ekológia

základná termodynamika spoločnosti a jej enviromentu