Referendum sa blíži

Referendum je o tom, kto je za objektívne trvalé HODNOTY a kto je proti
Každý hlas je k dobru, aj ak referendum pre nesplnenie počtu zúčastnených "nebude platné". Tento objektívny prieskum verejnej mienky totiž môže jasne naznačiť aj oblbnutým, kadiaľ sa valí svet. Ten skutočný svet, nie nejakí dočasní buzerantskí beneluxovia.

Norman