genetika

reálna biologická veda  (vrátane homo sapiens )