Referendum sa blíži

Referendum je o tom, kto je za objektívne trvalé HODNOTY a kto je proti
Každý hlas je k dobru, aj ak referendum pre nesplnenie počtu zúčastnených "nebude platné". Tento objektívny prieskum verejnej mienky totiž môže jasne naznačiť aj oblbnutým, kadiaľ sa valí svet. Ten skutočný svet, nie nejakí dočasní buzerantskí beneluxovia.