GEOPOL

zákony politiky dané geografickými a geneticko-historickými danosťami

        všetky texty                                      -->iba úvahy                                                   


Stránky