ANTROPOLÓGIA : evolúcia

univerzálne zákony zmeny a vývoja