despocia

priama despocia, vláda mocenských zákonov

Stránky