Supica priznala farbu

Veční paraziti na smrti. Kryjú sa za ňu, živia sa ňou. Neustále obete a spomínači smrti. Vyrábači Kuciakov a iných svatých nedotknutelných. Supy, hyeny.
.

Norman