Tajomstvo hodín z Babylonskej veže

Bratia a sestry, keď som kedysi zamlada robil v Babylone archeologický výskum, vykopal som tam zvyšky hodín z Babylonskej veže. Boli v dosť zlom stave, ale previezli sme ich do našej garáže v Orechovej Potôni a pustili sme sa mojím asistentom Lászlóom, za pomoci našej kuchárky Ildikó do rekonštrukcie. Najprv sme z garáže museli vybrať Trabanta, ale potom už to šlo ľahko. Baterka bola jasne že už dosť slabá, ale keď sme ju dali nabiť, tak sme zistili, že to krásne funguje (myslím tie hodiny, nie Trabant – ten nejazdí už od 75-eho). Ildikó si spomenula na zvyšky kuchynskej babylončiny, ktorou ešte hovorievali jej rodičia, a tajomný text na ciferníku preložila do maďarčiny, a odtiaľ cez google prekladač sme to dostali do slovenčiny. Vopred sa ospravedlňujem za drobné nepresnosti prekladu, môžu byť spôsobené nedokonalosťou google prekladača. Zistili sme, že ide o starobabylonské učenie, ktoré rozdeľuje ľudí do skupín podľa toho, ako sa pozerajú na svet. Žiaľ, originál hodín sa nám nepodarilo zachovať, lebo pred týždňom tam robili Kaliho kukláči raziu a v garáži našli nejaké listy, čo si tam László sušil, a zabavili ich a spálili aj spolu s tými hodinami. Ale našťastie, text sa podarilo uchovať u Ildikó v mobile. Prikladám ho v plnom znení.

 

 

 

 

Čo bolo napísané na hodinách z Babylonskej veže

 

„Nedúfajte, biedni zemskí červi! Nikdy nebudete mať istotu o tom, ako funguje tento svet. Je ako čierna skrinka, smiete vidieť len to, čo do nej vchádza a čo z nej vychádza. Veriť budete len tomu, čomu budete sami chcieť. A to bude vždy iné, pretože je vás veľa a každý ste iný. A vždy keď sa vám bude zdať, že sa blížite k pravde, vedzte, že v skutočnosti len zmeníte spôsob, akým sa budete mýliť. Preto sa nikdy väčšinovo nezhodnete na žiadnom múdrom rozhodnutí a výsledkom vášho blúdenia a hašterenia bude len zmätok a utrpenie.

 

Dvanásť vývojových fáz ľudského svetonázoru

 

1. Empirik

Charakteristika: neverí ničomu, čo nevidí na vlastné oči. Politiku nemôže vidieť ani ohmatať, a tak ju odmieta – vyhýba sa jej a v podstate neverí, že by mohla fungovať a existovať. Dieťa, prípadne človek úplne bez sebadôvery alebo po totálnom prerode.

Politické preferencie: volieb sa buď nezúčastní, alebo volí náhodne.

 

2. Ovečka

Charakteristika: ďalšie vývojové štádium, keď jedinec pod tlakom reality predsa len musí pripustiť, že svet čosi riadi. Ale stále sa snaží spoliehať na najbližšiu „hmatateľnú“ autoritu: je ňou rodič, manžel, pán farár.

Politické preferencie: verí svojmu zdroju, ktorý je zväčša voličom veľkých strán. Ale nie je fanatik, keďže týmto veciam neprikladá príliš veľkú váhu.

 

3. Sedliak

Charakteristika: prirodzeným vývojom, venovaním pozornosti tomu, čo hovoria aj iní ľudia v okolí, sa ovečka môže vyvinúť v človeka, ktorý si z ich rečí preberie názor. Je jednoduchý a ani nie je jeho vlastný, ale jeho viera je skalopevná.

Politické preferencie: jeho viera je síce skalopevná, ale nie je až také ťažké ho presvedčiť, že práve táto strana je stelesnením toho, čo on potrebuje.

 

4. Fanúšik

Charakteristika: keď sedliakov rozum narazí na svoje hranice, sedliak si prekvapene uvedomí, že sa treba o čosi pevne oprieť. Za týmto účelom si vyberie nejaký instantný svetonázor, ktorý je poruke, a ten nasleduje. Stane sa jeho fanúšikom a často zaň slepo bojuje do posledného dychu, hoci v podstate mu ani nemusí rozumieť.

Politické preferencie: určite pôjde voliť to svoje.

 

5. Dobrák

Charakteristika: konečnou zastávkou cesty každého fanatika, ak ju nepreruší predčasná smrť, je vytriezvenie. Objaví skutočnosť, že svoju pravdu má aj ten aj tamten, a tým si uvedomí aj relatívnosť všetkých snažení a názorových rozporov. Keby svet bol utkaný zo samej lásky, ako niektorí tvrdia, tak dobrák by bol konečným nálezcom definitívnej pravdy.

Politické preferencie: pri voľbách sa riadi srdcom, rozum nie je podstatný. Je teda ľahké ho získať brnkaním na citovú strunu.

 

6. Normál

Charakteristika: žiaľ, väčšina ľudí zistí, že svet nie je utkaný len z lásky. Existuje nielen dobro, ale aj zlo. Fáza, kde jedinec prvýkrát začne trochu používať vlastnú hlavu. Ale len trochu, nemyslí ešte príliš veľa ťahov dopredu, čo je ideálny stav pre manipulátorov. V tejto fáze je asi najväčšia časť populácie.

Politické preferencie: klasický konzument mediálnych produktov politického marketingu, najčastejší volič veľkých strán.

 

7. Chytrák

Charakteristika: človek povrchne konzumujúci informácie z médií si môže myslieť, že už všetkému rozumie. Môže sa to vyvinúť do štádia, keď zbiera všetky senzácie a verí im. Prvé, naivné štádium konšpirátora.

Politické preferencie: je azda najľahšie ho obabrať, často volí aj tie najokatejšie účelovo novovzniknuté marketingové strany.

 

8. Neistý

Charakteristika: konzument senzácií a konšpirácií, ktorý v sebe nájde dostatok kritického odstupu, sa stáva pravým konšpirátorom. Začne byť nedôverčivý voči zdrojom informácií i príbehom samotným. Začne si klásť otázku Cui bono a holiť sa Occamovou britvou. Zúfalo hľadá záchytný bod, v ktorý by mohol veriť bez výhrad.

Politické preferencie: volí to, čo sa zdá byť najrozumnejšou alternatívou, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou mainstream zajtrajška.

 

9. Intelektuál

Charakteristika: zvedavosť a hľadanie intelektuálnej istoty privedú človeka ku štúdiu. A postupne zistí, že jeho istotou sa medzičasom stali knihy a inú istotu už ani nepotrebuje. Intelektuál už nie je pravým konšpirátorom, na to má príliš veľkú úctu v autority. Názorov má veľa, ale často s nimi sám nesúhlasí.

Politické preferencie: volí... ani nechcite vedieť.

 

10. Filozof

Charakteristika: zistil, že múdrosť a pravdu nemožno nájsť v knihách a buduje si na vlastných základoch vlastnú stavbu, vlastné videnie sveta. Z názorov druhých si už vyberá len to, čo do svojej konštrukcie potrebuje. Môže ísť o geniálneho vizionára, ale rovnako dobre aj o ignorantského zblúdilca. Prípadne o oboje súčasne. Ak aj vidí cestu, jeho problémom je, že nevie zdvihnúť zbraň. Politické preferencie: do volebnej miestnosti ani nemusí trafiť.

 

11. Cynik

Charakteristika: dlhodobý rozpor medzi vlastnou predstavou ideálneho sveta a realitou robí filozofa nešťastným. U niekoho sa to prejavuje občasnou skepsou, u iného paranojou a postupne až nenávisťou k ľuďom a ľudstvu ako takému. Človek, ktorý bytostne nenávidí všetko, čo smrdí nádejou a lepšími zajtrajškami – zväčša oprávnene. Keby svet bol utkaný zo samej zlosti, tak cynik by bol konečným nálezcom definitívnej pravdy.

Politické preferencie: pri voľbách sa riadi zatrpknutosťou, rozum nie je podstatný. Je teda ľahké ho získať dôrazom na tvrdosť a skepsu.

 

12. Blázon

Charakteristika: konečná zastávka rozumu. Človek prestane veriť čomukoľvek, ostane iba sám so svojím JA. Už nevie čo je pravda a čo je iba klam, o šancu sa uchádzajú klasické psychiatrické diagnózy. Komu sa podarí túto vývojovú fázu prekonať, ocitne sa opäť na úplnom začiatku a môže pokračovať v ďalšom kole.

Politické preferencie: volí absolútne nepredvídateľne, podľa náhleho poryvu vnútorných vetrov.

 

Legenda

 

Každá dvojica protiľahlých fáz polarizuje určitú rovinu, zaradom sú to: zmysly – rozum, dôvera – nedôvera, jednoduchosť – zložitosť, čin – myšlienka, dobro – zlo, normálnosť – šialenstvo. Každý človek sa môže vyvíjať, ale jeho vývoj bude s najväčšou pravdepodobnosťou smerovať len do nasledujúcej fázy v smere hodinových ručičiek. Fáza, v ktorej sa jedinec nachádza, nie je určená inteligenciou, vekom, pohlavím či spoločenským postavením, hoci týmito faktormi môže byť viac či menej ovplyvnená.

 

Nedúfajte, biedni zemskí červi! Žiadny z týchto typov nie je oveľa bližšie k pravde než iný! Sú to len rôzne spôsoby ako sa mýliť. Každý totiž vychádza z nejakých axióm, ktorým sa proste verí, a ktoré sú rozumom nevyvrátiteľné. Každý jedinec sa nachádza v niektorej z týchto dvanástich fáz a tým je limitovaná jeho schopnosť poznania. Správnymi technológiami vládcovia môžu podchytiť jednotlivé typy, zabezpečiť tak potrebný volebný výsledok a ďalej nerušene farmárčiť so svojimi hoviadkami. Predpokladom je iba, aby sa stavba ako celok nerúcala a aby ľudia mali dostatok chleba a hier.“

 

 

 

Viac toho na prednej strane hodín z Babylonskej veže nebolo napísané. (Na zadnej strane nebolo nič, len naspodku drobnými písmenami napísané „Made in China“.)

 

 

 
0
Norman

Má to v mnohom pravdu, samozrejme.

Ale je to vážna vec, takže neviem, ako to bontónom povedať, ale nech už si tie myšlienky zobral odkiaľkoľvek, hm hm, je tam tá základná pointa, ktorá je ku koncu dokonca aj explicitne (priam hypnotickým komandom) vyjadrená:
"Každý jedinec sa nachádza v niektorej z týchto dvanástich fáz a tým je limitovaná jeho schopnosť poznania"

každý...
limitovaný...
schopnosť poznania...

To sú tie subliminalne sugescie.
(subliminálne nie vnímaním zmyslami, ale subliminálne uvedomením si).

"Človek je limitovaný a neschopný poznania"

To sú veci, ktoré žiaden "humor" neospravedlní, za "nevinný humor" sa tieto veci často len skrývajú, aby sa ich nik neodvážil kritizovať (kto už chce vyzerať ako bezhumorný frfloš?). Ja mám ale presne opačný názor:

"Človek je bez hraníc a schopný poznania vo všetkých smeroch"

Táto pointa tomu chýba. Bol by to výborný výsmech obmedzenosti ľudstva, ktoré sa alé dá a má prekonať. To tam ale nie je, je tam len (falošná) fatalita.

Buheh

Babylončania. Veď preto tak aj dopadli. Kde sú oni dnes a kde sme my?

Norman

babylon, chaldejci, talmud ... chomút.

Buheh

máš úplnú pravdu. Ale odhliadnuc od toho chomúta, určité objektívne psychologické zákonitosti existujú a treba ich poznať práve preto, aby ten, kto ich zneužíva, nemal nefér výhodu.

Ale teraz som si spomenul, že z tých hodín László pri manipulácii kúsok odbil. Na tom úlomku bolo ešte čosi napísané, ale veta nebola celá. Bolo tam:

"Jediný spôsob, ako smrteľník môže poznať skutočnú pravdu je..." a tam to akurát bolo odlomené.

Norman

ale zas nemôžeš označiť groteskný postoj nejakej babylonskej Ildiko:
"Nedúfajte, biedni zemskí červi ..."
čiže v skratke
"každý je blbec a už sa nikdy nedozvieme, ako z toho"

za

"... objektívne psychologické zákonitosti".

To azda nie :)

Buheh

objektívne existujú. A ja som nepovedal, že som ich objavil. Hovorím len, že sa treba snažiť ich hľadať.

Vidím že Vás viacerých, ktorí ste kompletnú a definitívnu pravdu už našli, poburuje koncept, kde sa s takýmto scenárom nepočíta. Ale prosím, chápte nás ostatných, že to vidíme inak.

Provokatér

Všetko je naopak je príliš jednoduchá stratégia, potom z toho vzn. také veci, ako naši nepriatelia tvrdia to, tak mi tvrdme opak, až jedného dňa začneme popierať aj svoje vlastné slová..

Objektívne psychologické zákonitosti existujú je definitívna pravda?
Tu stačí len veriť a hľadať len podporné dôkazy?

Áno našiel som definitívnu pravdu 1+1=10 v dvojkovej sústave.
Je to proste nespochybniteľný fakt a ďalej už o tom nemusím pochybovať, aj keď niekto môže začať namietať, že / + / = X a 1+1 sa v jeho sústave rovná O...

Norman

V súvislosti s daným Ildikiným textom si hovoril o "objektívnych psychologických záležitostiach", čo mierne zneisťuje, čo myslíš vážne a čo nie.

Ale to by bola tvoja vec - len som naozaj prekvapený, prečo "nás" obviňuješ, že poznáme definitívnu a kompletnú pravdu"? Ty si urazený ? :-)

Buheh

jasne že som urazený. Vy ste ju našli a ja ešte nie. No nenasralo by Ťa to?

...

Ale však ty si ju našiel Buheh, ale presne tú ktorú ti systém nanucuje z každej strany..

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Square_compasses.png
To tvoje kolo = Uroboros = Hakenkreuz = Vlajka EU = Jin a jang = životný cyklus vírusu = ..

Jednotlivé fázy = náboženstvá, ideológie = špecializácie = podprogramy toho istého otrokárskeho celku.. teda je jedno, že či si nácek, či komunista, či si kresťan alebo budhista pretože tak či tak si súčasť (produkt/spotrebiteľ) toho istého systému tej istej základnej Slniečkarskej matrice..

Symbolika všetkých siekt, náboženstiev, štátov, ... je totožná len ináč ofarbená..

Provokatér

Ten kto tvorí pravidlá, či ich zneužíva; podvádza atp. bude mať vždy nefér výhodu, len teraz ak o tom už vieš, tak tá jeho výhoda bude o malý kúsoček menšia..

Takto by ma zaujímalo, ak je ten tvoj psychokruh vôbec na niečo dobrý, tak potom v ktorej fáze si ty?
V 1. až 12., či v 13. ? Teda tak či onak sa vždy zákonite moceš v tvojom vlastnom namieru ofarbičkovanom bludnom kruhu bez akejkoľvek inej možnosti?

Z blázna sa stane podľa teba empirik?
Chytrák je prvé naivné štádium konšpirátora?
Teda ten tvoj kruh má aj odbočku? Jáj však tie hodiny musia byť aj na niečom zavesené, len potom nesedí číslovanie.. (kozmetická vada)

Ak som naraz vo všetkých, tak som potom pán času, alebo sa len dúhovo mýlim protichodne 12-krát?
Ak sa nedá nemýliť, tak potom sa nemýli nikto a všetci majú teda pravdu=nepravdu?

"Má to v mnohom pravdu"? Keď pravda samotná v takomto systéme vôbec nemôže jestvovať?

"Človek je limitovaný" To je pravda. Človek je "neschopný poznania"? To je tiež pravda, ale len v tomto špeciálnom obmedzenom prípade, v tomto psychofarebnom bludnom kruhu. Vo všeobecnosti to pravda rozhodne nieje..

A ešte niečo číselník máš, ale kde sú tie ručičky?
Takto pestrofarebný kruh nevznikne len tak, nevyfarbí sa a nerozdelí sa sám na dvanásť častí, teda chýba ti tam, ešte ten tretí rozmer, kružidlo a pravítko, farbičky a podobne, proste tá skrytá vrstva v podobe trojuholníka v takomto dvojrozmernom pohľade na svet..
a čas potrebný na tvorbu takejto úbohej projekcie ..

Ďalšie kozmetické "vady" systému:
Farby si pridával viacmenej náhodne, teda aj voľba kto je práve v akej fáze je náhodná?
Ak je napr. čierny blázon opak normálu, tak potom normál by mal byť biely v súlade s ostatnými pravidlami tejto slobodomurárskej psychomatrice..
To by ale zas oslabilo dojem postupnosti prechodu z jedenej fázy do druhej..
Čiže samotné pravidlá systému sú nastavené, tak aby sa dali otočiť a využiť ich proti nemu..

Ale naozaj sa to dá v systéme v ktorom žiadne proti nieje, ale každý má svoju pravdu/nepravdu..?

Buheh

príliš veľa otázok, zväčša hlúpych alebo ťažko zodpovedateľných, a dnes akosi nevládzem (je príliš teplo), takže sa nebudem ani pokúšať odpovedať. Mám pocit, že Ti uniká práve tá dimenzia, o ktorú sa pokúšam: jemné uchopenie neuchopiteľného. A som si vedomý toho, že môj pokus je všelijaký, len nie dokonalý. Skús vidieť pohár poloplný radšej ako poloprázdny, prípadne skús o dvere ďalej.

Provokatér

Nemáš žiaden dôvod sa mi ospravedlňovať, ja len píšem svoj kritický názor, to je celé..

Hlúpe otázky, až tak hlúpe, že na mňa reaguješ hoci mi nevieš odpovedať, ani logicky spochybniť nič z toho čo som napísal..

Ale tvoje? pičoviny ako "uchopenie neuchopiteľného" ani spochybňovať nemusím...

Vivo

Nazýva sa "Eneagram" a stojí za to si ju naštudovať.
https://allymarthontheenneagram.files.wordpress.com/2014/12/enneagram-or...

Buheh

tí vždy vedeli ako na to. Pekná schéma, ďakujem.

Hoci táto jezuitská je skôr o rolách v tíme. Zaujímavé je, že nosnou schémou je trojuholník mediátor (ideálne líder tímu, vrchol štruktúry) a potom proti sebe dva extrémy: skeptik a akčný hrdina. Tí ostatní potom celkový obraz dopĺňajú, ale hlavný dej sa odohráva v spomínanom trojuholníku.

Keď sa tak pozriem spätne na moju skúsenosť, tak nejako to funguje vo všetkých tímoch. Napríklad aj tu na nadhľade. Mediátor je jasný, napriek tomu, že tu admin často vstupuje do sporov aj aktívne. A potom sa dajú najjasnejšie rozlíšiť pozície akčných hrdinov (poďme sa stretnúť, urobme niečo...) a skeptikov. Až potom sú tie ostatné, doplnkové roly, ktoré vytvárajú pestrosť a celkovo obohacujú komunikačný priestor.

Zaujímavý je aj počet typov v tej schéme. Mediátor ako keby stál mimo, čiže ostáva osem účastníkov. A práve osem, aspoň tak som to niekde čítal, je maximálny počet členov nejakej skupiny, aby bola schopná vytvárať rozumné konsenzy – vo väčšej skupine už má podľa tohto zdroja prevážiť iracionálna stránka, typologické disonancie. A čím väčšia skupina, tým menej rozumné závery produkuje, až napokon mnohopočetný dav sa rúti vpred k lepším a konzumným zajtrajškom úplne iracionálne a bezhlavo, riadený nie hlavou, ale rukou (všetci vieme ktorou neviditeľnou rukou, všakáno).

Vivo

je to pri profilovaní politikov výborná vec. Okrem iného sa dozvieš aj to, kto už má nakročené na psychiatriu a dokonca aj príčinu, prečo tak skončil. Pobavíš sa!

Pri použití v praktickom živote tieto poznatky musíš mať "v krvi", nemáš čas na racionálnu analýzu. Súvisí to sociálnou inteligenciou, tie poznatky sa Ti uložia do podvedomia a pokiaľ máš potrebnú empatiu/pozorovací talent, tak získaš nad protivníkmi prevahu.

https://www.thriftbooks.com/w/enneagram-transformations_don-richard-riso...

http://blogy.hnonline.sk/pavlik-morozov/robert-fico-jeho-boj-sein-kampf-...
http://blogy.hnonline.sk/pavlik-morozov/robert-fico-jeho-boj-sein-kampf-...

Napísané pred 4 rokmi! Uvedom si ako dokázal uchopiť tému imigrácie a jeho kariéru za toto obdobie! :-D

Norman

ak by to nefungovalo, rovnako dobrá je astrológia.
A keď ani to, tak veštenie z kariet.
:)
Je to dokázané. Štatisticky.

Buheh

je niečo, čo funguje, napriek tomu, že to nie je exaktná veda. Ďakujem za linky.

Ale politikov analyzovať nebudem. Nemám ich rád.

Norman

Typológia čohokoľvek je analýza, teda JE to exaktná veda. Respektíve pokus o ňu, minimálne tvárenie sa ako veda.
Prečo sa tak bojíš uznať, že veci sa riešia poznaním, analýzou, typológiu? A že aj ty samozrejme s tým jednáš určite dennodenne. Načo tá detinská póza skeptického (ne)filozofa? Až také zlé skúsenosti?

Typológia je veda, ale eneagram je len dosť nezmyselné pospájanie rôznych atribútov a kopa voľných často triviálnych postrehov okolo. Ale nič proti nemu, na druhej strane je to zhrnutie dlhodobej empírie viacerých siekt, ktoré sa zameriavali na OVLADNUTIE ľudskej mysli, takže sú povedzme prakticky poučné.

Len by som upozornil, že podľa
https://en.wikipedia.org/wiki/Enneagram_of_Personality
"The Enneagram ... in spirituality it is more commonly presented as a path to higher states of being, essence, and enlightenment".
Čiže enneagram sa používa na rozvoj osobnosti, na rozdieľ od Ildikinho záveru v tomto článku, že ľudia sú zafixovaní na krútenie sa v kruhu a niet im pomoci. To je podstatný rozdieľ.

A čo sa týka politikov: Vivo ti predsa nehovorí, že ich máš mať rád. Kopu vecí nemáme radi a predsa ich nemôžeme ignorovať a nechať ich, nech si robia čo chcú.

Buheh

Píšeš: "na druhej strane je to zhrnutie dlhodobej empírie ... takže sú povedzme prakticky poučné."

Takže je to určité poznanie. A zároveň sám hovoríš, že to nie je veda. Tak vidíš, predsa len sú aj veci "medzi nebom a zemou", ktoré sú poznaním, ale nie vedou.

Že človek do konca života nebude mať istotu, ako to s fungovaním tohto sveta je, to je skrátka fakt. Môžeš si čokoľvek myslieť, byť prívržencom ktorejkoľvek z verzií, ale istotu nebudeš mať, ako to naozaj je, či tam hore sedí nejaký boh, alebo sú tam až štyria, či svet definitívne ovláda neviditeľná ruka trhu, ilumináti alebo mimozemšťania. To skrátka tak je a ja vôbec z toho nie som nešťastný – do takéhoto sveta sme sa už narodili, všetko je ako má byť.

Dá sa na to dívať aj pozitívne. Keď má človek do činenia s čiernou skrinkou, a tieto veci sú z hľadiska bežného smrteľníka čímsi podobným ako čierna skrinka, keďže vidí len vonkajšie javy, na základe ktorých si potom môže utvárať rôzne predstavy o tom, čo je vo vnútri, tak si vždy musí byť vedomý toho, že veci môžu byť tak i onak. Čím viac si to uvedomuješ, čím viac si vybuduješ zdravý postoj k veciam s tým súvisiacim, tým lepšie pre Teba. A tým lepšie budeš môcť využívať ten priestor a tie možnosti poznávať, ktoré máš.

Norman

Nikde nehovorím, že "to nie je veda" - hovorím, že sa to na vedu hrá a nie je isté, koľko z toho je povedzme nejakej užitočnej empírie.
Ale celá polemika nie je o tom, že jestvuje poznanie mimo vedy, ale o tom, ako sa tvoje nadšenie pre čiaročky, kružničky a trojuhoľníky znáša dohromady s tvojou inak ostentatívnou skepsou ohľadne poznania, ktorú sem tak rád hádžeš, zvlásť vtedy, keď sa spomenie niečo, čo sa ti nepáči.

"Žiadny z týchto typov nie je oveľa bližšie k pravde než iný. Sú to len rôzne spôsoby ako sa mýliť."
"Jediný spôsob, ako smrteľník môže poznať skutočnú pravdu je..." a tam to akurát bolo odlomené - ergo spôsob poznania je len jediný a ten nik nepozná. Hm, zrejme okrem enneagramu, lebo ten má čiaročky.

Takže v tomto rozpore by som ti chcel pomôcť. Ja ti práve nevyčítam to tvoje nadšenie schémami a grafmi, naopak, tie vidím vceľku pozitívne, ale čudujem sa tomu tvojmu vnútornému rozporu. Alebo rôzne enneagramy a podobné schémičky už zrazu nie sú len jeden z tisícov spôsobov, ako sa hlúpo mýliť?

K tomu ostatnému (čierna skrinka) sa radšej ani nevyjadrujem. Radšej naozaj nie..

Púpavová

ktorým nikdy neviem odolať,lebo sú zárukou "srandy".Babylon,eneagram a jezuiti.
Tri v jednom.Buheh,chcela by som poznať Tvoj subjektívny názor na tieto tri pojmy.
Môj : Babylon:skutočné hniezdo hada,nie Egypt
Aenegram: komerčná záležitosť,imituje čosi,čo pochádza z Babylonu.
Jezuiti:tu som nerozhodnutá.Čierna šľachta katolíckej cirkvi? Za koho kopú?

Dík.

Buheh

Tajomné pojmy... hm, úprimne, mňa akosi nechávajú chladným.

Možno až na ten eneagram, to je zaujímavá vec, tak ako každý abstraktný model. Od detstva som mal rád modely, pekné konštrukcie, a to mi ostalo. No a takéto schémy sa snažia popisovať jemné štruktúry reality, ktoré sa len čiastočne alebo vôbec nedajú postihnúť "tvrdou" logikou a kauzalitou, ale predsa z nich cítiť, že zachytávajú skutočnosť. Ja to vnímam ako dotknutie sa pradiva určitých jemných harmónií a zákonitostí, ktorými je predchnutý celý vesmír, a ktoré nevieme ešte poriadne uchopiť, lebo na ne zväčša používame príliš veľké kladivo: racionálny logický a vedecký aparát.

Babylon a Jezuiti ma až tak nezaujímajú, totiž to, čo sa o nich dá dozvedieť z oficiálnych prameňov. A iné informácie nemám. Či a do akej miery oni kedysi boli, prípadne aj dnes sú nositeľmi svetovládnej moci, to neviem a nepotvrditeľné dohady mám čoraz menej rád. Kedysi, keď som chodil po Blízkom východe, som sa snažil na tých rôznych "svätých miestach" vycítiť z miestnej atmosféry, či na mňa dýchne závan čohosi omračujúceho, večného, tajomného... ale nie. Je to tam pekné, zaujímavé, ale cítil som všade tú istú ľudskú biedu a pominuteľnosť ako kdekoľvek inde. Možno som málo citlivý na tieto veci... ale čím viac som toho v tomto živote videl a zažil, tým viac to vidím tak, že ľudstvo je naozaj len príliš premnožená tlupa hlúpych a egoistických primátov, ktorí pri svojich opičích prekáračkách sú schopní sami seba vykynožiť.

Ale babylonská veža je pekný symbol, ktorý často citujem vo svojich nedeľných kázňach, lebo krásne vystihuje dnešnú dobu, keď všetci kričia a nikto nepočúva, a keď si každý stavia svoju vlastnú vežu len pre seba.

Vivo

Jezuiti boli spovedníci mocných a mali obrovské skúsenosti s ich psychológiou. Pschológia osobnosti ako veda bola ešte v plienkach, keď oni pracovali s uvedenými schémami. Umožnili im prognózovať možný vývoj osobnosti spovedaného veriaceho a manipulovať s ním.

Komerčnou záležitosťou sa to stalo až modernej dobe, ale vo veľmi vulgarizovanej podobe. Je to ako s dianetikou - tak isto scientológmi veľmi vulgarizovanou hlbinnou psychológiou.

Norman

dianetika dosť výrazne používa eneagram. Ale to sa ťahá ešte z egypta, nie. Jezuiti? Mne to googol nijako nespája s jezuitmi, ale možno mám starší googol. Alebo mladší? :-)

Vivo

ale blbý. :-D

To čo scientológovia používajú ako enneagram nemá s pôvodným jezuitským enneagramom asi toľko spoločné, ako psychoanalýza a dianetika. Proste scientológovia sú moderní šarlatáni ...

Slušná história je na https://www.enneagramspectrum.com/173/history-of-the-enneagram/

Konkrétne Don Riso (jezuita) má výborné knihy - napríklad :

https://www.thriftbooks.com/a/don-richard-riso/198908/

https://books.google.sk/books?id=5mn4PqnnOwEC&printsec=frontcover&hl=de&...

Podľa mojich informácií sa enneagram doteraz používa pri psychologických testoch politikov. Pre prognózu možného vývoja politika je výborná konkrétne:

https://www.thriftbooks.com/w/enneagram-transformations_don-richard-riso...

Norman

v tom tvojom linku na "slušnú históriu" sú jezuiti spomenutí len raz, slovom raz.
Tí tvoji jezuiti sú možno jezuiti, ale súčasní. Hovorím ti, je to čistá a známa dianetika:)

Ok, asi si svoj google ešte nezmažem:-)

Vivo

Kedy odrazu prepukol záujem o enneagram? Kedy ho scientológovia začali používať?

Prečítaj si pomerne kvalitiný životopis L. Ron Hubbarda z pohľadu scientológie:

http://www.hubbard.cz/pdf/english.pdf

Stojí to za to!

V pôvodnom vydaní Dianetiky si netreba pliesť pojmy engram a eneagram (tenorista a terorista :-D).

https://ronsorg.ch/wp-content/uploads/Dianetics-Original-Thesis-DTOT.pdf

Scientológia sa vyvýjala a ako každá šarlatánska paveda nasávala do seba každú populárnu myšlienku a kurvila ju na svoj obraz. Vývoj dobre popisuje kniha

http://www.apologeticsindex.org/Inside%20Scientology%20Kaufman.pdf

Enneagram (nie engram! :-D) sa dostal do scientologickej praxe pomerne neskoro, propagátorka bola Viki Markham, Ph.D. Je to pre nich iba pomocná metóda, ktorá urýchľuje cestu ako sa dostať svojim obetiam "pod kožu" a nasugerovať im potrebné engramy :-D. Nie každý tenorista je terorista ... :-D

Norman

dnes to používajú všetky tie sekty , NLP, dianetika ... žiaden rozdieľ.
Životopis Hubarda k téme moc nepridal. Azda len ako pripomenutie, že to bol hochštapler a podvodník používajúce nič iné, len takéto a podobné horoskopy.
Podobne to o engrame - to že sa slovne podobajú neznamená, že je o nich reč. :)

Vivo

http://www.apologeticsindex.org/A%20Piece%20of%20Blue%20Sky.pdf

Koriguje idealizovaný obrázok scientológov v už hore uvedenej knihe. A čo je podstatné, popisuje ako sa postupne roztočil dolárový kolotoč okolo tejto pavedy.

Kde nájdeš oporu pre svoje tvrdenie "Hovorím ti, je to čistá a známa dianetika"? :-D

Norman

tak to bola len taká alegória, dianetika ako symbol VSETKYCH podobných siekt, spomenul som zámerne tú, ktorú nemáš rád:)
Mne nejde o to kopať do scientológie, ide mi o ten rozpor - na jednej strane si za racio a vehementne scientológiu odsudzuješ ako to najhoršie, a na druhej strane tu propaguješ podobné pochybné techniky.
Proste tam máš rozpor, to je jasné.
Ja akceptujem aj čierne, aj biele, ale nie oboje naraz, to nejde, je to nekonzistentné.
No ale nič, každý má nejakú pavedu.

Vivo

S ohľadom na dlhú históriu je to pochopiteľné. Ale opakujem - kedy sa vynorila a je to náhoda, že jej najväčší propagátor bol jezuita Don Riso?

Scientológovia sa začali interesovať o enneagram až po publikácii jeho knihy "Personality Types: Using the Enneagram for Self-Discovery" (mám doma) z roku 1987. Z ich pohľadu je to iba pomocná metóda, ktorú začali aplikovať až v XXI. storočí.

Norman

Ja neviem, ja som sa vážne pýtal, či je to naozaj nejako spojené s jezuitami.
No ale tak ja som ubral zo scientológie, ty uber z jezuitov.
Je to konieckoncov jedno, kto s tým enneagramom začal, je to len blá blá blá .... jedno z mnohých.

Vivo

Psychológia osobnosti je pomerne dobre rozpracovaná špecializácia psychológie, s množstvom viac alebo menej užitočnými klasifikačnými systémami. V praktickom použití si ale nemôžete dovoliť racionálne analyzovať chovanie partnera, robiť s ním testy a pod. absurdné laboratórne metódy. Musíte jednať veľmi rýchlo, sústrediť sa na to minimum informácie (verbálnej aj neverbálnej), ktoré máte k dispozícii a okamžite ju spracovať na intuitívnej úrovni, aby ste vedeli na čo máte zamerať svoju pozornosť. To nie je "pochybná technika" ...

V našom podvedomí sa najlepšie zafixujú symboly a príbehy. Preto napríklad je veľmi užitočná psychológia C. G. Junga, pracujúca s archetypmi. Enneagram a jeho symbolická forma vyjadrenia možností transformácie osobnosti, jeho príbehy ktoré stoja za typológiou, ktorú používa, to všetko sa dokáže pomerne slušne zafixovať (ako engram :-D) do (pod/ne)vedomia a je okamžite (pokiaľ máte na to potrebné osobnostné dispozície) použiteľná na rýchlu analýzu.

Klasický príklad je vytvorenie psychologického profilu politika – gašpara, čo neustále hrá nejaké roly a robí všetko preto, aby maskoval svoju prirodzenosť. Musíte sledovať jeho reakcie v kritických, emocionálne vypätých situáciách a sústrediť sa aj na jeho neverbálnu komunikáciu. Našťastie naša NR SR, plná posrancov na hranici normality osobnosti (a niektorí aj ďaleko za čiarou) dáva príležitosť prejaviť sa politikovi tak, že pozorný pozorovateľ má možnosť si urobiť potrebný obraz.

Nie náhodou sa Fico vyhýba konfrontáciám v NR SR! On vie veľmi dobre, čo mu tam hrozí. Ale napriek tomu, z toho mála čo máme k dispozícii, z konfrontácii s presstitútmi http://www.topky.sk/cl/10/1616367/Fico-zautocil-na-novinara-z-RTVS--Vyto...
https://www.cas.sk/clanok/376027/moderator-rtvs-si-dovolil-co-este-nikto...
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Fico-straca-nervy-coraz-cas...
atď. prezentuje svoju slabinu – hybris/hubris.

Absencia rovnocenných súperov v politike, primitivizmus novinárov, neustále útoky bláznov na jeho osobu, neschopnosť a amorálnosť ľudí čo sa pohybujú v jeho okolí, to všetko postupne degeneruje jeho osobnosť. Máme sa na čo tešiť ... :-D

Norman

vráťme sa radšej k domácej politike, tam môžeme kopať všetci jedným smerom, hlava nehlava :(

Vivian

Buheh, sranda, lebo ako tak pozerám na ten kruh a jeho farby, dačo, resp. farby za sebou a oproti sebe, mi nesedí.

Keď použijem farebnú typológiu pôsobenia farieb a jej hodivosti sa navzájom, napadla mi táto tvoja skladačka s akoby rôznou schémou. Vidime tu a teraz, že filozof v zelenom poli a oproti nemu fanúšik v červenom. Červená a zelená sú spolu absolútne v rozpore, rovnako ako ovečka a neistý, prípadne dobrák a cynik, plus v rozpore oproti sebe tie isté farby. Pritom vo farebnej typológii sú farby oproti sebe komplementárne. To ma viedlo k myšlienke rôznosti nazerania rôznych uhlov na túto akoby skladačku povahy človeka a jeho vývinu a označenia, v priestore.

Keby sme si predstavili , že sme vo vesmíre a hore nie je sever a dolu juh a vpravo východ a vľavo západ, mohli by sme predpokladať že kotuľanie sa kruhu po úsečke vpravo a vývin tejto schémy môže fungovať aj v inom poradí, záleží od uhla nášho pohľadu, a teda v akej mierke sa pohybujeme navonok, resp. , kde je náš východzí bod a do ktorej strany akoby pomyselným otočením kruhu nasmerujeme ten náš " sever " , plus vnímame zároveň aj tu farebnosť vrámci protikladov k sebe.

Môžme si predstavit hádanku bez súradníc, akoby hodiny bez čislic, iba s čiarkami namiesto nich, ako kruh, ktorý keď točiš doprava, blázon sa ocitne dolu, a normál hore atď. Čiže môže byť hocijaký čas, v čase, ktorý nie je práve možné definovať, každý typ človeka môže sa javiť úplne iným, než ako nám podsúva ciferník z babylonskej veže, to, ako ho vnímame, mi príde málo, ba temer vôbec nemožné, pretože toho ktorého človeka môžeme označiť v súlade s akýmkoľvek dostačujúcim, resp. plne označujúcim typom za akéhokoľvek, s jeho vlastnosťou, povahou, bytím, teda akýmkoľvek typom, vrámci neexistujúceho a neoznačitelneho poradia a to iba z dôvodu práve možného pohľadu času a jeho uhla vnímania..

Vyvstáva mi schéma tejto teórie enneagramu, ako časový úsek vnímania na určitej časovej osi, predpokladajme, že ty ako hodnotiteľ samej povahy nejakého iného "ja ", môžeš označiť niekoho v jednej časovej osi nejako, ale pohneš tou schémou a vytvorí sa úplne odlišné zosúradenie a trebárs absolútne nelogická nadväznosť, a konkrétne označenie toho ktorého človeka a jeho vlastností, akoby vrámci ineho priestoru. A teda nadväznosť a vývin pováh na seba, prestáva byť logický.

Ach, asi to neviem celkom dobre vysvetliť, skrátka, je len našim vnímaním zazúmované, skrze naše " ja " to, ktorý objekt za čo považujeme, a keď sa presunieme do inej polohy, trebárs akoby napr." poza to koleso ", akoby v zrkadlovom odraze, opäť to bude iné. :)

Buheh

Prečítal som si Tvoj príspevok viackrát, ale nie som si istý, či Ti rozumiem. Ale možno hej.

Priznám sa bez mučenia, tie farby som tam nahodil v poradí ako idú farby za sebou, keď si kúpiš v papiernictve farbičky... a potom som síce zbežne zhodnotil, či plus mínus sedia s významom jednotlivých typov, ale tam sa moje uvažovanie o význame a vhodnosti odtieňov skončilo. A tie polarizácie, to mi napadlo až nakoniec, že by sa tam dali vidieť aj takéto harmónie. Pôvodne mi išlo iba o to, že už dlhší čas som rozmýšľal o určitom logickom postupe svetonázorového vývoja ľudí. Ako dať nejakú formu poznaniu, ako sa postupne z ľudí pasívnych a manipulovateľných cez fázu konzumentov z nich stávajú ľudia tápajúci a bádajúci, konšpirátori, až nakoniec cynici a paranoici. Pôvodne som tomu chcel dať názov niečo v štýle "ako sa zrodí konšpirátor", alebo tak podobne, ale potom som dostal ten nešťastný a nepodarený nápad s hodinami a babylonskou vežou, ktorým som viacerých tak znechutil. Viac k tomu neviem povedať. Ono takýchto rôznych harmónií sa dá navymýšľať donekonečna: som hlboko presvedčený, že celý vesmír je jedným nekonečným prepletencom nekonečného množstva a úrovní hrubších i jemných a ešte jemnejších nitiek súvislostí vedúcich odvšadiaľ všade, počnúc serióznou dospelou vedou, cez eneagramy, alchýmiu, astrológiu až po úplne nelogické a absurdné veci ako patafyzika či numerológia. V takomto akomsi duchu sa pokúšam chápať aj to, čo si napísala, že vidíš nejaké súvislosti, kde ja takto za triezva momentálne nie. Ale idem skúsiť si dať ríbezliaku a uvidíme čo to urobí.

Vivian

keď som sa na to koleso pozrela, ako si to zosúradil, aj s výkladom, zaujali ma tie protipóly, sedliak a oproti intelektuál, blázon a oproti nemu normál, atď. A až potom mi napadlo, že to poradie typov by mohlo byť aj na preskačku akoby do kríža, dva protiklady typov, presný opak pováh, a tvorili by iný obrazec s inou vyjadrovacou logikou. Páčila sa mi tá pravidelnosť, párovost, súlad... Len som sa s tým tak hrala, ( kým som doma popri tom ešte riešila iné veci. : )

A potom mi len tak napadlo, že ale veď ten tvoj obrázok je ako hodiny bez čísel, ale s ručičkami. Keď ich točíš ako koleso na aute, čas je vždy taký, ako sú hodiny otočené, lebo su bez čísiel. Aj keď napriek tomu stále akože predpokladame, že 12 je hore 6 dolu, atď., lenže ono to pomyselné kotuľanie kolesa - hodinami, či už vpravo alebo vľavo, môže predstavovať akoby pomyselne iný čas z pohľadu pozorovateľa, a teda iné poradie typov pováh , to všetko samozrejme iba akoby symbolicky.

Iba taký môj trochu streštený prenesený význam. Farebnosť mi napadla až potom. Aj to opositum, keď sa dívaš na intelektuála rovnako ako aj na sedliaka, len stále je to len tvoj pohľad z nejakeho miesta a daného času. Že je to prosto také relatívne posudzovať človeka dnes a zajtra a tak. Len som sa tak pomyselne hrala s tými typmi, a s farbami, možno s pôsobením času na daný objekt vrámci jeho premeny, v tomto prípade aj typu povahy človeka.

Nech môj koment prosim Norman vymaže, je to zrejme ztreštená blbosť, čo tu píšem :) . Zbytočná.

Inak, ale mne sa ten tvoj článok veľmi páčil, Buheh. Si dobrý a bystrý pozorovateľ.

A žiaden ribezlak som nepopila. Preboha, veď v tomto teple ? :)

Buheh

sa dá piť aj v teple, Vivian. Odporúčajú to štyria z troch zubných lekárov. Ale samozrejme, the best practice, ako hovoríme my sedliaci, je piť to v chládku a po malých dúškoch, nie hneď všetko naraz. A to nehovorím o možnosti riediť to vodou, ako to robia amatéri. A hlavne potom nevybiehať rýchlo na teplo :)

Pokiaľ ide ešte o to koleso: ja som to naozaj myslel len ako fázy poznania. Čosi ako ročník v škole svetonázoru. Určite by som tento koncept neponímal ako komplexnú psychológiu osobnosti. Ak by som to mal porovnať s nejakým iným modelom, tak skôr než k eneagramu, by som to prirovnal ku konceptu piatich fáz reakcií človeka na traumu: popieranie, hnev, vyjednávanie, depresia a akceptácia. Podobne aj človek, ktorý si postupne buduje svetonázor, sa pohybuje od jednoduchších fáz ku zložitejším, teda to poradie má danú logiku.

Takže úplne inak by to vyzeralo, keby sme hovorili o typovej skladbe populácie a typické formy interakcií medzi jednotlivými typmi. A tam by sa azda dalo hovoriť aj o harmónii vo viacerých rovinách, čiže o tom otáčaní, o ktorom hovoríš.

Pekný deň prajem.

Sloven

Ty si ale nejaký podozrivo veľmi intelektuálny sedliak nezdá sa ti ?

Nejak nám tie bežné slová ako intelektuálny, liberálny, či slovenské vedec a sedliak začali meniť významy.

Ale čo narobíš v diverzite je sila a čím väčší a pestrofarebnejší guláš, tým ľahšie sa dá doňho primiešať aj celých ľudí.

A nebudme predsa homofóbovia, predsa všetci sme si rovní.
Nadraďovať biele mäso nad čierne, či dokonca fašisticky rozlišovať živočíšny druh a pohlavie je jednoznačný prejav zaostalého rasizmu, šovinizmu a naplnenie skutkovej podstaty trestného činu schvaľovania, popierania, holokaustovania atď. v zmysle vyšších zákonov a hodnôt EU, tak že pozor NATO..

Buheh

tak. Dokonca ani ja sám by som to oveľa lepšie nenapísal.

Ale s tým intelektuálom opatrne. Napríklad u nás v dedine slovo intelektuál berieme ako nadávku. Lebo Mišo s Ferom raz videli a najmä počuli v televízori naozajstného intelektuála, s bradou, strapatými vlasmi, veľkým nosom a hrubými okuliarmi (tuším to bol politológ s nejakým cudzokrajným menom) a tak sa zľakli, že si museli dať do piva dvojitú borovičku. To teda by sme veľmi neradi tak skončili.

Sloven

Vravíš viacero vecí ak ťa správne chápem:

Napríklad: Všetko je relatívne a aj to kto je v akej "fáze", je relatívne a priamo, či nepriamo to ovplyvňuje pozorovateľ..

Že to ako vnímame ľudí ovplyvňuje napr. to ako sa potom ľudia vnímajú sami, príklad vynadal som amanovi do fašistov jeho vlastnými slovami a on začal tvrdiť, že je fašista len preto, že si už dopredu myslel, že tak bude označovaný na základe svojich skúseností odpozorovaných z okolia..

To sú ale také samozrejmosti (pre niekoho), proste len taká všeobecná omáčka použiteľná na všetko..

Ale skúsim nato nadviazať, aký bude výsledok interakcie pozorovateľov s takýmto bludným kruhom, ovplyvní ich to nejak? A ak hej tak ako?

Povedia si, že systém je dokonalý a je nemožné spoznať pravdu a ovplyvniť skutočnosť? Pretože presne to z toho celého vyplýva..

Alebo si to nepovedia priamo, ale prenesie sa to do ich podvedomia a začnú sa touto matricou nevedome riadiť ešte viac ako doteraz.. ?

Norman to naopak vycítil a hneď sa zháčil, ale v skutočnosti to prijal (v negatívnom tvare): ľudia sú neobmedzení a schopní poznať všetko, či tak nejak, teda vlastne len ironicky vyjadrené presne to isté.. Že čo vy ľudské červy žijúce v sračke, čo vy už len zmôžete proti všemocnemú?

Opak trojuholníka je ale za len trojuholník..

Klamstvo: Nebo je červené a kruh nieje modrý.
Opak klamstva: Nebo nieje červené a kruh je modrý.
Opak klamstva č.2: Nebo je modré a kruh nieje červený.

Pravda: Nebo je modré a kruh môže byť hocijakej farby (teda aj červený).

Kruh nieje červený. -nepravda
Kruh je červený. -nepravda

Pretože pravda nieje opak klamstva sa môže mýliť blázon aj normál, aj kresťan aj satanista, aj veriaci aj neveriaci, aj červený a aj modrý..

Aj preto môžu všetky antisystémove veci v skutočnosti slúžiť zas len systému, tak ako program Neo (nacista) v Matrixe..

Zlá reklama je zas len reklama rovnako ako tento buhehov článok slúži tomuto systému a nie nejakému inému lepšiemu..

Norman

Aké vycítenie? Veď je to tam napísané explicitne. Presne ako si to vyjadril.
Ale ja som to neprijal v opačnom tvare, to ono odporuje proti môjmu základnému svetonázoru. To moje o poznaní nie je irónia, ako ťa to napadlo?

No ale čo narobím, v poslednom čase všetci prepadajú do apatie a negativizmu ... nič sa nedá poznať, nič sa nedá zmeniť ... no, niektorí sú v nej odjakživa, to bude asi nejaká epidémia, ono to nejde moc liečiť, najlepšie počkať na ďalšiu generáciu.
No ... a negri, tí ich preberú. To bude do fiče koniec skepse.

Púpavová

Vivien.Ako nič v zlom,naozaj,ja mám rada magorov,veď sama k nim patrím,ale odtial-potial.

Zatial to vyzerá ako sebaprezentácia,určite sama na to prídeš....menej je viac.

Vivian

Ľubov, aj ty Buheh a vlastne v prvom rade ty Norman. Toto som fakt nechcela a takto som to nemyslela.

Buhehovi : Buheh ty si zlatíčko. Ak ja dosiahnem level tvojho nadhľadu, a humoru zároveň a teda aj múdrosti, zrejme si to neuvedomim, a prosim, potom ma na to upozorni, tak láskyplne, ako len ty vieš. Vážne, bez srandy. Dik.

Slovenovi : dik Sloven, vážim si tvoju reakciu. Skúsim pohľadat jeden dokument na webe, ak budem mať trochu času a šťastia. Je to ten známy príbeh človeka, prikladu teorie relativity, - človeka, cestujúceho vo vlaku, ktorý sa díva oknom von z vlaku. A zároveň ďalší človek stojí na ceste a díva sa na idúci vlak. Každé jedno konštatovanie rýchlosti týchto dvoch ludí vo vzťahu " ja a vlak", vnímanej očami a zmeranej bežnou matematickou rovnicou, dáva mierne odlišný vysledok. Pozorovanie cestujúceho z okna von k pomere ku rýchlosti miňajúcej sa krajiny z vlaku a naopak objektívneho pozorovania náhodneho chodca na samotný vlak, sa tak trochu líšia. Nechcem spomínať Einsteina, ale toto je typický priklad relativity času a priestoru, a teda aj názoru. Sľubujem, dohľadám to ak to je niekde na webe, dúfam, že to nájdem.

Občas Norman , možno len tak velmi malilinko :) sme si sem dovolili otravovať tento web takýmito našimi tápaniami. Ale aspoň tu vynikne popri nás iná, kvalitná a skutočná intelektuálčina.

Verzei :)

Norman

Ja som nič nehovoril tak mne sa ospravedlňovať nemusíš. A na intelektuálnosti si nejako nezakladáme, to len tak vyzerá, kedže systém tvrdí, že jeho opozícia a vôbec beloši sú idioti - takže si asi dávame pozor na intelektuálnu konzistenciu. Ale naša hlavná zbraň je pravda, úprimnosť a pevný charakter, to je podstatné.
To, že človek na webe niekoho naserie je bežná vec, aspň dvakrát za minútu, takže nehovor, že to nepoznáš. No ak nie, tak si zvykni. Riadne sa tu pobite, nech sa trocha pripravít na život v realite :-)

Vivian

ktore nie je zvyčajné. Skor nezvyčajné.

Ale dobre, beriem na vedomie.

Aj kvalitné neporozumenie može doviesť ku konečnej pravde, pomocou uprimnosti a pevného charakteru zúčastnených :)

Za predpokladu, že tá ktorá pravda je konečná :)