mimovládky

neoficiálne zločinecké organizácie akéhokoľvek oficiálneho typu, NGO "neziskovky" a podobne, presadzujúce moc nejakej globálnej mafie