amerika

geopolitická oblasť západ - amerika. Spojenci, kolónie, vplyv.