Radikálny obrat pri eugenike

 O eugenike som v minulosti písal pomerne často. Bohužiaľ, dodnes nemám dojem, že by sa situácia ohľadne jej tabuizácie a nesprávneho výkladu v spoločnosti výraznejšie zlepšila, a preto je na čase opäť túto tému otvoriť. Nedávno som sa rozhodol urobiť menší prieskum ohľadne tejto problematiky v rámci ktorého som sa snažil nájsť na webe čo možno najviac kníh, článkov alebo i pamfletov, ktoré ju nejako propagovali, povedzme za obdobie posledných 100 i viac rokov. Pre mnohých, ktorí by sa podujali na obdobný prieskum, bude nepochybne fascinujúce vidieť aké myšlienky istú dobu prekvitali predovšetkým medzi americkými či britskými elitami/ intelektuálnymi triedami pred 2.sv. vojnou.

Zároveň veľmi pekne vidieť, že to bola práve 2.sv. vojna, ktorá tu zohrala rolu akéhosi bodu prerušenia. Myšlienky o eugenike, ktoré obiehali svetom boli pomerne dosť odlišné pred a po konci vojny.
 
Racionalizácia pre tento radikálny obrat vo vzťahu k eugenike, ktorú budete čítať alebo počuť v mainstreamových médiách, sa zvykne krútiť okolo tvrdenia, že po porážke národného socializmu v Nemecku sa stalo očividným, že eugenika je ako veda i ako politika zdiskreditovaná. Došlo vyslovene k akémusi automatickému prepojeniu eugeniky s nacizmom napriek tomu, že národní socialisti neboli pôvodcami myšlienok eugeniky a už vôbec nie jedinými, kto ju praktikoval. Bola to práve britská a americká sféra – od USA cez Kanadu, VB až po Austráliu - ktorá prakticky stála za jej zrodom a masovejším presadením, čiže všetko de facto liberálno-demokratické režimy (hoci pred 2. sv. vojnou samozrejme viac nacionalistické). Taktiež väčšina prác o eugenike pochádza z anglo - amerického sveta, rovnako ako i väčšina eugenického výskumu. Je preto nanajvýš čudné alebo i podozrivé, že mainstreamová verzia histórie sa tak často pokúša asociovať eugeniku s nemeckým NS. Z čoho vlastne pramení tento extrémne negatívny obraz o eugenike?
 
V zásade by malo platiť, že eugenika predstavuje istý druh nacionalistického programu, keďže cieľom eugeniky je vylepšiť genetický charakter alebo genetické schopnosti národa. Otázka teda znie: komu prospieva celkové zlepšenie genetického profilu národa? Pochopiteľne, viac ako tým, ktorí dnes žijú, pôjde skôr o budúce generácie. Benefity eugeniky národ poriadne pocíti až po uplynutí istého času – 20, 30, 50 a viac rokov – čiže inak povedané, v budúcnosti. Eugenika má potenciál stať sa mimoriadne príťažlivou, pretože len čo demonštrujete ľuďom výhody, ktoré prinesie, tak masy budú chcieť si ich udržať a tým i zabezpečiť prax eugeniky do budúcna. Eugeniku by som popísal svojim charakterom ako nacionalistickú investíciu. Nepôjde o nejakú „okamžitú výhru v súťaži“, ale ide o niečo, čo prináša svoje ovocie až v budúcnosti.
 
Každopádne späť k tomu, prečo došlo k obratu. Po skončení 2.sv. vojny boli nacionalisticky orientované politické ideológie prakticky zdiskreditované, doslova rozomleté na prach. Boli zdiskreditované, pretože dve skupiny, ktoré vyhrali vojnu v zásade oponovali nacionalizmu. Zároveň vplyvné nacionalistické európske krajiny skončili na strane porazených a boli následne donútené prijať odlišné politické systémy. Víťaznými ideológiami, ktoré sa následne stali dominantnými boli západná liberálno-kapitalistická demokracia a internacionálny komunizmus. Obe tieto ideológie zo svojej ideologickej podstaty oponovali, resp. oponujú eugenickej politike.
 
V prípade liberálno-kapitalistickej demokracie sa stretávame s oponentúrou voči eugenike, pretože zásadným znakom tohto typu politického systému býva, že politické činy tu majú krátkodobý časový horizont. Politici sa tu natoľko nebudú zaujímať o zvýšenie kvality národa ako skupiny ľudí do budúcnosti, pretože ide o krátkodobých mysliteľov sledujúcich len krátkodobé ekonomické benefity a zvolenie do parlamentu v nasledujúcich voľbách. Jedným z najväčších problémov tohto typu systému je i jeho zraniteľnosť vo vzťahu k internacionálnemu ovládnutiu bankami /bankármi a veľkými korporáciami (a hmotnými záujmami ich elít).
 
Preto v západnej liberálno-kapitalistickej demokracii neexistuje u politických elít reálny záujem pracovať v mene dobrého vývoja národa do budúcna. A dôkaz máme rovno pred nosom. Západné liberálno-kapitalistické elity dnešného typu sú predsa dobre známe pre import nízkokvalifikovaných migrantov z tretieho sveta, ktorí znižujú mzdy pre pôvodnú populáciu a ktorých priemerné IQ je nižšie ako priemer európskych populácií. Ide teda o jasnú dysgeniku. Tieto elity sú známe i pre expanzívne vojenské dobrodružstvá, v ktorých sa posielajú mladí a zdraví muži ich národov v podstate na smrť pre „bohvieaké“ choré dôvody. Určite vás ešte napadne množstvo ďalších dobrých príkladov, ale pointa je jasná: nesleduje sa dlhodobý záujem národa.
 
Západné liberálno-kapitalistické systémy nemajú záujem o eugenické praktiky, pretože eugenika zvýhodňuje národ a dnešné liberálno-kapitalistické demokracie sa jednoducho nestarajú o národ a jeho dobro. Zaujíma ich predovšetkým profit pre elity a obdobné záležitosti.
 
Ďalším víťazom vo vojne bol internacionálny komunizmus. Internacionálny komunizmus a všetky ostatné variácie nenacionalistického ľavičiarstva kompletne oponujú eugenike, pretože účelom eugeniky, ako som už spomenul, je zvýšiť genetické schopnosti, resp. zlepšiť genetické charakteristiky národa. Ak je však niekto internacionalistom, tak v jeho záujme nie je urobiť nejakú skupinu lepšou než sú ostatné. Naopak, cieľom je, aby všetky skupiny boli v istých bodoch rovnaké. Preto by nás rozhodne nemalo prekvapovať, že ľavičiarske NGO či všetci typickí „libtardi“ či „slniečkári“ nemajú záujem o to urobiť z národa niečo lepšie. Skôr sa budú zameriavať na tých, ktorí vykazujú slabé či slabšie výsledky a pokúsia sa ich posunúť vyššie. Ale ich metóda pre zlepšenie zvyčajne spočíva iba v transfere zdrojov, resp. peňazí od ľudí, ktorým sa darí lepšie smerom k ľuďom, ktorí nie sú až tak úspešní. Odmietanie eugeniky je však ich zásadným omylom, pretože práve tá v sebe ukrýva potenciál reálne pozdvihnúť znevýhodnené skupiny na úroveň “privilegovaných”.
 
Takže ešte raz, liberálno-kapitalistické demokracie a internacionálna ľavica majú obe tendenciu veriť a a propagovať to, čo by som nazval „rovnostárskym hoaxom“. Rovnostársky hoax sa vás v podstate snaží presvedčiť, že všetci ľudia sú rovnakí. A keďže sú rovnakí, tak je možné vytvoriť medzinárodný robotnícky raj alebo presadiť kapitalistickú demokraciu všade na svete. Bohužiaľ pre veriacich v tento hoax, máme tu mnohé výskumy, ktoré jasne ukazujú, že rovnosť je nemožná a ľudia nie sú rovnakí. Existuje tu teda konflikt medzi ľuďmi uskutočňujúcimi výskum ľudskej biodiverzity s využitím psychometrie a testovania IQ, ktoré ukazujú, že ľudia nie sú rovnakí a politických a intelektuálnych elít USA a západnej Európy, ktoré presadzujú tézy o rovnosti všetkých ľudí, t.j. že všade možno šíriť demokraciu alebo komunizmus, lebo všade je potenciál, že to bude fungovať.
 
V r. 1994 Charles Murray a Richard Herrnstein publikovali dnes už legendárnu knihu Bell Curve. Táto kniha predstavovala obrovský intelektuálny debakel pre ideologických egalitárov, pretože takmer všetkým z nich – od mainstreamových médií až po rôznych „slniečkárskych“ aktivistov - neostalo nič iné, než tvrdiť, že táto kniha je pseudovedecký nezmysel, ktorý bol vyvrátený, že je rasistická, zlá, atď. bez toho, aby si vôbec dali nejakú väčšiu námahu preskúmať tvrdenia a výsledky, ktoré kniha ponúkla. Táto kniha nám priniesla sumár množstva zaujímavých štúdií vyvracajúcich tézy rovnostárskeho hoaxu, pričom hlavný dôvod, prečo vyvolala také obrovské kontroverzie bol, že de facto vzkriesila rovnaký druh testovania a rovnaký druh výsledkov, ktoré už boli zadokumentované v mnohých štúdiách pred 2. sv. vojnou či až do 60.-tych rokov v západnom svete.
 
Takže ešte raz zhrnutie, každý, kto sa poriadne ponoril do štúdia histórie a praxe eugeniky vie, že to nikdy nebolo o tom, že by samotná agenda, výskum alebo myšlienky a ciele stojace za ňou boli zlé, ale predovšetkým o tom, kto vyhral 2.sv. vojnu. Stojí a padá to na skutočnosti, že skupiny, ktoré vyhrali a ktoré viac - menej kontrolujú dnešný svet nemali záujem rozvíjať takéto myšlienky a pokračovať v rámci nimi sledovanej politickej užitočnosti v takýchto programoch. A dôsledky tohto radikálneho a zlého rozhodnutia sa nám môžu v budúcnosti veľmi kruto vypomstiť.
 
0
Sloven

liberálno-kapitalistická demokracia? zbytočne dlhé označenie pre fašizmus, ktorý nieje vôbec liberálny ani demokratický..

komunizmus|socializmus vychádza z fašizmu tak ako satanizmus vychádza z kresťanstva. je to jin a jang teda jeden a ten istý systém, tvorený dvoma protikladmi..

Fašizmus je zo svojej podstaty univerzalistický, globalistický, teda antirasistický.

Ale dobre prejdime na národných socialistov, tretiu cestu..
Takého hybrida, ktorý sa ale dlho nedožil, tie príčiny, že prečo tu už boli viackrát spomínané..

Problém nieje ani tak v eugenike, či v disgenike ale v samotnom štáte.

Ak štát začne využívať eugenické príncípy dobré pre národ, tak sa rozpadne, zabije, ak začne ale tie isté eugenické princípy využívať pre seba,
tak zníči ten národ.

Uvediem ti jednoduchý príklad, čo sa stane s ľudmi, keď štát začne uplatňovať eugeniku.

Poznáš býčie plemeno Belgian blue? Toto plemeno je plne odkázané na človeka, vo voľnej prírode by neprežilo, vzn. eugenikou tj. vyberaním tých dobrých vlastností a paradoxne to čo by ho v prírode "zachránilo", je disgenika, zbastardnenie.

Práve toto je tá vec, ktorú nedokážete pochopiť, že nič sa nedá zovšeobecňovať, že žiadne univerzálne zákony niesu..

Že to dobré, to Eu- je pre každého niečo iné..

Eugenika je rozhodne správna, ale záleží na tom, že kto a nakom ju uplatňuje.

Norman

" že žiadne univerzálne zákony niesu.."
Samozrejme, že univerzálne zákony sú. To je základ poznania, vedy aj morálky.

"Že to dobré, to Eu- je pre každého niečo iné.. "
Namiesto EU si treba dosadiť napríklad "zdravie" alebo "hygiena" a potom nech niekto hovorí, že "zdravie je pre každého niečo iné".

"Ak štát začne využívať eugenické príncípy dobré pre národ, tak sa rozpadne, zabije"
Práve naopak, štát či národ, ktorý začne eugenické zásady používať pre seba, rýchlo predbehne ostatných. Dôjde k tomu skôr či neskôr, ak nie číňania či japonci, alebo samí američania či rusi, tak určite židia neodolajú siahnuť po tejto výhodnej spoločenskej technike (píšem národy a náboženstvá, tak ako v každom kultúrnom národe, zámerne malým písmenom!). Potom sa už nik nebude obzerať po minulých zábranách a po tom, ako sa niekedy v 20. ba aj 21. storočí tmárski ideológovia a vyháňači "diabla" pokúšali zastaviť vedu a prirodzený vývoj.

Sloven

definuj zdravie pre vírus... je to to isté čo pre teba?
Pokiaľ niesi Amerixčan, tak vieš, že národ nieje to isté čo štát..

Ako som napísal ja eugenické princípy pre národ podporujem, a nielenže podporujem, ale ani žiadne iné ako eugenické a celkovo rasistické princípy neuznávam..

Ak národ neprestane využívať eugenické princípy, tak prežije..
Lenže ako si ukázal sám štát má úplne iné plány..

To je úplná samozrejmosť a je smiešne, že somnou roland nesúhlasi, pretože ja s jeho príspevkom súhlasím..

Roland Edvardsen

Samozrejme, že štát nie je to isté ako národ. Ale my sa tu bavíme o dosť konkrétnej politike a vednej disciplíne, ktorá sa presadzovala v minulosti skrz zásahy štátu. To, že v súčasnosti má štát iné plány je odlišná problematika. Štát môže predsa svoje priority zmeniť.

V podstate táto "laboratórna" eugenika, ktorú chceli intelektuáli presadiť po vzniku sociálneho štátu, je eugenikou, ktorú by som rád presadil i ja. Ide o viac klinickú a humánnejšiu verziu pomalej a "tupej" eugeniky (alebo "eugeniky", ak chcete) uskutočňovanej skrz stáročia trvajúci relatívne brutálny stredoveký systém (dôsledný systém popravovanie zločincov mal výrazne eugenické účinky na Európanov. Rovnako i aristokracia mala v minulosti viac detí ako chudoba, lúza. V minulosti bolo úplne bežné, že chudobný muž sa oženil veľmi neskoro, až po 30tke, keď už mal ako tak našetrené, aby mohol zabezpečiť rodinu alebo i vôbec).

Áno, môžeme odsúdiť nerovnosť v príležitostiach a hrubú neefektívnosť feudálnej hierarchie (roľníci vs. aristokrati), ale pravdou je, že takýto systém postupom času odstránil ľudí s anti-sociálnymi a ignorantskými tendenciami, zatiaľ čo udržiaval inteligentnú "nobilitu". Otázkou je, či sa naozaj chceme vrátiť do brutálnej minulosti a/alebo experimentovať tu s nejakým bezštátnym sociálnym darwinizmom vzhľadom na možnosti, technológie a skúsenosti (aj historické), ktoré máme.

Sloven

Snažím sa vysvetliť jednoduchú vec, že nie všetko čo je dobré pre štát, je dobré aj pre národ a naopak.

Že štát už len z príncipu nemôže tieto svoje disgenické priority celkom zmeniť.

Lebo keď chováš dobytok, tak sa eugenikou, šlachtením snážíš odbúrať zmeniť isté jeho zlé vlastnosti.

Teda to čo ty oprávnene nazývaš eugenikou je ale z pohľadu toho dobytku disgenika.

Ak dobytok kvôli svojmu množeniu musí ísť za človekom aby mu vykonal císarsky rez, tak je to disgenický zákrok (z pohľadu dobytka).

Ak sa človek musí so svojimi potrebami obracať na štát, tak to je tiež len výsledok eugeniky/disgeniky šlachtenia ľudí štátom.

Ak chováš dobytok, tak nikdy nebušeš chcieť aby ti ovce zmúdreli alebo nabrali toľko sili, žeby prerazili ohradu a zdrhli na slobodu.

Čím bude štát silnejši, mocnejší, rozumnejší teda zdravší, tým buďe na ňom jeho obyvateľstvo závislejšie, teda viac závislé - viac choré Norman..

Chápeš to nikdy, štát tieto svoje priority nikdy celkom nezmení, pretože tento parazit je tak prešibaný, že jeho hostiteľ sa na ňom stane plné závislí, lenže ak zomrie, tak sa nič nedeje.

Štát si predsa nájde iného hostiteľa, napr. iné čierne obyvateľstvo...

Norman

Okrem vedomého provokovania sem dávaš azda nechtiac aj niektoré úplne neakceptovateľné a pomýlené tézy.
V prvom rade si musíš uvedomiť:
Chovanie dobytka nie je eugenika!
---------
Vidíš, ako do teba natlačili nezmyselné spojenia? keď sa povie eugenika, najprv sa ľuďom zapne pavlovovský reflex: "vraždenie" a potom "dobytok". Chcelo by to silnú odvykaciu kúru a návrat k racionalite.
Chovanie dobytka je dosť nechutná aktivita deformovania druhého živočíšneho druhu, voči nemu výsostne negatívna až odporná, a NIKDY to nebolo nazývané eugenika.

S tým azda súvisí aj druhý tvoj omyl - rozlišovanie medzi národom a štátom. My tu hovoríme o prospechu národa a štát má byť inštitúcia, ktorá ho v tomto podporuje a je na strane národa, je s ním totožná. To, že dnes tomu tak v mnohých štátoch nie je, že mnohé naše štáty slúžia iným štátom a/alebo korporáciám, to nie je problém eugeniky, ale len a len súčasnosti. Vláda korporácii spôsobuje, že robí z ľudí len pracovné sily, otrokov, dobytok - ale výchova otrokov teda v žiadnom prípade nie je eugenika, práve naopak, dysgenika.

Ty si debatu zámerne zatiahol na tému, že (súčasný) štát je nefunkčný a negatívny, ale to nie je problém eugeniky a je to negatívne zahováranie, odvádzanie témy. Opakovanie typických neoliberálnych téz o tom, ako je silný štát zlý je typická ukážka niekoho, kto zdravý systém nezažil ani nepozná. Štát je len nástroj, ide o to, koho záujmy sleduje. Ak si ľudia dajú nahovoriť, že štát je len zlo, sú tak obraní o silnú zbraň a ich nepriateľ, ktorý túto zbraň bez zábran používa, sa ich predsudkom len rehoce.

Ale opakujem - článok nie je o štáte, ale o prirodzených zákonoch prírody, ktoré treba poznať a žiť s nimi v harmónii - o čistote, o rozlišovaní dobra a zla. V minulosti žilo ľudstvo prirodzene a nemuselo tieto veci poznať, ale v modernej industriálnej tlačenici došlo k narušeniu prirodzeného vývoja, a tak musí ľudstvo aj tieto veci riadiť. Napadla ma jedna taká analógia: kedysi batoľatá behali nahé po dvore a po tráve a nepotrebovali žiadnu špeciál opateru čo sa základnej hygiény týkalo. Dnes, žijúc v natlačených bytoch, potrebujú plienky a neustálu starostlivosť o hygienu - a ak by sa to nerobilo, bolo by všade plno smradu, špiny a choroby. Zaujímavé, že, človek sa dokáže ešte ako tak postarať o hovná svojich deciek, ale na celú spoločnosť mu už rozum nedosahuje. Všade je plno smradu, špiny a choroby.

Sloven

Dobre nato ideš, ja som ti len ukázal, že šlachtenie je len zbraň a zbrane niesu dobre ani zlé, ty tvrdíš, že aj ten štát je len zbraň...

Ak tvrdíš, že som zdravý systém nezažil ani ho nepoznám, tak máš pravdu, naozaj som nič také nazažil, ani nevidel a nielen ja ale ani celá táto spoločnosť, myslím, že v celej známej histórii..

Štát tiež vychádza z prirodzených zákonov prírody, ukázal som ti čo je to štát, ty tvrdíš, že je to niečo iné, tak prečo tomu nedáš aj iné meno?

Tvrdíš, že treba využivať aj zbrane nepriateľa, káždú zbraň využiť proti nemu, ja ti to neberiem..

Ukáž mi ten štát, ktorý je totožný s národom, lebo zatiaľ som videl len jeden taký (USA)..

Ukáž mi štát, ktorý si nechová ľudí ako dobytok, nevodí ich za rúčku ako malé deti, neutiera po nich hovná, ktorý im nevelí ale im naopak slúži ako vojsko brániace hranice..

Vidíš sám si to povedal tvrdíš, že štát je len nástroj a zároveň, že je s tebou totožný... spomeň si na tú rozprávku..

Ja keď držím pušku alebo lopatu, tak mi nevelí ten nástroj, nevedie ma, ale ja vediem jeho!

Ja niesom tým nástrojom naopak to on, je vtú chvílu prdľžená časť môjho tela.. žiadna inštitúcia je to len oheň, je to dobrý sluha ale zlý pán..

Je to len nástroj, ktorý po použití vrátim na svoje miesto.

Ten nástroj nechytí iný nástroj, nikdy namňa nezavolá, že sa nudí, pretože nieje živý, ten nástroj sa nepostará za mňa o moje deti..
Nie pretože jeto len neživá vec, lenže je takýto nežívý aj ten tvoj štát?

Je to len sluha, či tvoj pán?

Rozhoduješ ty o ňom, či on o tebe?

Je tvojou súčasťou, či ty si len jeho malá súčasť, ktorú hocikedy nahradí inou ak sa pokazíš?

Norman

Zhodli sme sa, že "štát" je iná téma. Nie je na to teraz čas ani chuť ani miesto, toto znova xtý krát rozoberať. Hlavná téma je oveľa zaujímavejšia, nemienim od nej odísť. Len zopakujem, že (pre mňa) štát nie je stelesnením zla (tú tézu sa snažia presadzovať veční farební revolucionári, rozvracači systémov, aby mohli ľubovolný štát oslabiť či zvrhnúť).

A ešte explicitne upozorním - eugenika nie je a nemusí byť spojená so štátom.
Je to presne ako morálka - aj tá jestvuje nezávisle na štáte, aj keď aj štát má vyjadrenú svoju morálku v zákonoch.
Aj eugenika je téma, ktorá so štátom nemusí mať nič spoločné. Môžeme hovoriť o eugenických postojoch ľudí, rodín a podobne. Eugenické zásady nemusia byť definované v zákonoch, ba najlepší stav je, keď nie sú len v zákonoch, ale keď sú živé a každý človek ich dodržiava preto, lebo im rozumie alebo im aspoň verí.
Je to ako s hygienou. Treba ľuďom vysvetliť, prečo si majú umývať ruky, musia to vedieť, ináč to žiadne zákony nedokážu (i keď nejaké zákony na zásadnú ochranu hygieny spoločnosti, vôd či zeme a vzduchu, prirodzene tiež treba).

Sloven

Opäť máš pravdu..

Aj keď sa vlastne krútiš ako had a meníš svoje postoje.. (to nieje až taká výčitka pretože len naozaj silná a rozumná osobnosť je schopná zmeniť svoj postoj, ak zistí, že sa mýlila, klamár ten zmení len svoju masku..)

Ja som nikdy netvrdil, že štát je stelesnením zla.

Štát je ako oheň a tak k nemu treba aj pristupovať..

Tie písané zákony pre domácich vôbec netreba, tie treba len pre cudzincov hostí, domáci sa totiž tými nepísanými zákonmi riadia úplne sami..

Ľudia niesu sprostí, žiaden štát im sám od seba nemusí nič vysvetľovať.

To najhoršie čo môžeš svojmu dieťaťu spraviť je nechať ho vyrastať v sterilnom prostredí bez kontaktu so špinou..

Pretože raz sa s tou špinou určite stretne a ak sa s ňou dovtedy nikdy nestretol, tak ho tá špina proste zničí..

Maj sa..

Norman

No je to dosť výrazna urážka, "krútiť sa ako had", pretože za prvé to nerobím (prečo by som tu mal skrývať svoje postoje, alebo ich prekrucovať?), a za druhé naozaj si nepriniesol dôvod, aby som niečo musel meniť. Ty máš svoje určité názory, ja svoje. Mňa zaujímajú vyjadrené názory oponentov eugeniky, ak sú artikulovane formulované, a vyjadrím svoj, ale nečakám nejakú zmenu tvojich názorov. A koniec koncov, od teba nečakám ani nejakú prehnanú slušnosť či serioznosť, to je fakt.

Nie je jasné, o akej izolácii od špiny hovoríš, nemá zmysel tu počúvať všeobecné frázy mimo tému o špine a sterilnom prostredí. To je proste demagoógia, jasné, bavíme sa o potrebe čistoty a tak sa hodia do placu floskule o tom, že aj špina je dobrá.

No ale hej, aj tak je aj táto diskusia ukážkou, že pri akejkoľvek téme sa diskusia nikdy nedrží faktov a argumentov, ako niektorí doteraz naivne dúfajú, ale vždy skĺzne na prázdne slová vo vetre. Čierna je biela, vojna je mier, špina je potrebná ...

Sloven

Ja niesom oponent eugeniky, takže chápem ak ťa moje názory nezaujímajú.

Ja som oponent tvojich antirasistických téz a myšlienok, ktoré tu podsúvaš..

Tým krútením sa ako had som myslel aj to čo si predviedol pri tom mojom príbehu najprv to bola rozprávka a ty si bol hlavný hrdina, potom to už bola balada potom si už odrazu ten Normálko nebol ty ale ja, proste stále si sa snažil ten príbeh prekrútiť podľa toho ako sa ti to práve hodilo..
No ten príbeh sa nijak nezmenil.

Tvrdil si že ty jednoznačne niesi tou zbraňou votrelcov, tým štátom.
A teraz už odrazu si sa sám priznal, že štát -zbraň ako si ho sám nazval stotožňuješ s národom..

Ja chápem, že tu nepotrebuješ žiadne usoplené, malé naivné decká, ale nejakých hrdých bojovníkov bielej rasy? No sú takí vôbec a strácali by vôbec takí ľudia svoj čas s tebou a tvojím nadhľadom?

Keď tu obhajuješ antirasizmus a židovský koloniálny fašizmus..

Nedávaš ľuďom žiaden vzor či hodnoty, za ktoré by sa oplatilo bojovať.. ale ich len zosmiešňuješ..

A kde sú tí oponenti eugeniky? aj tí ťa majú zrejme v paži..

dúfam, že nejakí prídu.. :)

Norman

naozaj jestvuje projekcia, jednoducho povedané, že ľudia rozmýšlajú podla seba.

Ja sa tu s tebou rozprávam, napíšem, že ma názory oponentov eugeniky zaujímajú, a ty sa nadúvaš, že vraj ma tvoje názory nezaujímajú.

Ešte viac je to s krútením sa o bájku. Tú som ti ocenil a ako platila v podstate na každého, vyjadril som svoj postoj voči tej postave. Keď si mi to vytkol, že to nie je (len) o mne, uznal som ti, že je to naozaj v prvom rade o tebe. A teraz ti hovorím, že aj to krútenie sa je proejekcia tvojho prístupu.

Naozaj nemám čas vysvetľovať tvoje zlé výklady mojich slov. Naozaj by som bol rád, aby tu boli ľudia, čo úprimne chcú viesť dialóg. Či nejakí "hrdinovia" nebudú mať záujem, toho sa nebojím, u dospelých ľudí je prirodzené, že majú svoj vkus.

Sloven

Ono pekné je chcieť, ale život je trošku zložitejší..

Ja som to myslel tak, že ani mňa by nebavilo počúvať to čo už viem to v čom mám rovnaký názor..

Myslím, že v názore na eugeniku sa zhodneme, teda nieje zaujímavé sledovať dialóg dvoch ľudí, ktorí si pritakavajú a ja ti naozaj nedokážem poskytnúť žiaden relevantný postreh proti eugenike..

Na to si musíš počkať na nejakých kresťanských fanatikov, oni ti aj z hovna upletú bič a taký emočný guláš, že sa z toho až pototo, ja dokážem všeličo možno aj simulovať mozgové pochody týchto primitívnych zakrslých foriem života, ale naozaj sa mi to nechce...

Tiež by som mohol pokračovať v tom výklade svojich slov, že čo všetko si zle pochopil, či prekrútil no fakt sa mi to nechce a myslím, že už vieš to čo si potreboval vedieť...

Času máš zrejme dosť, len kde sú tí poslucháči?

Nápísal som toho veľa, povedal som toho málo, ale pochopil si toho napriek tomu dosť..

Študujem ľudskú psychiku ako som už raz písal, ono išlo oto zistiť či je

Napr. ja keď "vydím" názov ako uhoľ pohľadu ako nejaké uhlie, tak ma to neskutočne serie... :)

Možno, že aj otom by mohla byť tá eugenika, zdokonaliť aj ten obal tú formu.. aj keď to jadro je samozrejme oveľa podstatnejšie..

Ono občas to ták býva, že ak sa dvaja bijú s mečmi a ty máš tie meče 2 a protivník žiaden, tak mu proste jeden hodíš.. neviem či je to znak hlúposti, či nejakej šlachtenosti, alebo len aby sa diváci nenudili..

Ak by som ti povedal hneď všetko, tak by ti to bolo aj tak na nič, vlastné úsilie je veľmi dôležité..

Kiež by si mal pravdu v tom rozmýšľaní..

Norman

Hm, áno, sú ľudia, čo by chceli mať silou mocou svojich poslucháčov, ale neviem ti poradiť, kde ich môžeš získať, Sloven. Vôbec to nechcem kritizovať, snaha o sociálny status je prirodzená prvotná motivácia hlavne nedozre... mladých ľudí. Som rád, že máš teda pozitívny postoj k eugenike, želám ti veľa zdaru :-)

Roland Edvardsen

Nechceš mu poradiť FB ako mne? :-D

Sloven

Vidíš, že ma to skôr nenapadlo..?
:-)

Ako sa vraví aj ten najlepší hosť tri dni dosť..

Veľa zdaru aj vám a ďakujem za kompliment Norman.
Roland, ale nedozreté osoby radšej posielaj do p..
a nie na FB tam ich totiž už majú dosť.. ;D

Ešte raz vďaka.
Idem sita japot enoný stat us.. už

mirages
Norman

Nechcem mu to poradiť. On by to just odmietol a tak by sa navždy pripravil o výbornú možnosť :)

Roland Edvardsen

Pôvodne som aj chcel reagovať nejakým dlhším rozborom na tento príspevok, ale nakoniec som si uvedomil, že to naozaj nemá cenu. Bohato nám stačí vedieť, že liberálno-kapitalistická demokracia je to isté čo fašizmus, že áno? :-)

Sloven

Takže nie vooobec, to je predsa niečo úplne iné, napr. v USA vôbec nieje fašizmus, ale je tam slobodná vláda ľudu žee, žiaden prezident, žiadne korporacie, žiadne napojenia židovských korporácii na štát, nie ľudia si tam sami rozhodujú o všetkom, v krčmách a po "internetoch" vymýšlajú zákony sami pre seba a úplne slobodne.. .

USA je fašistický systém skladajúci sa so zväzu štátov s vlastnými zákonmi, podriaďujucimi sa záujmom úzkej
skupiny ľudí - menšine, nie väčšine teda presný demokracie..

USA to robí tak okato a tak drzo, že sa ani nebojí na najvýšej úrovni používať pôvodné fašistické symboly.

Európsky zväz, zväzáctvo = fašizmus, žiadna demokracia, iba nikým nevolená mafia...

Norman

Ty si asi tiež z tých, čo ak ich bolí zub, nazvú ho fašistickým, keď sa na nich niekto zamračí, nazvú ho fašistom, keď prší, nazvú počasie fašistickým a keď svieti slnko, označia ho za Hitlera.

Ja neviem, kto to boli tí fašisti, ale ešte že ich tvoja kultúra má - na koho by inak zhadzovala všetky viny, že. :-D

Ľubov

Roland,viem,že pochopíš. Nakoľko iné explicitné štúdie nie sú ,aj keď smutnú skutočnosť vidíme denno-denne,prečítaj si toto.
http://www.horses.sk/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id...

My sme,verím,zajedno v tom,že kone pokladáme za náš národný poklad.Plemeno Jorik muránskeho typu vznikol krížením drobného,ale húževnatého hucula so severským,mohutnjším jorikom.Potrebovali ho na robotu drevorubači v strmých kopcoch.
Vidieť ho možno volne na Muránskej planine. Je to pekný pohľad.

ps. Nespájať s eugenikou,tento príklad som sem dala,pretože mám rada zvieratá.

Norman

Ako som napísal už vyššie, je spolužitie dvoch druhov často problém. Je dobre, že na to prišla reč, lebo si to treba vyjasniť.
Pri spolužití dvoch druhov (človek a kôň, človek a pes, človek a dobytok ....) nie je problém samotný genetický (eugenický) program, ale v prvom rade samotný ten vzťah. Ak človek žije so zvieraťom na báze toho, že ho zneužíva, že ho deformuje, zabíja a dokonca žerie, tak nikdy človek nemôže znamenať pre to zviera dobro. Tým nejako netvrdím, že sa to má celkom vykoreniť, na rozdiel od utopistov viem, že zlo je súčasť tohto reálneho sveta. Jestvuje len výnimočne vzťah, kde je jednanie človeka voči zvieraťu bez neužívania, a to niekedy voči psovi alebo inému domácemu zvieraťu. Niekedy, pretože určité pestovaie domácich "mazlíčkov" je tiež len používanie toho zvieraťa pre seba.
Ak je vzťah k zvieraťu vyrovnaný a ušlachtilý, sú aj zvieratá tak chované krásne a dôstojné (psy, kone.. ). Ak ich človek chová na zlé účely, sú tie zvieratá ťažkí mrzáci, zdeformované typy a ich život je peklo (chovné zvieratá, abnormálni domáci mazlíčkovia..).
Práca s dedičnosťou sama o sebe nie je dobrá ani zlá, podobne ako lekárska veda sama o sebe nie je dobrá ani zlá - ide vždy o to, na čo sa použije. Žiaľ, ľudstvo svoju symbiózu zo zvieratmi zaťažilo svojím egoizmom a tak NIKDY doteraz, ani pri tých najlepších chovoch koni či psov, nemožno hovoriť o eugenike.

Ľubov

ten pocit,keď sa ti kôň pozerá do očí.-). Je to zvláštne.robí nás to šťastnými,aspoň niektorých určite.

Je to naozaj medzidruhové,ten istý druh takéto vzťahy nepozná . Tam to až takto nefunguje,medzi psom a psom,iba medzi psom a človekom..Ale dosť ,lebo sa začnem priveľmi rozplývať nad našimi skutočnými druhmi,zvieratami:-).a to s eugenikou napzaj nemá nič spoločné.Skôr s terapiou.Ale aj tá je potrebná.

Norman

Na vzťahu k zvieratám vidno úroveň danej spoločnosti.

To je citát neviem presne koho, ale výnimočne priamo poviem, že to bolo vyjadrené ako pochvala predvojnovej (nemeckej) spoločnosti, kde bola úcta ku zvieratám na vysokej úrovni, nechcem preháňať, ale najvyššej na svete.

Lebo na vzťahu k bezbranným a ohrozeným vidno skutočnú morálku spoločnosti. A zvieratá sú voči ľudstvu bezbranné a slabé.

Samozrejme, iné druhy obsahujú aj iné hodnoty, o ktorých by sa dalo dlho a dlho písať, či už slovníkom voľným ale aj vedeckým. V každom prípade sú veľkým zrkadlom, ktoré ukazuje našu deformitu.

Náhodný okoloidúci

Kedysi za socíku kolovala hláška, že náš školský systém je najlepší na svete. Neviem to až tak posúdiť, nie som odborník, ale oponenti to vždy odbili otázkou, že ak je najlepší, prečo ho nikto v zahraničí neprevzal?
A odpoveď sa teraz ponúka sama, keď vidíme znižovanie štandardov na západnú úroveň, aby žiadny debil (myslené ako diagnóza, nie ako urážka) s IQ 70 a nižším neprepadol a necítil sa dyzgrymynovaný. Systém a Režim potrebujú ovládateľné stádo, preto zničili "najlepší školský systém na svete" a terajší školský systém vedú dysgenickým smerom k "inklúzii". Rusi to už pochopili a miesto západného systému výchovy stáda, ktorý im natláčal Západ, sa vracajú k starému osvedčenému systému, ktorý im umožňuje vychovávať ľudí schopných navrhovať vesmírne stanice a moderné zbrane, voči ktorým Západ nemá obranu, a to BEZ KRADNUTIA MOZGOV.

Norman

https://zemavek.sk/strasidelne-americke-korene-nacistickej-eugeniky-2-cast/

Boja sa a je to naozaj len nevzdelanosť a mentálna úzkoprsosť, alebo je za tým niečo viac?

Nuž, ako dopadlo porovnanie Štúr versus Naka, to už sa Rostas presvedčil na vlastnej koži. Také niečo nefunguje. Problémy sú hlbšie, ako Śtúr, ba ani hranie sa na Ježiša Krista nepomôže - bohužiaľ, treba na to záujem o skutočné vedecké poznatky. Ale taká je doba, všetci sa spoliehajú na umenie a emócie, heh.

Roland Edvardsen

Áno, je to hrôza čítať - a aj hanba pre Rostasa a jeho magazín. A to som sa ho posledne tak zastával...
Je to smutné, že dokonca i samotná alternatíva, ktorú chceme podporovať, ktorej vyslovene ponúkame spojenectvo, sa nedokáže oslobodiť od toľkých škodlivých naratívov nepriateľa.

Toto nebude len otázka nejakej nevzdelanosti. Veď žijeme v informačnom veku a keď chcem preskúmať nejakú problematiku, hoci jej i oponujem, tak si pozriem i argumenty druhej strany a zamyslím sa. Tu očividne nebol žiaden záujem, toto je naozaj len najsprostejšia pro-systémová propaganda, nič viac.

Tu ide o to, že tí ľudia sú očividne stále príliš ponorení do ľavičiarstva (alebo kľudne povedzme i slniečkárstva) a/alebo kresťanstva - preto ten odpor k eugenike. Je to teda otázka aj ich humanistickej a antropocentrickej ideológie, ktorou sú indokrinovaní a ktorá spôsobuje ich celkovú slabosť. Preto sa ani neobťažujú pristupovať k tejto problematike otvorene, s chladnou hlavou, ale budú len omieľať trápne klišé.

Každopádne, znova a znova sa potvrdzuje, aká je naša kritika trefná. Bohužiaľ, mám pocit, že sme naozaj osamotení pešiaci - ja, ty, propisa a ešte zopár sčítaných a uzdravených. Zbytok alternatívy - od kotlebovcov až po "rostasovcov" - naozaj len tápe a hľadá spásu u falošných bohoch, či už ide o kresťanstvo alebo Rusko. Nevedia sa dobre zorientovať.

Norman

Naozaj základná chyba je, že alternatívu robia hlavne showmeni, starajúci sa v prvom rade o popularitu.
Ich prístup je zobrať normálny naratív a len upraviť nejakú časť, aby to vzbudzovalo pozornosť.
Ale v iných aspektoch sa držia oficiálnej ideológie, ba to až preháňajú, aby "nahradili" svoje hriechy v iných oblastiach. Takže alternatíva nie je reálna zmena naratívu, ani reálna politika - je to hlavne show a showbizmis.

To, že si hľadajú falošných bohov, to si tiež výborne vystihol. Pravda, nik od nich nemôže chcieť, aby boli nejakými vedcami či tvorcami filozofie, ale predsa - zmena nepríde tým, že sa jedna modla nahradí inou.

nové