Koncepcia sociálnej bezpečnosti konečne v praxi

Koncepcia sociálnej bezpečnosti už vytvorila podmienky pre napľňanie tvorivého potenciálu populácie. Navyše dostala do terénu príslušníkov bezpečnosti, ktorí sú sociálni menom i skutkom.
 
Autor: 
téma: 

nové