evolúcia

univerzálne zákony zmeny (nielen biologickej a nielen k lepšiemu)