Tri pozitívne témy

Minule som tu uviedol tri druhy utópií, teda falošných túžob a predstáv, ktorým sa v súčasnosti neustále a bezvýsledne venuje politický diskurz. Spísal som to ako varovanie pred posadnutosťou nejakou takou myšlienkou, ktorá je márna, absurdná či utopická.

To je ale taký negatívny kritický pohľad na vec. Aj ten treba, s tým treba začať, ale tie omyly či naivity nemôžu byť len tak odstránené z mysle ľudí bez toho, aby boli nahradené niečím pozitívnym. A tak som skúsil zhrnúť - toto sú tri témy, ktoré chýbajú súčasnej spoločnosti  ako soľ, ako vitamíny chorému na skorbut: 


1. Duchovný realizmus.

Moc človeka nad človekom bola vždy vykonávaná pomocou hypnotických ideológií. Skrátené povedané, pomocou kultov, ktoré bazírovali na základných ľudských inštinktoch - konzum, sex, moc. Kým človek ako druh nebude schopný takýmto zvráteným technikám odolávať, treba ich neustále odhaľovať. 

 

2. Biologický realizmus

Veľmi chýba  racionálny biologický pohľad na ľudský rod.  A z toho vyplývajúce pochopenie zákonitosti jeho myslenia – jeho limity, slabosti, deformity ale aj silné stránky. Chýba snaha všetko toto vylepšiť. 

 

3. Globálny realizmus

Reálnu politiku vždy určoval boj o zdroje. To bola, je a bude základná logika vnútroštátnych aj medzištátnych vzťahov a konfliktov. Platilo to, aj keď zdrojov bolo ešte mnoho, a platí to ešte viac  teraz, keď  už je vidno koniec viacerých globálnych komodít. Je šokujúce, ako je ignorovaná hroziaca nedostatočnosť zdrojov a celkové globálne zhoršovanie podmienok. Nedostatok  hrozí  na celej planéte, ale ešte predtým budú vznikať lokálne oblasti nedostatku a úpadku. Toto verejný diskurz nechce priznať. 

 

Prečo tieto nedostatky vznikajú?

Nuž, kultový problém vznikol ako nástroj domestikácie človeka človekom. Krátko po tom, ako sa rozšírila technológia domestikácie kôz, ošípaných a oviec, použila sa aj na domestikáciu-zotročenie  ľudí. Kultové myslenie je práve toto zmrzačenie. V priebehu času sa muselo vylepšovať, zjemňovať, meniť slovník - ale je to stále o tom istom.  Tento kanibalistický prístup má najmenej 5 tisíc rokov a je preto skúsený. Jeho zástanci považujú ľudí za dobytok a tak nemajú s nimi zľutovanie.

Ignorancia biológie vzniká proste preto, že ľudská myseľ  nie je dostatočne vyvinutá. Pretože sa bráni pohľadu na seba ako na súčasť prírody. Ľudstvo odmieta vidieť svoju skutočnú, dosť slabú a mizernú podstatu.

Chybný pohľad na globálne procesy je tiež nedostatok poznania. Kedysi bol pre ľudí svet nekonečný zdroj jedla a iných pôžitkov. To bol a je ten základný omyl. Ale aj keď ľudstvo teraz vie už dlho, že Zem je konečná, stále to naozaj nevzalo na vedomie. Práve naopak – zámorské cesty, ktoré konečnosť Zeme jednoznačne potvrdili, objavili nové kontinenty a tak trocha paradoxne nepriviedli ľudstvo ku skromnosti, ale naopak ho nabudili do chorobného stavu konzumnej koloniálnej horúčky. Táto horúčka, živená najprv extenzívnymi objavmi a zaberaním, neskôr prešla do ešte horšej, intenzívnej formy. Teda do formy, čo nežije z koristi vonkajšej, ale požiera sama svoje vnútro, vyžiera svoje vlastné obyvateľstvo. Prešla do formy chorobného industriálneho pechorenia.

 

Mohlo by sa veľa popísať o tom, ako sa ľudstvo bráni týmto pravdám. Nechce ich priznať, skoro všetky sú prenasledované zákonmi ( trestanie pravdy o chaldejských negatívach, zákazy rasových tvrdení, zákonmi absolútne preferované korporátne bujnenie ...). 

Nepredpokladám, že ich popísaním tu alebo inou argumentáciou by vzniklo nejaké masovejšie pochopenie – ľudia sa riadia svojimi záujmami, až potom racionalitou.  Ale pre tých pár hľadajúcich, ktorí sú úprimne zmätení z chaosu, do ktorého spoločnosť upadá, dávam toto vyjasnenie týchto troch základných nedostatkov. Aby nemuseli všetko hľadať a usporiadavať znova sami – aj tak by nakoniec došli k tým istým záverom. 

Ako sa bude ľudstvo v týchto troch témach posúvať k pochopeniu, tak sa bude zlepšovať život človeka aj perspektíva ľudstva do budúcnosti. Ak v nich, naopak, nepostúpi, vyhynie. Jednoznačne a definitívne, bez akejkoľvek metafory.

 

Nositelia slabosti           

Takže vieme, v čom je problém, ale aj  ako ho odstrániť. Ak budete počuť, že nejaký Mojžiš nám otvoril cestu cez more, viete, že máte do činenia s otrokárom, ktorý žil už zo zotročenia vašich rodičov, ich rodičov a všetkých rodičov ich rodičov. Keď nabudúce budete počuť reči, že ľudia sú si rovní, že kultúry sú si rovné, viete s čím mate česť.  A keď budete počuť, že ekonomika môže každý rok stúpať a že sa objavia ďalšie a ďalšie zdroje materiálov a energie, viete, že máte do činenia s nevzdelaným kreténom.

Čo s tými zjavmi máte spraviť, to už nechám na vás.

Ale neváhajte dlho. 

 

 
0
Truhlík

Človek je duchovný tvor. Zjednodušovať to na mocenské technológie nie je správne.
Ateizácia vlastne neexistuje. U ľudí bez Boha aj tak z podstaty je hľadanie Čohosi. A potom ľahko nastane to mocenské ovládnutie Hocičím.

Norman

Je tam jasne "duchovný racionalizmus".
Čiže je duchovno na prvom mieste.
Ale nie je duchovno ako duchovno. Aj duchovno musí byť zdravé, integrované, ja som si pomohol slovom "racionálne".
Ináč práve táto základná "duchovná podstata človeka" poslúži na ovládnutie niekým iným. A nie je silnejšia sila, ako práve takáto, "duchovná", "metafyzická".

Truhlík

OK racionálne.
Otázka či nie je to integrované staré tisíce rokov alebo nejaké nové konštrukcie typu scientológov či židokresťanstva. Toho čo sa tak označuje 20 rokov.

Norman

Ten prvý bod je zabalené vyjadrenie, ktoré obsahuje hlavne kritiku tzv. židovstva. Prirodzene, aj jeho odnoží.

Samozrejme, že ja oceňujem úlohu domácich duchovných hnutí, kresťanstva - len vlastne neviem, ktorého, kedže si kresťanstvá často naprosto protirečia.

Náhodný okoloidúci

Ja si pod pojmom "racionálne duchovno" viem predstaviť duchovne založeného človeka, ktorý ale neverí v nadprirodzené sily, duchov, deduška na obláčiku, "deus ex machina" a podobné záležitosti, má však porozumenie pre iných ľudí, aj pre prírodu. A nie je to oxymoron, duchovne založený v tomto prípade môže byť človek, ktorý nie je zaťažený hrabaním majetku a peňazí, či už tak žije úmyselne alebo aj neúmyselne, keďže je to jeho prirodzenosť.

Norman

Človek potrebuje potravu, dennodenne. Nehovorím teraz, aká diéta je najzdravšia, koniec koncov je to aj rôzne podľa človeka. Ale ten, čo vlastní polia, čo má priam monopol na výrobu potravín, na ich distribúciu a ponuku - ten ľudí do veľkej miery ovláda.

Človek má duchovnú podstatu. Nehovorím teraz, aké má to duchovno byť, koniec koncov je to aj rôzne podľa človeka. Ale ten, čo vlastní dogmy, čo má priam monopol na výrobu kultov a tzv. kultúry, na ich masmediálnu distribúciu a ponuku - ten ľudí ovláda absolútne.

A súčasnosť sa tvári, že je to nepodstatné.
A tých, čo na to upozorňujú, označuje za extrémistov, antisemitov, za čokoľvek podobné.

Samozrejme, význam a moc "kultúry" a masmédií, to je dnes už dosť v povedomí. Ale konkrétny chaldejský charakter súčasnej západnej kultúry sa už tak zakorenil, že ho ľudia ako farboslepí nevidia, nevidia jeho problém, nechápu ho ako zdroj mnohého zla. A to je veľká chyba, základný problém.

Norman

Zmenil som termín "racionalizmus" na "realizmus". Je to vo vývoji, je to návrh, jedna z viacerých možností.

A zmenil som aj ilustračný obrázok.

Luko

Môžeme sa tu prekrikovať múdrosťami, predhadzovať si hlbokomyseľné facky a argumenty, zahadzovať alebo utvrdzovať si svoje sebavedomie a dôležitosť, môžeme tu čokoľvek. Napriek tomu to nikam nevedie. Myslel som si o sebe, že vydržím všetko (vydržal som bitku s boxerom, proti cigáňovi s britvou, dokonca som v mladosti bitky vyhľadával - vyrastal som u babky, ktorá ma nezvládala, teda ma takmer vychovala ulica, ďalej maturitu, promóciu, svadbu, rozvod, ...) a necúvnem len tak pred nikým a ničím .
Kto čítal "Protokoly sionskych ... " (kto nevie, tak http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Knizata_zloby_...) tak vie, o čom sa to tu snažím hovoriť (a z čoho som nasraný, ublížený, ponížený, ...).
Je jedno, či sú "Protokly" pravé a či falošné (podhodené), ale úplne napĺňajú sa. A stačilo im na to 10 - 15 rokov (ANI NIE jedna generácjia, čo je 20 - 25 rokov).
Som zhnusený, a ranený. Nie zo svojho života (bol fajn a bola to - ako sa hovorí "jazda"), ale z momentálnej bezmocnosti. Mám synov aj už vnukov. Mám o nich strach, lebo:

https://www.televizeseznam.cz/video/deti-vs/co-si-mysli-deti-o-gay-parec...

Ako sa tomuto dá vzdorovať? V škole im do hlavy nalejú tieto nezmysly, deti už dnes nevedia rozoznať dobré a špatné, pekné a škaredé. Všetko je ružové a milé - no, predsa, rozkošné!!!

Tak čo mi teraz poviete? Hlavne mi nehovorte, že to až tak vážne nie je.
(Vlastne mi ani nič nehovorte, je mi to jedno - nič to vo mne nezmení - pokiaľ nemáte dobrú radu a útechu v mojom duševnom, práve prežívanom, bahne.)
Snáď to prejde.

afík

Maš rakovinu - umrieš
Maš cukrovku - ešte nie
Ale v každom prípade sa zmier so smrťou, je to nádherné dievča, ktoré Ťa obíjme.

Norman

reakciu na túto (vašu) vlnu frustrácie som napísal včera večer tu
http://www.nadhlad.com/content/muz-so-sekerou#new

Máš pravdu, že ti slovom nik nepomôže. Ono to ale aj tak samé prejde.

Ale nie tebe, ale ostatným hovorím: gajovia a iní úchyli, ani podobné iné "morálne" témy, naozaj NIE sú ten podstatný problém.
Podstatný problém je prírodná realita ( preľudnenie, hnedoidnosť, pažravosť po raste) ktorá bola popieraná, ale ktorá teraz tlačí na spoločnosť a cez ňu na každého jedného. A to ešte na takýchto weboch ste dostali od indiferentných ľudí, ako ja, aspoň určité varovania, že sa to celé zoserie. Ale sýty hladnému nikdy neverí.

(ps. protokoly majú v mnohom pravdu, ale je to popis problémov, ktoré mala spoločnosť už v 19. storočí, nie je to teda nič nové. Je to vlastne židovina, ktorá hovorí, aby sionisti čakali, že sa väčšinový národ vždy po čase dostane do nejakých sračiek. Tak to už bolo aj posledné storočia. A tak to je, len treba na tie sračky byť akosi mentálne pripravený, nebyť prílišný optimista, utopista, slniečkár ... )

Ale kým ťa trápia fakt hlavne buzeranti, tak si na tom ešte moc dobre.

Luko

... buzíci. Vôbec. Tí tu vždy boli a budú. Mňa trápia tie deti. Už dnes sa mladí ľudia v ťažkostiach poväčšine zosypú alebo rozplačú, zmôžu sa max. na kladenie macíkov a sviečok. Čo vyrastie z týchto malých mláďat?
A že ma to prejde? Jasné.
(Kua, ale mi to riadne hnulo žlčou a toto bola okamžitá reakcia - možno zbytočne príliš emotívna - prepáč, dnes už by som to tak nenapísal.)

Norman

hej, je to doslovne o mučení tých detí.
Detí sú ako špongia, všetko nasajú, žiaľ aj tú najväčšiu špinu.
Ako ospravedlňovať sa naozaj nik nemusí, kľudne si tu zanadávajte na čokoľvek akokoľvek (okrem mňa, ja nechcem byť témou), kde inde, ak nie tu.

Roland Edvardsen

No hej, môžete 3x hádať na čo, resp. na koho mám teraz zase strašnú chuť poriadne si zanadávať. :-) A už je mi to aj blbé či trápne, stále dookola písať o tej istej osobe a non-stop nadávať na ňu. To je jednoducho niečo neskutočné, aký národ cholerikov dokázalo zo Slovákov spraviť jedno choré hovädo z Trnavy.

Truhlík

On je sedlák z Borovej.

Roland Edvardsen

No, hej, chudáci Trnaváci, že sa táto osoba viaže k nim. Musím si už naordinovať, z psychohygienických dôvodov, zákaz sledovania jeho FB statusov. Ono v podstate Matovič nie je až taký problém, ako sú problémom tí, čo ho stále chcú podporovať a celková spoločnosť, pri ktorej sa ukazuje, že nemá silu odolávať fenoménu Matovič, že ju Matovič opakovane zlomil a láme.

afík

a tak to je, máš umrieť, umrieš, aj keď ti zajebú do krku dýchaćku, naši slovanský starci odchádzali do hája ...

Norman

si nebol jeden z tých chrípôčkárov?
A ešte stále hovoríš o "starcoch"? Choď sa im pozrieť do očí, ty kresťan.

Ľubov

Ak ste náhodou ešte nezaregistrovali,dávam do pozornosti
Je prvý a nebude jediný,to je isté. Prećo si to myslím ? No,Dvory nad Žitavou ,sú obec 50 km južne od Nitry.
Ak by si psychopat dovolil akékolvek opatrenie v štýle Kolíková,nejaké zatýkanie a pod., problém s testovaním sa okamžite zmení na národnostný konflikt.
A nezostane jediný.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/576696-starosta-z-dvorov-nad-zita...

Norman

hej, som to sem práve pichol, aj s "návodom", čo robiť :) Je to na titulke pravdy, takže si to každý všimne. Konflikt nejaký veru bude, nie kvôli Bacíkovi, ale naozaj - ale nie s maďarmi, ale s vládou

http://www.nadhlad.com/content/starosta-bacik-ako-prvy-oficialne-odmieta...

nové