eugenika

počet: 65

snaha o zlepšenie samotného života
Nemám síce ani tušenie, aké meno bude mať otec, ale už teraz viem, že matka Nadčloveka sa bude volať Eugenika. A celkom sa mi také meno aj páči. Už dnes sa teším na deň, keď ich oboch celkom náhodou stretnem na horskom chodníku; Matku aj Syna.

Kedže pri debatách o eugenike sa jasne prejavilo, že niektoré základné veci nie sú vyjasnené, rozhodol som sa (aj ja) spísať základné fakty o súčasnej eugenike, respektíve o tom, ako ju vidím či navrhujem ja. Je to hlavne niekoľko z tých vecí, ktoré sa tu vysvetľovali v minulých dňoch, takže možno nič nové a určite žiadna zábavná beletria, ale čo najprostejšie definície.

Dňa 10.decembra poslanci NR SR Štefan Kuffa (nezávislý, predtým OĽaNO), Marián Kvasnička 

Toto verejné stanovisko, podpísané 52 medzinárodne uznávanými odborníkmi, bolo vydané ako reakcia po početných, často dosť negatívnych, ohlasoch na knihu The Bell Curve od Herrnsteina a Murraya, v ktorej autori skúmajú dôležitosť a dopad inteligencie na život spoločnosti.

Kým sa situácia v Európe zahusťuje a smeruje k výbuchu, respektíve k vleklej špinavej občianskej vojne, predsa len sa vrátime do histórie. K téme, ktorá tu už viackrát bola. Ale je stále aktuálna, lebo s klasickým Rímom sa naozaj stalo to, čo sa môže stať aj s dnešnou Európou.

autor: Nathaniel Weyl

Úvodné slová prekladateľa: Nasledovný text od Nathaniela Weyla bol publikovaný v Eugenickom vestníku v roku 1984. Dôvodom pre jeho preloženie bol môj zámer bližšie oboznámiť čitateľov s konceptom pozitívnej eugeniky.

Nathaniel Weyl

Slovné spojenie plánované rodičovstvo býva v nacionalistických a tradicionalistických kruhoch veľakrát spájané s radikálnymi (neo)marxistickými prúdmi útočiacimi na tie najprirodzenejšie ľudské spoločenstvá akými sú rodina, národ či cirkev (hoci v poslednom menovanom prípade by som skôr hovoril o akejkoľvek komunite ľudí spojených zmyslom pre transcendenciu – veď napokon úcta k vyššej duchovnej sile bola vždy základnou spoločenskou cnosťou árijských národov, a to už dávno pred kresťanstvom).

Merateľné IQ schopnosti nie sú v žiadnom prípade meradlom kvality človeka, ale tieto empirické štatistické rozloženia odrážajú okrem IQ aj mnoho iných charakterových a povahových dedičných čŕt. Napríklad schopnosť koncentrácie, schopnosť ovládať sa, neagresívnosť a schopnosť správať sa eticky - všetko toto je spojené s dedičnými mentálnymi schopnosťami populácie.

Dnes som na Smetisku narazil na mapu svetových teplôt. A na prognózy ich rastu.

V Nemecku je vybudované hnutie, ktoré pod heslom PEGIDA (Patrioti Európy proti islamizácii Západu) relatívne masovo vyjadruje odpor proti trendom, ktorými ide Západ v poslednom období.

V roku 1994 schválila Čína eugenické zákony. Všetky tehotné ženy musia prejsť prenatálnym testovaním a absolvovať potrat pokiaľ sa zistí, že plod má genetické vady. Zákon nasledoval slávnu politiku jedného dieťaťa, ktorá bola zavedená v roku 1979 a znížila pôrodnosť na 1,9 dieťaťa na ženu.

Richard Hoste

Alebo poukazujete na to, že verejnosť je príliš hlúpa a príliš nestabilná a neschopná, aby mohla byť oboznámená s pravdou? Aká šikovná racionalizácia pre novinárov a ostatných, ktorí sú jednoducho príliš zbabelí povedať nepopulárnu pravdu! Nemusia si to pripustiť. Namiesto toho môžu sami sebe zagratulovať, že sú z nich „veľkí humanisti.“

Marian Van Court

V reedícií knihy „Ako nemerať človeka“ z roku 1996 Stephen Jay Gould píše: „Možno skončím ako ďalší Judáš Iškariotský, Brutus a Cassius v diablových ústach v strede pekla, ak zlyhám v tom prezentovať moje najpoctivejšie hodnotenie a najlepšie posúdenie evidencie pre empirickú pravdu.“ Áno, vďaka

Kevin MacDonald

Zdá sa, akoby tu bol istý rozpor medzi vedou na jednej strane a populárnymi názormi na strane druhej. Taká je absolútna pravda. Diskusia na tému príroda vs. výchova prebieha v dvoch oblastiach – vedeckej a verejnej – ale závery v oboch sférach sú kompletne opačné.

Marian Van Court

Podla novely antidiskriminačného zákona už možno prihliadať na rasu či národnosť.

Existuje jeden nevyhnutný krok, ktorý treba spraviť, a to je kontrola pôrodnosti.

Ak v spoločnosti rastie bieda a táto sa šíri ešte aj biologicky, treba začať s jej kontrolou.

Genocída, to nie je zabíjanie.

Slovo genocída je odvodené od slova "gén", "genotyp" , ktoré znamená určitú štruktúru v populácii. Táto štruktúra  prežíva množením, a môže biť zničená, zabitá. Tomu sa hovorí genocída.

To, čo treba zdôrazniť a pripomínať je jednoduchý fakt, že v súčasnosti sa pácha genocída na indoeurópskej populácii.

Asi jsem byl trochu naivní, když jsem očekával, že poté, co vystoupím z metra na lince 13 ve stanici St Denis-Basilique, ocitnu se na prostranství obklopeném zelení, jemuž bude dominovat starobylá bazilika.

S poľutovaním vám oznamujeme, že váš druh bol určený na vyhladenie. My, väčšiny tretieho sveta Afriky, Ázie, Indie, Ameriky vás uisťujeme, že vaša dlhá história úspešného budovania civilizácie, vývoja nových technológií a vytvárania kultúry dobrej vôle vyvolala u nás závisť a nenávisť voči vám. My, ktorých je 92 % svetovej populácie, cítime, že už viac nemôžeme tolerovať tú veľkú nerovnosť medzi vaším úspechom a naším objektívnym zlyhaním.

Spoločnosť je štruktúrovaný systém a vždy sa delila na vrstvy, o tej dnešnej komplexnej, prepáčte za sprostý výraz, tzv. kapitalistickej, ani nehovoriac.

Stránky