Věděli jste, že?

Kdosi moudrý prý řekl, že “kdo nezná svoji minulost, stěží bude určovat svoji budoucnost”. Jestli je to jen nějaký pivní výrok, nebo hluboká myšlenka, musí posoudit každý sám. Kdo se však alespoň trochu zajímá o dění kolem sebe a snaží se vidět i za kulisy celkem zdařilého divadélka ví, že skrze manipulaci minulosti se dá výtečně ovládat přítomnost. Pomysleme jen na to, jaké dárečky by dnes dostával Izrael, kdyby Sankt Holocau$t nebyla trestním zákonem chráněná pravda, nýbrž pouhý mýtus a nebo na to, kdo všechno by musel s kyselým obličejem vracet klíčky od domu, kdyby se v českých školách děti 60 let neučili, že města jako Eger, Karlsbad, Brüx, Komotau, Reichenberg, Königgrätz a Troppau byla “vždycky česká”.
 
Jistě tak neuškodí si občas zopakovat některé historické skutečnosti, které mají přímý dopad na to jak myslíme, cítíme a konáme dnes. Může se totiž docela stát, že myslíme, cítíme a konáme blbě. Ač mnohdy nechtěně.
 
A zde je malý kvíz. A protože tak nějak tuším, jak by čtenářstvo dopadlo, přidal jsem hned správné odpovědi a raději i tahák.
 
1. Ve kterém roce musela nebo musí splatit Spolková republika Německo poslední splátku reparace za prohranou I. světovou válku?
 
 Správná odpověď: V roce 2010
 
Tahák: Reparace byly stanoveny v roce 1921 na 269 miliard zlatých marek a v r. 1929 rozděleny na roční splátky po dvou miliardách do r. 1988. V roce 1953 byla na západní Německo spadající část zbytku reparací nově přehodnocena a následně zaplacena. Roku 1990 bylo ustanoveno, že část, připadající NDR (včetně úroků a úroků z úroků) musí být doplacena do r. 2010.
 
2. Kolik svých sousedů napadlo Polsko mezi lety 1919-1938 nebo jim odňalo území na základě hrozby válkou?
 
Správná odpověď: 4
 
Tahák: V roce 1919 napadla polská armáda Sovětský svaz, který musel r. 1921 postoupit Polsku velké části území Ukrajiny a Běloruska. 1920 dobylo Polsko východní Litvu s městem Vilnius. 1921 se pokusilo Polsko dobýt německé Horní Slezsko. 1938 požadovalo Polsko úspěšně po Československu odstoupení těšínské průmyslové oblasti a hrozilo v případě nevyhovění válkou. Československo podlehlo.
 
3. Kolikrát vpochodovaly cizí vojenské jednotky do Německa během versailleského míru od roku 1921 a využily tak vojenského oslabení Německa v důsledku odzbrojení?
 
Správná odpověď: čtyřikrát
 
Tahák: 8. března 1921 obsadily francouzské a belgické jednotky Duisburg, Düsseldorf a Ruhrort. 21. března obsadily polské jednotky a milice Horní Slezsko. 11. ledna 1923 obsadily francouzské a belgické jednotky celé Porúří a ve stejný den obsadily litevské jednotky a milice oblast Memel.
 

4. Kolik procent obyvatelstva tvořili Němci ve městě Danzig (Gdaňsk), které bylo r. 1920 odtrženo od Německé říše?
 
Správná odpověď: 97%
 
Tahák: Německé hansovní město Danzig bylo 15. listopadu 1920 z rozhodnutí vítězných mocností odtrženo od Německé Říše a “dáno pod ochranu Společnosti národů” jakožto Svobodné město Danzig. V té době žilo v tomto městě 340.000 lidí. 97% z nich byli Němci a 3% cizinci, převážně Poláci.
 
5. Kdy začaly německé a polské ozbrojené síly s konkrétními válečnými přípravami pro začátek války 1. září 1939?
 
Správná odpověď: Polsko v březnu a Německo v červnu 1939
 
Tahák: Polské přípravy začaly částečnou mobilizací 23. března 1939, kdy byl zdvojnásoben počet vojáků v aktivní službě, bylo sestaveno 7 armádních štábů a tyto byly dislokovány na místa pozdější války; polské jednotky se přesouvají ve směru na Danzig a Pommerellen. Německé přípravy započaly o 3 měsíce později 26. června 1939 přesunutím 9 dělostřeleckých divizí na německo-polskou hranici.
 
6. Jaký byl poměr válečných lodí, kterými disponovaly USA, Anglie a Francie na straně jedné a Německo na straně druhé na začátku války 1. září 1939?
 
Správná odpověď: 19:1
 
Tahák: Na začátku války disponovala Anglie 270 válečnými loděmi, USA dalšími 270 a Francie 85, tedy dohromady 625 lodí. Německé válečné loďstvo mělo toho času celkem 33 lodí.
 
7. Kdo zatáhl neutrální Norsko v r. 1940 proti vůli norského obyvatelstva a její vlády do II. světové války?
 
Správná odpověď: Anglie a Francie
 
Tahák: 19. září 1939 navrhl tehdejší britský ministr pro námořnictvo Churchill poprvé vládnímu kabinetu, zatáhnout neutrální Norsko do války. Ještě 10. října zamítl Hitler radu vrchního velení německého válečného loďstva, aby Německo Angličany předešlo. Teprve po varování jednoho norského politika před anglickými úmysly připravilo i Německo tažení proti Norsku.
 
8. Kolikrát napadly německé bombardéry Londýn, než došlo k prvnímu anglickému útoku na Berlín?
 
Správná odpověď: Ani jednou
 
Tahák: Předtím napadli Angličané celkem osmkrát Berlín, než německé bombardéry vzlétly k útoku na Londýn. První britský útok na Berlin se konal v noci z 25. na 26. srpna 1940. Následovalo dalších 7 anglických útoků, než se Německo rozhodlo k odvetnému bombardování anglického hlavního města v noci z 6. na 7. září 1940.
 
9. Kolik měsíců před vyhlášením války USA Hitlerem začalo americké námořnictvo aktivní námořní válku proti německému loďstvu?
 
Správná odpověď: 3 měsíce
 
Tahák: Prezident ještě tehdy stále oficiálně neutrálních USA Roosevelt vydal 11. září 1941 rozkaz US-Navy, aby při kontaktu s německými válečnými loděmi na širém moři zahájili palbu. V této době měly německé lodě zakázáno jakkoli útočit na americká válečná plavidla. Již rok předtím, v září 1940, začaly USA dodávat Velké Británii válečné lodě.
 
10. Kolik průkazných mírových nabídek učinila říšská vláda tehdejším válečným spojencům mezi zářím 1939 a začátkem posledního roku války?
 
Správná odpověď: 32
 
Tahák: Celkem dvaatřicetkrát se německá říšská vláda pokusila skrze vyjednávání dospět k okamžitému ukončení války. Kromě toho je známo dalších 8 říšskou vládou neautorizovaných mírových iniciativ prostřednictvím různých německých úředních osob a 19 mírových iniciativ z řad německého odboje. Z kruhů neutrálních států a církevních nebo soukromých osob v Anglii a Americe je obdobných iniciativ známo dalších 25.
 
Kdo kvíz rozšíří dál, dostane velkou pochvalu.
 
Srdečně Váš
 Zvídavý Vincenc

 
Autor: 
Zvídavý Vincenc
region: