imigrácie

invázie hnedoidov (do Európy): afričania, semiti, australoidi

Stránky