Vango Tango

komentáre

Vango Tango

Ak to skutočne Daňo napísal vážne tak mi potvrdil, že je idiot.
Ruda Vaského mám už dávno "prečítaného" a nikdy ma neprestal zabávať.
Jeho žáner je happeningový seriál. Nemá zmysel vnímať tie jeho gagy sólo, ako klasické akčné umenie. Treba si ich pozrieť ako celok!
Väčšina ľudí si myslí že je to patologický anarchista, alebo na druhej strane fašista.
Jeho taktika je prilepiť sa na nejakého blázna v politike, podľa možnosti s poslabšou inteligenciou. A postupne mu brnkajúc na nervy, totálne ho zosmiešniť!
Istý čas bol vysadený na Hlinu napr.
https://www.youtube.com/watch?v=cjjYbcMXnHQ
Potom si začel robiť posmech z Heleny Mezenskej
https://www.youtube.com/watch?v=GCc0mZ6vTgE
ukončil to "štýlovo"
https://www.youtube.com/watch?v=dEE-hFqvIaU
Na tému "europosrancov" a osobitne Fígeľa
https://www.youtube.com/watch?v=Hjj2nyh0des
Vrcholné číslo - po sérii provokácií "poslanec" lekár Osuský
https://www.youtube.com/watch?v=S1ffkgInJp8
Ján Čarnogurský naletel
https://www.youtube.com/watch?v=qtxoSjmTrtA
MDŽ
https://www.youtube.com/watch?v=3GJR7N1uMsY
Nová Nemezis a Fico
https://www.youtube.com/watch?v=Nw5Jg4_G83s
-----
Ako myslíte dopadne Kollár? :-D
-----
Norman zamysli sa - čo sa snaží ľuďom povedať? Vnímaj to jeho "bláznenie" ako celok!

Záchrana návratom do minulosti - naozaj si myslíš že to je jeho poslostvo? :-D

Čudoval by si sa, že FAKTICKY má podobný názor na politiku, ako Ty - ale metódy boja sú rozličné!

Daňo podľa môjho názoru sa posral z novej legislatívy - udržať krok s Vaským a jeho papiermi na hlavu nedokáže! To je všetko! :-D

Vango Tango

To je asi všetko, čo môže napísať Mečiar. Na viac jednoducho nemá!

Ak chceš ovládnuť nejakú krajinu mocensky a vykradnúť ju bez použitia vojenskej intervencie a následnej okupácie, musíš mať zmes nasledovných ingrediencií:

1. Vládu neschopných hlupákov, ktorí sú na takom stupni demencie a sociálnej deviácie, že prestali byť schopní chápať svoje vlastné záujmy;

2. Národ tak otrávený z vládnutia tejto bandy Niktošov Asociálov, že je ochotný privítať každú zmenu (a v tom má Fico pravdu, že na Slovensku hrozí takáto situácia);

3. Partičku užitočných idiotov a užitočných bláznov, ktorá sa ochotne oportunisticky vrhne na iluzórne „vládnutie“ bez ohľadu na záujmy národa.

Platí pravidlo, že z užitočných bláznov sa stávajú škodliví šialenci v časovom meradle roky, užitočným idiotom trvá premena na neužitočných gašparov rádovo desiatky rokov.

Na postkomunistické krajiny sa vrhli ako supy spravodajské služby minimálne z troch svetových strán. Išlo im o ich strategické záujmy, ale zabezpečovali aj konkrétne ekonomické záujmy oligarchie svojich krajín pri porcovaní zdochýňajúcej ekonomiky.

Už pri prvom verejnom vystúpení Mečiara sa psychiatri chytali za hlavu, na jeho diagnózu ste nepotrebovali doktorát z psychiatrie. Pár ich stratilo nervy a svoj názor dalo aj na papier, najlepšie to vystihla kniha http://www.martinus.sk/?uItem=39095 , kde nemuseli ani nikoho menovať a každý trochu skúsený človek vedel, o kom to je ... :-D

Mečiar má pravdu v tom, že ak by sa Slováci dozvedeli skutočný príbeh ako vznikla naša štátnosť, malo by to katastrofálny dopad na naše ilúzie.

Jeho „Memoáre napísané na pisoáre“ (aby som parafrázoval slávnu knihu J. Fučíka :-D) budú iba obhajobou jeho obrazu „otca národa“. Pravdu ani sám celkom nevie a aj to málo čo pochopil, nemôže napísať, lebo by sa zosmiešnil.

Vango Tango

a nie následky. Mečiarove amnestie na zavlečenie boli následok zúfalého stavu spoločnosti.

Nemám chuť tu šíriť ďalšiu verziu, čo sa stalo. V samotnej SIS bol taký bordel vďaka blbečkovi Lexovi mladšiemu, že tam boli pravdepodobne dve tajné služby, z ktorých obe intenzívne spolupracovali s nemenovanými veľmocami.

Skutok zavlečenia sa stal! V prípade procesu bude otázka, ktorá z vetiev SIS ho organizovala a ako dokázať Mečiarovu spoluvinu. Mečiar a Lexa ml. v tejto verzii vychádzajú ako dvaja debili, čo sa pokúsili hrať vysokú hru. Vďaka skúsenejším hráčom sa ale hanebne popálili! A to bola pointa celej akcie zavlečenia. Indíciami sa radšej nebudem zaoberať, ale tento príbeh (s detialami, čo som neuviedol) ja osobne považujem za pravdepodobnejší.

Vango Tango

politiky na Slovensku. Osobne mi môže byť ukradnutý, lebo je jasné, že sa jeho potrestania nedožijem. Celá táto koalično-opozičná „politika“ by mi mohla byť tak isto ľahostajná, možno sa nedožijem nasledujúcich parlamentných volieb (mám 75% pravdepodobnosť ich dožitia).

Možno Vás bude prínosný pohľad človeka, ktorý je až takto fatálne nad žabomyšími problémami politiky na Slovensku.

Čo považujem za závažné?

1. Na Slovensku máme politikov, ktorí evidentne necítia ani minimálnu zodpovednosť voči občanom, ktorí ich živia. Ako môže politik – hovädo, ktorý vyberal po „revolúcii“ ministra vnútra na inzerát a vybral Mečiara, pokojne sa postaviť pred verejnosť a tárať o zrušení jeho amnestií? Ako to, že naša samozvaná kaviarenská „elita“ túto drzosť akceptuje?

2. Čo je šokujúce, je absencia elementárnej právnej kultúry viac ako 25 rokov po transformácii politickej scény v parlamente. O morálke Fica si myslím svoje, ale od jeho spolužiakov viem, že to bol nadpriemerný študent, Hujer právnickej fakulty a že nie je sprostý. Na rozdiel od navrhovateľov zrušenie amnestií. Nepredpokladám až taký stupeň konšpirácie, že by sa vedome snažili zabezpečiť právnu ochranu Mečiarovi, v skutočnosti ale (a opakujem dúfam že z primitívnej hlúposti) na tom intenzívne pracujú.

3. Čo ma ale viac šokuje, je diletantizmus (?) našich „renomovaných ústavných právnikov“. Bez mihnutia ignorujú elementárnu právnu filozofiu a hermeneutiku (metodiku výkladu práva). Mal som dva semestre hospodárskeho práva a asi dobrého prednášajúceho. V kontexte pochopenia právnej beztrestnosti finančných oligarchov som sa musel niektorými otázkami právnej filozofie zaoberať pomerne dôkladne. Dopadajú zásadným spôsobom do ekonomiky megapodvodu, ktorým sa zaoberám.

a. S ohľadom na morálny relativizmus, ktorý dominuje v súčasnom právnom systéme a ktorého podpora vyplýva práve zo snahy právne legalizovať podvody finančnej oligarchie, žijeme v systéme právneho pozitivizmu. Morálne súdy sú zatlačené do pozadia, primárne sú zdrojom práva zákony, prijaté v „demokraticky“ zvolenom parlamente. Právo musí byť aplikované formálne podľa pravidiel jeho výkladu a „spravodlivosť“ má spočívať v rovnakom posudzovaní bez ohľadu na status občana.

b. Naše "právne elity" operujú Norimberským procesom, čo považujem za vrchol arogancie. Kto má záujem o to, čo sa tam dialo z právneho hľadiska, nech si prečíta http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1456&conte... ! Je tam aj stručná história právnej filozofie a kto chce, aby sa elementárne orientoval v tejto oblasti, je to výborný štartovací materiál. Ja stručne zhrniem pointu. V čase tohto procesu bola situácia, že právny pozitivizmus nahradil prirodzené právo (vychádzajúce z prirodzenej morálky) ako dominantný princíp právnej filozofie. Obhajca nacistov Hermann Jarheiss, profesor práva z Kolína, za pomoci Göringa, čo sa drzo vysmieval spojeneckým právnikom, zahnali obžalobu do slepej uličky. A tak politickým rozhodnutím, aby mohli byť potrestané zločiny nacistov (nie iba elít) sa dočasne používali princípy prirodzeného práva. Ale okamžite po ukončení denacifikácie sa na ne veľmi rýchlo zabudlo, lebo by jeho ďalšia aplikácia ohrozila fungovanie finančného systému.

c. V rámci právneho pozitivizmu je veľmi dôležitá metodika výkladu práva. Ak nejaký právny dokument definuje predmet, ktorým sa zaoberá, musí sa použiť táto definícia. Ak sudca aplikuje takýto dokument na konkrétny trestný čin, musí použiť túto definíciu!

d. Musím žasnúť, ak právni „experti“ používajú veľmi voľne pojmy únos, zavlečenie a zmiznutie. To že nejaký hlupák umelec dá do názvu svojho diela pojem „únos“ mi nevadí. Ale ak vznikne stanovisko expertov operujúce s dokumentom v ktorom sa definuje pojem "nedobrovoľného zmiznutia" ako „Na účely tohto dohovoru sa za nedobrovoľné zmiznutie považuje zadržanie, väzba, únos alebo iná forma pozbavenia slobody, ktorých sa dopustili zástupcovia štátu alebo osoby, alebo skupiny osôb, ktoré konajú s poverením, za podpory alebo s tichým súhlasom štátu, s následným odmietnutím potvrdiť pozbavenie slobody alebo zatajením osudu alebo miesta pobytu zmiznutej osoby, v dôsledku čoho je táto osoba postavená mimo ochrany zákona.“ a aplikuje to na zavlečenie, tak by som týmto "expertom" odobral právnický diplom.

Práve takýto prístup k právu je charakteristický pre nacionálny socializmus a komunizmus! Idioti čo bojujú štýlom TOFICO A TOKOTLEBA sú hlásateľmi právneho voluntarizmu najsprostejšieho zrna!

Vango Tango

Sú rozhodnutia, ktoré majú pre Vašu ďalšiu existenciu (jej kvalitu, alebo ukončnenie) fatálny význam. Zdravotníctvo všade na svete je dehumanizované (a v USA vďaka bohatstvu je to ešte hrozivejšie). Je to ako mlynček na kávu, do ktorého keď spadnete, začne mela. Záchrana života za každú cenu, aj za cenu toho že to čo ostane je iba vegetovanie. Premena človeka na vegetujúcu zeleninu.

Je ale fakt, že čím je Vám horšie, tým pozeráte na svet z väčšej výšky a niektoré problémy začnú vyzerať ako búrka v lyžičke vody. C.G. Jung, ktorého pokladám za jedného najväčších géniov v psychológii v liste napísal jednu peknú myšlienku: O filozofovi a psychológovi sa často viac dozviete z jeho životopisu, ako z jeho diela. Ja dodávam, že životopis dokáže odhaliť uhol nadľadu a vzdialenosť, z ktorej sa pozerá na svet. :-D

Friedrich Nietzsche sa stal terčom patologickej nenávisti a bol jedným z najväčších ekumenických osobností :-D - nenávideli ho aj katolíci, aj komunisti! Proste filozof zjednotiteľ! :-D Tá nenávisť siahala až za hrob a bola o to väčšia, že jeho plagiátori nehanebne vykrádali jeho intelektuálne dedičstvo.

http://www.peengel.cz/friedrich_nietzsche_soubory/Page488.htm

Ak chcete pochopiť jeho filozofiu, musíte proste poznať jeho život a príčiny jeho smrti. Naozaj stojí za prečítanie http://www.actaneurologica.be/acta/download/2008-1/02-Hemelsoet%20et%20a...

Škoda že nemám energiu, aby som to preložil ...

Malý náznak v češtine je https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/8824/Bakalarska_prace_Vota...

Najlepšia kniha je ale http://www.cbdb.cz/kniha-36495-tajemny-zarathustra-zarathustras-secret-t...

Niečo sa dozviete aj z práce
http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=678
http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2011_4_233_240.pdf

treba to ale korigovať s ohľadom na veľmi pravdepodobnú neurologickú príčinu choroby, uvedenú hore.

Sem tam sem hodím nejakú jeho myšlienku, lebo som ho znovu začal čítať z "väčšej vzdialenosti" a teda viac chápem ten jeho uhol pohľadu v nadhlade :-D ...

Vango Tango

- a ten Tvoj je bližší Niezschemu, než si myslíš. Mohol by som postaviť vedľa celé pasáže. Ale to nie je podstatné. Líšite sa predovšetkým vzdialenosťou, ktorá je funkciou prežitého utrpenia.

Asi sa na nejaký čas odmlčím, nebude to zbabelosťou alebo nechuťou. Musím vnútorne spracovať dosť drsné správy týkajúce sa môjho zdravotného stavu. Je isté, že tá vzdialenosť sa v mojom prípade podstatne zväčší ...

Vango Tango

Súmrak modiel/idolov – norman filozofuje kladivom („Wie man mit dem Hammer philosophiert“). :-D

KAŽDÝ ČLOVEK má „zadrátované“ od narodenia určité podvedomé inštinkty a potreba idolatrie patrí nepochybne medzi tie najsilnejšie.

Ak musí človek čeliť fatálnej situácii (napr. smrteľná choroba), je niekedy až tragikomické sledovať, že ak si nevyberie zo sortimentu modiel, čo mu ponúkajú cirkvi, čo si je schopný vytvoriť a následne vedomej úrovni racionalizovať!

Aj ateisti majú svoje modly (sú materiálneho charakteru a preto je ich nepredstaviteľné množstvo).

Čo sa stane, keď staromódne cirkevné modly „zavraždia“ samotné cirkvi? Respektíve prežívajú v srdciach hŕstky ľudí ako psychická realita?

Na rozdiel od Nietzscheho, ktorý tieto procesy geniálne predpovedal, naša generácia (pokiaľ bola ochotná vnímať čo sa okolo deje – nezabránili jej v tom spomenuté modly) vidí následky filozofovania kladivom – prehodnocovania všetkých hodnôt. A nie je to pekný pohľad ...

Okrem krvavých kúpeľov sú následkom aj spomenuté paradoxy morálneho relativizmu. Ak sa stratili hodnoty, potom naozaj platí "všetko je jednotné a rovnocenné", nie je možné pojmy usporiadať, merať (absencia metriky a miery, napísal by matematik ... :-D).

Vango Tango

Tieto pojmy treba rozlišovať!

http://www.haaretz.com/neo-zionism-101-1.277397

Citujem iba to podstatné, názor Yariva Oppenheimera, ktorý trafil podľa môjho názoru klinec po hlavičke:

"They are not talking about values of Zionism, but about fascism in the name of Zionism. The Zionism in this movement is simply a clean word for fascism. In their view, in the name of Zionism a Palestinian does not have the right to demonstrate when his land is plundered, and Arabs who live in Israel have no right to criticize the state. It is clear to me that they are operating very craftily, but at the end of the day, their approach is very harsh."

Opravil by som ho :

NEHOVORIA O HODNOTÁCH SIONIZMU, ALE O NACIZME POMENOVANOM SIONIZMUS!

Vango Tango

je aj to, že nedokážu na osprosťovanie národa najať schopných manipulátorov s charizmou.

Krásne to vidieť na "Porotách HN".

http://tv.hnonline.sk/porota/921107-porota-maticiari-by-sa-uz-konecne-mo...

Vyjadrujú sa úplní somári, ktorí to video ani nevideli. Syn privatizačného gaunera, ktorý tára úplne od veci, herec a moderátor sebavedomo strieľajúci od boku čísla, z ktorých ani jedno nesedí (a má ešte tú drzosť rozprávať o alibistickej matematike). A na koniec úplná hviezda - editor HN, lenivec a hlupák, ktorý mal čas (a povinnosť) si pred vystúpením overiť konrétne čísla a neurobil to.

http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn/916481-v-com-spociva-skutocna-...

A títo Niktoši Asociáli z HN majú tú drzosť drístať o "postfaktuálnej dobe"

http://komentare.hnonline.sk/komentare/920480-v-postfaktualnej-dobe-treb...

Porota HN je teda naozaj zložená z "dôveryhodných expertov".

Dúfam že starý prdko Benčík sem občas nazrie - posilam mu ako "expertovi" pozdrav - predviedli ste sa v tom rozhovore ako úplný idiot!

Môj strýko a jeho manželka po vojne slúžili u Finančnej stráže. Bandrerovci prepadávali cestou dediny, znásliňovali a lúpili, naši museli s ľahkým guľometom a teta s puškou streľbou brániť svoje domovy (našťastie nakoľko neboli ožratí ako ich protivníci, strieľali presne a Banderovci s hanbou a obeťami odtiahli preč).

Čo to obraňujete, Vy úbohý amorálny hlupák, poznáte čo i len elementárne fakty?

http://www.kvhbeskydy.sk/banderovci-na-slovensku-1945-%E2%80%93-1947-k%C...

Ja mám svoje informácie od očitých svedkov a neboli to komunisti (strýko bol dokonca aj v HG). Vyhovárať sa na komunistickú propagandu, ako to robí tento článok je smiešne ...

Vango Tango

.... a o tom bol ten môj diskusný príspevok, pokúsil som sa analyzovať príčiny.

Problém politikov V4 je, že nedokážu tento ideologický guláš vyliať na hlavu jeho autorov. Mali by napr. doviezť farizejov model Juncker alebo Merkelová do osád našich sociálnych deviantov a vysvetliť im, že imigrantom nemôžeme v rámci ústavou zaručeným rovným zaobchádzaním poskytnuť viac. A to dokonca ani v prípade, keby EÚ hradila celé náklady na ich "adaptáciu"! Detto každého žiadateľa o azyl v SR na exkurziu do tohto "raja" a potom sa veľmi rýchlo ukáže, či je to ekonomický emigrant alebo skutočne uteká pred vojnou a prenasledovaním!

Obetiam propagandy, ktorým nasrali do hlavy šialenú zmes komunisto-kristo-šovinizmu, treba položiť otázku kde ste doteraz boli, keď ste naplikovali vašu solidaritu na obyvateľov SR?!

Vango Tango

a som sa dobre pobavil. Aj pred tým, než si ma upozornil! :-D

Vango Tango

Klasická zámena príčin a následkov. Lebo príčinou nie je preľudnenie, ale zle pochopená Sloboda a Solidarita (SaS ;-D) !

Sloboda ako právo parazitovať na práci druhých!
Solidarita, ktorá vychováva takýchto paraztitov v konenčnom dôsledku ničí darcu aj obdarovaného!

Týka sa to celej škály parazitov - od tých bielych v bielych košeliach až po čiernych oblečených v špinavých handrách.

Vango Tango

Je veľká chyba, ak fakt že nechápeme súperovu hru zmetieme zo stola tým, že je sprostý! Je to väčšinou tým, že nedokážeme pochopiť jeho pohľad na situáciu, nedokážeme sa pozrieť na šachovnicu z jeho strany a nedáme si námahu predstaviť si, čo by sme robili na jeho mieste.

Bohaté krajiny EÚ mali v porovnaní s V4 vždy veľkorysé sociálne zabezpečenie. Naopak im nevadila zúfalá situácia v týchto krajinách v období rabovačky. Žiadne výkriky o korupcii, klientelizme, hladkali hlavičky lumpov rozpredávajúcich napr. prirodzené monopoly. Nepriatelia ich privatizácie boli ich figúrkami z mimovládok nálepkovaní ako komunisti, čo nerozumejú trhovej ekonomike. Žiadna solidarita, iba podhodené omrvinky a obhryzená kosť, aby sa uspokojilo ICH svedomie.

Prečo takýto dvojaký meter? Lebo páni politici v Nemecku chcú byť opäť zvolení a štruktúra voličskej základne aj tam je taká, že hlasy prijímateľov pomoci v rôznej forme majú najväčšiu váhu vo voľbách.

Druhý problém je dilema, ktorá je zabudovaná už v koreňoch kresťanstva. Kristov kategorický tón „Kázania na hore/vrchu“ (Matúš 5:1-48) - http://www.milost.sk/logos/clanok/jezisovo-vyucovanie-o-modlitbe-v-kazni... - citujem „Medzi teológmi a biblickými učencami je rozšírený názor, že Kázeň na vrchu je akousi „ústavou Božieho kráľovstva“. ... Ten, kto číta Kázeň na vrchu, si musí úprimne priznať, že pre obyčajného človeka je nemožné takýchto hodnôt a postojov dosiahnuť.“
http://www.hcjb.cz/Lumen/20030622.html?table=lumen&nr=2003-06-22
Fakt je, že aj mnohí ateisti majú hlboko vo svojom podvedomí zakódovanú kresťanskú morálku a kategorické morálne imperatívy.
„(Matúš 5:1.42) Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“

Nemeckí politici sú väčšinou obrovskí farizeji, ich kráľovnou je Merkelová. Dcéra pastora, aktívna „komsomolka“ si asi realizuje svoje multikulti túžby v starobe : http://1.bp.blogspot.com/-K8CrebpazyQ/Twvr6VM2juI/AAAAAAAAP6k/Mhb7I-a0nE...
V jej hlave sa poplietol Komunistický manifest s Novým Zákonom a výsledkom je nepožívateľný guláš, nevhodný na konzumáciu pre väčšinu ľudí. Keď primiešame tradičný šovinizmus Nemcov https://www.youtube.com/watch?v=yLHGTJjHXLo je to pre krajiny V4 priam diabolská jedovatá potrava.

Pozerajúc na Budapešť - scény na stanici Keleti a na hraniciach
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03427/hungary04_3427841b.jpg
http://www.euro-islam.info/wp-content/uploads/2017/01/2015.09.02.-Menek%...
z podvedomia sa vynorila tá šialená zmes komunisto-kristo-šovinizmu a vygrcala ju vo forme úžasného výkriku „Wir schaffen das!“ - My to zvládneme!

https://www.cartoon-journal.de/images/Cover_KS2015_druckfaehig.png

A nakoľko je vo väčšine hláv Nemcov podobný podvedomý jedovatý guláš, našla svojich obdivovateľov.

Všetky ostatné kroky, vrátane útokov na V4, kvóty ... atď. sú len logickým dôsledkom zúfalého zametania tohto grcu pod koberec, aj na úkor V4 (bez ohľadu na sociálne podmienky v týchto krajinách)!

Teraz Nemci nekričia "Nezvládli sme to!", ale už rebelujú a pokúšajú sa vymiesť ten smrad spod koberca. A o tom to je ... :-D

http://schwarwel-karikatur.com/wp-content/gallery/merkel/160831schaffen-...

https://i.ytimg.com/vi/I5zwv7u1CRY/hqdefault.jpg

https://ejbron.files.wordpress.com/2016/01/screenshot_254.png?w=565&h=372

A dialóg EK s V4 vystihla najlepšie táto karikatúra:

http://www.stuttmann-karikaturen.de/karikaturen/kari_20150904_Dialog_kol...

Vango Tango

že po odmyslení RR a textu ide o Tvoj návrh nového štátneho znaku SR! :-D

Ale bola by to v tejto podobe minimálne krásna obálka na Protokoly finančných mudrcov! :-D

Na odstránenie zbytočného bratislavocentrizmu navrhujem do pozadia upravený obraz
http://www.metrona.sk/obrazy/repin.jpg

a keby vadila tá 33 na vrchole, tak by som ju nahradil

https://i0.wp.com/incogman.net/wp-content/uploads/2010/07/LOVE-US-HATERS...

:-D

Vango Tango

Tou hviezdou si nechcel uraziť vieru, je to grafický symbol pre číslo 33

http://freetofindtruth.blogspot.sk/2014/08/33-banker-and-bank-of-america...
http://freetofindtruth.blogspot.sk/2013/11/33-rules-your-life-you-just-d...

ktoré má mystický význam. Teda prípadné osočenie zo zneváženia Dávidovej hviezdy je iba nepochopenie zámeru umelca, ktorý mal snahu vyjadriť že nie kresťanstvo, ale svetový finančný systém má na svedomí to, že tri kopce sa zmenili na smetisko.

http://tqcode.com/special.php?aff_id=7358&aff_sub5=mgw&campaignId=2051&p...

Quantum ... !

Mimochodom aj ten gašpar, nesúci kríž na chrbte má číslo 33 – iba si sa inšpiroval ...

Vango Tango

Celé video bol iba umelecký čin, je to akčné umenie, metafora, happening! Je sloboda umeleckej tvorby a akčné umenie je jeho nedelilteľnou súčasťou. Plamenné výzvy a vyhrážky boli iba metafora, umelecká reakcia na skutočné náslie, ktoré pácha ISIS. Cieľom celej "performance" bolo upozorniť veriacich v Islam, ako vnímajú niektoré pasáže Koránu kresťania a neveriaci.

Pretože doteraz sa rovnakým spôsobom obhajovali hanobitelia kríža. Rovnosť pred zákonom ...

http://www.pluska.sk/images/gallery/plus7dni/z-domova/2013/09/plagat.jpg

""Pripodobenie k tŕnistej, ale zároveň vykupiteľskej ceste Ježiša nemalo za cieľ znevažovať Kristovo duchovné posolstvo, dehonestovať cirkev alebo urážať náboženské cítenie veriacich. Práve naopak, jeho použitím chceli organizátori a zadávatelia podporiť myšlienku morálnej očisty spoločnosti aj prostredníctvom umeleckých produkcií s hodnotným humorom a so spoločenskou satirou.“

Citujem z http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/patalie-krizom-veriacich-pohorsil-...

Na jednej stane hákovému krížu a Dávidovej hviezde priznávame priam magické vlatnosti a trestáme ich (zne/po)užitie, na druhej krajina ktorá si dala do ústavy kresťanské hodnoty a má v štátnom znaku dvojkríž, nepovažuje za potrebné ekvivalentným spôsobom chrániť symbol štátu a kresťanstva.

Intelektuálne a morálne smetisko a na ňom dvojkríž s obeťou organizovaného zločinu, s ktorým mal minimálne podozrivé kontakty.

Vango Tango

Na existenciu škandalózneho plagátu, ktorý znevažuje štátny znak a utrpenie Krista, boli upozornené obe politické strany, čo sa oháňajú svojou „slovenskosťou“ a „kresťanstvom“.
Výsledok je veľké prd, žiadna reakcia.

Prezident republiky na premiére filmu pokojne vypliešťal svoj scientológmi vymetený prázdny pohľad na túto drzú provokáciu a držal hubu.

Tvrdým životom frustrovanú a stresovanú dievčinu, ktorá sa stala obeťou organizovaného násilia a už jej z toho hrabe tak, že v hysterickom záchvate pošťala a zapálila Korán, väzobne stíhame a ideme súdiť! Ako je možné, že pred samotným stíhaním nebol privolaný kvalifikovaný psychiater a neposúdil jej zdravotný stav? Ktorý „expert“ ju vyhodnotil ako extrémistku? Ktorý hlupák organizoval zatýkanie – však tam chýbal už len tank na rohu budovy!

V akej krajine žijeme, čo sú to za politici, čo mlčia? Národne orientovaní ... Tento ich postoj nie je extrémizmus? Na nich kukláčov nepošleme?
„... nie je to právne stíhateľné, škoda sa tým zaoberať!“
A čo takto rovnosť pred zákonom? Však to je pilier právneho pozitivizmu, ktorý sa vyučuje na školách! Alebo celý problém spočíva v hodnotovom rebríčku našich politikov, kde na prvom mieste je vlastný teplý válov, potom dlho nič a na konci prázdne táranie o našej štátnosti a Slovensku!

Ak štátny znak nie je symbolom štátnosti a je ho možné verejne hanobiť, potom prečo súdime hanobenie náboženskej knihy?

PS: Na rozdiel od šialeného Matoviča nenosím diktafón vo vrecku a nevynášam obsah rozhovoru ani osoby a obsadenie.

Vango Tango

 

Prenasledujeme životom postihnutú chuderu, ktorej evidentne z utrpenia hrabe, za to že na Internete zavesila pálenie koránu. Ale to, že tu niekto verejne zhovadil štátny znak a urážlivo porovnáva utrpenie Krista s Remiášom, to nie je urážka viery? Na Slovensku je pod ochranou štátu iba Korán? Vlastný štátny znak nie je chránený? Pozrite si pozorne ten plagát!!!

Vango Tango

https://twitter.com/EmmanuelMacron?lang=en

Fillon to posral ...

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/01/fr...

To len na ukážku, aký je to typický Francúz - chaotik.

Vango Tango

je podvod na obyvateľoch SR. Hrušovský má na ňom obrovské zásluhy. To na margo "...na základe jeho doterajších skúseností a praxe..."!

Vango Tango

Ušetrite si čas a peniaze, stačí si pozrieť tento videoklip a urobíte si úplný obraz o kvalitách víťaza :
https://www.youtube.com/watch?v=sTSA_sWGM44

Bože ako hlboko som klesla, vzdychla si USA ...

Major Zeman pri zhliadnutí filmu

https://www.youtube.com/watch?v=bzqVljzA3y4

Jeho sláva je nehynúca! Nová verzia, všimnite si vkus scény a novú pohybovú kultúru !

https://www.youtube.com/watch?v=PL8CD8PjVmA

Vango Tango

nenávisť s hlúposťou papagája oportunistu. A to je momentálne väčšina kritikov Slovenského štátu.

Ukážka jedného somára, skúšajúceho pridať sa k priemyslu bedákania

http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn/916481-v-com-spociva-skutocna-...

Čudujem sa Matici že zareagovala tak, že zbabelo ukončila diskusiu. Ale aj tam platí "Kádre rozhodujú o všetkom!" :-D

Vango Tango

Je to vizitka "demokracie" a "otvorenej spoločnosti" na Slovensku, ako niekto má právo osočovať a obete sa nemajú právo brániť VECNÝMI ARGUMENTAMI - legislatívne upravená nerovnosť pred zákonom.

Vango Tango

Osloví iba menšinu, v druhom kole nevyhrá. Ak áno, bude to signál pre celý svet, že náš vzor demokracie stratil nervy a situácia je už katastrofálna.

Vango Tango

medzi patentom na obmedzenú dobu (napr, na nový typ prevodovky) a prípojkou kanalizácie. :-D

Ordoliberalizmus mal pozitívne výsledky, na rozdiel od neoliberalizmu.

Vango Tango

Moja predstava vychádza z historickej skúsenosti Nemecka po II. svetovej vojne.

Teda Freiburgská ekonomická škola (Walter Eucken, Franz Böhm, Hans Grossmann-Doerth, Leonhard Miksch, ...), sociálne trhová ekonómia. Modernizovaný prístup k riadeniu štátu, ako to predviedli Ludwig Erhard a Konrad Adenauer.

Čo to v praxi znamená?

Zdrojom efektivity je zdravé konkurenčné prostredie. Za jeho kondíciu je zodpovedný štát. (Likvidovanie monopolov a kartelov)

Tam kde je reálny monopol a podnikanie má verejný charakter, prípadne informačná asymetria, štátne vlastníctvo. Rozvody energií, vody, kanalizácia, "veľké" zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, ... atď.. To je ten rizikový management - každá investícia v štáte musí byť posudzovaná z hľadiska rizík pre celú spoločnosť.
(príklad : JE možné iba pri poistení najväčších možných škôd komerčnou poisťovňou).

Náhubok pre frakčný rezervný systém - povinná rezerva 80%. Zákaz prepojenia rizikového investičného poisťovníctva s vkladmi obyvateľstva vo všetkých možných formách. Teda napr. koniec II. pileru.

Obmedzenie úžery - maximálny úrok inflácia + 5%.

Zákaz znárodňovania rizík - zisky privátne, straty tak isto privátne.

Vyrovnaný štátny rozpočet.

Decentralizácia riadenia štátu, ale s finančnou zodpovednosťou! Redistribúcie iba formou investícií.

Osobná zodpovednosť managerov štátnych podnikov a vysokých funkcionárov za riadenie. Čierne listiny "podnikateľov" a managerov.

... atď., atď.!

Vango Tango

prebiehala tak, že niekto drisol sprostosť (v rýchlosti, nezobral si okuliare a neprečítal po sebe, bol lenivý) a okamžite bez diskusie sa stala z hlúposti do kameňa vytesaná pravda.

Samozrejme, že tam malo tam byť napísané "zákaz znárodňovania rizík". Na to je diskusia a kde nie je tam ostávajú sprostosti "Na veky vekov Amen!".

Ďakujem za opravu.

Vango Tango

Ak máš na mysli Bratislavu, tak pridaj na zoznam aj Košice. Ale je to zbytočné generalizovanie na základe hŕstky kaviarenských povalačov, čo sa pretŕčajú v médiách. Aj v Bratislave sa situácia radikálne mení, uvidíš pri voľbách nového župana. Mimochodom Kiska priliezol z Popradu - to k tej "tatranskej identite" ... :-D

Vango Tango

Definícia je napríklad
https://en.wikipedia.org/wiki/Clerical_fascism
Je pomerne presná!
Je to ideológia ktorá kombinuje politické a ekonomické doktríny fašizmu s klerikalizmom.
Čo je to klerikalizmus?
https://en.wikipedia.org/wiki/Clericalism
A tu si je potrebné ujasniť vecne a objektívne, akú úlohu mal katolícky klérus v Slovenskom štáte. Operovať jednoducho výrokom „Tiso bol kňaz“ nestačí! Farár Tiso nebol klérus! Ako sa postavil katolícky klérus k Tisovmu antisemitizmu? Ako participoval katolícky klérus na riadení Slovenského štátu?
Čo je to fašizmus ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Definitions_of_fascism
Ako spĺňal tieto kritéria režim vládnuci počas Slovenského štátu? Formálne na úrovni deklarácií a skutočne pri konkrétnom riadení štátu.
Toto sú otázky, ktoré by sme mohli diskutovať a nie na základe nálepkovania českých komunistov prevziať bezduché hodnotenie. Čo ty na to norman, nie je to na samostatnú tému?

Vango Tango

Lebo je to oportunistický hlupák, vychovaný "komunistami", ktorý nestihol za viac ako štvrť storočie doštudovať si problematiku a pohybuje sa v myšlienkovom svete vtedajšej propagandy.

Tá snaha participovať na "Priemysle holocaustu" ( http://vho.org/aaargh/fran/livres4/NFHolindustry.pdf ) je niekedy naozaj trápna.

Vango Tango

v Indii? V Indii išlo o brutálny rasizmus! V období vládnuceho kritizovaného "klérofašizmu"!

http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/soutikbiswas/2010/10/how_churchi...
https://en.wikipedia.org/wiki/Bengal_famine_of_1943

O čo boli lepšie podmienky Indov v celej krajine - jednom veľkom koncentráku, ako Židov na Slovensku?

https://en.wikipedia.org/wiki/Famine_in_India

Porovnávajme v konrétnom historickom kontexte a používajme rovnaký meter na Churchilla a Tisu. Akým právom moralizuje Angličan a povyšuje sa nad Slovákov? Veľká Británia bola suverénny štát a nie satelit pod čižmou Nemecka ...

Vango Tango

Pozrel som si video so Stanislavom Mičevom a som zhrozený. Ako môže byť takýto hlupák riaditeľom Múzea SNP?
Ale vecne, v tej jeho trápnej prednáške odzneli vyslovené nezmysly!

0:30 Likvidácia ľudí, ktorí dovtedy nikomu nevadili ... Ale vadili pán Mičev, bola tu síce malá menšina Židov, ale o to rozdrapenejšia a pažravejšia, ktorá robila zlú krv medzi Slovákmi. Židovskí krčmári, úžerníci, podvodníci, neskôr bankári, píšu o nich dokonca aj Štúrovci. Riaditeľ Múzea SNP o tom nevie? Kde sa odrazu zobral ten hnev a nenávisť?

1:30 Totalitný systém sa začal etablovať v Európe v Maďarsku za Horthyho. Pán Mičev, prvý moderný (proto)totalitný autoritatívny systém predstavoval Napoleon III v roku 1852.

2:30 Fašizmus nemá vlastnú filozofiu! Meno Giovanni Gentile tomuto prdkovi nič nehovorí? A čo takto baron Giulio Cesare Andrea Evola, alebo Aleksandr Gelyevich Dugin?

Už v tretej minúte som stratil nervy a prestal som to pozerať. Čierno-biely, veľmi povrchný pohľad na fašizmus, ktorý robí z Talianov a Nemcov úplných somárov, ktorý nadšene pochodovali za vodcami, ktorí im nepriniesli nič dobré ...

Vraj totalitný systém, tvrdí tento propagandista a historik – diletant. Až do vypuknutia SNP nebol na Slovensku nik odsúdený na trest smrti. Môj starý otec komunista sa vôbec až do vypuknutia povstania nemusel skrývať. Stačí sa pozrieť na zloženie Tisovej vlády – plno luteránov, guvernér NBS slobodný murár profesor Karvaš, ... atď. ! Nik z ministrov jeho vlády neobvinil Tisa s autoritatívneho štýlu vládnutia, dokázal rozpoznať hranice svojej kompetencie.

Klérofašizmus bol komunistický výmysel, ktorí presadzovali najmä českí komunisti. Vytrhnúť z kontextu opatrenia po vypuknutí SNP v období, keď okolité štáty a Slovensko boli vo vojne, je poriadna propagandistická špinavosť a nie história!

Tento typ sprostej propagandy v skutočnosti nahráva opačnému extrému – idealizovaniu Slovenského štátu a Tisa osobne.

Ak by sme použili rovnaké kritériá na všetkých politikov II. svetovej vojny, potom väčším "anglofašistom" bol Winston Churchill ...

Vango Tango

že tento nezodpovedný narcista, ktorý stratil úpne sebareflexiu a nevidí hranice svojej kompetencie, bol minister. Toto bola obľúbená taktika našej "neoliberálnej" pravice, riadenej ako drony zo zahraničia. Nájdite debila, čo si namýšľa že riadi, dajte šancu jeho egu nech sa kúpe v sláve a obhryzkávajúc ohlodanú kosť predá aj svoju vlastnú mater!

Táto charakteristika sedí na väčšinu ministrov Dzurindu a Radičovej (vrátane ich samotných).

Ak si myslíte, že je to iba problém Slovenska, že iba my sme schopní takejto zhovadilosti, stačí keď sa pozriete na históriu Argentíny a Grécka.

Naša tragédia je, že väčšina Slovákov nemá záujem o ekonómiu, sme národ ekonomických analfabetov.

Prečítajte si manifest sociopatickej debility

http://www.strana-sas.sk/file/4849/odvodovy_bonus.pdf

Aj napriek zjavne chýbajúcej všeobecnej a sociálnej inteligencii autora sa nájdu na Slovensku obmedzenci, čo tohto chudáka, čo v Nemecku zdrhol pred štátnicami z ekonómie, nechal si potvrdiť návštevu školy a potom to označil ako prediplom, schopní onálepkovať ekonóm.

Vango Tango

Je nespravodlivé označiť Martina Hubu ako hlupáka. Každý žijeme v nejakej bubline, ak si budeme z jednej bubliny nadávať do druhej neodôvodnene do hlupákov, kam to povedie?
Martin Huba napriek obmedzenému obzoru nie je na rozdiel od našich kaviarenských samoľúbych intelektuálov z Bratislavy a Košíc obmedzený. Keby sa narodil ako syn Gustáva Valacha tak by jeho pohľad na svet bol úplne iný. Valachove diskusie so Šaňom Machom (očité svedectvo) by podstatným spôsobom zmenili jeho dojmológiu o komunizme.

Ohnivá diskusia okolo klipu Matice patrí tiež do tejto kategórie. Komunistom sa podarilo fyzicky (okamžite, ale aj pomaly) zlikvidovať svedkov, ktorý by mohli vydať svedectvo o Slovenskom štáte a Tisovi. Naša oficiálna história je tak smiešne šablónovitá a čiernobiela, že už jej neverí ani premýšľajúce decko.

Ak niekto žil v bubline oficiálnej propagandy (históriou alebo umením nazvať tie sračky, ktorými bolo kŕmené Slovensko, by bolo nezaslúženým eufemizmom), má POCHOPITEĽNE na Tisa iný pohľad ako človek, ktorý žil v rodine (použijem komunistický termín) exponentov Slovenského štátu.

Opakovane vyslovujem pochybnosť, či na Slovensku bude napísaný objektívny a na faktoch založený životopis prvého prezidenta Slovenského štátu.

Výsledok? Napríklad komické pokusy o blahoslavenie Jozefa Tisu. Keby si niekto dal tú prácu a prečítal si archívy Vatikánu (toto obdobie je už odtajnené) tak by s takýmto návrhom neprišiel.
Ako dobrý úvod odporúčam prečítať si
http://catholicsocialscientists.org/cssr/Archival/2012/Articles%20-%20Ry...

Vango Tango

Odporúčam pozrieť si „s nadhľadom“ diskusiu
https://www.tyzden.sk/podlampou/37234/pod-lampou-martin-huba-o-20storoci...

Zabudnite na škandalóznu osobu Hríba, občasnú naivitu Martina Hubu, ktorá sa prejavila najmä jeho idealizovaním Kisku. Huba je herec, ktorý žije v na slovenské pomery v luxusnom akváriu SND. Evidentne nerozumie ekonómii a nemá čas sa zaoberať problémami 90% Slovákov. Žije v akváriu, ale so sklenenými stenami a tak občas mu niečo skutočne reálne prenikne do jeho sveta, v ktorom najväčší hluk robí prevzdušňovač a najväčšou udalosťou je výmena vody a čistenie sklenených stien.
Ale má evidentne veľa načítané, musel naštudovať množstvo rolí – proste kultúra urobila svoju prácu a tak občas trafil aj klinec po hlavičke. Preto je naozaj užitočné abstrahovať od akváriového efektu SND a krivej huby Hríba a pozorne počúvať čo povedal.

Napríklad ako abstrahoval podstatu dnešnej doby a našich problémov.

ZAMIEŇAME SI PRÍČINY S NÁSLEDKAMI !
Z NÁŠHO ŽIVOTA SA VYTRATILA ELEMENTÁTNA PRIRODZENÁ MORÁLKA!

Prvú salvu vystrelil Huba už v 5. minúte. V 7:25 to bola ďalšia salva :
„To čo štartuje to negatívne v nás ... je pocit bezmocnosti voči krivde, nespravodlivosti ... vedúca až k zúrivosti ...“.

Na prelome 60/70-tich rokov sa stala pre ekonómov guru podpriemerná filozofka Ayn Randová. Jej veľký obdivovateľ Milton Freedman odštartoval procesy, v ktorých postupne za pomoci prekorumpovaných médií a grantovej politiky Ferengov ovládla ekonómiu rakovina, ktorú zjednodušene možno onálepkovať ako monetarizmus a neoliberalizmus. Prvé následky bolo vidno v Chile, potom sa tento mor rozšíril do Argentíny a paralelne s vyčíňaním Carlosa Menema v Argentíne po páde komunizmu prenikol (protagonista bol Jeffrey David Sachs a jeho povestná šoková terapia) aj do nášho života. Tú zúrivosť môžete vidieť na
https://www.youtube.com/watch?v=-hia04z8Zbs

Obávam sa, že Martin Huba napriek tomu, že správne poukazuje na zámenu príčin a následkov, celkom nedokázal dokončiť svoje akvarijné úvahy do konca a spýtať sa na konečné príčiny. Je to na samostatnú úvahu a diskusiu!

Vango Tango

by sme sa nemali znížiť na úroveň patologického narcistu, plateného Ferengami. Nadávkami reagovať na nadávky.

Z právneho hľadiska používanie výrazov Židko, Židáčik, Židobolševik v našom právnom systéme narazí na fakt, že toto označenie bolo používané za Slovenského štátu. Teda môže byť označené ako (budem presnejší, ako oponenti LS NS) klérofašistický termín a teda (prenesene) ako propagácia nacizmu (nie fašizmu, ten nemusí byť ani rasistický, ani xenofóbny).

Havranček bude na súde argumentovať, že neoznačil týmto pojmom všetkých Slovákov, ale že takto ironicky v zosmiešňujúcom článku označil iba časť Slovákov. A bez problémov v našom právnepozitivistickom systéme súdnictva vykĺzne.

Môžeme pokojne písať a hovoriť o "Vyvolenom národe" (pričom úvozovky odôvodníme citáciou termínu to Starého Zákona), o Chucpe (hovoríme nie o všetkých Židoch, ale iba o tej časti, ktorú definuje preklad tohto slova z jidiš), o Ferengoch, ... atď.!

Nesmieme používať termíny ako "obrezanček", lebo urážajú vieru.

Havran prekročil hranicu, za ktorou by mal nasledovať trest. Tak ako Hríb krivohubý bol vytlačený z vysielania verejnoprávnej televízie, na základe "Poslednej Večere s Havranom" by mal skončiť aj Havran.

Diskusia bola nevyvážená, odzneli v nej nehanebné klamstvá, bola osočená väčšina Slovákov, ktorí svoj názor vyjadrili vo voľbách. Teda väčšina obetí násilného vymáhania koncesionárskych poplatkov.

SNS od samotného začiatku tejto vlády žiada svojich koaličných partnerov, aby urobili poriadok RTVS. Ryba smrdí od hlavy! Prečo SMER dovolil, aby na jej čelo niekto dosadil Miku?

Ako je možné že na obrazovke som videl pretŕčať sa dvoch narcistov, ktorí ponižovali ľudí čo nemajú rovnaký názor ako títo "majitelia pravdy"?

SNS nie je iba v parlamente, jej predseda je dokonca na jeho čele, je súčasťou vládnej koalície. Vyzývam verejne (ale aj neverejne, čo môže byť ešte účinejšie :-D) predsedu SNS, aby zaujal jasné stanovisko k pôsobeniu samoľúbych narcistov "NadSlovákov" (vrátane Miku) v RTVS!

Ak Vás oprávnene rozhorčil prístup k problému dvojakého prístupu EÚ k zdraviu potravín, ak tu máme zákony na ochranu práv "vyvoleného národa", treba jasne definovať zákon na ochranu Slovákov pred urážkami podobných kreatúr, ako Havran, Gál, ... atď.!

Treba okamžite riešiť situáciu v RTVS, lebo Dobšinský oháňajúci zastupovaním koncesionárov by mal konečne pocítiť, čo si väčšina koncesionárov myslí!

Pozrite sa do tvárí týchto nadľudí!

https://img.mediacentrum.sk/gallery/nwo/maxwidth/990/2308238.jpg
http://www.pluska.sk/images/ma-toho-dost-nervozny-premier-diskusnej-rela...
http://t1.aimg.sk/magaziny/0UVp8PmvS_qle0Iwu7byIQ~Fotka-intelektu-la-Mic...

Toto sú nadľudia, naša "elita", s ktorou chcú vyhrať virtuálnu informačnú vojnu ... :-D

Keď pozorne sledujete čo nadrístali v "Poslednej Večeri ...", tak mne to pripadá na rovnakej úrovni ako strategické úvahy Adolfa Hitlera začiatkom roku 1945.

Vango Tango

vyzeral ako slušný človek. Havran s Dobšinským ako dvaja kaviarenský narcisti, už len té pózy a to špúlenie úst Dobšinského (nie je teplý?)!
Šimečka opakovane klamal a dá sa to dokázať!
Traja nesympatickí, do seba zahľadení, anticharizmatickí morálni a intelektuálni invalidi.

Záver: Súdruhovia, s touto partičkou informačnú vojnu nevyhráte ... :-D

Vango Tango

Pozrel som si pozorne video:
http://www.infovojna.sk/article/rozhovor-so-sheilou-adrianou-v-radiu-svo...

To úbohé dievča malo určite veľmi pohnuté životné osudy. Ich následkom trpí na ťažkú hystériu, ktorá sa prejavuje okrem iného fabuláciami. Bola to veľká sprostosť politizovať jej objektívne povedané tresný čin hanobenia náboženského presvedčenia. Obe strany sa hrozne umažú, ale najviac hlupáci, čo ju tak trápnym spôsobom nechali zatknúť.

Prognóza?

To dievča sa pokúsi vo vyšetrovacej väzbe o klasickú "demo" sebevraždu. Bude musieť byť prevezená na psychiatriu. Obviní vyšetrovateľov zo všetkých možných trestných činov. Média sa vrhnú na overovanie jej fabulácií a určite nájdu dostatok argumentov, aby ju usvedčili, že klame.

Kto ostane v poli porazených?

Napriek tomu, že sa jedná o krehké pekné dievča a preto verejnosť bude väčšinou stáť na jej strane, predovšetkým ona. Bude mediálne zneužitá a mentálne znáslinená. Následky cirkusu čo rozpútala si ponesie veľmi dlho. Nebude odsúdená, aj priemerný advokát to uhrá na hystériu a afekt.

Ak si niekto sľuboval politické body, tak pohorí. Žitňanská za to, že neprimeraným spôsobom štát zaútočil na choré dievča. "Alternatívci" za to, že zverejnili klamstvá, ktoré sa nepochybne podarí nájsť vo fabuláciách chorého dievčaťa.

Vango Tango

začnú bojovať proti extrémizmu extrémistickými prostriedkami. Tá fotografia zo zatýkania je hanbou časti policajného zboru a tých, ktorý ho úkolujú!

Kde sú skutočné príčiny xenofóbie? Nádherne to slniečkárovi a vítačovi Čulíkovi z Britských listov vysvelil jeden úspešný podnikateľ z ČR :

http://blisty.cz/art/85803.html

Priznám sa k malej paranoi, lebo nestalo by sa to prvý raz! Tento článok som si stahol na disk a budem čakať, koľko bude trvať, kým ho ukryjú do hlbín archívov BL, alebo dokonca vymažú.

K samotnému článku. Dal by sa napísať aj ostrejšie, s aktualizáciou na pomery Slovenska.

Koľko stojí imigrant daňových poplatníkov? Uvádzam výšku dávok z OFICIÁLNEHO zdroja:

http://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/temporary-residence/

Pozrite si tie čiastky. Nemusia platiť žiadne dane, odvody, je to ich čistý príjem! To týchto nákladov nie sú zahrnuté náklady na "adaptáciu", ubytovanie, následky zvýšenej kriminality, ... atď.

Ako sa na tieto čísla má pozerať Slovák, ktorému solidárni slniečkári vítači roky natĺkali do hlavy, že sa má postarať o seba a opakovane hlasovali proti minimálnej mzde. To boli mediálne sračky, čo dostávali naši slniečkári pri každom jej zvýšení!

http://www.minimalnamzda.sk/minimalna-mzda-historia.php

Kto bol solidárny k imigrantom a ako bol solidárny k pracujúcim občanom Slovenska?

Rozpamätajte sa!
http://www.24hod.sk/vlada-znizuje-sance-zamestnat-sa-tvrdi-miklos-cl6112...

Ako sa splnili prognózy "ekonómického génia" Ivana Miklóša?

Toto mediálne simulakrum s hrošou kožou potiahnutou teflónom stále mudruje:

http://komentare.hnonline.sk/dnes-pise/663323-smrtiaci-koktail

Imigrácia nás zachráni! :-D

Vango Tango

na zvýšenú aktivitu podobných útokov na Tvoju osobu. Z otvorených zdrojov a ešte viac z JPP v Bratislave je možné dedukovať, že na Slovensko prišli prepraté cez rôzne inštitúcie na naše pomery veľmi slušné peniaze na boj s xenofóbiou a extrémizmom. Logicky z toho vyplýva, že oportunisti Niktoši Asociáli buzzeranti (odvodené od slova "buzz marketing" :-D) budú intenzívne buzzerovať servery s alternatívnymi názormi.

Nenechaj sa vyprovokovať!

Vango Tango

Prečo útočíš na osobu? Čo si zač?

S ľuďmi, ktorí majú podobné šablóny myslenia som mal skúsenosti ešte za socíku.

Boli to:

1. Oportunisti Niktoši Asociáli, čo za ohlodanú kosť profesionálne buzerovali (ľubovoľný) terč, ktorý im ukázali ich "Capo", ktorých viedol komunstický "Capo di tutt'i capi".

2. Bláznivý fanatik, ktorý potreboval na presadenie svojich názorov vidieť konkrétny cieľ.

Menia sa iba formy, dnes je to napr. asistent poslanca NR SR, dobre Sorosom platený mimovládkar, príslušník nejakej "protiextrémistickej jednotky" platený štátom za buzeráciu nepohodlných ľudí, prekurvený oligarchami platený novinár.

Kto si, zaraď sa! Lebo čo si teraz predviedol je duševná choroba ...

Vango Tango

podnikne teroristický útok, bude to smrteľná rana na pokojné spolunažívanie veriacich Mohameda s občanmi Slovenska.

Bude to dôvod na tvrdé represívne opratrenia a navždy to zmení postoj Slovákov k imigrácii z islamských krajín.

Naši "slniečkári a vítači" sa stanú terčom neľútostnej ostrakizácie a z politických mŕtvol sa stanú hnijúce smrdiace zdochliny.

Dúfam, že Moslimovia na Slovensku si to uvedomujú a nebudú ani mlčky podporovať teroristov - okamžite nahlásia každý podozrivý pohyb fanatikov na Slovensku.

Vango Tango

Žila celý čas v hrozných podmienkach, jej správanie je iba jej chorobná reakcia na ne. Namiesto toho, aby jej pomohli /sociálni pracovníci, psychológovia, psychiatri/ ju idú zavrieť do kriminálu.

Ktorý expert ju klasifikoval ako "nebezpečnú extrémistku"?
Nehanbia sa po zuby ozbrojení kukláči v takom hojnom počte zatýkať toto útle stvorenie?
Nehanbí sa ministierka Žitňanská keď vidí následky takejto aplikácie svojho zákona?
Nehanbia sa "novinári" za svoje hodnotiace súdy prakticky chorého človeka?

Jej reakcia na súčasnú krízu bola hysterická a ospravedlniteľná jej životným osudom.

Opakujem už napísané:
Pre posúdenie konkrétneho človeka, či je rasista sú kľúčové tri aspekty:
1. Stres - jeho intenzita a dĺžka doby, počas ktorej mu bol vystavený;
2. Generalizovanie – jeho stupeň (tu hrajú zásadný význam slová väčšina a všetci);
3. Konkrétna agresívna reakcia (verbálna alebo brachiálna).

Stres je nevyhnutná súčasť kontextu posudzovania akýchkoľvek výrokov, nie iba tých „rasistických“.

Všetky tieto okolnosti môže posúdiť iba kvalifikovaný psychiater a nie nejaký samozvaný „expert“ financovaný mimovládkou zo zahraničia.

Ak Norman označil Andora Šándora za "známeho českého idológa" tak mu zalichotil! Tento oportunistický papagáj nevyslovil v médiách jednu pôvodnú myšlienku. Je to vizitka našich médií, že dávajú tomuto trápnemu Niktošovi toľko priestoru.

BOŽE AKO HLBOKO KLESLI NAŠE SAMOZVANÉ ELITY !!!

Vango Tango

na vážne témy iba začiatkom roku, alebo pri mimoriadnych udalostiach. O tom čo mi vyšlo v janurári som už písal. Nie je dôvod na pesimizmus, čo sa týka Slovenska.

Vzťah pes a človek je veľmi rozsiahla téma. O tom, ako pes preberá vlastnosti svojho pána, o jeho empatii a dokonca telepatii. Tak sa nečuduj, že pri smrti jedného z týchto partnerov sa dejú podivné veci, že napríklad pes často dokáže predpovedať smrteľnú chorobu svojho pána, ... atď.!

Vango Tango

fenotyp = genotyp + prostredie

V prípade konkrétne psov je tým prostredím výcvik a nemilosrdná selekcia pri uznaní rasy (dokonca limitovaná počtom uznateľných šteniat) a hodnotením psa počas výstav. Celý tento mechanizmus slúži na to, aby sa dedičnosťou upevňoval určitý fenotyp. Ak by sa to nedialo, konrétna rasa by rýchlo degenerovala. To je elementárna genetika a na tomto poznatku zhorel Lysenko ako vedec.

Nedokážem nájsť serióznu štúdiu, ktorá by dokázala vedecky určiť, aký ma v tomto prípade podiel genotyp a toto UMELO vytvorené prostredie. Je veľmi pravdepodobné, že nejstvuje, ak tvrdíš opak, uveď link :-D, rád si to prečítam!

Znovu opakujem, je to príliš vážna téma na to, aby sme ju znehodnocovali diskusiami o psíčkoch a ich umelo kultivovaných rasách. A nepodsúvaj mi neustále, že tvrdím že rasy nejestvujú!

Vango Tango

tak si na omyle. Zrejme si spozoroval., že na aroganciu odpovedám ešte väčšou aroganciou! :-) Vážnosť témy by si to nezaslúžila.
"Ono ten vzorok 1000 sa posudzuje na základe štatistickej chyby približne 3%, ktorá sa považuje pre väčšinu účelov dostatočne malá. Preto máš prieskumy verejnej mienky, politických názzorov a podobne, robené vždy na vzorke okolo 1000 ľudí (všimnite si to), lebo matematika zaručuje pri tomto počte spomenutú dostatočne malú smerodajnú výchyľku."

Konečne si uvedom, že sú problémy, kde nastačí inteligencia ale sú potrebné aj vedomosti a skúsenosti.

1. My sa tu medzi sebou rozprávame nie o tom, či rasy jestvujú, alebo nie. Neviem či to robíš naschvál, ale znova ti opakujem, že moja diskusia je o tom, či genetika dokáže odpovedať vedeckými metódami na uvedenú otázku.
2. Jeden skutočne elementárny fakt z matematickej štatistiky. Reprezentatívnosť vzorky sa posudzuje nie tak, ako si ty napísal (1000 = chyba 3%). Je to funkcia veľkosti východickovej a skúmanej vzorky súboru súboru.
3. Keď sa vedecky testujú hypotézy, vždy sa uvedie pravdepodobnosť, že hypotézu možno odmietnuť/prijať. Táto hodnota má tak isto podstatný vplyv na veľkosť skúmanej vzorky.
Dal by som link, kde si to môžeš naštudovať, ale naozaj začínam mať dojem, že na to nemáš trpezlivosť, čas, chuť, ... atď.! Ak chceš ostať na tej úrovni diskusie, ako to predvádzaš na tomto blogu o rasizme, je to Tvoj a nie môj problém.
4. Operuješ prieskumom verejnej mienky. To nie je veda, tam sa neoverujú hypotézy! Rozptyl hodnôt prieskumov verejnej mienky na Slovensku, kde je cca 4,4 mil oprávnených voličov a volieb sa zúčastňuje menej ako 60%, je podstatne viac ako 3%. Merá sa ako podiel odovzdaných a prognózovaných hlasov pre konkrétnu politickú stranu. To je zjednošená definícia rozptylu ...
5. Ak si nedáš prácu, a to si si evidentne nedal, tak sa Ti tie linky môžu zdať odtrhnuté. Stojím si za tým, že každý link sa týkal vedeckých poznatkov k problému genetika a rasy.
6. "Ono tento zlozvyk bude asi dôvod, prečo je súčasná veda jeden veľký konglomerát úradníkov, panebože. Kto má väčší a dlhší link, ten vyhráva :)"
Zase dúfam že to nemyslíš vážne, že to je len taká provokácia, aby som ostro zareagoval.

Pozri sa nezaujato, ako si vecne argumentoval v tejto diskusii. Som v pokušení poriadne jedovato rekapitulovať tie Tvoje "argumenty". Neurobím to, lebo tému považujem v súčasnej dobe za príliš vážnu, aby som zabil diskusiu na jednom z mála serverov, kde sa o nej dá bez predsudkov diskutovať. Nerob to prosím Ťa ani Ty!

Vango Tango

Ukážka :
Článok „Clines, Clusters, and the Effect of Study Design on the Inference of Human Population Structure“
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1310579/
alebo
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.00...

Uvádzam citácie z tohto článku, lebo rekapituluje aj niektoré iné štúdie.

Keď čítam vety ako:
„In one of the most extensive of these studies to date, considering 1,056 individuals from 52 human populations, with each individual genotyped for 377 autosomal microsatellite markers, we found that individuals could be partitioned into six main genetic clusters, five of which corresponded to Africa, Europe and the part of Asia south and west of the Himalayas, East Asia, Oceania, and the Americas .“
„However, much of the geographic dispersion analysis of was based on two datasets with 89 and 90 individuals and 20 loci, in general too little data for clustering to be apparent.“
„The remainder of their geographic analysis, as well as the source of their comments about uncorrelated frequencies, was a comparison to the Rosenberg et al. results of several analyses of 261 individuals chosen to be equally distributed across the 52 populations studied. Serre and Pääbo's analyses assumed allele frequencies to be uncorrelated across populations, whereas Rosenberg et al. had assumed that they were correlated.“
„A total of 367,220 runs of STRUCTURE were performed on subsets of a dataset consisting of 1,048 individuals from the Human Genome Diversity Project–Centre d'Etude du Polymorphisme Humain (HGDP-CEPH) Human Genome Diversity Panel and 993 microsatellite and insertion/deletion polymorphisms.“

Interesantný je záver práce:

„In this article, we have systematically analyzed the influence of five variables on the genetic clustering of individuals from genome-wide markers: number of loci, sample size, number of clusters, geographic dispersion of the sample, and assumptions about allele frequency correlation. Each of these variables was found to have an effect on clustering.“

Teda niečo, čo sa dalo očakávať aj bez obrovského úsilia vedcov iba na základe jasnej predstavy o matematickej podstate zhlukovej/cluster analýzy a princípov výberového pozorovania, ktoré sa aplikujú napr. pri štatistickom sledovaní kvality. :-D

Pripomínam že sa použili iba podmnožiny úplnej sekvencie DNA skúmaných jedincov.

A veľmi rád by som videl ten „náhodný výber“ reprezentantov v Afrike. Ako obvykle, náhodný je v skutočnosti zámena za ochotný a dostupný! :-D

Ak sa ti z tých čísiel motá hlava, tak pripomínam, že v čase týchto štúdií populácia Zeme bola 6-7 miliárd. Ak sa v roku 2006 (približná stredná hodnota času keď sa zbierali dáta) vyrobilo cca 50 miliónov automobilov a populácia bola 6,6 miliárd tak pre intuitívne posúdenie reprezentatívnosti vzorky 1000 obyvateľov je to približne rovnocenné skúmaniu 5x10na7 /6.6x10na9 teda 0,75x10na-2 x 1000 teda 7,5 automobilu... :-D A na takomto základe by si mal porovnávať kvalitu svetovej produkcie automobilov?

TOTO NEPOVAŽUJEŠ ZA SMIEŠNE?

Vango Tango

Rasy psov a koní sa posudzujú na základe fenotypu.
Výstavy, dostihy sú iba veľmi tvrdá forma eugeniky. Slúžia na umelé kultivovanie „rasy“. Niektoré (nie som si istý ale mám pocit že väčšina) rasy psov sú určite umelo kultivované a nevyskytovali sa v prírode.
Neviem o žiadnej genetickej štúdii v tejto oblasti.

Opakovane pripomínam, že tvrdím iba, že genetika ZATIAĽ nepreukázala koreláciu medzi DNA jednotlivca a tým, ako subjektívne vnímajú jeho rasu na základe fenotypu.

Vango Tango

teda treba študovať objektívnymi metódami celý genotyp. Nejestvuje žiadna genetická štúdia skúmajúca rasy, pri ktorej by človek oboznámený s matematickou štatistikou od smiechu neopľul obrazovku! :-D

Vango Tango

ale púhym pozorovaním (ich fenotypu :-D) som došiel presne k tomu istému záveru!

PS: Objektívne údaje v roku 2015 sú na http://barcelonacatalonia.cat/b/wp-content/uploads/2016/03/BarcelonaEnXi...

Ak si zoberieš 16,3% v tej správe a pridáš tisícku propagandou pobláznených domorodých "slniečkárov" tak si môžeš urobiš objetívny náhľad na reprezentatívnosť tejto demonštrácie. Ale opakujem, je to vnútorná vec Španielov, nech si to vydiskutujú (podľa možnosti nie formou novej občianskej vojny) medzi sebou.

Stránky