sociokulty

moc politických strán a podobných zoskupení, hovoriacich a konajúcich v mene "ľudu"

 

       úvahy                                       -->všetky texty 


Stránky