pravek

počet: 9

pravek, prehistória, biologická evolúcia človeka

Video už je žial STRATENE.
Myšlienky, ktoré podáva Varg Vikernes, nie sú len jeho tvorba, ale je za ními naozaj myšlienkový potenciál mnohých ľudí, a aj dochovávaná tradícia. Varg len tieto myšlienky otvorene a zrozumiteľne podáva, lebo zhodou náhod jeho života je to človek výrazne mentálne slobodný.
České titulky.

 Médiami prebehla správa, že v Peru objavili (nedávno?) múmiu, ktorej lebka je naozaj neobyčajná.

Z oblasti sú známe múmie s deformovnou-predĺženou  lebečnou  časťou, ale táto asi prekonáva všetko. Okrem toho sú aj jej očné otvory abnormálne, podobne ako zachované zuby.

Každý jeden svetonázor každého jedinca súčasnej doby, ten, ktorý dedíme od rodičov a predávame ďalej na potomkov, je isto-iste založený na Veľkom Zabudnutí, ktoré prebehlo v prvotných tisícročiach vytvárania sa našej civilizácie.

Daniel Quinn

Dalo by sa povedať, že ten protiklad je starý ako samo ľudstvo. On je síce ešte  starší ako ľudstvo, pretože  je to ontologický protiklad, ale nás zaujíma história človečenstva.

Natrafil som na zaujímavý článok, ktorý konfrontuje najnovšie genetické znalosti s rôznymi historickými mýtmi. Tieto mýty, v podstate fabulované rozprávky, sa pod vplyvom faktov stávajú neudržateľnými. Za nimi sa odkrýva reálna pravda o stabilnej Európe a o jej základných stavebných prvkoch. Tieto sú zatiaľ síce ešte divoko pomalované povrchnými tenkými nátermi rôznych jazykov, výplodov náhodnej byrokratickej despocie, ale podstatná objektívna realita sa už jasne rysuje a nebude ju možno zatajiť či ignorovať.

Valamir Magyár

Vedecká štúdia publikovaná v časopise Nature pokladá za dokázané, že sa našli zatiaľ najstaršie pozostatky osoby s modrými očami.

Evolúcia človeka je populárne podávaná ako jednoduchý proces. Podľa neho pred niekoľkými desiatkami tisíc rokov došlo z nedefinovaných dôvodov k výraznej evolučnej zmene na jednom z druhu homo, a ten vyrazil z Afriky. Všetci ostatní jeho predkovia či príbuzní, ktorí už žili v Európe a Ázii vyše milióna rokov, vymreli. Všetci jednotlivci z dnešného druhu homo sapiens majú spoločnú matku odhadovanú do relatívne nedávneho času pred 50 – 100 tisícmi rokmi ("neutrálni vedci" ju nezabudli patrične nazvať biblickým menom "Eva" a zdôrazniť, že žila v Afrike), a preto sme vraj všetci rovnakí. Fáza prudkého vývoja následne rovnako, ako začala, tak zrazu úplne ustala, desaťtisíce rokov sa vraj už človek nevyvíja. Rozdiely medzi ľuďmi nejestvujú - a ak aj nejaké vidíte priamo (telesné) či nepriamo (kultúrne), je to vaša chyba, chyba faktov, nie chyba teórie. Bodka, koniec histórie.

V uplynulých dvoch dňoch sa v Pravde a následne aj v Sme objavili články s komickým názvom: "Slovenčina pochádza z tureckej Anatólie", respektíve aj priamo ešte tupšie "Slovenčina je z Turecka".

Haploskupiny v Európe

DNA umožňuje kategorizovať živé organizmy do (genealogických) skupín podla princípu, že všetci z danej skupiny majú jedného spoločného predka. Tieto skupiny sa nazývajú haploskupiny. Delenie do haploskupín a otázky s tým spojené sa vyvíjajú a ako každá nová veda, sú stále predmetom nie vždy rovnakých modelov a odrážajú kvalitu a množstvo zatiaľ získaných dát. Napriek tomu – spôsob genetického dedenia je jednoznačný a práca so získanými dátami je rovnako presná a jednoznačná ako matematika.