Günter Verheugen

My poznáme Verheugena aj zo slovenských udalostí, kde vystupoval ako zástanca akejsi autority, ktorá nás poučovala, akí sme nedemokratickí a ako máme poskakovať, aby sme sa zapáčili.

To, že tento politický zmrd reprezentuje ten najhorší úpadok v európskej politike dosvedčuje aj krátke video, kde v rozčúlení prejavil drzú primitívnosť sietí, ktoré reprezentuje.

 

verheugen

 

Tu je preklad jeho slov:

"Myslím, že Nemci nevidia, ako je posudzovaná Nemecká politika u všetkých našich partnerov v Európe. Nemecká politika je u našich partnerov v Európe posudzovaná ako sebastredná,  možno povedať až egoistická a naším partnerom chýba na Nemecku to, že by sme mali vrátiť kúsok tej solidarity, ktorú sme desaťročia od nich dostávali. Nesmieme prosím zabúdať - tento projekt "európskeho zjednotenia" bol kôli Nemecku. Išlo vždy o to Nemecko zviazať, aby sa nestalo nebezpečným pre iných. To nesmieme v tejto zemi zabúdať. Ak si myslíte, že to 65 rokov po skončení vojny už nie je dôležité, tak sa absolútne mýlite. Po 10 rokoch v Bruseli vám môžem povedať, že to dennodenne, každý deň, hrá svoju rolu"

 

 

 

Takže to zhrnme. Nemecko je zas tá zlá zlá krajina, ktorú treba uvezniť, zviazať, a Nemecko má znova a znova platiť za všety tie dobrá, ktoré dostalo. Nemecko má dokonca platiť aj za tie putá, ktoré dostalo.verheugen

Tu vidno, že Bruselská politika sa negatívne zameriava nielen proti slabým krajinám, ako Slovensko, ale voči akejkoľvek politickej samostatnosti. Pre tých, ktorí sa nezaujímajú o či nestotožňujú s nemeckými (politickými) problémami chcem uviesť, že v tomto kontexte je pod slovkom "nemecký" myslený celý stredoeuropsky priestor, celá stredoueurópska civilizácia a kultúra. Ak útočia na Nemecko, útočia aj na nás. Ak sa Nemecko prepadne tam, kam Taliansko či Francúzko (o ďalšom juhu ani nehovoriac), sme všetci z podtatranského regiónu v kýbli.

A ešte jedna poznámka k EU.

Spojená Európa je projekt, ktorý má výrazne dvojitú tvár. Jednou je spomínane rozloženie akejkoľvek samostatnosti a neposlušnosti. Druhou pravdou ovšem je, že zjednotená Európa je aj projekt ešte z predvojnových čias, ktorý bol po vojne odsudzovaný ako reakčný, azda až nacistický. V reáli sa to prejavuje tak, že politický koncept vytvorený explicitnými Bruselčanmi (ak chcete, Bilderbergovcami, nazvite si tú sieť, ako chcete) postupne získal sympatie medzi mnohýmy normálnymi ľudmi vďaka zosilneniu Európy a iným jeho pozitívnym črtám.

Podobnú dvojtvárnosť má projekt Euro - pôvodne založený kto vie s akými politickými cielmi, sa v určitom čase stal akoby prejavom samostatnosti Europy - dôkazom jej hospodárskej sily v porovnaní s USA dolárom. Samozrejme, je to všetko otázka aj subjektívneho uhla pohľadu, ale takto to možno vidieť. Vždy je lepšie poznať obe strany, ako byť len slepo za, alebo proti.

Ale to už sme trocha odišli od témy, od našeho Verheugena. Pretože kým sú na čele akéhokoľvek projektu také kreatúry, ako on, tak treba byť zásadne proti.

 

nové