despocia

potláčanie slobodných svetonázorov a hodnôt, ničenie samostatného života