Polievka zo sekery

Poznáte rozprávku o polievke zo sekery? Putuje hladný vojak krajinou a príde k domčeku, kde žije lakomá starena. Pýta si jesť, ale starena nedá. Tak sa jej vojak spýta, či vie robiť polievku zo sekery, že by jej ukázal ako sa to robí, keby mu na chvíľu požičala sekeru. Za odmenu sa z polievky naje.

Starena zvedavá, reku že nech teda ukáže, požičať sekeru nič nestojí a možno sa tak bude dať ušetriť. Vojak dá do hrnca vodu a sekeru a varí. Po chvíľke ochutná a hovorí, že je dobrá, len ešte by to chcelo trochu mäsa. Stará prinesie mäso. Po ďalšej chvíľke zas ochutná a hovorí, že je výborná, len trochu mrkvy by to ešte chcelo. A takto postupne starena nosí ešte rezance, zemiaky, zeler, atď. Nakoniec vytiahne sekeru z polievky, zjedia ju a vojak spokojný odíde.

No a práve takúto polievku zo sekery mi pripomína dnešný globálny kapitalizmus.

Systém je hovadsky premakaný, politológovia, sociológovia, brokeri, manažéri a iní drábi si leštia svoje TQM, ISO, OHSAS, kaizen, B2B, EMS a iné stoporené chozraščoty. Teoretická kapitalistická polievka je plná brokolice, zeleru aj vegety. Ale je v nej aj jedna veľká, v podstate veľmi nenápadne utajená sekera.

Áno, hádate správne. Sú to globálni majitelia zemegule, multimiliardári.

V minulej lekcii vám Veľký Buheh vysvetlil, pre hlbokú múdrosť to ešte raz zopakujem, že: „Ekonomický systém nemá iné hodnotiace kritérium, než funkčnosť. Ide o prežitie a rozvoj spoločnosti – dobré je to, čo funguje. V tomto zmysle napríklad aj také súkromné vlastníctvo je iba jedným z nástrojov, ktoré nemajú iné odôvodnenie, než príspevok k funkčnosti systému.“ (citovať samého seba, to sa väčšinou podarí len naozaj veľkým majstrom, pozn. aut.). Dokonca aj keď si otvoríte prvé kapitoly učebníc klasikov kapitalizmu, tam toto nájdete implicitne, alebo aj viac-menej explicitne povedané.

Dnes systém nefunguje z viacerých dôvodov. Spomeniem tu len dva. Poprvé preto, že je porušené fungovanie princípu trhu. Tých zopár veľkých globálnych hráčov, ktorí v ňom ostali, už v skutočnosti nefunguje trhovo – nielen preto, že tých pár ľudí sa príliš dobre pozná, ale aj preto, že si systém pretvorili na svoj obraz, teda už nie zákazníci, ale výrobcovia sú jeho pánmi.

Podruhé, úplne sa zvrhol princíp spravodlivej odmeny za prácu. Klasický model, o ktorom sa učia mladí, nádejní manažéri a a iní nadšení budovatelia svetlej kapitalistickej budúcnosti vo vysokoškolských ekonomických učilištiach, vychádzal z toho, že obchodníkova/kapitalistova odmena je za jeho prínos k fungovaniu trhu. Aký je však dnes prínos dedičov biliónových majetkov k fungovaniu nefunkčného a skorumpovaného oligopolného svetového trhu? Peniaze už nielenže sú celkovo podvodom, virtuálnymi zmenkami na zlú karmu, ale aj ich toky sú absolútne zvrátené a z hľadiska fungovania systému nezmyselné.

Aby som to skrátil, poviem to po lopate: keby boli zo systému odstránené nadnárodné korporácie a ich majitelia, a majetky by sa zo zákona vrátili pod kontrolu štátov a občanov krajín, kde sa nachádzajú, nebolo by to proti duchu klasikov trhovej ekonomiky, ale presne naopak, v intenciách cieľa, ktorý sledovali aj oni: fungovanie ekonomického systému.

 
Norman

Pochopil som, že v našom prípade je to naopak - všetko je vyje... , hm, vyjedené a zostala iba sekera.

I keď ja to poznám ako Polievka z klinca - predsa len, sekera je cenný nástroj, ale vedieť uvariť polievku z jedného starého klinca, to by stálo za to.

Radšej chcem dodať, že väčšinou sa to celé chápe tak, že rozhodujúce vrstvy situáciu nezvládajú a preto nastávajú krízy a bieda. Obávam sa však, že kus pravdy majú tí niektorí teoretici, čo tvrdia, že zbedačovanie a zúfalstvo širokých vrstiev obyvatelstva nie je neschopnosť rozhodovačov systému, ale jeden z ich  základných cielov.

Pracujúci musa byť zúfali, inač by nepracovali. To je postoj dnešnej civilizácie.

 

 

Norman

Musím sa trocha upresniť, lebo to vyznieva príliš naivne.

Dnes už nik nepotrebuje "prácu" širokých vrstiev kreténov (to je postoj rozhodovačov systému).

Udržiavajú spločnosť v čo najväčšej deprivácií nie pre prácu, ale všeobecne, aby široké vrstvy boli bezmocné.

A ešte aj preto, lebo vládnym psychopatom jednoducho krutosť robí radosť.

Neveríte? Spomente na Clintonku, ale to sa týka nie mnohých, ale všetkých z nich.

nové