novovek

počet: 95

novovek, industriálna éra, prvá polovica 20. storočia  do  1945

 

Holokaust je veľmi citlivá, dá sa povedať kontroverzná téma. Diskusia o ňom je často podfarbená skôr emóciami ako faktami. Návrh Daniela Lipšica vypustiť osvienčimskú lož z trestného zákona sa rovná kacírstvu. Kde sú však hranice slobody prejavu? Týka sa holokaust iba Židov?

Michal Drótovan

Češi, Němci, Slováci, Maďaři, Poláci, Ukrajinci, není to nové Rakousko, které tu znovu vyvstává pod českou vlajkou, nový národnostní stát se šesti národy, naplněnými divokou nenávistí proti sobě, které budou napěchovány pohro­madě a stísněny ve svém hospodářském, sociálním a kulturním vývoji, násil­ným panstvím živenou, celý veřejný život otravující národní nenávistí a ná­rodním bojem?

Včera som náhodou  na  spravodajskej televízii n-tv natrafil na dokumentárny film o výnimočnom zvukovom zázname z roku 1942 zachytávajúcom viacmenej súkromny rozhovor dvoch významných politikov tej doby.

spojení zabijaci

Kdosi moudrý prý řekl, že “kdo nezná svoji minulost, stěží bude určovat svoji budoucnost”. Jestli je to jen nějaký pivní výrok, nebo hluboká myšlenka, musí posoudit každý sám.

Zvídavý Vincenc

Zpráva adresovaná gen. Eisenhowerovi uváděla za nejdůležitější krok s předstihem obsadit vědecké instituce leteckého výzkumu, a zajistit jejich vědce, aby laboratoře nebyly zničeny a výsledky práce vědců zfalšovány, a za každou cenu zabránit tomu, aby tyto nacistické technologie nepadly především do rukou bolševiků, ale ani Francie, kterou FDR považoval za fašistický stát.

Andrea Kostlánová

John Martin, človek - milión, žil v rodnom Londýne v historickom bezvedomí spôsobenom mainstreamovým vzdelaním a štátnou propagandou. "Ach, aký som rád, že som Angličan. Príslušník národa, ktorý sa môže hrdiť veľkolepou históriou a skvelou súčasnosťou," pomyslel si občas. Až prišiel deň, keď sa tomuto dobrému človeku dostala do rúk kniha Dona Jordana a Michaela Walsha White Cargo. "Kde sú naše štátne (a verejné) školy," vykríkol s troma otáznikmi, keď ju dočítal. "Kde sú naše historické knihy? Prečo sa o tomto hovorí tak zriedkavo?" Ono sa o tom nehovorí prakticky vôbec. Dôkazom je skutočnosť, že predmetnú knihu si John Martin prečítal štyri roky po jej vydaní. Stalo sa tak v čase, keď sa Británia pripravovala na mocné oslavy svojej kráľovskej kontinuity okiadzaním starej tetky Betky.

Jako každý rok i letos Plzeň slavila své slavné osvobození americkou armádou. Po ulicích jezdily džípy a stovky nadšenců v amerických uniformách mávaly americkými vlajkami. Trochu mně to připomínalo Vlastu Buriana a jeho : “to bylo slávy - pan starosta gratuloval, bučely krávy“.

Pesničku, ktorú si pred ňou občas spieval, ultrapravicovú verziu uspávanky Mesiac vyšiel, už Doreen Krugerová nerozdýchala. Pre štvorročného, ​​ktorý si pospevuje nenávistnú pieseň, nie je v jej materskej škole miesto. Doreen Krugerová je šťastná, že už tam malý Siegbert nechodí. "Keď neprišiel, z úľavy som sa rozplakala."

V tomto vydání seriálu se budeme zvlášť věnovat citátům osobností z řad židovské dobové reprezentace.

Je ťažko dokázať, čo sa stalo, a ešte ťažšie, čo sa nestalo, ale relatívne explicitne sa dá dokázať, čo sa napísalo a bolo vydané. Relatívne ľahko, pretože to stálo určite nemálo námahy, zozbierať tieto údaje.

Po detailných prípravách, riadených albánskym/ austronézskym psychopatom Hashimom Thacim podporovaným Západom, a súhlasnom stanovisku KFOR, že nebude do diania zasahovať, odštartovali 17. marca 2004 albánske hordy v Kosove etnické čistky.

Predslov ku knihe - spravidla od odborníka, ktorý nenápadne radí, čo si máme o diele myslieť - čítam na záver, keď mám utvorený vlastný názor. Profesor ezoterizmu Nicholas Goodrick-Clarke takéto ignorantstvo predpokladá, a preto opatril svoju knihu názvom, ktorý čitateľovi neumožňuje vyhovárať sa, že nevedel, netušil, nečítal predslov odborníka. "Hitlerova kněžka". Kto iný by to mohol byť, ako krvilačná holokaustujúca beštia. Problém je v tom, že "Hitlerova kněžka" bola mimoriadne vzdelaná a inteligentná žena s konzistentnými názormi ukotvenými v realite. Goodrick-Clarke totiž svojou témou parazituje na Sávitrí Dévi.

Nejprve bych měl asi raději začít se západním učením. Toto učení pochází z Blízkého východu. Jsou to ta tři válčeníchtivá pouštní náboženství, která se neustále pokouší zbavit lidstvo jeho původní podstaty. U těchto třech náboženství je tzv. “Máš smůlu!” hlavním tématem. Pokud jste se nenarodil jako Žid, tedy jako přílušník vyvoleného národa, měl jste prostě smůlu, tvrdí židovství. Můžete sice konvertovat a stát se tak Jahveho nevlastním synem, jinak ovšem nejste nic.

Časť prejavu sionistu Allana Dullesa na Kongrese USA v r. 1945

/bývalý šéf politickej rozviedky v USA a Európe, neskorší riaditeľ CIA/.

„Končí sa vojna. Všetko sa nejako usadí a ukľudní, zovšednie a my použijeme všetky sily, dáme všetko čo máme - všetku materiálnu moc v prospech oklamania a obalamutenia ľudí.

Stránky