abstraktum

počet: 13

abstraktné poznanie

 

Kedže oficiálny politický tok sa tento rok ešte nedokázal vyliať z brehov a pre západnú časť Európy definitívne nabral svoj smer do slepej uličky,  nie je treba sa ponáhlať. O veciach je rozhodnuté a je neskoro ľuďom na deravom Titanicu hovoriť, aby si dali pozor na ľadovce.

Jeden z viacerých tokov, ktoré možno jednoducho používať ako duchovnú sprchu.

Najlepší príklad arogancie náboženského myslenia je, keď uhlíkový mech, obsahujúci takmer len vodu, sediaci na hrudke železokremíkoveho prachu krúžiacej okolo nudnej trpasličej hviezdy v malej galaxii v nevkusnom predmestí (nášho) galaktického zhluku - sa pozre na oblohu a povie:

"To všetko tu bolo vytvorené preto, aby som ja mohol existovať!"

Peter Walker

Podľa védanty treba urobiť jediné - odstrániť neznalosť vlastnej prirodzenej podstaty. Toto nemožno dosiahnuť štúdiom, ani prácou, ani jógou, ale len priamym spoznaním.