idiokracia

degradácia mentálnej sily, debilizácia a rozklad základných vzťahov rodiny a spoločnosti