chaldeika

staroveká ideológia otrokárskych štátov (babylónska, asýrska, abrahámovská  a podobná)  

        všetky texty                                      -->iba úvahy                                                   


Stránky