Občiansky tribunál a psychotický mechanizmus

"Psychotik sám seba nepovažuje za chorého a môže rozširovať bludy,ktoré znejú navonok pravdivo, pričom sa jedná len o chorobné úsudky a presvedčenia, ktoré nie je možné rozumovými či inými praktickými dôkazmi vyvrátiť. V sociálne problematickom prostredí stačí presvedčivo poukázať na krivdu a ostatní sa s pocitom nespravodlivosti stotožnia."

 

Video k Občianskemu tribunálu,  ešte z roka 2019.

 

 
 

Martin Daňo:

Čím ďalej som presvedčerný, že implementácia týchto bláznov z Občianskeho tribunálu do protestov - ako aj ďalších podivných ľudí, ktorí vystupujú v ich čele nie je náhodná...
Základ je mariť protesty a demotivovať ludí k budúcim aktivitám...

Hlavne tie protesty ako posledný víkend a prípadne ten dnes - ktoré samovyhlásili a so sebou stiahli aj pár ešte nenakazených ľudí (nenakazených bludovou psychózou) si treba poznačiť pre budúce analýzy..... Inak iniciátori / štatréri / induktori - to sú všetko bytosti charakterizované jednotne diagánozou: F24 - bludová psychóza....
Potom nahovoria pár ľudí, aby verejnej hlásali, že potrebujú dynamit (ako napríklad dnes) a tak to potom končí fakt primitívne..

 
Pohľad z nadhľadu: 
Každý režim si pestuje dvorných šašov.  Každý režim si pestuje rád uboľenú psychotickú ideológiu, ktorú vrhá na masy. Najlepšie niekoľko takých ideológií súčasne. Mám ich menovať? V súčasnosti "holokauza", "komunisti", "lebofico".  A tie prerastajú do obrazov nepriateľa "rusi", "čínania", "fašisti", "kacíri" ... nie, s tým posledným pri príchode osvietenstva boli nútení prestať, previedli to na "oportunisti" a "konšpirátori". Súčasný režim má mnoho "triednych nepriateľov".
 
Pre režim je ideálne, keď občania spokojne konzumujú trávu. Ale keď si stádo začne sťažovať, vytiahne na nich, okrem iného, aj  psychotické "riešenia". Chaos, rozvrat a anarchia ako forma obrany. Ako jedna z posledných foriem obrany režimu pred zrútením.
 
Politická opozícia vyhlásila protesty na 1. septembra. Režim sa snaží a bude snažiť dovtedy ľuďom čo najviac sprotiviť akékoľvek demonštrácie na námestiach. 
 

nové