komentare

Norman

Tento článok uverejnil Zvedavec už pred pár dňami, ale jeho jednoduchosť a presnosť chce, aby som ho zdôraznil čo možno najviac.
Zrejme nejaký fyzik pod pseudonymom hovorí, že fyzikálne zákony nepustia.

Ľubov

životopis M.R.Štefánika,napr. od Banáša,čo vyšiel minulé Vianoce.
Teda dosť mi padla sánka.-).Taký chorľavý drobec s jazvami na tvári (po kiahňach),ako ten vedel baliť ženy a skutočne,ony mu aj pomáhali. Tie jeho modré oči,hej,v tom to bolo. Ale ako budeš čítať o tejto nesmierne húževnatej osobnosti,tiež pochopíš,že nemal robiť politiku,ale astronómiu,v tom bol naozaj sám sebou -nepáčilo sa mi,keď ako generál prikázal slovenským legionárom v Rusku hovoriť po česky. Touto premotivanosťou bol prekvapený dokonca aj Masaryk,takže aj legendy sú len obyčajní ľudia. Mýlia sa niekedy.

Štúr bol atraktívny muž,aj Rostas je.Dokonca aj Che Guevara v baretke je ikonický dodnes ,aj Blaha je vzhľadný.
Ale veď to je v poriadku,tak to má byť. Telo je chrám duše. Tak prosím,buďme k sebe konečne velkorysí.

vrbovčan

rebel. V dobrom slova zmysle. Nemá zábrany ísť proti prúdu. Až trochu dobrodruh. Ale nič v zlom. Taký ľudia, trochu blázni, podivíni dokázali pohnúť svetom. Vždy som si myslel, že tá jeho príliš zdôrazňovaná marxistická orientácia je len póza. Aj si to myslím. Ovšem on je ešte vo vývoji. Vek 40 rokov ešte nie je zárukou usadeného vyrovnaného svetonázoru. Hlavne u neho, ktorý veľa číta študuje. Keby svoj marxizmus tak príliš nezdôrazňoval, ešte by sa jeho postoj k spoločenským otázkam vyvíjal. On ovšem už zostal v tejto póze asi prikovaný.
Pre mňa sú jeho statusy príliš nudné. Nudné lebo viem dopredu o čom budú a väčšinou ich nedočítam. Ale veď uvedomujem si, že sú užitočné. Aj pre mňa.
AJ Rostasa by sa dalo charakterizovať nie príliš lichotivo. Že? Už to tu ktosi napísal. Ten jeho narcizmus je až odpudivý. A o Daňovi a Vaskom ani nehovorím. Chápem, že ide o slobodu slova ako takú a možný precedens zneužitý u tých dvoch. Len u týchto dvoch mám problém, aby sa nestali symbolmi obeťami. To by zrovna nebolo dobré.
No. Môžte ma ukameňovať. Ja som sa len pokúsil triezvo sa na to pozrieť.

Ľubov

Základne,muničné sklady a imigranti,vlastne tri.

Makacky, Kuchyňa a niečo v strede.O čo iné tak asi môže ísť.Niekedy koketujem smyšlienkou,že by Smer naozaj mal ísť do opozície.

afinabul

JUDr. Martin Šavel a hon v parlamente:
"Židovská komunita pokračuje v protestu proti selhání soudů vyřešit případ Martina Šavla, bývalého šéfredaktora nakladatelství Agres. Šavel publikoval antisemitskou literaturu a anti-semitský časopis Hlas Slovenska v roce 1990."
V roku 1998 sa pokúšala dokonca židovská náboženská obec intervenovať u vtedajšieho ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského, ktorého informovala o procese s JUDr. Martinom Šavelom.
JUDr. Martin Šavel zomrel 6. januára 2003

vrbovčan

"Blížia sa voľby, ktoré americký anglosionizmus zrejme považuje za dôležité, a tak sa tlak na Slovensko zosilňuje."

Norman ide predsa o tie základne. Predstav si, že kdesi na východe starostuje človek, čo sa sabotuje nejakú vec verejného záujmu. Čo ja viem napríklad výstavbu plynovodu, diaľnice. Nie je to zrovna dobré prirovnanie, lebo letecké základne sú z pohľadu nášho lokálneho nie prospešný záujem. No čo urobíš? Počkáš na voľby a dúfaš, že bude prevolený niekým vhodnejším. Prípadne pripomôžeš. Tak sa pozerajú američania na našu vládu.

Jaroslav Paška dnes zverejnil dosť zásadný text ohľadom kreovania bezpečnostnej stratégie. Kopírujem sem text, lebo ktosi tu píše, že nemá FB:

"BEZPEČNOSTNOU STRATÉGIOU DLÁŽDILI CESTU PRE ZÁKLADNE

Koaličný spor o obsah Bezpečnostnej stratégie má hlbšie korene. Po vytvorení vlády v marci 2016 bola príprava Bezpečnostnej stratégie SR zverená štátnemu tajomníkovi ministerstva zahraničných vecí pánovi Lukášovi Parízkovi. Koncom mája 2017, keď už bol dokument takmer hotový, zobral minister Lajčák prípravu stratégie do „vlastnej“ gescie a vzápätí nám začali z MZV a EZ prichádzať signály, že „podklady“ novej Bezpečnostnej stratégie SR pripravuje pre ministerstvo zamestnanec americkej Carnegie Endowment for International Peace, pracujúci v jej európskej pobočke v Bruseli.

Tieto skutočnosti potvrdil 4. júla 2017 pán Valášek, bývalý SP pri NATO, osobne v rozhovore pre denník Pravda (kde sa prvýkrát verejne objavil aj podnet, na negatívne charakterizovanie Ruska v našej bezpečnostnej stratégii). Keď nám na prelome augusta a septembra 2017 doručil štátny tajomník Ivan Korčok na pripomienkovanie prerobené znenie Bezpečnostnej stratégie SR, našli sme v ňom nielen viditeľnú účelovosť a dvojaký meter pri hodnotení analogického správania sa veľkých politických hráčov v bezpečnostnom priestore, ale aj denníkom Pravda už avizovanú negatívnu zmienku o Rusku, ktorú sme hneď, ako nevhodnú a nadbytočnú žiadali z dokumentu vypustiť. No nestalo sa...

Z názvu, aj podstaty bezpečnostnej stratégie vyplýva, že jeho príprava patrí výhradne do rúk špecializovaných zložiek našich najvyšších štátnych inštitúcií. Ani v Burkine Faso by sa snáď nemohlo stať, že by zodpovedný minister bez akéhokoľvek zdôvodnenia odňal vlastnému rezortnému pracovnému tímu prakticky hotový, so zástupcami parlamentu prerokovaný a odsúhlasený bezpečnostný dokument, a vyzval pracovníka bezpečnostnej organizácie z cudzieho štátu, aby mu nielen vyhotovil nový komplexný východiskový dokument pre tvorbu stratégie, ale nechal tohto zamestnanca cudzej bezpečnostnej organizácie po celý čas práce na dôležitom vnútroštátnom dokumente vstupovať aj do jeho úprav.

Som presvedčený, že takéto konanie by bolo aj v Burkine Faso považované za neprijateľné. Najmä ak by sa ukázalo, že v dôsledku podivnej hry s cudzokrajným „spolu-pracovnikom“ boli do nového vnútroštátneho bezpečnostného dokumentu, v rozpore s programovým vyhlásením vlády, šikovne implementované potreby, záujmy a ciele „spolu-pracovnikovho“ cudzokrajného chlebodarcu.

Bezpečnostná stratégia musí vo východiskách bez akéhokoľvek účelového skresľovania hodnotiť riziká a bezpečnostné pomery doma i vo svete. Ak sa to nespraví korektne, celý dokument je stavaný na zlých, účelových základoch. V časti „Medzinárodný systém“ v bode 9. stratégie sa síce správne konštatuje, že vo svete dochádza stále častejšie k „porušovaniu základných princípov a noriem medzinárodného práva ..., ale už v ďalšom bode 10. je zrazu ako jediný závažný porušovateľ medzinárodného práva, označené len Rusko.

Tých, ktorí podľa analogických kritérií, tiež v rozpore s medzinárodným právom a s presahom na bezpečnosť nášho regiónu, narušili a narušujú zvrchovanosť a územnú celistvosť iných štátov (napríklad Srbska, Sýrie, Iraku, či Líbye) je však viac. Preto ak sa pán minister rozhodol označiť Rusko, mal by bez účelového skresľovania rovnako menovať aj našich partnerov z NATO (konkrétne USA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzsko, ale aj Turecko), za závažných porušovateľov medzinárodného práva. No nespravil to. Napokon všetci si vieme predstaviť, kam by ho pán premiér vzápätí poslal.

Táto zdanlivo banálna konkretizácia, ktorú minister Lajčák nasilu natlačil do dokumentu síce môže negatívne ovplyvniť vnímanie Slovenskej republiky v Rusku, to by však nemuselo byť neprekonateľným problémom. Vážnejším je vnútropolitický dôsledok. Účelové zakotvenie vonkajšej hrozby z východu do základného bezpečnostného dokumentu štátu totiž znamená aj formálne otvorenie cesty pre v Pentagone naprojektovanú a dnes už aj verejne deklarovanú militarizáciu Slovenska voči zadefinovanému ohrozeniu z východu. Nikto predsa nepochybuje o tom, že tak skúsený diplomat by sa nepustil do tvrdohlavého presadzovania tejto negatívnej zmienky o Rusku, bez naozaj vážneho dôvodu. Preto je potrebné pripomenúť si aj ďalšie súvisiace udalosti, aby sme si priblížili, kto tak rýchlo a naliehavo potreboval zapracovať negatívnu zmienku o Ruskej federácii do nášho bezpečnostného dokumentu.

1. Dnes už vieme, že práve v čase, keď minister Lajčák odobral št. tajomníkovi Parízkovi prípravu Bezpečnostnej stratégie SR a zaangažoval do jej prepracovania pána Valáška z európskej pobočky americkej Carnegie Endowment for International Peace, boli vo Washingtone zverejnené v rozpočtovom dokumente: Departement of the Air Force, Military Construction Program, Fiscal Year 2018, Budget Estimates, v časti European Reassurance Initiative zverejnené tieto zaujímavé položky:

- Sliac Airport – Airfield Upgrades, za vyčlenenú sumu: 22 mil. USD
- Malacky Air Base – Increase POL Storage Capacity, za sumu: 20 mil. USD a
- Malacky Air Base – Airfield Upgrades, za vyčlenenú sumu: 4 mil. USD.

o rozhodnutí americkej vlády vybudovať si základne na „vonkajšej hranici USA“:
Pozri stranu 241 (resp. 243) dole, PDF dokumentu na adrese:
https://www.saffm.hq.af.mil/…/Air%20Force%20MILCON%20FY18.p…

2. Vieme tiež, že ani Programové vyhlásenie Vlády SR, ani žiaden iný vážny dokument Slovenskej republiky v tom čase nedefinoval žiadnu hrozbu, ktorou by mohla vláda našim občanom odôvodniť akceptáciu politického rozhodnutia USA vybudovať si americké základne a rozmiestniť vojská na území Slovenska. Ani aktuálna bezpečnostná situácia nič také nevyžadovala.

3. Z cieľov uvedených v bode 1. tohto textu rovnako vieme vyhodnotiť, že silným bezpečnostným záujmom USA vtedy bolo (a stále aj je) otvoriť si cestu k realizácií základní a rozmiestneniu svojich vojsk na Slovensku (a to výrazne nad rámec pravidiel a zmluvných podmienok SEPA NATO), čo si vyžadovalo vyprodukovať zodpovedajúci formálny dôvod, napríklad dostať do oficiálnych Slovenských bezpečnostných dokumentov označenie Ruska v náležite negatívnych konotáciách.

4. A vieme dnes aj to, že minister Lajčák sériou rozporuplných opatrení, aj napriek oprávneným a opakovaným výhradám SNS, cez obsah novej Bezpečnostnej stratégie preklopil definíciu bezpečnostného prostredia Slovenska, v priebehu troch mesiacov do tej pozície, kde ju Pentagon potrebuje mať. Do pozície, ktorá napokon aj jemu osobne poskytuje lepšie krytie na rokovania o podmienkach rozmiestnenia vojsk US Army na Slovensku.

Nechcem a ani si dnes netrúfnem špekulovať o tom, či niekto z tandemu Lajčák – Valášek, alebo ich pracovného tímu je vo svojej budúcej kariére nejako závislý na podpore, či peniazoch amerických inštitúcií, ale Bezpečnostná stratégia SR, v podobe ako ju sformulovali, vyhovuje viac bezpečnostným potrebám a záujmom USA v regióne, ako skutočným záujmom občanov Slovenskej republiky.

Tí sa predsa nechcú so svojimi deťmi a rodinami stať bezmocným terčom ozbrojenej konfrontácie globálnych mocností na našom území, ani nástrojom presadzovania americkej moci a záujmov v regióne. Slováci už majú dosť neblahých skúseností s pobytmi cudzích vojsk na svojom území. Tie boli vždy spojené s útlakom, obmedzovaním suverenity a slobody rozhodovania. Niet dnes žiadneho dôvodu, aby sme si potom, čo sa Slovensku podarilo zbaviť vojsk nacistického Wehrmachtu, či Biľakom pozvaných intervenčných armád Varšavskej zmluvy, nechali k nám opäť vpustiť cudzie bagandže.

Slovenská národná strana považuje všetky iniciatívy a aktivity, smerujúce k otvoreniu priestoru pre trvalé rozmiestnenie amerických vojsk na území Slovenska za neodôvodnené, vykonávané proti záujmom občanov SR, bez náležitého mandátu, v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR, aj Koaličnou dohodou a teda neprijateľné. Preto odmieta legitimizovať Bezpečnostnú stratégiu SR, v takej podobe, ktorá otvára a dláždi Pentagonu cestu pre vybudovanie vojenských základní US Army na území slobodného, suverénneho Slovenska."

https://www.facebook.com/jaroslavpaska.sk/posts/2981808731877909

Mimochodom žijem na Filipínach.

Norman

nikdy nie je absolútna. To je ilúzia, to nie.
Ja by som šírenie islámu napríklad zakázal.

Ale tento režim šikanuje nevinných a netrestá zmyje - to je nerovnováha, to je ten problém.

Náhodný okoloidúci

Nedá sa spochybniť, že SNS pod Dankovym vedením podporila veľa dobrých vecí, hlavne v sociálnej oblasti. To národné však išlo úplne bokom, ak nepočítame 30-metrový stožiar na zástavu.

Ale je hanba, že Ministerstvo školstva pod vedením SNS nie je schopné zabezpečiť vyučovanie v slovenskom jazyku pre slovenské deti na južnom Slovensku. Túto hanbu zo seba SNS tak ľahko nezmyje.

Náhodný okoloidúci
Sloboda slova buď je alebo nie je. Kto by chcel argumentovať, že veci nie sú len biele alebo čierne, ale že sú aj odtiene medzi tým, tak nepochopil podstatu. Ak je sloboda slova akokoľvek obmedzená, bez ohľadu na zámienku, tak už nie je možné hovoriť o slobode slova.   A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se jak si přálo Veličenstvo kat.
Norman

voči vystúpeniam ľudí v TV. Tie ale aj tak až tak veľmi nerozhodujú, a Danko sa aspoň snažil. Samozrejme, že to nie je náš vkus - ale oni to ani pre nás nerobia, ale pre bežného voliča.
Treba hneď pripomenúť, že medzinárodná mafia má stále v rukách to, čo volá Thréma - teda súbor sračiek, ktoré ak aj si sami nenapísali, tak si ich sami upravili. Môžeme si byť istí, že ich ešte v januári a februári vytiahnu.Na Smerákov, na SNS. A možno aj také, ktoré si naozaj sami napísali. Oni sa s tým neserú a srať nebudú.

Náhodný okoloidúci

Čiže z nášho pohľadu patová situácia. Ani jedno dobre riešenie, dokonca ani na výber medzi menším a väčším zlom.

Čo sa týka Danka a voliteľnosti SNS pod jeho vedením, vyzerá to na Pyrrhovo víťazstvo v boji proti konkurenčnej ĽSNS. Je trápne stúpiť do vlastného ho-ho-ho...

Roland Edvardsen

Tam toho bolo v Blahovej minulosti viac, omnoho viac, než len nejaký gej pride...Blaha kamošil s takými ako Mihály, Weisenbacher, Biháriová, písaval zúrivé statusy proti kotlebovcom/fašistom úplne rovnako vášnivé ako dnešné statusy o liberáloch. Jeho súčasný obrat je istá forma kalkulu (po Kuciakovi), on nie je sprostý, vie čo robí...

Spojenie Kisku a Smeru zvyšujú vysoké percentá u kotlebovcov, ak už sme pri tom. Ale ono tá tzv. demokratická opozícia veľmi riskuje spojením so Smerom. Oni by ho radšej nechali spojiť sa s Kotlebom, než by sa s ním spojili sami (ale Smer zase nechce spojenie s LSNS. A dá sa vôbec čudovať, obzvlášť potom, čo človek mohol vidieť kandidátku LSNS, hmm?).

Danko usilovne pracuje na tom, aby sa SNS nakoniec nedostala do parlamentu. Videl som O 5 minút 12 s ním - veru, on naozaj asi skončí zachvíľu na psychiatrii, strašné niečo. Ale vypadnutie SNS nebude dobré pre tých, ktorí by si v r. 2020 želali radšej pokračovanie dnešnej vlády/menšieho zla (aj vzhľadom k tomu, že bláznivý Harabin je v decembri stále len na 2%) a nie globalistický zlepenec.

Roland Edvardsen

Tieto procesy v konečnom dôsledku majú potenciál stranám ako Smer či LSNS pomôcť. Ani sa nedivím, že niektorí konšpirujú, že si to Smer nejako ušil na seba sám. Ale ono to bude asi skôr o tom, že istá časť globalistickej mafie je jednoducho príliš krátkozraká, tupá a frustrovaná - a podľa toho reaguje.

Náhodný okoloidúci

Nezabudol som, že Blaha stál v jednom šíku s Beňovou a Chmelárom pri podpore teplých a až postupne "konvertoval". Necháme sa prekvapiť, 50-dňové moratórium to istí. Ale kvôli Pellemu a jeho vyjadreniam Smer asi preventívne voliť nebudem. Stačí, že sa ku korytu a kormidlu dostala pezinská Barbie, keby sa k nemu pomcou Pellleho dostal aj Kiska, to by bola pre Slovensko smrteľná kombinácia. A nezabúdajme, že na súčasnej štvanici má zásluhu aj Danko s jeho sľubmi kamarátovi z Knessetu.

Roland Edvardsen

A čo myslíš, čo iné mal povedať čitateľom HS? :-) (Ešte aj znovuobjavený katolík- socialista Šefčovič sa im vedel pekne zaliečať). Jeho statusy sú inak u mňa tak 50:50. Polovica výborná, druhá polovica trápna a iritujúca.

Náhodný okoloidúci

Povedal to v rozhovore pre HS:

https://www.hlavnespravy.sk/preco-modri-kmeri-usporiadali-stvanicu-rober...

Inak xichtoknihu nemám, takže k jeho statusom sa dostanem len ak ich niekto niekde prekopíruje.

Roland Edvardsen

Ja som mal možnosť ju spoznať osobne. Tá baba si žije vo svojom vlastnom malom svete - neviem to popísať lepšie. Čudná, afektovaná ženská.

Norman

hľadať zlo len podľa pôvodu ľudí je slabota. Väčšina tých zločincov sú bastardi a len pseudožidia, rádobyžidia, ako napr. Kiska a podobne. To, že všetci patria do akéhosi "kultu", je jedna vec - ale na dnešnom súde boli asi najviac semitskí Rostas a Harabín.
Poridany žid je Samson, Mesežnikov predseda Rady Európy. Tento prokurátor je bastard tak či tak. Mimochodom, ten už na Slovensku NIKDY nebude mať kľud.

Roland Edvardsen

Danko a Bugár sú koaliční partneri, to by bolo dosť nevhodné, ak by boli vo videu aj oni. Ale Kotleba s Harabinom sú v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=fSi6b7U9IhQ - hoci sa im v ňom nevenuje toľko pozornosti ako iným. Smer samozrejme s LSNS v r. 2020 nepôjde. A ktokoľvek, kto tomuto nejako verí nerozumie základnej politickej realite. Nehovoriac o tom, že aj keby Smer chcel, tak potom je tu ešte Danko, ktorý je jeden z najväčších odporcov LSNS vôbec, ešte viac než Smer. A len Smer s LSNS sami koalíciu nespravia.

Norman

Pokiaľ dobre pamätám, Kurilovská obvinila Blahu aj z toho, že je rasista a extrémista. Napísal, že to si vyprosí.
Tá slepica na čele policajnej akadémie síce ani nevie, čo hovorí, ale je to príklad, ako minule z článku: KAZDY môže byť zajtra obvinený z nacizmu

Roland Edvardsen

Spolupráca so žaľudmi je zo strany Smeru vylúčená? Odkedy? Ja čo si posledne pamätám, tak Blaha obhajoval Pellegriniho "áno" v relácii na Telo tým, že Smer predsa nikdy nikoho nevylučuje (s výnimkou LSNS) - tak čo iné mal už povedať? To máš už tak, keď čítaš pravidelne Blahove statusy, tak vieš, že si protirečí - alebo mení názory. :-)

Roland Edvardsen

Tiež čumím, že čo sa to curva deje? :-) Rostas je extrémista, nácek, vraví psychopat Bárdy :-D: https://www.aktuality.sk/clanok/749695/komentar-petra-bardyho-rostas-je-... Áno, ten z ľavičiarskych kruhov vzišlý židovský miešanec hrajúci sa na Krista a Gándhího skončil nakoniec ako "nácek" Mazurek. Je to o to absurdnejšie pre tých, čo Rostasa a jeho texty naozaj dobre poznajú. Rostas je humanista, v istom zmysle tiež slniečkar. V 1. diele Mlčania sa dokonca vyhraňoval voči rasovému realizmu a eugenike.
Nerozumiem idiocii tých, čo toto podporujú. Včera to bol Mazurek, dnes je to Rostas a Fico, zajtra to kľudne môžem byť ja, ako sa hovorí. To je na tom to najdesivejšie: vidieť, ako sa to postupne posúva, keď už aj anti-fašisti a anti-rasisti ako Fico a Rostas končia ako "extrémisti". Hnus

Inak Rostas je známy pre svoj exhibicionizmus, ale čo som videl, tak na súde sa držal dôstojne. Naopak, to čo tam predvázal Harabin...vraj aj samotný Rostas bol z neho znechutený. Je to o to trápnejšie, že aj sám Harabin sa spolupodieľal na týchto novelizáciach ohľadne extrémizmu. Michelko bláznivému štetináčovi kedy dohovorí? Alebo aj on to už vzdal a utiekol? :-)

Náhodný okoloidúci

Podľa mňa to s Kočnerom súvisí len do tej miery, že talianska stopa v prípade kuciakiády sa ukázala byť falošnou, tak sa za každú cenu pokúšajú Ficovi niečo prišiť, aj keby išlo len o prkotinu, a nafúknuť to do rozmerov celoplanetárnej kauzy. Čiže ide o vyvolanie rozkolu v Smere a o odstavenie Fica v prospech ovládateľného liberála Pelleho. Aj keď Blaha (na rozdiel od Pelleho) tvrdí, že koalícia Smeru so žaluďmi v žiadnom prípade nebude.
To, že idú po krku Ficovi zrejme súvisí s tým, že chce vrátiť domov naše zlato.

V diskusii pod článkom na Aeronete ktosi napísal, že ten slniečkovo-liberálny prokurátor má ten "správny" pôvod.

https://aeronet.cz/news/opetovna-kriminalizace-andreje-babise-ma-dnes-po...

Norman

Rostas 4000 alebo 3 mesiace
Daňo a Vasky zostávajú vo väzbe
Blaha - vyhrážky o strate zamestnania a kariéry
Fico - podaná žaľoba

Očividne blížiace sa voľby robia divy.

Neviem, či spomenúť aj Rusko-Kočner, ale bolo to tiež v TV novinách. Ale je možné, že zvyšné rirkusy sú aj kvôli tomu, aby sa ľudia zas akosi menej zaoberali Kočnerom, - namiesto toho sa bude hovoriť viac o Rostasovi a Vaskom, Blahovi a Ficovi.

afinabul

Zabite šaša, hrdinu, robotníka a novinára!
Prečo novinára?
Aby o šašoch, hrdinoch a robotníkoch nikto nevedel.
--
Citovať dejateľov je trestné
www.youtube.com/watch?v=yqlqfterGUw
Hovoriť: Kráľ je nahý je trestné
https://www.hlavnespravy.sk/zda-sa-ze-kazda-sranda-aj-sloboda-slova-dnes...

Ľubov

Rostas povedal,že nezaplatí,lebo by tým stratil svoju ľudskú dôstojnosť a ponížil by tým aj svoju rodinu,keď policajti mierili ráno o šiestej na neho samopalmi v prítomnosti jeho detí.

Tak asi bude musieť ísť do basy. Slniečkári budú spokojne chrochtať,nechápu,čo sa stalo.

Na začiatku ich bolo 22. Ale potom,zo strachu, z neistej budúcnosti niektorí nešli do Levoče. "Povedali mnohí,že vraj pôjdu s nami,a teraz si nôtia,v kúte so svrčkami ".
Napokon,ten príbeh poznáme.Dnes ich odsúdili zas.Tak v tomto šialenom svete by mohli pokračovať napríklad aj žalobou na Shakespeara,za Benátskeho kupca,prirodzene .

A prečo Andrej Kmeť,ten nenápadný kňaz s herbárom ruží? Nuž,nemal ani pomyslieť na nejaké spolky striezvosti pre Slovákov, kritiku krčiem si musí predsa odskákať.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kme%C5%A5#/media/S%C3%BAbor:Andrej_...

Náhodný okoloidúci

Prezývky a neskôr aj priezviská podľa pôvodu sa využívali na rozlíšenie jednotlivcov z mnohopočetných rozvetvených rodín aj náhodných menovcov, aby sa vôbec vedelo, o kom je reč.

Ale "geografické priezviská" boli vo veľkom rozsahu využívané aj na zakrytie skutočného pôvodu a povrchné zdanlivé splynutie s majoritou, zvlášť u jednej etnicko-náboženskej skupiny.

Norman

Dík za info.

Hej, nedorobená žubrienka, niečo ako ten Godal, adolescentní vrahovia (lebo oni sú potencionálni bezcitní vrahovia (truman capote: Chladnokrvne)). Takže David Púchovský.

vybral riaditeľ tlačového odboru na ministerstve vnútra Ivan Netík,

 

Ľubov

Degeša,zrejme nejakú tlačenku,by si mali v prvom rade riešiť samotní policajti. Tragédia za tragédiou,a úbožiak si myslí,že je nad vecou. No,nie si!

Ale predsa len sa stane niečo,čo prekvapí príjemne v tejto dobe .
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/specialni-stroj-ceske-fi...

Písalo sa dosť o tom,že to bude drahé. Taký obrovský stroj predsa musí na seba zarobiť.Ale firma,ktorej stroj patrí,to urobí grátis.

Náhodný okoloidúci

Dolná komora indického parlamentu v záujme ochrany prenasledovaných náboženských menšín prijala zákon, ktorý znemožňuje udeľovanie azylu moslimom. V Indii pochopili, kto predstavuje najväčšiu hrozbu pre spoločnosť. Ostatné náboženstvá síce občas medzi sebou majú trenice, občas aj násilné, ale bezprecedentná náboženská neznášanlivosť moslimov a ich snaha o absolútnu dominanciu si vynútili takýto krok.
Súčasná indická vláda chce dokonca u Najvyššieho súdu dosiahnuť zrušenie azylu Rohingom a vrátiť ich domov. No, keby sa integrovali a správali slušne k okoliu, o takomto kroku by indická vláda nemala dôvod uvažovať.

https://www.eurabia.cz/Articles/33625-indie-novy-zakon-vylucuje-udelovan...

Norman

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852

SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSE IN SLOVAKIA: MARIAN KOCNER

Marian Kocner (Kocner) is designated for being responsible for or complicit in, or having directly or indirectly engaged in, serious human rights abuse. Kocner threatened Jan Kuciak, a reporter who was investigating Kocner’s corrupt dealings. According to reporting, Kuciak’s investigative journalism focused on Kocner’s ability, through a complicated series of financial transactions, to earn millions of Euros through fraudulent tax returns from Slovakia. Kuciak was also responsible for several exposés on Kocner’s corrupt dealings, highlighting Kocner’s connections to the police and prosecutors. Kocner also hired former Slovak Intelligence Service members to surveil Kuciak ahead of his eventual murder. Slovak authorities charged Kocner with hiring a hitman who murdered Kuciak and his fiancée, Martina Kusnirova.

In addition to the designation of Kocner, OFAC is designating six entities registered in Slovakia that are owned or controlled by Kocner: Hotel Holding, S.R.O.; International Investment Development Holding A.S.; International Investment Hotels Holding A.S.; Sprava A Inkaso Pohladavok, S.R.O.; Sprava A Inkaso Zmeniek, S.R.O.; and Tranz-Tel, A.S.

----------------------------------
Tam je schovaná podstata - prekliatie bolo hodené nielen na osobu Kočnera, ale aj na 6 organizácii, vrámci aj na Sprava A Inkaso Zmeniek, S.R.O..
Tým je zrejme zabezpečené, že sa nijako nemôžu zrealizovať zmenky, ktoré má voči americkej TV CME Markíza práve táto firma.

Tu je pointa.
70 melónov nie je ani pre židoameričanov málo, respektíve zmenky im spôsobili oveľa väčšiu škodu. Je možné že až teraz, keď sa toto spravilo, sa nejaký kapitál za predaj Markízy posunie.

Norman

Nič nie je v hlave američana, čo by predtým neprešlo črevom slovenského zradcu.

Tak by sa dala parafrázovať jedna filozofická veta. Američania proste nevedia a nemôžu vedieť, čo sa v krajinách ako Slovensko deje.
Američania (CIA) majú nejaké prekladacie oddelenia, kde sedia emigranti a prekladajú, ale výber a kvalita, teda výsledok takého digestu je veľmi pochybný.
Je tu zopár natívnych agentov, ako Nicholson, alebo iní z ambasády, ktorí sa pokúšajú Slovensko mapovať - ale ich výsledko je na nič.
Preto sa Američania musia spoliehať na to, čo dostanú už natrávené. Musia sa spoliehať a riadia sa tým, čo im povedia ZRADCOVIA zo Slovenska. nebudem ich teraz menovať ale ich mená VSETCI poznáme.
Slovensko má len jedno špecifikum - k domácim zradcom sa pripájajú aj českí zradcovia, češi či bývalí slováci, ktorí za peniaze samozrejme hrajú odborníkov na Slovensko. Centrála slovenskej zrady sídli v Prahe.
Ale podstata a väčšina zradcov sa pohybuje tu, medzi nami, konkrétne v Bratislave. Títo definujú aj politiku USA voči Slovensku.
Niekedy si to ani neuvedomujú. Oni si myslia, že ich Veľký americký brat je múdry a všetko vie. To je blbosť, medzinárodná politika je ako stretnutie deciek s bejsbolovými palicami, všetci zaviazané oči, a všetci máchajúci palicami do vzduchu snažiac sa zabiť neviditeľného nepriateľa. Slovenský zradca nevie, že má do činenia so slepou jedovatou agresívnou kobrou. To už zničilo viacerých, a niektoré zabitia sú aj známe : Gaulíder, Kuciak a jeho poskočka, Remiáš, ale mŕtvych je pravdepodobne viac a bude viac.

Ako jeden malý príklad, z čoho žijú západne postoje, najnovšie Die Welt, "Vražda Jána Kuciaka" - napísla prestitútka Eva Frantová. (autorka chovaná vo Forbes, )
https://www.welt.de/wirtschaft/article204310564/Mordfall-Jan-Kuciak-Slow...
(pozriem poriadne a prípadne preložím neskôr)

slaven1

Z odkazu v článku Jany Tekéliovej:

SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSE IN SLOVAKIA: MARIAN KOCNER

Marian Kocner (Kocner) is designated for being responsible for or complicit in, or having directly or indirectly engaged in, serious human rights abuse.  Kocner threatened Jan Kuciak, a reporter who was investigating Kocner’s corrupt dealings.  According to reporting, Kuciak’s investigative journalism focused on Kocner’s ability, through a complicated series of financial transactions, to earn millions of Euros through fraudulent tax returns from Slovakia.  Kuciak was also responsible for several exposés on Kocner’s corrupt dealings, highlighting Kocner’s connections to the police and prosecutors.  Kocner also hired former Slovak Intelligence Service members to surveil Kuciak ahead of his eventual murder.  Slovak authorities charged Kocner with hiring a hitman who murdered Kuciak and his fiancée, Martina Kusnirova.

In addition to the designation of Kocner, OFAC is designating six entities registered in Slovakia that are owned or controlled by Kocner: Hotel Holding, S.R.O.; International Investment Development Holding A.S.; International Investment Hotels Holding A.S.; Sprava A Inkaso Pohladavok, S.R.O.; Sprava A Inkaso Zmeniek, S.R.O.; and Tranz-Tel, A.S.

Seriózne narušenie humánnych rajtov na Slovensku, prípad Kočner

Marián Kočner je určený na zodpovednosť buď za spolupáchateľstvo, alebo priamu či nepriamu účasť, vo vážnom porušení humánnych rajtov. Kočner sa vyhrážal Jánovi Kuciakovi, the reportérovi vyšetrujúcemu Kočnerove korupčné obchody. Podľa hlásenia, Kuciakova investigatívna novinárčina bola zameraná na Kočnerovu schopnosť zarábať milony eur na podvodných vratkách DPH skrz komplikovanú schému finančných transakcií. Kuciak bol taktiež zodpovedný za niekoľko odhalení o Kočnerových korupčných jednaniach, zvýrazňujúci Kočnerove prepojenia na políciu a prasekútorov. Kočner si taktiež najal bývalých členov SIS aby sledovali Kuciaka pred jeho prípadnou vraždou. Slovenské úrady vzniesli obvinenia voči Kočnerovi vo veci objednania zabijaka ktorý zavraždil Kuciaka a jeho nevestu Martinu Kušnirovú.

Ako dodatok k zaradeniu Kočnera, OFAC zaraďuje (is designating) na zoznam šesť právnych osôb registrovaných na Slovensku a kontrolovaných alebo vlastnených Kočnerom: Hotel Holding, S.R.O.; International Investment Development Holding A.S.; International Investment Hotels Holding A.S.; Sprava A Inkaso Pohladavok, S.R.O.; Sprava A Inkaso Zmeniek, S.R.O.; and Tranz-Tel, A.S.

Argumentačne rozhodnutie odôvodňujú, že Kočner sa vyhrážal Kuciakovi, "novinárovi" píšucom o jeho korupčných obchodoch. To nie je pravda, že sa vyhrážal. To predajní žumpalisti Kočnerove slová interpretovali ako vyhrážky (predajný žumpalista = niekto si ho kúpil, zaplatil za článok). V anglickom infopoli chýbajú preklady presných slov. V angličtine je však ľahko dohľadateľná dezinterpretácia predajných žumpalistov.

Alebo veta z argumentačného zdôvodnenia zaradenia Kočnera na zoznam

According to reporting, Kuciak’s investigative journalism focused on Kocner’s ability, through a complicated series of financial transactions, to earn millions of Euros through fraudulent tax returns from Slovakia.

ktorá sa prekladá takto:

Podľa ojebov, ktoré mi spísané ležia na stole, nejaký Kuciak, vraj investigatívny novinár, [ktorému v redakcii dali robiť ekonomickú agendu, ktorej sám nerozumel - ale toto v správe na jeho stole úradník nemá spomenuté], sa venoval Kočnerovej schopnosti zarobiť milióny cez vratky DPH prostredníctvom komplikovanej schémy finančných transakcií.

Ako čo mali robiť tí ľudia čo zaraďujú na sankční zoznam. Predložili im na stôl fascikel, preštudovali materiály a na ich základe rozhodli. Keď si ich aj chceli overiť nebolo ako. Americký školský systém nevychováva geniálnych polygotov, v lepšom prípade vedia španielsky. Mali čítať vyvážené články Jany Tekeliovej v slovenčine? To od amerických úradníkov chceme priveľa.

Na Slovensku sú 2 média, teda jeden sračkomet a médium, ktoré zverejňuje informáciu o nás v angličtine. Spectator a TASR. A je to slabé. Podobný problém zažívali aj v Rusku, uvedomili si ho a založili RT.com. Aj mi potrebujeme médium, ktoré bude vysielať slovenskú informáciu do celého sveta po anglicky. Úlohy by sa mohla zhostiť TA3.

Alebo časť že si Kočner najal Tóta, bývalého agenta from Slovek sikrit servis. Americký úradník do zdôvodnenia už nenapíše info, že je to "ich bastard". "Ich" v zmysle že po Kočnerovom zatknutí neletel ďateľ do Ruska, neletel do Číny, do Konga, odletel do Spojených Štátov Amerických. Že sa tam bol asi koordinovať s niekym, podať niekomu vysvetlenie. V poslednom alebo predposlednom videu Martin Daňo povedal, že vie s kým sa Toth v USA stretol, a že to nebol zrovna radový Američan. Vie a nateraz nepovie

Úradník ministerstva v správe tento detail možno aj má, hovorí si však: s takýmito pokynmi to prišlo, chcú to takto a toto sa aj tak nikto nedozvie.. To, že aj Tótov turistický výlet do USA neroztrúbil nikto do celého sveta umožňuje jednotlivým klanom ľahšie zneužívať štátny aparát USA.

Neprítomnosť neskazenej informácie si všíma aj Tekéliová, len robí iné zábery

Amerika rozhodla o vine slovenského občana. Bez súdu, bez vyžiadania názoru, bez vypočutia konkrétnej osoby. Zrejme k tomu stačilo vplyvné slovo vplyvného človeka a úplná absencia profesionálnej previerky a prístupu.

A odkiaľ si to mal uradník rozhodujúci o zaradení preveriť? V anglickom obehu je o prípade hlavne dezinformácia . Mali si nechať preložiť, pani Janka, vaše články, na ktoré keby neupozornil Daňo, ani je neviem že sú? Slovenské RT.com nám je treba. Možno Rostas zo svojím ZemAvek by sa toho mohol chopiť. Má na to zdroje? Má dosť peňeži a organizačného talentu? Čo Lintner a jeho pokus o telku, ktorý prekazilo komando v 2016. Nóó, "slovenská" elita, kto bude teraz bučať vašu verziu videnia udalostí do sveta?

Teraz dajú od Kočnera všetci ruky preč, lebo schudobnel a americké klany tohto kalibru si nikto z malých slovenským pánov nechce rozhádať. Ale to nie je správny prístup. Tieto klany si nie je možné nerozhádať. Za chvíľu bude odstrelení ďalší, a ďalší... tzv ruský scenár.

Tekéliová ani nevie, že ruský scenár v článku spomína, keď sa rozjíma nad tým, že kartové spoločnosti neumožnia platby firmám napojeným na Kočnera. Medzi logami kartových spoločností z článku mi chýba logo ruského MIR.

A teda prečo myslíte, že si Rusi spravili vlastný platobný systém MIR? Lebo im bolo svetažiť? Prt! Už pár rokov s podobnými sankciami (rovnakom predanej) ruskej elite americkí úradníci zožierajú nervy. Minulý týždeň vyšiel (hádajte kde) dokonca takýto pochvalný článok:

Russia’s national payment system MIR looks to expand to Europe

No nie je to írónia? Nie je to krásny žart? Je! A ešte aký! Ja k nadpisu článku "Ruský národný platobný systém pokukuje po expanzii do Európy" dodávam "a my mu z USA pomáhame ako vieme" :D :D Otázka znie takto: budeme zakladať vlastný systém, napojíme sa na ruský alebo nebudeme? Ja som za vlastný, aj Taliani alebo Francúzi majú radšej svoj.

Ešte z článku:

Alebo v USA vedia viac o Kuciakovej vražde ako všetci na Slovensku?

Zorganizovanie vraždy nemohol byť uskutočnené bez komunikácie (koordinácie). Všetky významné komunikačné kanály na Slovensku kontrolujú v prvom rade Američania (telegrafnú sieť asi neovládajú). Takže áno, v USA vedia o tejto vražde najviac. Je veľká pravdepodobnosť, že aj vedia kto si ju objednal. Vedia ale nepovedia.

slaven1

Marian Kocner (Kocner) is designated for being responsible for or complicit in, or having directly or indirectly engaged in, serious human rights abuse.  Kocner threatened Jan Kuciak, a reporter who was investigating Kocner’s corrupt dealings.  According to reporting, Kuciak’s investigative journalism focused on Kocner’s ability, through a complicated series of financial transactions, to earn millions of Euros through fraudulent tax returns from Slovakia.  Kuciak was also responsible for several exposés on Kocner’s corrupt dealings, highlighting Kocner’s connections to the police and prosecutors.  Kocner also hired former Slovak Intelligence Service members to surveil Kuciak ahead of his eventual murder.  Slovak authorities charged Kocner with hiring a hitman who murdered Kuciak and his fiancée, Martina Kusnirova.

In addition to the designation of Kocner, OFAC is designating six entities registered in Slovakia that are owned or controlled by Kocner: Hotel Holding, S.R.O.; International Investment Development Holding A.S.; International Investment Hotels Holding A.S.; Sprava A Inkaso Pohladavok, S.R.O.; Sprava A Inkaso Zmeniek, S.R.O.; and Tranz-Tel, A.S.

Marián Kočner je určený na zodpovednosť buď za spolupáchateľstvo, alebo priamu či nepriamu účasť, vo vážnom porušení humánnych rajtov. Kočner sa vyhrážal Jánovi Kuciakovi, the reportérovi vyšetrujúcemu Kočnerove korupčné obchody. Podľa hlásenia, Kuciakova investigatívna novinárčina bola zameraná na Kočnerovu schopnosť zarábať milony eur na podvodných vratkách DPH skrz komplikovanú schému finančných transakcií. Kuciak bol taktiež zodpovedný za niekoľko odhalení o Kočnerových korupčných jednaniach, zvýrazňujúci Kočnerove prepojenia na políciu a prasekútorov. Kočner si taktiež najal bývalých členov SIS aby sledovali Kuciaka pred jeho prípadnou vraždou. Slovenské úrady vzniesli obvinenia voči Kočnerovi vo veci objednania zabijaka ktorý zavraždil Kuciaka a jeho nevestu Martinu Kušnirovú.

Ako dodatok k zaradeniu Kočnera, OFAC zaraďuje (is designating) na zoznam šesť právnych osôb registrovaných na Slovensku a kontrolovaných alebo vlastnených Kočnerom: Hotel Holding, S.R.O.; International Investment Development Holding A.S.; International Investment Hotels Holding A.S.; Sprava A Inkaso Pohladavok, S.R.O.; Sprava A Inkaso Zmeniek, S.R.O.; and Tranz-Tel, A.S.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852

Norman

To o adventnom kalendári NAKA som videl aj ja a nechcel som veriť, že je to originál. To je Polícia SR takáto vtipná??? To si niekto robí zo silového rezortu svoju zábavičku. Zrejme nejaký nevychladnutý pubertiak pod dojmom stránok Zomri???
Keď toho a podobných kreténov odsúdia za zneužitie služobného postavenia na roky basy a hodia ho medzi cigánov do lochu, potom sa kurva budeme MY rehotať.
Tu naozaj začína boj a neviem si predstaviť, ako by ho mohli vyhrať slniečkári, buzeranti a podobní šlojmovia. Chcem opakovane poprosiť len o jedno - keď raz budú prosiť a skučať, NEzmilujte sa nad nimi. Zahodte už tieto okovy milosrdenstva a jebnite im to oko za oko, zub za zub (a desaťnásobne).
No čo? Źidovská púštna kultúra, chceli ju mať, dostanú ju.

Norman

Teleki je v tomto bez predsudkov, veľmi dobrá práca.

veľmi dobrý ten článok, čo si dal link, citujem
"Sorosov bývalý zamestnanec stojí na čele U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, ktorá na deň ľudských práv vydala rozhodnutie o zaradení Mariána Kočnera na zoznam zločincov."

Kočner nie je ešte ani pred súdom, a už ho US zapísali. A vôbec , taký "zoznam zločincov" - čo keby sme aj my tu zaviedli zoznam zločincov? Sme občania a môžeme si súdiť, koho chceme ako chceme. Rozsudky samozrejme len
morálne, abstraktné. Ale zoznam zločincov je výborný nápad, bez technických fínt. Čo poviete, kým začneme?
Jeden domáci, lokálny, jeden medzinárodný.
Keď môžu USA, tak môžeme aj my!

vrbovčan

sú slová policajného prezidenta v statuse Polície SR:

"Môžem už naozaj dôrazne požiadať všetkých politikov, aby nás nechali pracovať, aby som vôbec nemusel pripravovať takéto vyhlásenia? Podľa policajných vyšetrovateľov aj dozorových prokurátorov sa skutky stali a som presvedčený, že nás ešte čaká veľmi zaujímavé predvianočné obdobie."

https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/2962827210414148

Niečo na tom bude. Napríklad Matovič sa vyhrážal na jeho tlačovke vyšetrovateľom, že po voľbách si to snimi vybaví,

Dusanbe

na stránke Polície Slovenskej republiky na sociálnej sieti:

"NAKA OTVORILA ĎALŠIE DVE OKIENKA ADVENTNÉHO KALENDÁRA: YOUTUBERI BOLI ZADRŽANÍ"

Asi tým chcú dať najavo, že sa bude pokračovať, keďže advent stále beží.
Ktorí budú ďalší ?

Inak, tá Jana Teleki toto napísala veľmi dobre, naozaj:
https://www.eurorespekt.sk/kto-stoji-za-zablokovanim-kocnerovych-uctov-v...

slaven1

Nezabúdajme, že Daňo bol pred 3 dňami povýšený. V utorok USA, hlavný hegemón našej planéty, na Kočnera uvalili sankcie. Samotné veeeeľké U.S.A. na malého Kočnera. To je obrovské uznanie nielen pre "Maroša," ale aj pre Daňa. Prečítajme si ako o tom píšu paprčami niektorého žumpalistu:

Ministerstvo financií USA v utorok zaradilo Mariana Kočnera a šesť jeho slovenských firiem na sankčný zoznam podľa takzvaného Magnitského zákona.

Ide o nevídané rozhodnutie americkej vlády. Kočner je prvý Slovák na sankčnom zozname a iba druhý občan Európskej únie.

Moj pohľad je taký, že holubí šachista začína kopať do šachovnicovej dosky lebo vidí, že ide prehrať šachovú partiu (už aj v takej "shithole" akým je z jeho pohľadu Slovensko).

Dali ho na sankčný zoznam, vďaka čomu Kočnerovi vymažú digitálne nuly a jednotky z bánk, ktoré ovládajú (defakto všetky banky - aj Slovenské - podliehajú týmto sankciám). Takto dúfajú, že Kočnerovi právnici od prípadu odstúpia, pretože im nebude mať Kočner ako zaplatiť.

Ambasáda aktivovala svoju piatu kolónu v riadení štátu, ľudí ktorí sa radi predávajú - či už za peniaze alebo za karieru - a nechala zatvoriť Daňa a Vaského. Potrebovali ich odpratať aby nebránili kúpeným žumpalistom (SME, Aktuality, Nový čas, Denník N, TV Narkóza) informovať o Kočnerovom prípade v tom "správnom" duchu. Daňo je hlavná prekážka, ktorá bráni sformulovaniu celorepublikového názoru, že Kočner je vinný či v prípade zmeniek či v prípade objednávania vraždy - ich - novinára Kuciaka:

A je to tu, tak NAKA nám dnes zaistila novinára Martina Daňa, toho novinára, ktorý nám vo svojich príspevkoch na facebooku prinášal informácie, ktoré by sme márne čakali od tých naozajstných „novinároch“, a že boli pravdivé sme si mohli overiť na jeho nezostrihaných videách. Teda autentické, zámerne neskresľované informácie v plnej nahote. A keďže sa tým rúbalo do živého, istých „závadových“ osôb, tak sa stal predmetom veľkého záujmu NAKA.

Daňo skrz svoju informačnú činnosť bráni svedomiu sudcov odsúdiť nevinného, respektíve ak Kočnera senát odsúdi, pred Slovenskom sudcovia "čistí" vyzerať nebudú. Tí sú ovládaní cez mimovládky kontrolujúce súdnictvo. SMEtiareň vás o tom informuje vo svojom videu: Ako sa vysporiadať s nedotknuteľnosťou sudcov? Zisťoval Pavol Fejér.

Svetoobčiansko-americké klany stojace za Narkózou potrebovali odstaviť právnikov obžaloby (danie na sankčný zoznam) a ovládnuť informačné pole okolo prípadu (zadržanie Daňa a aj Vaského).

A bude tam aj nejaká osobná pomsta. Daňo spravil takého video o vedení súčastného komanda. Toto komando, robí zlé meno policajnému zboru a z vlastného štátu robí Banánistan. Moc, ktorou disponujú, zneužívajú na politické prenasledovanie (Rostas, Daňo, Puškár).

Uvidíme aké doplňujúce hlásenie o celej udalosti podá Daňo, keď ho pustia z CPZ. To nebude dlho trvať, lebo jeho obvinenie je postavené na vode.

V prípade Kočnerovských zmeniek ide o viac, ako o "pojebaných" 70 miliónov (ich údajná hodnota), pretože sa začínajú nasadzovať ťažké zbrane (sankčný zoznam). Nie sme už ďaleko od úrovne keď sa začne zabíjať.

Aktualizácia1: Ja sem pridám ešte informáciu, že už týždeň existuje takého video Tajomstvá majetku šéfa vojenských tajných Jána Balciara, lebo aj to sem patrí. Týmto chválim Jána Balciara, že SME takého video poručili natočiť.

Aktualizácia 2: Auto, v ktorom sa viezol policajný prezident Milan Lučanský, malo dopoludnia autonehodu. Upozornil na to portál Plus jeden deň. Pre TASR to potvrdil hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov. Ak to bola ozaj "nehoda", a nie umýsel typu zastrašovanie, tak nehoda je správa od vyššej sily, že dotyčný je "na zlej životnej ceste".

 

vrbovčan

čo sa deje v pozadí US administratívy. Tí tam majú sami so sebou a hlavne s Trumpom dosť roboty, čiže Kotlebove slová sa mohli a môžu ešte do roku 2028 zmeniť. On to bol, čo vyniesol nejakú informáciu, že na výbore pre bezpečnosť dostali informáciu, že v roku 2028 máme očakávať nejakú veľkú udalosť. Viac podrobností nechcel povedať, lebo to rokovanie bolo neverejné v utajenom režime.

vrbovčan

a Bugár. Myslím, že účel nie je presvedčiť voličov tam spomenutých strán, ale mobilizovať nevoličov k voľbe Smeru.

Ľubov

Honz rozsudok zverejní v pondelok.Dôležitejšie je ,či sa dovtedy ozve Čižnár. Mal by podať trestné oznámenie na Honza pre zaujatosť, pre jeho blízkosť k Sorošovi. Takto som to ako laik pochopila.

Nemali by sme priveľmi konšpirovať,ale nedá mi nepripomenúť ,že už vo februári sa k našim hraniciam sťahuje veľa amerických tankov.Aj vojakov, nepochybujem, že ich oddaní slniečkári radi podporia.
https://www.topky.sk/cl/11/1844813/USA-pripravuju-giganticke-vojenske-cv...

Len ma tak rúhavo niečo napadlo. Tu (...)

vrbovčan

"Drž hubu." Takto mi to presne povedal. Bol to predseda závodného výboru KSS. Kam si ma predvolali. Bol to vyučený inštalatér. A ostatní v tom výbore plus mínus s podobným vzdelaním. Bolo to povedané v ich úzkom kruhu. Ja som vlastne mohol vo svojej sociálnej skupine s tým sa aj pochváliť ako rebel.
Títo dnešní sú ale prefíkanejší. Majú pod palcom informačné zdroje celoštátne médiá. Tie im slúžia na vydieranie spoločenskou dehonestáciou. Dobrý príklad je kauza Čistý deň. Pre nič, len zámienku nevinného sexu dvoch mladých ľudí, ktorý sa našiel ako zámienka rozpútania obrovskej masívnej kampane. Dnes je personál aj klienti úplne rozprášený. Dielom mediálnej kampane. A to sa tam udiali rôzne nátlaky na rôzne komisie, posudkoví inšpektori, polícia až po ministra. Všetko len so zámienkou sexu personálu s klientkou. Skutočná príčina doteraz nie je známa. Že by to bolo len pre ego poslankyne Blahovej sa mi nechce veriť. Takéto rozsiahle spravodajské akcie sa diali len v réžii ŠTB vo fáze utužovania moci komunistického systému.

Náhodný okoloidúci

Predpokladám, že ste už videli predvolebné video Smeru. Všimli ste si, že v ňom chýba Kotleba?

Náhodný okoloidúci

Liberáli sú fanatická náboženská sekta na steroidoch.
A slniečkový prokurátor je ich hlavný inkvizítor.

Norman

ku svojim slovám, že to, čo sa spomína a čo som spomínal - teda taká ta spoločenská šikana, degradovanie či až vyhadzovanie z práce - to vtedy ani tak nebolo systémom, ale proste určitým spôsobom zmýšlania určitých ľudí. To proste bolo a je - ľudia sú na seba ako svine a podrážajú sa kvôli kariére a z podobnýh osobných podradných dôvodov.
Ale systém, aj ten komunistický, aj tento kapitalistický, to podporoval a staval na tom.
Konieckoncov Rostas či Blaha sú len vrcholček ľadovca - sú tisíce ľudí, ktorí sú takto už desaťročia šikanovaní - ale nemajú to kde ani ako zverejniť, lebo je to často cez "súkromný" sektor - a ten si predsa môže robiť, čo chce.
Aj preto v socíku aj teraz v tomto väčšina ľudí doslovne musí držať hubu aj krok - naozaj málokto má také postavenie, aby si mohol dovoliť riskovať a naozaj sa prejaviť verejne (a neanonymne).

Ale zopakujem - je to aj či najmä vec kultúry. Ale nemyslím, že by inde v zahraničí na tom boli nejak lepšie.

vrbovčan

Ja osobne 12 rokov aktívneho profesného života. Aj nejaký príbeh by sa našiel, ocitnuvší sa zoči voči vtedajšej mašinérii. Ale zdŕžam sa zverejňovať. Dnes. Keď je to také lacné. A vtedy som bol ešte mladý, nevycválaný a tak trochu naivný. Bolo to len také mladícke hrdinstvo. Skôr vzdor.
Chcel by som ale povedať, že vzhľadom k mojim skúsenostiam nejaký čas už tvrdím, že súčasnosť už predbehla tam tie časy. Škoda že to, čo sa dnes deje, naše deti nemajú s čím porovnať.
Blahovi dnes fejsbúk zmazal status s videom priebehu tej hádky s tými extrémistami z Denníka N v Zlatých Moravciach. Útočia fest. Prituhuje. Blaha v tom statuse tvrdil, že slniečak ho prosili (to je jeho expresný výraz), aby to video nezverejňoval.

Norman

napísal si "...vyhlásenie SAV bolo vyprovokované Denníkom N...".
Hej, ale to nie je len nejaké povrchné "vyprovokovanie". Ako píše Blaha sám - to prídu ľudia a tlačia, tlačia na vedúceho. Prídu na nejakú schôdzu a tlačia ... To je ako za socializmu, ako za totality - ak ste si niekto nechal povedať rodičmi, ako to bolo, alebo ako si to sami pamätáte.
Tak to bolo aj po roku 1968, to sú práve tie husákovské normalizačné praktiky.
Je trocha paradox, či karma, že Blaha, dieťa určitých komunistickcých prominentov, teraz sám padá do takého niečoho.
A ešte si dovolím povedať, že kedže to poznal skôr z tej druhej strany, nevie ešte presne, ako také praktiky môžu byť kruté.
Pomáha mu aj to, že je a bude zvoleným poslancom. Ale jedného poslanca už vyhodili z parlamentu - Mazureka. Precedens je.

A obyvateľstvo s ním sympatizuje, ale nič nespraví. Veď nesmie hejtovať, nie sú radikáli, že. Nesmie nenávidieť, nesmie sa dopustiť násilia .... Alebo to nakoniec predsa len dokáže?

Norman

S Kočnerom je na americkom sankčnom zozname aj Slovensko

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/535780-s-kocnerom-je-na-americkom...

Zas bude Slovensko "čierna diera"?.
A zas sa necháme? A budeme sa vôbec obávať, čo o nás tvrdí banda (amerických a západných) debilov?

vrbovčan

Aby to teraz tak nevyzeralo. Jeho statusy majú za úlohu zamieriť na určitý voličský segment. Bodka. Mohlo by to tak totiž vyzerať po tejto mojej poznámke: Blaha dnes konečne napísal jeden triezvy status. A veľmi dobrý vystihujúci pozadie vyhlásenia SAV. Nedávam len link, ale ho sem aj prekopírujem.

Citujem:

"Prečítal som si dnes ráno rozhovor Aktualít s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom, kde vysvetľuje, prečo na mňa táto doposiaľ apolitická inštitúcia zaútočila. A pochopil som všetko.

ČISTO ĽUDSKY - POCHOPIL SOM, PREČO SAV UROBILA TO, ČO UROBILA

Úprimne - ten človek vo mne nevzbudzuje hnev, ale súcit. Kapituloval pred liberálnym terorom a čisto ľudsky, chápem, že takto niektorí ľudia reagujú. Vysvetlím vám to, priatelia.

Zoberte si, že ste bežný akademik v SAV. Váš život prebieha veľmi pokojne, riešite vedecké úlohy, ste analytik, nestojíte o žiadnu pozornosť.

LIBERÁLNY TEROR JE PRE BEŽNÉHO ČLOVEKA STRAŠNÝ ZÁSAH DO SÚKROMIA

A potom vás odrazu začnú bombardovať liberálne médiá a aktivisti. Dostávate stovky mailom ohľadov nejakého Blahu. Netušíte, kto to je, nesledujete politiku, netušíte, o čo ide, ale zľaknete sa toho hejtu, ktorý sa na SAV valí.

Vy predsa chcete mať pokoj, vy nie ste politik, vy chcete riešiť svoje vedecké úlohy.

AK BY TO NEUROBILI, ZLYNČOVALI BY AJ ICH

Jasné - poviete si - však ten človek, ten Blaha, nech si hovorí, čo chce, veď je politik a občan, má na to právo, čo s tým má SAV, každý predsa vie, že jeho vedecké výstupy sú jeho monografie a politickým výstupom sú vyjadrenia v televízii, parlamente a na sociálnych sieťach. Jednoduché. Čo tu vlastne otravujú?

Ale, pozor, má to aj druhú stránku. Postavíte sa za Blahu? Nie, veď by vás všetci tí liberálni novinári označili za jeho spolupáchateľa. Podajú si vás.

Spravia z vás komunistu, začnú sa vŕtať vo vašom živote a dôjdu na to, že ste nevrátili pred ôsmymi rokmi knihu z knižnice.

PRÍDETE O RENOMÉ AJ O ROBOTU - TO PREDSA NEJDE

Ste dobrý vedec, ale oni určite oslovia vášho konkurenta a ten pre televíziu povie, že ste slabý vedec. A budete mať navždy poškodené renomé.

Dôjdete domov a manželka vás varuje - len sa nepúšťaj do žiadnej politiky, vyhodia ťa a budeme bez peňazí. Len pekne toho Blahu potopte, nič s ním nemáme, nehraj sa na spravodlivého, lebo ťa liberálne médiá zničia!

PREČO BY RISKOVALI ŽIVOT ZA BLAHU?

Takto nejako uvažuje bežný vedec v SAV. Chce mať pokoj. Nechce mať problémy. Nechce byť terčom liberálneho teroru. Vie, že liberálne decká majú kontakty aj v zahraničí. Ich vlastníci kontrolujú celé mediálne siete. Bulvár, televízie, denníky.

Potopia vás, len sa im zachce. Radšej treba ostať ticho. A dištancovať sa. A napísať niečo proti Blahovi, čo upokojí Denník N a SME a dajú SAV-ke pokoj.

O POLITIKE VEDIA ASI TOĽKO, ČO JA O CHÉMII

V SAV vedia, že robia zlú vec. Že potápajú kolegu za to, že má iný názor. Možno to robia z presvedčenia, lebo nenávidia komunistov a o Blahovi predsa v Denníku N píšu, že je komunista. A píšu, že je konšpirátor, útočí na ženy a ešte je vraj aj antisemita.

Sedí tam chemik, biológ, fyzik. Čítajú to a veria tomu. Nesledujú politiku, riešia si svoje vedecké úlohy. Radi uveria, že všetky tieto klamstvá Denníka N sú pravdou. A radi povedia - kopnime si do Blahu, ved je aj tak extrémista.

V PANIKE PORUŠILI VŠETKO, NA ČOM SAV STOJÍ

Opakujem - vedia, že robia zlú vec. Pretože Predsedníctvo SAV nemôže komentovať iné ako vedecké aktivity svojich zamestnancov. A oni nekomentujú moje odborné knihy, moje štúdie, moje filozofické teórie, oni komentujú moju politiku, moje statusy, moje občianske aktivity. A to nesmú. Nie ako funkcionári SAV. Iba ako občania.

Etická komisia ani len nezasadla a oni už odsudzujú - bez akéhokoľvek mandátu. Len tak - lebo si povedali. Vlastne - lebo im povedali.

Porušili tak apolitickosť akademickej pôdy a de facto sa vyhrážajú svojmu zamestnancovi, že ho nechcú, že nech ide preč, že keby mohli, vyhodia ho. A to nie preto, aké napísal vedecké práce, ale preto, že je politik a má svoje názory.

KEBY TO NEUROBILI, LIBERÁLNE MÉDIÁ ICH ZNIČIA

Hej, vedia, že páchajú niečo zlé. Určite sa o tom aj rozprávajú, hádajú, nepáči sa im to, sú to dobrí ľudia, len sú v pasci - ak to neurobia, zajtra o nich v Denníku N napíšu, že sú takí istí ako Blaha. A že Blahu kryjú. A že celá SAV sú vlastne kryptokomunisti a extrémisti.

Začnú sa v nich vŕtať a ktovie, či niečo nájdu. Začnú dávať titulky, aké má SAV zlé výsledky v tej a tej kategórii a zabudnú spomenúť, že má dobré výsledky v inej kategórii - novinári vedia, ako z vás urobiť idiota.

ONI CHCÚ LEN POKOJ OD LIBERÁLNYCH APARÁTČIKOV

A tak tam prof. Šajgalík a tí ďalší sedia a smutne píšu kapitulačné vyhlásenie, ako veľmi je Blaha zlý a škodlivý. Nikdy nedržali v ruke jeho knihy a ak áno, vedia, že sú vedecky nepriestrelné. Ale o to nejde. Oni vlastne nejdú riešiť Blahu, oni zachraňujú seba.

Chcú mať pokoj. Chcú ísť riešiť svoje vedecké úlohy, chcú mať pokoj od Denníka N a SME. Chcú si žiť svojim životom. Bez verejného praniera, bez lynču, bez nenávisti.

A tak podľahnú. List putuje do liberálnych médií, tie si môžu spokojne zamľasknúť, môžu teraz tri dni točiť, ako Blahu nenávidí jeho vlastná SAV-ka. Penta a Eset budú spokojní.

OBETE LIBERÁLNEHO TERORU

Možno ostal smútok v duši. Možno to vedátorov škrie, že sa takto spreneverili. A že útočia na človeka za iný názor. A že to by vedci robiť nemali.

Ale to ticho, ktoré ostalo, je oslobodzujúce. Dajú im pokoj, nebudú na prvých stránkach liberálnych médií, nebudú ich prepierať ako zvery. Neprídu o robotu a o svoje meno.

Vracajú sa k svojmu mikroskopu a chcú čo najskôr zabudnúť na toto nechutné divadlo.

Sú obeťami liberálneho teroru.

Nehnevám sa na nich.

MRZÍ MA TO, KOLEGOVIA

Je mi ich veľmi ľúto. Ospravedlňujem sa, drahí kolegovia, že ste mali takúto skúsenosť. Nemôžem za to, ale v takej dobe žijeme. Nová totalita.

Pracujte ďalej, ako len viete, aby slovenská veda napredovala. Už je to preč. Už vám dajú liberálni fanatici pokoj. Už vás viac nebudú zastrašovať.

ROZUMIEM VÁM A ŽELÁM VÁM LEN TO NAJLEPŠIE

Krásny deň vám želám, ja idem ďalej. Bojovať za svoje ideály Za pracujúcich ľudí. Za suverénne Slovensko. Za mier. Za pravdu. Budú ma ďalej lynčovať, ale je to môj zmysel života. Vy ho máte iný, chápem.

Ale ak by ste náhodou mali pocit, že toto by sa v slobodnej spoločnosti diať nemalo, dajte tomu pocitu šancu. Bez dobrých ľudí ako vy sa nikdy nič nezmení a fašisti budú terorizovať Slovensko aj naďalej."

Súhlasím.
V pondelok 9.12. 2019 bol Blaha v Zlatých Moravciach na predvolebnom mítingu. Zúčastnili sa ho aj dvaja "novinári" Denníka N a pokúsili sa ho svojimi nanávistnými výrokmi rozbiť. Ľudia ich vyhnali. Čiže ja si myslím, že vyhlásenie SAV bolo vyprovokované Denníkom N ako pomsta Blahovi.

https://www.facebook.com/LBlaha/posts/2482717465300151

Ľubov

Bývali časy,keď som si myslela,že čo-to z literatúry poznám.Aj pár poviedok od Tajovského,od Kukučína,kde sa píše o tom,na čo sa dnes nesmie ani pomyslieť.
A že aj Bezruč? No,aj on...to viem len dnes od rána.
http://basne.webzdarma.cz/bezruc_papirovy_mojsl.html

Tibor,som s Vami !

Norman

Nuž, čo sa deje .... vidno, že pri Kočnerovi ide v prvom rade o čo? O peniaze, o americké peniaze, o židovské CME peniaze....
Američania proste nepotrebujú žiadnu justíciu - oni si sami určujú, kto je "zločinec". Je možné, že Kočner spôsobil niekomu takú škodu, že sa zišiel niekde v New Yorku talmudistický súd a ten rozhodol, že Kočnerove peniaze pripadnú nejakému "poškodenému". Alebo ináč povedané - tak či tak rátali s tým, že mu ich zoberú - tak načo čakať na súd, že.

To je téma na článok, ba viac, len ... no, proste mám aj zábavnejší spôsob využitia času a efekt jeho uverejnenia tu by bol limitovaný, a inde ho neuverejnia - konieckoncov, kto che dnes ešte uverejňovať veci o Kočnerovi, tvrdiace že Kočnerovi oponenti sú svine. To je tááákmer ako zastávanie sa Kočnera - čo síce nik z nás nerobí, Kočner je plutokratický vagabund, kamarát Kováčovcov, kamarát zavraždeného Valka, Haščáka z Penty, pravičiara a globalistu Pavla Ruska a jeho mafie ako Malchárek et cetera... treba to pripomínať, aj keď by to každý mal vedieť.

Dusanbe

to vás posilní ! - radi hlásajú života neznalí.
Ja dodávam - "Ale môže vás aj dokaličiť !"

Ale k horúcej novinke:

https://debata.pravda.sk/debata/535629-americke-ministerstvo-financii-zm...

Čo sa deje, vari hrozí objektívna "dôkazná núdza", alebo má oplechovaná ambasáda ešte nedostatočné páky na slovenskú justíciu, keď sa odhodlali k takémuto nevídanému kroku ?

Norman

Samozrejme, to myslím iba dobre (okrem prípadov, keď som aj ja na dne chaosu :)
Každý máme najhlbšie vedomie v sebe. Ale rovnako všetci máme kopu svojich a navyše kopu rôznych cudzích komplikácií. Ja do všetkého nechcem kecať, ale tamtá synchronicita ... proste je to nebezpečné ako drogy či oheň, alebo lozenie po chatrnej streche ...

K tomu dieťaťu s chorou kožou - som sa práve nechcel minule pýtať - ale keď je to tu zas - prečo si myslíš, že mu tá choroba a utrpenie pomohlo, respektíve že ho premohol? Ja vidím, a aj v tomto už mám žiaľ skúsený zrak, ja vidím len hromadu nekonečného a krutého utrpenia. Vidím ďalšie peklo na zemi. Vidím beznádej, ktorá ho čoskoro čaká a už do konca života nikdy neopustí.
Vidíš, nechcel som sa k tomu vyjadrovať a preto nemôžem nikoho utešovať v nejakých problémoch, lebo ich vidím vždy horšie, ako on sám. A súcitné klamstvá naša kultúra asi zásadne nepoužíva. Alebo je to nie v kultúre ale v génoch, neviem, ale to je jedno.

Ľubov

viem,že to myslíš dobre. Mne balónik neuletí,som racionálnejšia ako to vyzerá.
Zaujalo ma podobenstvo s upchatými trúbkami,môže byť na to niečo. V článku o novinárovi,čo sa dokáže vyhrážať ďeťom,som dala video s malým chlapcom,ktorý má ťažkú kožnú chorobu( keď sa stále nenatiera ,koža mu tvrdne ako plech) ,hovorí,že aj jeho duša má takú kožu,ale sila mu ostáva. Jednotlivo to ide,on je pekný príklad.

Norman

keď sa pýtaš:
Áno, Slováci a Češi sú tak submisívni. Nie je to nejako v krvi, ale je to dlhodobá kultúra. A nedá sa to prekonať len tým, že sa to človek dozvie a že si začne namýšlať, že už tým pádom nie je ovca, ale vlk.

Áno, politici sú len poskoci korporácií a bánk. Treba to neustále opakovať. Nie je to nič komplikované, naopak. A ani to moc netaja. "volič je hovno" - slovenská úroveň politológie.

Norman

Podvedomie je najsilnejšie, ale nie je isté, že vždy funguje správne. Odporúčam používať, ale nedá sa skontrolovať postup, ako v matematike. Dá sa len skontrolovať výsledok, či sedí.
Ak nesedí a vytvára rôzne vidiny a monštrá (od boha až po satana), tak treba zastaviť, všetko vyhodiť, vyčistiť trúbky a skúsiť nanovo.

Aj motor funguje tak, že nekontrolujeme jeho každý pohyb, ale musí byť vnútorne čistý. Sú kultúry, ktoré sa tomuto proste venovali, je to proste druh hĺbkovej psychológie. A sú iné kultúry, ktoré to zanedbali, zavrhli. Napríklad ako píšeš, "niektoré by sme zabudli, ale to nejde". Je to ako každá zručnosť, ten problém volajú aj "sanskára", tie spomienky, a dá sa na ne zabudnúť. Nie je to nič neprirodzené, ani ťažké, ale, samozrejme, kultúra sa tomu musí venovať.
Naše západné kultúry sa venujú zas iným veciam, externým, vieme rátať spaľovací motor a vyrábať plasty. Gratulujem.
Interné veci naši predkovia prenechali chaldejským sviniam. To sa stalo pred pár tisíc rokmi, nemôžeme sa čudovať, že je teraz toľko metastáz a nedokážeme sa, ako celé etnikum, z toho vymotať.
Jednotlivo to ale ide.

Náhodný okoloidúci

Náš mozog má zjavnú potrebu vyhľadávať všade nejaké súvislosti a prepojenia. Vidí ich tam, kde sú, ale z nejakého dôvodu si ich sám vytvára aj tam, kde naozaj nie sú. Keď ich rozlíši tam, kde sú, pomáha mu to zorientovať sa vo svete, to ostatné je nejaká divná nadstavba.
To je základ viery v znamenia, duchov...

Takže keď sa niečo zlé stane, chceme vedieť príčinu a chceme za to niekoho potrestať. Aj keby to bola náhoda, keby napríklad niekomu spadol na chalupu meteorit. Vtedy by sme nadávali na projektanta, ktorý dom navrhol práve na tom mieste. Mal predsa predvídať, že tam môže spadnúť meteorit.

Náhodný okoloidúci

Dovolím si pripomenúť, že počas českých prezidentských volieb, keď proti sebe stáli Zeman a Drahoš, tak Zeman sa vyjadril v tom zmysle, že v ČR je možné objednať si trestné stíhanie nežiadúceho politika. Narážal na útoky kaviarne proti Babišovi. A ako na neho kaviarnici vyleteli...
U nás na prípade Fica teraz jasne vidíme, že ani /proti/slovenská liberálna kaviareň nespí a objednáva si trestné stíhanie.

vrbovčan

Ja mám nutkanie pustiť informáciu o kauze Naď. Ale nemám ju dostatočne overenú. Stala totiž sa jedna záhadná udalosť, ktorá termínmi sedí s obvinením i zrušením Naďa. Zatiaľ sa zdŕžam. Haha.

vrbovčan

bol dobrým smerom. Silné osobnosti si svoju nezávislosť a suverenitu presadia vždy vo výnimočnej situácii. Ale ja stále o tom chlapovi mám pochybnosti. Hlavne jeho styky s extrémistami z Denníka N. To bol krok vedľa. A stále neviem, čo vyviedol Gašpar, keď ho vlastne všetci hodili cez palubu. Vychádza mi to tak, že mimovládky, alebo teda aby to nebolo nekonkrétne pomenovanie, Demeš sa usiloval získať vplyv v polícii. Okrem iných represívnych zložiek. Tak útočili rovno na Gašpara. Možno mali pripraveného niekoho iného ako Lučanského, ale keďže sa nepodarilo, tak sa pokúšajú ovládnuť Lučanského.
Dnes dal na FB zaujímavé vyhlásenie: "... a som presvedčený, že nás ešte čaká veľmi zaujímavé predvianočné obdobie". Niečo sa ešte chystá.

vrbovčan

Husáka s Ficom nenapadlo. Ale dobre, že si ho dal. História je učiteľkou súčasnosti. V histórii sa dajú nájsť udalosti, ktoré nám napomôžu pochopiť procesy odohrávajúce sa v súčasnosti. Nikdy nemám nutkanie analizovať nejakú udalosť hneď, ako sa ju dozviem. Na to treba čas. Minimálne jednu prespatú noc. A aj niekoľko. Vo mne ten dokument nechal silnú stopu. A je určite z neho sa čo učiť. Zatiaľ zanechal len jednu myšlienku, ktorou sa zaoberám. Či sme my Slováci a Česi takí submisívni, alebo teda slovensky nechajúci sa vliecť dejinami, že vtedajší potentáti museli zosenilnieť, aby sa vymenila garnitúra? Je jedno či vtedajšia komunistická, lebo šak už sa hotovali, ako bolo v dokumente prezentované, alebo mimo vtedajšieho komunistického systému.
Neraz vzdychnem nad súčasným systémom pluralitných volieb. Že miesto toho aby súťaž vo voľbách vygenerovala elitu, vygenerováva čím ďalej tým horšie osoby. Ale keď to porovnám s minulým režimom, kde sa kádre vyberali v úzkom kruhu a naviac kruhu ľudí z jednej od populácie odtrhnutej, dnes sa tomu povie, bubliny, musím konštatovať, že súčasný systém je stále lepší, lebo je pomerne dostupnejší k obmene kádrov.
Zatiaľ toľko. Ten dokument treba pozrieť niekoľko krát.
Ešte sa pripomeniem s filmom Prípad Sloane. Popisuje pozadie loby štruktúr amerického kongresu. Kongresmani sú v ňom vyobrazení ako zamestnanci zbrojárskych firiem a tak sa k nim lobysti aj správajú. Niečo ako Kočner - Trnka.

Ľubov

Priznávam omyl, Lavrov,Slavica nemá súvislosť s Prešovom,ale s Vrbovčanovým komentom o dokumente z ČT o 68 mom. Som si istá,že celý rok 1968 bude prehodnotený.Aj s následkami.

Mrzí ma,že som spomenula Prešov,mrzí ma to. Bola som nesústredená,alebo čo.-(. Umreli ľudia a stali sa obeťami nekompetentnosti,nekonečnej chamtivosti a ľahostajnosti,neľudský faktor .Z nadhľadu je však na vine privatizácia.

Ešte k synchronicitám.Nebudem spomínať Junga,ani I-ting.Máme svoj rozum.Prečo niekedy vidíme náhody ako nejaký odkaz,no prečo.-). Sám si nedávno povedal,že niet nad naše podvedomie ,vie najviac.Skládka informácií,na niektoré by sme aj radi zabudli,ale to nejde. Je asi aj primitívne, pretože nepozná iný čas, len prítomný,iba Som,a nič iné.Žiadne"ja by som,keby som".Možno v tom to je.Všetko sa deje v skutočnosti v jedinom okamihu. Našich skeptikov samozrejme rešpektujem.

ilusion

Z konšpirologického hľadiska to asi obyčajná vražda nebola. Zabili ju 11.11 a násobky 11 často používajú okultisti - 911. Potom išla Potokárová do klubu 27. Obidve boli s východu. Teraz ide Farma západ vs východ. Akoby chcel niekto vytvárať národnostné napätie.

ilusion

Slúž opica diablovi a peklom sa ti odmení.

Máme pred voľbami. Obetujú Caput ovú ako Kuciaka?

Kramár povedal, že dlho živá nebude. Kramár je herec a herci idú podľa scenára. Je preto otázne, či to všetko, čo hovoril mal z vlastnej hlavy. Už som raz takú "srandu" zažil, keď Mr. Bean odrezával na obraze hlavu princeznej Diany a už živá nie je.

mirage

vobec nieco zaujimave, tak je to iba to, ze preco ten zakon prijali.

podobny kusok sa podaril aj dankovi.

vrbovčan

a povedať, prikázať poď sem, nechoď tam, ani my nevieme, čo sa stalo. Si zranená? Naprílad. Ona musela byť zmätená. A také čosi by jej prišlo vhod.

mirage

cakala nato, aby sa stala hymnou donbasu

metallica - for whom the bell tolls

https://www.youtube.com/watch?v=KO3l6qNA2Q4

mirage

metallica - the four horsemen

https://www.youtube.com/watch?v=C4nCy5CITc8

mirage

je zbytocne sa extra vzrusovat. Obyvatelstvu nestalo zato ho branit, putin ho takisto zradil hned v zaciatkoch, pretoze mohol minimalne zabranit hanebnemu ostrelovaniu velkomiest doneck, luhansk z ukrajinskych hufnic, diel, k tomu ruska armada prostriedky mala

vrbovčan

a povedať, prikázať poď sem, nechoď tam, ani my nevieme, čo sa stalo. Si zranená? Naprílad. Ona musela byť zmätená. A také čosi by jej prišlo vhod.

slaven1

Normálna doba je.. ja by som asi tiež vytiahol mobil a čo-to pofotil. Ako a čo (pravá a nefalšovaná) "mladá žena" potrebovala? Čo chcela viac? Trebalo jej dať teplý kabát (mala), alebo teplý čaj (varili), potľapkávať pol hodinu po pleci?

Mali sa okolostojaci vrhnúť do plameňov zachraňovať preživších výbuchu. Bližšie v reportáži, ktorú natočil a postrihal zdochlinožrút, nešpecifikovala čo by sa jej v tej chvíli zdalo ako dostatočná spolupatričnosť. Sanitku a hasičov asi zavolali viacerí.

Keď sa stane niečo podobného rozsahu to si v šoku, otrasený. Šok je stav, ktorý chápu tí, čo to zažili. Pomáha upokojovanie a minimálne pol hodinu potľapkávať po pleci. Ale nie je to životne dôležité. Z následkov šoku si za týždeň vonku. No nie si z neho vonku pár hodín po udalosti tj. v čase keď zdochlinožrúti brali od nej rozhovor.

Ľudia sa správajú tak ako vedia a tak ako sú 30 rokov programovaní televíziou / seriálmi / filmami / hudbou / článkami / časopismi / novinami / knihami / internetom tzv. informačným polom. A kto ovláda naše, slovenské infopole? Je nebodaj pod národnou kontrolou? Píšem o tom hen vyššie. Podľa mňa to Slováci znášajú ešte dobre.

vrbovčan

nehody v Prešove. Panelák bol v roku 2017 združením vlastníkov bytov rekonštruovaný a vrámci tejto rekonštrukcie odpojený od centrálneho vykurovania a vybudovaná kotolňa v bývalej kočíkárni. Tá podľa hasičov bola nedostatočne vetraná a preto nedali súhlas k projektu a tým aj prevádzkovaniu tejto kotolne. Hasiči tvrdia, že to bola príčina výbuchu. Keď totiž sa udiala ďaľšia fatálna vec, že kopáči narušili plynovú prípojku do tejto kotolne uloženú v betónovom žľabe, unikajúci plyn sa dostal týmto žľabom do "nevetranej" kotolne a z nej (možno otvorenými dverami) zaplnil schodiskový priestor až do najvyššieho poschodia.
koncentrácia plynu sa postupne zvyšovala až na pomer výbušný. To je 4 - 16% plyn/vzduch. Potom už stačilo zapnúť alebo vypnúť ktorýkoľvek elektrický vypínač.
Mňa ale maximálne dojali slová jednej obyvateľky, ktorá len o vlások unikla následkom výbuchu, keď v čase výbuchu sa nachádzala ešte vo vnútri paneláku, ale už bola na ceste von za účelom riešiť zápach od plynu. Rozhovor s ňou bol natočený TV JOJ pár hodín po výbuchu. Táto mladá žena ešte stále v šoku popisovala, ako po ceste von z paneláku nastal výbuch na horných poschodiach, vybehla von spolu s ostatnými ľuďmi celý bezradní nevedeli, čo sa deje, minimálne očakávali pomoc od okolostojacich ľudí. Tí však mali na starosti vytiahnuť mobil a natáčať video. Ten moment, keď to v tej reportáži popisuje je srdce mi trhajúci. Pozrite si to, prosím, toto video by sa malo použiť ako výchovný dokument.

Citujem mladú ženu:
"Keď som vyšla von nebolo mi všetko jedno. Ale ľudia nehnevajte sa! Vaša prvá starosť bola vytiahnuť mobilné telefóny a natáčať. Miesto toho, aby ste pomohli zúfalým ľuďom. Čo je toto za doba? Čo je toto za prístup?"

Čas 2:25

https://www.noviny.sk/krimi/494013-v-presove-vybuchol-plyn-v-bytovom-dom...

Norman

Ľuba, ale považovať za spojené veci, ktoré sa len náhodne vyskytnú v rovnakom čase, je jeden z najhorších omylov a chýb, ako môže človek myslieť.
Čudujem sa, že ťa miestni "skeptici", teda Náhodný okoloidúci a Rolando, na toto neupozornili :-)

A aký by to malo vlastne vysvetlenie? - varovanie pred zlým ruským plynom a pred spojenectvom s Ruskom?
No, ešte možno aj toto zaznie z pera Zomri a podobných monštier. Slaven ich len predbehol.

slaven1

Zdá sa, že výbuch v Prešove bude dôsledok fušeriny (nedbanlivého pracovného postupu), druhého v krátkom časovom období (viď. nehoda autobusu v Nitre):

Polícia na sociálnej sieti informovala, že v súvislosti s výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove boli zadržané podozrivé osoby zodpovedné za terénne práce. Práve tie majú byť spojené s touto tragickou udalosťou. Aj podľa svedkov, ktorí intenzívne v bytoch cítili plyn, a šli na to upozorniť robotníkov, im tí mali povedať, že sa v súvislosti s pozemnými prácami mala stať nehoda, ktorú však „majú pod kontrolou“.

"Nejsou lidé," jeden by mohol skonštatovať. Ale fiču, sú, len sú v Rakúsku a Nemecku, lebo kopať doma sa im neoplatí (žobračenky mzdy na Slovensku). A cigáni majú na háku "gáždom" poriadne robiť - vieš, spokojná a sýta Bratislava (otupená ideovou diverziou zahraničných organizácií).

Inak tuto cigánka, chúďa mladé, uprimne povie čo si myslí

„Šťastie, že tam nebývali žiadni Rómovia, len gadže“

a skočí na ňu ideové komando rozcitlivené pod vplyvom udalostí. Ale ideové komando trestajúce myšlienkové zločiny sa rukami 25 ročného chlapca Tomáša Honza, prokurátora špeciálnej prokuratúry, hodilo aj na 3-násobného slovenského premiera. Tak sa nečudujme. Kým nešťastnú cigánku treba poľutovať, politických predstaviteľov treba vysmiat? Čo si navarili, nech si zožerú? Ale je to aj "naša smola".

Riešenia:

1. Zvýšiť celoslovensky mzdy aby "lidé" ostávali doma
2. Zvýšiť úroveň účňovského školstva aby Cigáni (keď budú chcieť) vedeli kopať odborne (a potom ich ešte predvedčiť aby chceli "na gádžov kokot robiť" - to bude asi najťažšie)
3. Spraviť jednoduché pracovné víza pre Ukrajincov (týmto si zavaríme ďalší problém, lebo Ukrajine zoberieme "schopnú a aktívnu" zložku obyvateľstva stabilizujúcu miestnu spoločnosť - takto im tam po dedinách ostanú len mentalitou banderovci)

Späť k Prešovu. Treba dáko ubytovať tých nešťastníkov, ktorý prišli takto cez zimu o strechu nad hlavou.

Ľubov

Lavrov,Slavica,Prešov- reč "náhod" tu vždy bola,my však tomuto špeciálnemu jazyku stále nerozumieme. Ale určite sa to zlepší.
Čo sa týka toho neustáleho škrípania medzi Smerom a ĽSNS ,je to smola a nielen naša. Uvedomila som si to,keď som pozerala toto krátke Uhríkove video z EU https://www.youtube.com/watch?v=0raRD6VC8fE

Voľby vo februári sú nádejou nielen pre nás,ich výsledky môžu povzbudiť našich ľudí v Grécku,Španielsku,Rumunsku a samozrejme v Čechách aj v Maďarsku.My sme teraz regulérni interbrigadisti, žiadne žaby a myši! Toto slovo "interbrigáda"je asi sprofanované,ale iné ma nenapadá.

Norman

čo sem dám, je preto, aby si ich všimli tí, čo by o nich nevedeli. Toho premietania a debaty v parlamente duplom. Zorganizovali to kotlebovci, ĽSNS, tí, o ktorých vy Rusi hovoríte, že sú to fašisti a že s nimi budete bojovať až do poslednej kvapky krvi. Len tí majú z našeho parlamentu pre vás naozaj pochopenie.
A zatiaľ bojujete sami so sebou, svojimi bratmi.
Ja viem, že anglosasi a nehovoriac židia sú zákernejší a podlejší, ale vy ste tiež riadne sprostí.

Nič v zlom, taká je pravda.

slaven1

Nie sme zvyknutý vidieť po Slovensku vybuchovať paneláky. Zničený panelák v Prešove na Mukačevskej (Mukačevo je mesto v zakarpatskej Ukrajine) vyzerá ako nejaká scéna z Donbasu. Súslednosť posledných dní:

5.12. Lavrov v parlemente na Dankove pozvanie (zvolebnieva sa)
5.12. Slavica Nitra na pôde parlamentu uskutočnilo stretnutie s obyvateľkou Donbasu
6.12. Na Mikuláša 12:12 výbuch "mocného plynu" v Prešove na Mukačevskej

Video zachytávajúce výbuch "mocného plynu" v Prešove:

Výbuch mocného plynu v Prešove

Scéna ako z Donbasu:

Scéna ako z Donbasu

Keby si mi ten link nestrčil pod nos Norman, tak si udalosť okolo Slavica ani nevšimnem. Stále nechápem v akom kontexte si to sem dával.

Hasiči dali aj takúto foto.

Norman

Husak sa na záberoch z čias krátko po 1968 čuduje, čo píšu západniari - trocha pripomína touto svojou naivitou voči médiam Fica. Obaja sa čudujú, že prestitúti klamú a myslia si, že to nejako vylepšia rozčulovaním sa nad toľkou podlosťou. Naivné od neho, a ešte viac dnes od Fica.
Ale ten film vyzerá veru ako celok veľmi dobre, dík za tip.

Norman

že trojuholník nebude trojuholník, ale kolečko - lebo tak sa bude cítiť.

vrbovčan

Som šoku. Je to dokument s autentickými zábermi a čo je hlavné s bezprostrednými úprimnými výpoveďami svedkov. Neviem ako sa to mohlo autorom dokumentu podariť primäť respondentov dokumentu bez náznaku formálnosti vypovedať o udalostiach predošlých novembrovému prevratu. A sú to všetko ľudia z úplného centra diania. Dôkazom pravdivosti ich výpovedí je to, že sa jeden druhého obviňujú z rôznych rozhodnutí a činov. Sú to najvyšší funkcionári komunistického centra moci UVKSČ plus nejakí dôležití insideri. V skratke - Jakeš, Štepán, Hegenbart, Štrougalov poradca, Husákov poradca, Lenárt, režisér Svoboda a ďalší. Režisérovi Rouskovi sa podarilo stvoriť mimoriadne nestranný dokument, v ktorom popisuje udalosti predchádzajúce novembrovému prevratu s počiatkom u prezidenta Novotného a jeho náprotivku Chruščova. Tí dvaja uzavreli dohodu o tom, že na rozdiel od NDR, Poľska a Maďarska nebude na území Československa dislokované vojsko Červenej armády. A vraj to bol dôvod, že po nástupe tvrdej línie v ZSSR v osobe Brežneva, vyprodukovania udalostí Pražskej jari a následnej okupácie ČSSR. Gorbačov chcel tento Brežnevov krok aspoň deklaratívne odsúdiť, ale to už bol s Reaganom dohodnutý na ústupe vplyvu ZSSR zo strednej Európy. Treba si to celé pozrieť. Je to celé nabité prevratnými informáciami v podobe priznaní jednotlyvých aktérov. Napríklad režisér Svoboda priznáva, že pri jednej jeho profesnej filmárskej ceste v Moskve sa ho poradca Gorbačova spýtal na Václava Havla. Písal sa rok 1987. Jakeš sa priznáva, že chcel použiť ľudové milície, ale Štepán mu to zatrhol. Moskva mu vraj odkázala, že keby sa pokúsil použiť armádu, že jednotky Červenej armády zasiahnu v prospech demonštrantov. Jakeš taktiež priznáva, že vo vedeniach jednotlivých satelitných štátov strednej Európy bola nespokojnosť s Gorbačovom a pripravovali sa Gorbačovovi vysloviť verejne nespokojnosť a čakali, že v Moskve ho po tejto deklarácii vymenia.
Celkový ráz dokumentu má vypovedať o tom, že ako aj udalosti v roku 1968 a aj 1989 boli v réžii rusov samozrejme prostrednícstvo KGB a ŠTB.
Ešte perličku k ČT. Tento dokument zrejme produkovala ČT, čo vzhľadom k orientácii partie vedenia ČT24 je zvláštne. Bol ale odvysielaný na ČT2. Ovšem v archíve ho nenájdete. Aj subjekt, ktorý ho na YT nakopíroval očakáva jeho zablokovanie.
Som v šoku.

https://www.youtube.com/watch?v=wYuTwGCWrqk

vrbovčan

som ten film. Nesledujem vojnové filmy, ale ak je tam dobrý príbeh, pozriem.

Ľubov

Idem počúvať,sme už tu trocha vycvičení.
Ja som sa včera dostala náhodne k tomuto zas https://www.youtube.com/watch?v=B1eQu0Fis4M

zmiatlo ma,že je to J.Kozák. "Môj" je Jan,ten "robí" v gnostike,toto je ale celkom iná reč, iný Kozák, zhodou okolností ale tiež o 1968. A od asi 23 minúty o ruských obetiach v Afganistane. Videl si film Deviata rota? Obetovali ich,celú rotu,akoby to neboli živí ľudia.

Náhodný okoloidúci

Myslíš, že čierno-bielo, prípadne bielo-čierno pruhované zebra mohol vzniknúť krížením bieleho cis-koňa s čiernym LGBTIGFTREWSCVBNMIKI koňom alebo krížením čiernej kobyly s fluidnou trans bielou kobylou na začiatku transformačnej terapie?

A ešte mi napadlo. Odkiaľ vôbec vieme, že tyčinky v kvete sú samčie a piestiky samičie? Veď tyčinka je podľa gramatiky ženského rodu a piestik mužského. A čo ak sa nejaká tyčinka cíti naozaj byť samičou? Aký spôsob rodovej transformácie by si v takomto prípade odporúčal? Ufiknúť peľnice a implantovať silikónovú bliznu?

Norman

že pri tejto povahe sa vy rusofili a rusohateri dokážete navzájom tak vraždiť, ako napríklad na Donbase
https://www.hlavnespravy.sk/obcianske-zdruzenie-slavica-nitra-pode-parla...

slaven1

Nevešajme hlavu, možno že to magistri telesnej výchovy nakoniec vyšetria :)

Norman

beštiálnu vraždu už ututlali, presne ako som varoval.
Možno nie ten istý vrah, ale vrahovia odchovaní týmto prostredím ľahostajnosti o nejaký čas zabijú ďalšie - možno tvoju dcéru, možno dcéru tvojho priateľa, možno susedovu ...

slaven1

Nový čas, zahraničná informačná zbraň, sa dnes pochválil výsledkami svojej práce a svojich kolegov:

Veľmi smutné priznanie Slovenky, ktorá pracuje v škôlke: Bojím sa, čo za generáciu vyrastie

Ozaj, keď sme pri sračkometoch, ako hystéria okolo vraždy tej Oliny, už opadla?

slaven1

Keď sme pri impériách a striajkoch, aby bolo jasné kto je dobrý a kto zlý, Putin ohlásil, že "Rusko je pripravené okamžite, čo najskôr, najlepšie ešte pred koncom tohto roka, bez akýchkoľvek podmienok, predĺžiť platnosť zmluvy START-3. Aby nedošlo k ďalšiemu dvojitému trojitému výkladu, pokiaľ ide o naše stanovisko, hovorím to takto oficiálne."

https://www.youtube.com/watch?v=mYkq78_wobc

slaven1

ĽSNS sa ako postavila k návratu zlata? Napíš čo vieš aj s odkazom na zdroj.

Pre tých čo nevedia, tak Fico zahájil proces návratu zlata do SR. Bude to na-dlho, lebo Briti naše zlato predali úž dávno. Celé video, kde Fico oznámil túžbu návratu zlata je tu: https://www.youtube.com/watch?v=cBc20XdSs7c

Inak tuto Poliaci doviezli z Británie minulý mesiac časť svojho zlata https://www.rt.com/business/474325-poland-repatriates-gold-london/

Vysmiata bravčová hlava guvernéra "poľskej"centrálnej banky. https://twitter.com/czuryloPL/status/1198960369361915904/video/1

Inak takto zase budú "Briti" kuť pikle aby zlato získali k sebe. Druhá svetová vojna bola aj "britské" dielo (londýnske City).

Norman

Zebra je z afriky - mohlo by ísť o to, že zebra je zviera nevyužiteľné , na rozdiel od koňa či osla. Zebra to proste nemá v génoch. Tak, ako ti je zebra na hovno, tak aj negroid je úplne nahovno. (To nie ja, to je ten jasný rasizmus toho obrázku. Ja som ho nevytvoril, že, ja s m len súhlasím).

ps. traja chlapi kecajú a baba maká - tomu sa povie genderovo vyrovnaná pedstava.

slaven1

Holcová, Holcová.. nie je to tá "strážna suka démonkracie" čo najnovšie robí kurátorku (dohľad) na celým priebehom vyšetrovanie Kuciakovho prípadu pre "Organized Crime & Corruption Reporting Project"?

Tá, čo jej teraz prihrali 70TB dát zozbieraných v spise "Veľkého Yana". To je objem, ktorý na USB kľúči nevynešieš. To je za trezor hard-diskov. Ak to stiahli z policajného serveru, tak 70TB prevádzku si všimneš. Vynesenie spisu sa muselo odohrať zo súhlasom predstaviteľov polície s prístupom k dátam.

Za trezor harddiskov

Inak klobúk dolu pred množstvom zhromaždených údajov. Myslím si, že keby mali naši policajti priestor na pokojnú prácu, tak by minimálne našli vykonávateľa vraždy. Stále im do toho lezú "naši" voči-zahraničnému-riadeniu-servilní politici, rôzne skotlendiardy, efbíaje, a ďalšia chamrať...

Kočner to nespravil. Ten je ukážka toho ako sú niektorí prokurátori, sudcovia, vyšetrovatelia, novinári za kariéru ochotní predať pravdu

https://www.occrp.org/en/62-press-releases/11170-police-files-in-kuciak-...

Norman

môže byť jedným z motívov, poslednou kvapkou, ktorou pretiekol pohár.
Schôdzu o zlato nepodporili ani niektorí Smeráci - tam u tých hoviad v parlamente prestáva akákoľvek sranda.
A niekto sa rozhodol aj takto, cez prokurátora dať posledné varovanie. (nie je to Śpirko, nejaké iné meno padlo, nejdem to teraz hneď hľadať).

Čo sa týka ľudí ako Naď, len pripomeniem - to sú ľudia priamo platení zo Západu, ich lojalita je PLNE venovaná západu, amerike, anglosionistom. Naď je aj oficiálne agent (v plnom technickom zmysle toho slova). On je ale ten, ktorý vstupoval roky do médií, to bola jeho úloha, takže to o ňom je úplne jasné.
To, že Naďa obťažovali, je tiež znakom slabosti ich systému. Ale to, že to trvalo len nejaké tri dni je miera ich sily. To oni, anglosionisti, sú nad naším súdnictvom a prinajmenšom svedkovia okamžite odvolávajú čo povedali.
Kedže už nebude moc času ani vôle na skrývačku, štruktúry NATO budú priamo viditeľné. NATO je organizácia cudzej okupácie Európy, okrem Británie v nej nik z EU nemá naozaj slovo. (mimochodom, z NATO sa dávystúpiť asi tak, ako sa dá vystúpiť z vezenia, keď si to vezeň zmyslí).

slaven1

Zebra je v tomto prípade hlavne "čierno-biela" tzv, "progresívny mačko-pes" :D Autor "diela" naráža skôr na anglosaský "riasizmus".

Transvestita je imitácia ženy, tzv. "fejková žena". Je to muž, ktorý má vo svojich chromozómoch napísané jasné muž. Tieto kruté žarty je veľmi ľahké "sociálno-inžinierovať" v Amerike, pretože miestne deti (neskôr tupí rodičia) majú veľmi slabé vzdelanie. Chcel by som vidieť ako vyzerá učebnica z biológie - koľko sa tam venuje binarite chromozómov.

https://englishrussia.com/2019/12/02/how-a-book-of-a-soviet-schoolboy-lo...

Stránky