klasická história

počet: 18

viacmenej písomne zaznačená história, po novovek

 

Svet teraz obletela správa o prvej genetickej analýze starobylých egyptských múmií, ktorá  prichádza s nie až tak prekvapivým výsledkom. Veda nakoniec preukázala to, čo seriózni egyptológovia vždy vedeli na základe ich práce s ikonografiou a starovekými záznamami, t.j. skutočnosť, že starovekí Egypťania boli belosi, nie Afričania.

 

V týchto dňoch pre mnohých nepríjemného výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie sme sa dočkali viacerých nepravdivých správ, ktoré sú v rozpore s našou kultúrou a právnym poriadkom rozširované za podpory štátu „našimi“ masmédiami.

Žiarislav

Kým sa situácia v Európe zahusťuje a smeruje k výbuchu, respektíve k vleklej špinavej občianskej vojne, predsa len sa vrátime do histórie. K téme, ktorá tu už viackrát bola. Ale je stále aktuálna, lebo s klasickým Rímom sa naozaj stalo to, čo sa môže stať aj s dnešnou Európou.

Podľa profesora Fursova, reálne analógie súčasnej globálnej krízy netreba hľadať vo Veľkej hospodárskej kríze tridsiatych rokov, ani v kríze z obdobia rokov 1973-1983, ale v „obdobiach chronologických medzníkov“. Typologicky najbližšie sa takéto obdobie vzťahuje na roky 1873-1933. Práve vtedy sa sformovalo „aktuálne 20. storočie“, všetky jeho hlavné sily a protirečenia.

Fursov

V týchto dňoch pre mnohých nepríjemného výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie sme sa dočkali viacerých nepravdivých správ, ktoré sú v rozpore s našou kultúrou a právnym poriadkom rozširované za podpory štátu „našimi“ masmédiami. Najväčšou nepravdou je správa, že Cyril a Metod by mali byť údajne zakladateľmi našej kultúry. V duchovnej rovine sme mali dávno pred Cyrilom a Metodom celostnú kultúru prejavujúcu sa uctievaním Matky Zeme, Slnka, posvätných živlov a divov a duší a takisto uctievaním duchovna našich predkov. Túto kultúru celostného súladu Cyril a Metod nielenže nezaložili, ale ju naopak – ničili a zakazovali.

Žiarislav

Čoskoro máme na Slovensku 1150 výročie príchodu Cyrila a Metoda. Štát sa na toto výročie poctivo pripravuje. V súvislosti s týmto výročím však pozorujeme snahy glorifikovať týchto pánov bratov. Ich príchod sa prezentuje ako “začiatok našej kultúry”. Ak vám niekto tvrdí, že týmto príchodom sa začína naša kultúra, nie je to v skutočnosti urážka? A čo bolo pred tým? Skákali sme po stromoch ako opice?

Blažena Ovsená

Ľudia hľadia na dnešnú politiku a majú dojem, že je to nebývalý chaos. Majú dojem, že je plne amorálna a bezzásadová, ako nikdy v histórii.
Mýlia sa.
Tak, ako sa mentalita ľudstva nášho kontinentu väčšinou nemenila tisícročia, tak, ako sa nemenili susedské intrigy, tak sa asi tisícročia nemenilo ani politikárčenie. A nie je teraz reč o situácii v Ríme, kde politika intríg priam kypela.

História bola a je vždy interpretovaná a ohýbaná podľa politických siločiar, ale pri nezávislej analýze sa dá nájsť ako-tak objektívny pohľad.

Oskar Cvengroš

Odrezané nosy, ostrihané hlavy, predanie do otroctva a zhabanie majetkov v prospech  cirkvi  

Žiarislav

Neprekvapí, že medzi pomyjami nazývanými informácie, ktoré nám lopatuje do verejného priestoru podkarpatské chápadlo korporátnej mediálnej chobotnice, nemá miesto významná správa z Balkánu.

V roku 1938 zorganizoval známy nemecký etnológ Ernst Shäfer expedíciu do Tibetu.  V Lhase ho výrazne podporili a venovali mu mnoho rôznych artefaktov. Okrem iného odtial priviezol aj pozoruhodnú sošku sediaceho muža so svastikou na hrudi.

 

Od počátku věků má lidská civilizace několik velkých nepřátel. O to mocnějších, že jsou pevně zakořeněny jak v samotném řádu světa, tak v samotné lidské psychice a přirozenosti.

Keď pôjdete niekedy po roku 2020 do Pekingu, zrejme už budete mať možnosť vstúpiť v Zakázanom meste do záhrady, ktorú si dal vybudovať cisár QianLong, aby v nej strávil dôchodcovské roky.

Úplnou náhodou som na návšteve vytiahla z police knihu staroindických múdrostí, väčšinou výňatkov z Mahábháraty, ale aj z iných zdrojov.

České Centrum pre zisťovanie výsledkov vzdelávania (CERMAT) sa v maturitnom teste z češtiny pýtalo, ako sa volala biblická postava s priezviskom Iškariotský.

Na Bratislavskom hrade je výstava o Etruskoch. Kto očakáva dôkaz o vysokej kultúrnej vyspelosti a vytríbenej estetike, bude sklamaný, pri porovnaní s tým, čo ponúkajú ostatné kultúrne inštitúcie hl. m. SR sústredené na Mesiac fotografie, však nadmieru spokojný.