Označiť niekoho za nacistu je zločin

Táto novota prichádza priamo z izraelského parlamentu, takže nech si nik nemyslí, že by mohla byť antisemitská.

Podľa návrhu izraelského zákona bude urážlivé označenie za nacistu trestané vysokou pokutou alebo polročným vezením.

Slovo "nacizmus" nie je oficiálny názov, ale je to urážlivá skratka, niečo podobné ako "icík", "socan","komouš" a podobne. Podstatné je ale to, že na tento pojem sú pripojené všetky možné sterotypy a predsudky - vojna, zločin, diskriminácia. V poslednom čase sa toto po vojne vytvorené politické baranidlo začalo čoraz viac obracať proti samotným jeho tvorcom - sionistom. Militantná a rasistická politika štátu Izrala je oprávnene kritizovaná a často označovaná za nacistickú. Okrem toho sa takéto politické termíny preniesli aj do izraelských vnútroštátnych politických sporov a osobných urážaní medzi politikmi. Tomu chce nový zákon zabrániť - aby nadávka "ty nacista"nepodliehala inflácií, aby sa neznižovala jej hodnota.

Dobre, ale konsekvencie to môže a mať aj na našej politickej scéne. Tak, ako sú v zákone komunizmus a nacizmus označované za zločinnecké ideológie, tak by malo byť akékoľvek verejné označenie za "nacistu" či "komunistu" považované za neprípustnú nadávku a urážku. Označiť tak niekoho by malo byť možné azda len vtedy, ak sa sám hlási k spomínamým ideológiam  - ak teda napríklad uznáva marxistické spisy ako zdroj svojho svetonázoru, alebo v druhom prípade, ak propaguje nacistické knihy ako Mein Kampf a podobne. Pokiaľ tak daný politik explicitne neurobí, a bude urážaný len na základe svojej robotníckej alebo národnostnej agendy, mal by ho zákon chrániť a trestať urážajúceho útočníka.

Základným pozitívnym faktorom pluralitnej spoločnosti nie je samotná sloboda slova, ale diskusia. Samotné kričanie svojich názorov, bez toho, aby niekto počúval, bez odpovede a bez diskusie, je pre spoločnosť málo prínosné. Až diskusia vytvára a modifikuje mémy, necháva dozrieť ako myšlienky, tak aj ľudí. A práve diskusii najviac škodia urážky.

Treba si vziať z Izraela príklad a zaviesť zákon proti urážaniu politických oponentov aj u nás.

zdroj: sme
 

Autor: