Lolek a Bolek

Tragické nie je ani tak to, že je politika hrubo manipulovaná, ale to, že ako agenti vystupujú takéto šaškovité vrecia hovien.

Norman
Buheh

na to údajne už vyvinuli liek:

Trumputin antikokotikum

 

 

 

Vango Tango

Je zábavné, ako v USA sa darí do rôznych seriálov vpašovať myšlienky, neprípustné v mainstreamovej diskusii. Seriál Babylon 5 je ich plný.

Polojašter G'kar cituje z prorockej knihy Narnov:
http://vignette1.wikia.nocookie.net/babylon5/images/e/ee/BookofGquan01.j...
„G'Quon wrote, There is a greater darkness than the one we fight. It is the darkness of the soul that has lost its way. The war we fight is not against powers and principalities – it is against chaos and despair“.

Je veľká temnota, s ktorou musíme bojovať. Je to temnota ducha, ktorý stratil svoju cestu. Vojna ktorú bojujeme nie je vojna proti mocnostiam a princípom – je to vojna proti chaosu a beznádeji.
Krásny je dialóg medzi kapitán Johnom Sheridanom a Justinon na planéte "Z'ha'dum" :

"Who are you?"
"Now, that's really not important."
"Who are you?"
"Who decides that the workday is from 9 to 5, instead of 11 to 4? Who decides that the hemlines will be below the knee this year and short again next year? Who draws up the borders, controls the currency, handles all of the decisions that happen transparently around us?"
"I don't know."
"Ah! I'm with them. Same group, different department. Think of me as a sort of middleman, and the name is Justin."

Norman vychutnaj si, určite prídeš na to kto bol Justin! :-D Ale na to by Ti stačila iba jeho fotografia ... :-D
http://photos1.blogger.com/blogger/1464/1281/1600/babylon-5-justin.png

Kto ste?
Teraz to skutočne nie je dôležité. (:-D)
Kto ste?
Kto rozhodol že pracovná doba je od 9:00 a to 15:00 a nie od 11:00 do 16:00? Kto rozhodol že dolný okraj sukien musia byť tento rok pod kolená a nesledujúci opäť majú byť sukne krátke? Kto nakreslil hranice, kontroluje/riadi menu, ovláda všetky rozhodnutia ktoré sa udejú okolo nás?
Neviem.
Aha! Je som s nimi. Ta istá skupina iné oddelenie. Ber ma ako sprostredkovateľa a moje meno je Justin.“
A prichádza pointa. Sheridan stojí na strane, ktorú Justin popisuje nasledovne:

„They want you to play nice, clean your room, do it by the rules. I guess you could call them Lords of Order."
Chcú, aby ste sa pekne hrali a udržovali izbu v čistote, robiac to podľa pravidiel. Navrhujem, že by sme ich mohli nazvať „Páni proriadku/pokoja“.
A kto stojí proti nim?
"The others, the ones who live here, believe that strength only comes from conflict. They want to release our potential, not bottle it up."
Tí druhí, čo žijú na tejto planéte, veria že sila pramení z konfliktu. Chcú uvoľniť Váš potenciál, nie schovať ho do fľaše.

Dve pekne popísané filozofie. V ekonomike som ich popísal na inom mieste ako Semitský a Nemecký ekonomický volkgeist.

S tým uvoľňovaní potencionálu to vyzerá pekne.

ALE!

Kto zvíťazí v boji, ktorý nevyhnutne nasleduje? Nietzsche podcenil silu kooperácie zdanlivo slabých jedincov. Teraz napíšem niečo veľmi kacírske budem na veky vekov zaradený medzi extrémistov.
Jestvuje jedna (priznám sa že aj ja si to myslím) rasistická kniha. Napísal ju Henry Ford
http://www.jrbooksonline.com/Intl_Jew_full_version/ijtoc_.htm
Okrem neprípustného a hlúpeho generalizovania, popísal úžasným spôsobom to, čo som nazval Semitský ekonomický volkgeist. A tam sa môžeš dočítať, ako je možné že v chaose sú vždy tí istí víťazi a prečo tak milujú chaos a cielene ho všade podporujú.
http://www.jrbooksonline.com/Intl_Jew_full_version/ij01.htm

Neviem posúdiť či je toto obvinenie Walesu pravdivé. Ale viem, že diskusie podobného typu spôsobujú CHAOS a teda mi je jasné, komu vyhovujú ...

Norman

Chceš povedať, že to hrubé obočie naznačuje žida?
No.. ja neviem, za prvé ja všade žida nevidím, za druhé tie znaky nie sú typické, za tretie, hodnotiac tú fotku, židia nemajú namiesto ukazovákov penisy. Ten Babylon je dosť nechutné scifi, nie? Ja som to nikdy nepozeral.

Ah, ozaj. Balu sa pýtal, kde môže stiahnuť tie tvoje Protokoly, nejak v kuse.
http://nadhlad.com/content/protokoly-financnych-mudrcov-cast1
http://nadhlad.com/content/protokoly-financnych-mudrcov-cast2

Vango Tango

novej verzie vo formáte .pdf

Volil som veľmi pracný, ale vecne doložený spôsob výkladu. Obávam sa, že pre 90% tých, čo by si potrebovali prečítať niečo podobné nestraviteľný. Riešim to grafickou úpravou - podstatné závery do rámčekov a farebne odlíšené.

Tá Fordova kniha obsahuje niektoré veľmi presné postrehy. Nečudujem sa, že je celá mediálne a politikmi opľuvaná, lebo história sa opakuje (Večný návrat :-D) aj preto, lebo ľudia ako keby sa nechceli (resp. boli leniví - myslenie bolí!) poučiť z chýb svojich predkov.

Je jednoduchšie nakáľať na Nemcov a básniť o magickej príťažlivosti Hitlerovej demagógie, ako pripustiť že ich nenávisť mala AJ objektívne príčiny.

http://www.jrbooksonline.com/Intl_Jew_full_version/ij02.htm

Norman

Tzv. nenávisť je len averz
Averzia je bežný a základný psychologický pojem.
Vo svete vždy bude dochádzať ku stretom, konfrontáciám, konfliktom. v prírodnom svete, aj v spoločnosti. Kde jestvujú hodnoty, tam jestvuje aj rozdiel medzi nimi, ergo napätie, rozpor, konflikt.
A život, to sú hodnoty.

Ty máš ťažko vsugerované, že kto neuznáva niečo židovské, je už akosi priam metafyzicky zlý človek. A táto sugescia v tebe zápolí s tým, čo ináč jasne racionálne vidíš.

Také sugescie sa niekdy ťažko liečia. Nefrfli na ľudí, že stále podliehajú nejakej infekcii a nevedia sa jej zbaviť. Chrípka bude vždy medzi ľuďmi, ale na tebe je, aby si si našiel teplo a pokoj, dal si horúci citrónový čaj a s pomocou vnútornej (implicitnej) imunity sa sám vyliečil.
Určite sa ti potom uľaví:)

Vango Tango

nie? Ja som to nikdy nepozeral."
Chyba! Napríklad trieda kňazov na Nimbari sú jasní Gnostici a je tu prístupnou formou vysvetlená podstata ich filozofie (bez štúdia Véd! :-D).

Norman

to "nechutné" bol len taký vtip narážajúci na ten prst a tie rôzne masky.
nemienim hodnotiť niečo, čo som naozaj nevidel dostatočne. Ale verím ti, že tam môžu byť dobré motívy - opakujem, moja kritika toho seriálu bola len žartovná. Okrem toho tam je otáznik.

Čo sa týka "štúdia Véd" - myslím, že to treba brať aj u Kozáka tak alegoricky. On označuje Védami tak všeobecne tú starú tradíciu, ktorá sa prejavila v indickej filozofii, od védanty, sankhji .. až po budhizmus. Je to nekonečný oceán, a ono je to tak, kto sa do toho ponorí a okoštuje to ... ten očividne nikdy nezabudne:)
Sám Kozák jemne kritizuje tie slovanské či ruské "védy", ktoré sa snažia tento pojem natiahnuť na celú indoeurópsku oblasť - čo by bolo v poriadku, ale žiaľ, v Rusku či inde, aj v Západnej Európe, zostalo na rozdiel od Indie len málo skutočného materiálu, tradície. Na rozdiel od Indie, kde bola až do príchodu Islámu vždy reálna duchovná tolerancia a boli tam univerzity, ktoré sa o veci explicitne starali, na Západe aj v Rusku prišlo kresťanstvo, ktorá toto všetko doslovne vypálilo. To nie je ohováranie či alegória, to je nepochybný a presný historický fakt.
Len preto Kozák používa symbolický termín Védy, príbuzný so slovanským vedením a videním. Lebo sú to aj naše vedomosti. O nich vlastne hovorí.

Samozrejme, že mystika je dnes rozšírená aj v populárnej kultúre. Práveže až moc, často vulgárna a povrchná. radšej treba dať prednosť serióznej klasike overenej časom. napríklad aj tu:
http://nadhlad.com/klasika/ashtavakra

Truhlík

Humanitárny bombardér a Lejba Kohne večne žíví.