rusika

geopolitická oblasť Rusko - spojenci, kolónie a vplyv.