definície

Bol jeden budík a nefungoval správne. Meškal a vôbec nezvonil.

Ale ochotných hobby hodinárov je veľa, tak sa jeden na budík pozrel. Taký malý sken a hneď vedel, čo je vo veci.

Navrhujem premenovať Líbyu na Novú Libériu. Navrhujem tam zaviesť to najlepšie, čo máme.

Navrhujem pod patronátom EÚ zaviesť v tejto Novej Libérii demokratický a slobodný systém založený na zákonoch trhu.

V Libérii bude vládnuť absolútna rasová a genderová rovnosť. V prípade záujmu aj majetková rovnosť.

Každý bude mať absolútnu slobodu vyznania a slobodu slova.

Budú povolené všetky sexuálne smery, ktoré si len zmyslia a odhlasujú.

Neustále sa spomína, že Západ je "liberálny". Hovoria to zástancovia i odporcovia Západu, jedni to vyzdvihujú ako údajný dôvod akéhosi ich blahobytu, druhí to odmietajú ako smrteľnú a vraj aj neliečiteľnú chorobu.

Jestvuje ten termín "alternatíva", ktorý z nedostatku lepšieho slova označuje akúsi protisystémovú opozíciu. Opozícia nie je nič neobvyklé, každý systém ju úplne zákonite má, ale na rozdiel od bežnej formálnej politickej opozície, ktorá spochybňuje len konkrétne dianie, strany a ľudí, je "alternatíva" pomenovanie pre vážnejšiu rozdielnosť v hodnotách a svetonázore.

Kedže pri debatách o eugenike sa jasne prejavilo, že niektoré základné veci nie sú vyjasnené, rozhodol som sa (aj ja) spísať základné fakty o súčasnej eugenike, respektíve o tom, ako ju vidím či navrhujem ja. Je to hlavne niekoľko z tých vecí, ktoré sa tu vysvetľovali v minulých dňoch, takže možno nič nové a určite žiadna zábavná beletria, ale čo najprostejšie definície.

Kultúrna a etnická integrita je pojem, ktorý musí vstúpiť do verejnej debaty. Kultúrna a etnická integrita je hodnota, ktorá bude musieť byť verejne uznávaná.

V prvom rade si treba vyjasniť, čo znamená čistota a špina. Nie je to vôbec až tak triviálna otázka Ale najjednoduchšia definícia je, že čistota, to je neprítomnosť cudzích prvkov.

Včera bol štátny sviatok Slovenskej Ústavy.  Pripomína prijatie prvej ponovembrovej Slovenskej Ústavy v roku 1992. Nie je to prvy štátotvorný čin obyvateľov Slovenska, ale uznajme, že to bol naozaj, po páde socialistickej ideológie, prvý výrazný politický čin samostatných síl.

Realisticky videné, k zmenám systémov zriedka dochádza priamym mocenským tlakom zdola. Opakovane sa deje čosi iné: za prvé, bosovia dokafrú všetko, čo môžu, a za druhé sa vládny pojmový aparát stane tak nefunkčným, že je nutné ho zmeniť.

V masmédiach ale aj na alternatívnych stránkach sa znova a znova riešia problémy sveta a ťažkosti spoločnosti. Je aj určitý trend zhoršovania tých faktov, čo sa valia na populáciu. Ešte donedávna aspoň tie masmédia udržiavali dobrú optimistickú náladu entuziastického budovateľa kapitalizmu.

Sú v zásade dva možné spôsoby nahliadania na veci politické: demokratický alebo geopolitický. Netreba ich miešať, lebo navzájom takmer nesúvisia.

Milí priatelia, o tri dni sa koná referendum. Prekvapujúco veľa ľudí, ktorých inak považujem za rozumných, sa ho zúčastniť nemieni. Preto sa na vás obraciam v tejto veci, aby ste sa vy, ktorí nie ste rozhodnutí ísť, ešte raz zamysleli.

Väčšina ľudí keď politizuje, mieša dokopy jablká z hruškami. Výrazy ako demokracia, štát či voľby sa miešajú s pojmami ako moc, geopolitika, reálny svet. Je to principiálna chyba.

Pri pohľade na súčasný západný svet sa rysujú tri hlavné problémy. Dva sú staré známe, tretí vyvstáva v súčasnosti. Takže je asi čas si zhrnúť, o čo ide a ako nový vývoj posúva staré procesy.

Existuje jeden nevyhnutný krok, ktorý treba spraviť, a to je kontrola pôrodnosti.

Ak v spoločnosti rastie bieda a táto sa šíri ešte aj biologicky, treba začať s jej kontrolou.