eugenika

jediné reálne, plošné a trvalé zvýšenie kvality života