Zmena menu

Zaznamenanie do vnútorného archívu:

Zas sa mierne zmenilo menu. Zmizlo separované menu pre Slovensko, pretože aj tak boli tie témy v prevahe a už sa tam pomaly nezmestili, a stratilo akosi význam ich separovať od "svetových" udalostí - všetko to bolo prenesené pod štát a podobne.

Zmenilo sa menu "biorealita" na "antropológia" - pretože, žíaľ, človek je hlavný problém. Stále však zostáva dôraz na genetickej determinácii ľudstva (kultúrnym aspektom ľudstva sú venované body "kulty" a "štát").

Na konci ale musel vzniknúť z núdze bod "konflikty", kde zostali také tie veci o konfliktoch. V podstate by patrili pod bod "nordikum", lebo zahŕňajú boj bielej tradície s rozkladom - ale keďže je ich dosť veľa, tak to zatiaľ zostalo takto. Je to také riešenie z núdze.

Princíp je stále rovnaký - zľava sú princípy a teória, globálne témy ... a smerom doprava sa to mení na úvahy o štátnych mechanizmoch a o konkrétnych udalostiach.
 
Takto sa to proste samo usporiadava.
Poriadok musí byť :-)
 
 
Keby sme to však chceli vyjadriť priamo, vyjasnili sa podstatné témy, ktoré tento portál prináša a mieni prinášať, ktoré vo verejnom diskurze chýbajú, alebo sú deformované. V súčsnosti sú to teda tieto:
 
1. sebapoznanie (toto je vždy základ)
2. ekológia  (hlavne kríza z dôvodu geometrického rastu preľudnenia a spotreby)
3. genetika
4. kulty (hlavne židokresťanstvo)
5. mechanika moci (hlavne despotizmus bánk a koporácii)
 
 
 
Keby sa to malo vyjadriť iba troma slovami, tak je to: genetika, židokresťanstvo, banky. To je jadro súčasnosti, tri hlavné bolavé rany.