ŠTÁT : kryptokracia

Neoficiálne mocenské a kamuflované organizácie akéhokoľvek typu (mimovládky, neziskovky a podobne). Mechanika a metódy ich pôsobenia.