plutokracia

Chtonická ideológia zameraná na kvantitu. Banky a korporácie. Financie a industrializácia.