GEOPOL

zákony politiky dané geografickými a geneticko-historickými danosťami

       úvahy                                       -->všetky texty 


Stránky