Metánové uvoľňovanie

Ktosi mi poslal článok zo STO+1 o aktuálnych pozorovaniach ruskej polárnej výpravy. Je to z týchto dní, z 11.10.2019. 


Teplota stoupá a planeta se mění. Asi nejnápadnější je to v oblastech za polárním kruhem, kde prudce otepluje. Důsledky klimatických změn nedávno zaznamenali i ruští vědci, která se pohybovala na výzkumném plavidle v oblasti Východosibiřského moře.

Metanové fontány
Účastníci vědecké expedice se ve Východosibiřském moři setkali s velkým množstvím unikajícího metanu, který postupně uniká do atmosféry. Přítomní vědci popisovali množství metanových fontán, které jsou v moři jedna vedle druhé. S ničím podobným se vědci v této oblasti doposud nesetkali.

Původním cílem expedice přitom nebyl metan. Vědci mířili zkoumat tání permafrostu. Že je něco v nepořádku zjistili, když jejich přístroje detekovaly množství metanu v okolí lodě.
Následně spatřili metanové fontány na vlastní oči. Ve vzduchu pak naměřili koncentraci metanu až 16 ppm (částic z milionu), což ke devětkrát více než kolik činí celoplanetární průměr.


„Nikdy jsem nic podobného neviděl,“ prohlásil člen expedice Igor Semiletov, který má za sebou již 45 polárních výprav. Semiletov upozorňuje, že kromě dopadů na klima, může unikající metan poškodit ropnou a plynovou infrastrukturu.
„Pokud nezohledníme výsledky výzkumu týkající se stavu podmořského permafrostu, mohou se při průzkumných a obchodních činnostech vyskytnout geologické katastrofy podobné nehodě ropné plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu v roce 2010,“ varuje badatel.

 
 
 
Treba len pripomenúť, že teória je tá, že oteplenie uvoľní metán (a CO2)  z permafrostu a dna arktických oceánov, ten ako skleníkový plyn v nejakej miere zvýši teplotu atmosféry, a tak zas vo väčšej miere uvoľní ďalší metán. To sa môže diať dokola. Pozitívna spätná väzba, v tomto prípade by sa ani nemala volať "pozitívna", ale skôr fatálna.
 
Tento fatálny cyklus sa môže prerušiť, ak pôsobenie skleníkového plynu nebude výrazné, resp. bude teplota nejako klimatickými procesmi udržaná na stabilnej úrovni, alebo ak uvoľneného metánu nebude až také kritické množstvo (neviem, či má niekto naozaj presnú predstavu, koľko metánu je uvezneného v permafroste ).
 
Napriek uvedeným možnostiam zopakujme, že fakt je, že metán sa už uvoľnuje spôsobom, aký doteraz nikdy nebol pozorovaný. Samozrejme, je možno veriť v božstvá alebo iné iracionality, v tvari tvár potencionálnej fatálnej katastrofe asi mnohí začnú veriť na Ježiša  alebo zázraky. Bolo to tak už mnohokrát v histórii ľudstva -  ale zatiaľ to nikdy nepomohlo a ku rôznym katastrofám naozaj dochádzalo. Svedčia o tom zrúcaniská mnohých civilizácií (viaceré dnes pod morskou hladinou), o ktorých nemáme ani historické záznamy - tak dokonale boli zničené.
 
Pripomínam ešte potitívne, že napriek všetkému ťažko predpokladať, že nejaké ekologické zmeny spôsobia vymretie ľudstva ako celku. K takému niečomu zatiaľ v historickej dobe nedošlo ... teda okrem Homo Neanderthalensis, ktorí vyhynuli celkom, ale to bolo pred desiatkami tisíc rokov, to sa predsa nemôže tak rýchlo znova opakovať.
Že nie. 
 
 
Ema

Skúsený oceanológ, ktorý riadi arktické výskumné laboratórium tichomorského oceánografického ústavu Ruskej akadémie vied - sekcia Ďalekého Východu. Jeho transarktické expedície sú orientované na hydrografiu a hydrochémiu. 

Len aby nevznikol dojem, že jeho výpravy sú niečo ako Cimrmanovo Dobytie Severného pólu

afinabul

Lenže, v jednej knihe som sa dočítal, že obilie /viac rastlín/, ktoré kvasia sa rozšírilo počas oteplenie cca pred 11 000 rokmi na sever, potom v knižke o paleontológií som sa dočítal, že boom rastlín zapríčinilo aj Slnko. Naozaj ma zaujíma, či tie dane mám platiť ... ja, alebo nech si ich splatí Bankám slnko.
https://www.youtube.com/watch?v=vxmzemEpqNE

Norman

že sa zaujímaš v prvom rade o peniaze. heh.

Ale myslím, že peniaze to tu už tak či tak nevytrhnú.
To už je naozaj lepšie len sa modliť :-)

nové