evolúcia

zmeny chaosu na formy, formy na chaos, a ich cyklickosť