pride - najdôležitejšiu letnú "párty" na Slovensku - teda 2. najdôležitejšiu, samozrejme po Pohode. A Danko tuším tiež rieši/riešil niečo podobné s Krempaskou a Lúčnym: https://www.teraz.sk/slovensko/andrej-danko-si-prevzal-anti-cenu-homof/3... Miloval by som vidieť ten ich rozhovor. :-D

Ale vážne k Dankovi. Čomu ten človek vlastne rozumie? Naozaj nerád zase vyťahujem IQ, ale on naozaj miestami pôsobí, že ho má dosť nízke (teraz vôbec nechcem akokoľvek žartovať, ako fakt seriózne). Ako právo nie je jednoduché, ale ak je človek veľmi usilovný, má motiváciu a výdrž, tak ho podľa mňa vyštuduje i s priemerným IQ (okolo 100). Danko môže byť takýto prípad. Možno má nejaký manažérsky a organizačný cit, ktorý mu umožnil viesť stranu, neviem, ale inak ten človek často pôsobí tak neskonalo tupo, nemožne. Pokiaľ viem on dokonca ani neovláda dobre žiaden cudzí jazyk (vie len na nejakej jednoduchšej úrovni konverzovať v nemčine. Po anglicky nevie vôbec a potrebuje tlmočníka). Vlastne on neovláda dobre žiaden jazyk, takže čo sa tu vôbec nad tým pozastavujem, že? :-)

Roland Edvardsen

Ja som teda naozaj z inej generácie, ale pri sledovaní Brežneva naozaj musím krútiť hlavou nad tým, čo alebo koho môžu niektorí ľudia považovať za "sympatického". To naozaj komunizmus tak zdevastoval ľuďom dobrý vkus? :-)

Ale rozmýšľal som akú novodobejšiu politickú osobnosť by som ja označil za sympatickú. Nuž, tak nejako mi na prvom mieste vychádza asi Jared Taylor. Ten chlap má proste takú úžasnú prezentáciu - kľudnú, kultivovanú, veľmi inteligentnú a priam aristokratickú. Takých ľudí sa naozaj veľa nenarodí.

A zo štandardných politikov bol celkom dobrý Haider. Ale aj ten nový Rakúšan - Kurz - má niečo do seba. Veď je taký všeobecne páčivý typ - mladý, svieži, energický, atraktívny. Veď práve toto sa predsa normálnym ľuďom bude prirodzene páčiť a nie obézni mľaskajúci komunistickí dedkovia, no nie?

A ešte stále mám rád aj Marine Le Pe - aj keď v poslednom čase mám dojem, že akosi upadla.

Roland Edvardsen

Áno, je to o chromozómoch. Pochopiteľne rodia sa aj jedinci s rôznym stupňom hermafroditizmu - ale to je jednoducho anomália, porucha, nič viac.

Zaujímavé, že WHO ešte v r. 2016 potvrdila, že transgenderizmus je duševná porucha - a o 2 roky tu máme takýto obrat. Ono oficiálny dôvod deklasifikácie je, že to vraj má zredukovať stigmatizáciu takýchto osôb a pomôcť ich lepšej spoločenskej akceptácii. Nuž, toto sú naozaj naivné predstavy a dosť stupídne argumenty. Bežní ľudia ich nebudú vnímať o nič lepšie len preto, že nejaká organizácia ich z čisto z tohto dôvodu uznala za zdravých. A nepomôže to ani samotným transgenderom, ak budú klamať samých seba - rovnako ako by nepomohla schizofrenikom alebo depresívcom predstava, že sú úplne zdraví. Samozrejme ľudia za takéto choroby nemôžu a treba sa k nim chovať ohľaduplne a s úctou, ale rovnako je voči nim nepoctivé, keď sú takto klamaní a zneužívaní.

Ako svet sa naozaj kvôli tomuto nezrúti, keďže je to taká zanedbateľná menšina (veď transgenderov je v populácii len 0,1 až 0,3% - aj taká nízka frekvencia výskytu o niečom vypovedá. Ja pracujem a žijem v BA a homosexuálov stretávam pomerne bežne, ale v živote som nestretol žiadneho transgendera - teda aspoň o tom neviem. Možno je to s nimi podobné ako s "lesbami" a v skutočnosti neexistujú. :-)), ale skôr ide o tú vágnosť a politickú ovplyvniteľnosť psychiatrickej vedy - to je problém.

Roland Edvardsen

Jednoznačne by na tých súťažiach nemali byť ani len silikónom pozmenené ženy - treba pretláčať prirodzenosť v kráse - a už vôbec nie vykastrovaní a hormónami nadopovaní chlapi. Hoci transgenderi môžu mať odlišné mozgy a hormonálna terapia do istej miery ovplyvní ich biológiu smerom k vytúženému pohlavia, tak biologicky to sú stále muži s XY chromozómom, mužskou kostrou a pôvodne s mužskými reprodukčnými orgánmi (resp. ženy, ak ide o opačný prípad). 

Existencia binárnosti pohlaví totiž nestojí ani na množstve daných hormónov v tele, ani na vonkajších fyzických atribútoch, ktoré okamžite rozpoznáme a nie je dokonca postavená ani na samotných sexuálnych orgánoch. Základom binárosti je totiž separácia medzi dvomi sadami vlákien DNA a následne rozlíšenie, či stojíte na jednej alebo druhej strane. To je základný determinant, či ste mužom alebo ženou -  či môžete participovať v rámci ľudskej reprodukcie na strane muža alebo na strane ženy. 

 A transgenderizmus, resp. genderová dysfória musí byť tiež psychiatrickou vedou považovaná za duševnú poruchu a to kvôli veľkej komorbidite maladaptívneho správania u transgenderov  - napr. 41% transgenderov sa pokúsilo o samovraždu v porovnaní len s 5% bežnej populácie. Samozrejme argumentuje sa tým, že trpia zvýšením stresom kvôli transfóbnej spoločnosti a ak spoločnosť prestane byť taká transfóbna, tak ich stav sa zlepší. Fajn. Ale prečo ich potom toľko spácha samovraždu i po "transformácii"? Prečo stále u nich bude pretrvávať pohlavná dysfória i po "premene", ktorá ju mala ukončiť? Áno, určite tam svoju rolu zohráva aj odmietavý postoj majority, ale netreba si zakrývať oči pred tým, že gró problému je ich vlastný, mimoriadne radikálny, nesúlad medzi ich fyzickými atribútmi a vnútorným nastavením - stav kedy de facto nenávidia vlastné telo a jeho prirozené prejavy.

Problém tu totiž spočíva v tom, že táto transformácia veľakrát nesplní očakávanie transgendera. Existuje totiž o nej množstvo mylných predstáv. Napr. aj to o tom spomínanom hlase - transgenderom sa nezmení hlas ani po hormonálnej terapii a mnohí musia podstupovať hlasový tréning, aby zneli ako opačné pohlavie. Rovnako platí, že čím neskôr transgender podstúpi hormonálnu terapiu tým ťažšie bude pre neho prezetovať sa ako žena. To je napr. dôvod prečo Bruce Jenner pôsobí tak ukrutne divne  - a ten si dokonca ani neodfaklil "klobásu" a je stále na ženy (čiže je vlastne lesba? :-D), keďže ide o tzv. gynekofilného transgendera (niektorí psychiatri ako napr. Cantor a Blanchard rozlišujú 2 typy transgenderov  - androfilných a gynekofilných -  pričom oba typy majú odlišnú anamnézu, odlišné prejavy a vývoj. Kým androfilní sú v podstate niečo ako extrémne zženštilí homosexuáli, ktorých mozgy vykazujú podobnosť s mozgom žien, tak u gynekofilných pôjde možno len o nejaký druh fetišizmu - a aj to je dôvod prečo sú o dosť nechutnejší, prečo veľakrát pôsobia len ako obyčajný crossdresser a ani nepodstúpia terapiu). 

Roland Edvardsen

Nedávno sme sa tu bavili o definícii duševnej poruchy a uvedomil som si, že som zabudol spomenúť jedno veľmi dôležité, resp. často opakované, kritérium: vnútornú vyrovnanosť. Pokiaľ nejaká podmienka spôsobuje jedincovi stres, zlé pocity, bolesť, utrpenie, tak je to choroba. Rovnako i vtedy, ak mu táto podmienka znemožňuje normálne fungovať v spoločnosti. A genderová dysfória toto kritérium jednoducho spĺňa. Transgender trpí, lebo je uväznený v tele, ktoré nechce.
Samozrejme v prípade transgenderizmu je to nadväznosť na reakciu spoločnosti. Do akej miery tu zohrávajú svoj vplyv externé vplyvy (okolie, spoločnosť) a do akej je to ich vlastný vnútorný problém, odmietanie vlastného tela.

Roland Edvardsen

To bola naozaj iná doba. Keď premýšľame o historických osobnostiach, tak je fajn si predstaviť kam by sa politicky zaradili, ak by sa narodili do dnešnej doby. Tiso by bol podľa mňa obyčajný umiernený kresťanský demokrat, napríklad (a hlavne by nebol ani kňazom, resp. nemohol by byť kňazom). A Šrobár možno v Progresívnom Slovensku. Ale nie, tomu naozaj krivdím. Myslím, že by bol skôr v Smere alebo v SAS. :-)

Ale preč od fantazírovania. Dotkla si sa niečoho, čo spomínam i ja veľmi často, t.j. skutočnosť, že i ľavičiari/progresivisti ako Šrobár sú dnešnými štandardmi považovaní za celkom silných nacionalistov a anti-semitov. Dobové pomery i naše poznanie sa od vojny tak výrazne posunulo.

Roland Edvardsen

Predstav si, že o morálke sa na práve prednáša pomerne často - aj keď v praxi to na nás veľmi nevidieť, že áno. :-D

Ja som sa naozaj len zamyslel nad podstatou problému:"Dnes je to hovädo Havran, ale zajtra to môžem byť aj ja."

Ja vlastne píšem o tom istom, čo ty. Že pri Havranovi to podporujem, lebo je to zmrd, ktorý si to zaslúži, ale keďže som (v rámci môjho silne anti-abrahámovského svetonázoru) proti anti-rúhačským zákonom, tak je tam istý vnútorný rozpor. Ale ako som už písal - nemám problém proti zmrdom použiť ich vlastné metódy (a zákony).

Roland Edvardsen

Nedávno som mal status o Sulíkovi, kde som písal, že by nebol lepším premiérom ako Fico alebo dokonca ako Danko (o Sulíkovi i Dankovi sa viackrát hovorilo ako o možných budúcich premiéroch). Ja keď si porovnám Sulíka s Dankom, tak Sulík je naozaj na tom o dosť lepšie. Na Sulíkovi vidno, že mu nejaká prehnaná emocionalita a patetickosť veľmi nereže. Toto je veľmi pragmatický a "technický" typ, a preto sme sa u neho nikdy nestretli s nejakým prehnaným pátosom okolo holokaustu a Židov ako u Danka. Sulík má proste viac testosterónu - veľmi jednoducho vyjadrené. :-)
Len Sulík sotva bude lepším premiérom, pretože má horšiu stranu ako Danko a celkovo je obklopený objektívne horšími ľuďmi. A aj o tom to celé je - nemôžete osobu politika kompletne oddeliť od jeho strany. A aj preto som bol v minulosti k Dankovi relatívne zhovievavý - kvôli tým pár zdravším ľuďom v jeho strane (ako napr. Paška) a celkovej pro-národnej minulosti jeho strany.
Sulík samozrejme je tiež dosť "tajtrlík" a "drístač" a v porovnaní s takým Ficom reálne zaostáva (netreba zabúdať i na niektoré jeho pochybné výroky o tom, že Fico to s "monitorovaním moslimov" prehnal alebo že Slovensko by mohlo jednorázovo prijať pár tisíc imigrantov - to vyslovil hneď niekoľkokrát).

Roland Edvardsen

Ja som so situáciou v orbánovskom Maďarsku dobre oboznámený. Áno, Orbán má dobré vzťahy s Izraelom a dokonca navrhol na stretnutie V4 pozvať Izrael. Orbána tiež podporuje v Maďarsku miestna ortodoxná židovská komunita, ktorá je pomerne dosť konzervatívna a ktorej imponuje Orbánovo vyhranenie sa voči islamu. Ono Orbánove vnímanie židovstva je pomerne podobné tomu, čo načrtol Krajniak v tomto svojom texte: http://www.poslednykriziak.sk/som-priatelom-izraela-a-som-na-to-hrdy-kry...
Čiže on rozlišuje akože medzi dobrými "pravicovými" židmi a ľavičiarsko-globalistickou vetvou židovstva.

Lenže Orbán nerobí to čo Danko. Dankov problém nie je v tom, že si niekde búchal čelo o múr a že sa niekde vyslovil za nejakú spoluprácu s Izraelom - ako kopec iných politikov pred ním. To by ho nerobila nijako výnimočným. Tu ide naozaj o to ako to celé preháňa, ako sa doslova masochisticky ponižuje a stráca dôstojnosť (a tým ako politický reprezentant Slovákov ponižuje aj ich). Proste toto nerobí a nerobil vo vzťahu k Židom asi nikto z vládnych politikov a väčšiny opozičných - ani Fico, ani Sulík, ani Pellegrini, ani Blaha, ani Mečiar, ani neviemeštekto vrátane dokonca množstva opozičných či "slniečkárskych" politikov. V tomto je Danko asi naozaj zrovnateľný akurát tak s extrémami ako Kiska alebo Dubačová - a možno ich už aj prekonal. A to sa prosím pekne bavíme o predsedovi akože národnej strany. To je ďalšia rovina, prečo je to celé taký veľký prúser.

A druhá rovina je jeho snaha obmedzovať tu slobodu slova a prenasledovať Slovákov za názory. Tu už naozaj prekročil isté hranice a prejavil sa ako jasný extrémista.

Stránky