Francúzske svine z Charlie Hebdo sa môžu hanbiť

Norman
Náhodný okoloidúci

Časopis Čarlí Hebedo síce vychádza vo Fchancúzsku a vo fchancúzskom jazyku, ale jeho vydavatelia nie sú Fchancúzi, je to fchancúzojazyčný, ale nie fchancúzsky časopis. Chybou však je, že Fchancúzi sú jeho čitatelia. Keby nie ich, zanikol by ako Koridor.
Vo Fchancúzsku nemám žiadnych známych. Keby som mal, poslal by som im tento obrázok.