médiokracia

moderné kulty: prestitúti, prostitúti, zabávači.